Przejdź do treści

Centrum Edukacji Ekologicznej

Konkursy z nagrodami

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

"Butelkowy koszyk"

Regulamin konkursu  „Butelkowy koszyk” 1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja mieszkańców Grudziądza. 1.2.    Popularyzacja zachowań ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 1.3.    Zachęcenie mieszkańców Grudziądza do wykorzystania materiałów recyklingowych, jakimi są butelki plastikowe, w tworzeniu przedmiotów codziennego użytku. 1.4.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu – Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do grudziądzkich rodzin. 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.) 2.6.    Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacja niniejszego regulaminu. Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.  Złożone na konkurs prace będą oddawane właścicielom po rozstrzygnięciu konkursu. 3.      Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na rodzinnym zbudowaniu koszyka wielkanocnego z butelek plastikowych. Koszyk może mieć dowolną wielkość, ale musi być stabilny oraz musi posiadać wielkanocną dekorację. 3.2. Pracę konkursową, koniecznie z dołączoną, wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do dnia 25 marca 2015 r. do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 lub do Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
ul. Ratuszowa 1, blok C. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.2. Estetyka wykonania oraz funkcjonalność koszyka. 4.1.3 Solidność wykonania. 4.1.4 Wielkanocna dekoracja koszyka. 4.1.5. Jedna rodzina może złożyć jedną pracę. 5. Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową – 25 marca 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 28 marca 2015 r. godz. 12:00 na Rynku Głównym w trakcie warsztatów rodzinnych pn. „Piknik Wielkanocny” zorganizowanych przez CEE, a skierowanych do wszystkich mieszkańców Grudziądza. 6. Nagrody Dla rodzin, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA  

więcej

"Eko życzenia"

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza wszystkich uczniów klas I-III do udziału w konkursie plastycznym pt. „Eko życzenia”. Regulamin konkursu plastycznym  „Eko życzenia” 1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja dzieci. 1.2.    Rozbudzanie zainteresowań symboliką wielkanocną. 1.3.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 1.4.    Umiejętność wykorzystania materiałów recyklingowych w codziennym życiu. 1.5.    Poznawanie różnych technik tworzenia prac plastycznych. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.) Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego. 3.      Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej  w postaci kartki okolicznościowej
w formacie A3 (po złożeniu A4), z motywem wielkanocnym (zając, kura, jajko, baran) wykonanym z materiałów recyklingowych tj. gazeta, opakowanie po słodyczach, folia, karton. 3.2. Pracę konkursową - podpisaną imieniem i nazwiskiem – wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia 25 marca 2015 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Własnoręczność wykonania 4.1.2. Jedna praca wykonana przez jedno dziecko (prace grupowe nie będą brane pod uwagę) 4.1.3. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.4. Estetyka wykonania. 4.1.5. Zgodność pracy z tematem. 4.1.6. Technika wykonania pracy. 5. Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową – 25 marca 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 28 marca 2015 r. godz. 12:00 na Rynku Głównym w trakcie trwania warsztatów rodzinnych pn. „Piknik Wielkanocny” zorganizowanych przez CEE, a skierowanych do wszystkich mieszkańców Grudziądza. 6. Nagrody Dla osób, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA

więcej

"Pomysł na wytłaczankę"

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza uczniów klas IV - VI do udziału w konkursie ekologicznym pt. „Pomysł na wytłaczankę”. Szczegóły dotyczące przebiegu w/w konkursu znajdują się w załączonym regulaminie. Regulamin konkursu ekologicznego  „Pomysł na wytłaczankę” 1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja młodych ludzi. 1.2.    Rozbudzanie zainteresowań recyklingiem – nadawanie odpadom drugiego życia. 1.3.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 1.4.    Poznawanie różnych technik tworzenia prac plastycznych. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas IV - VI 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.) Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego. Złożone na konkurs prace, po rozstrzygnięciu konkursu, będą mogły być odebrane przez ich autorów. 3.      Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na stworzeniu dowolnego przedmiotu codziennego użytku bądź elementu dekoracyjnego z wykorzystaniem papierowej wytłaczanki (np. abażur do lampy, teczkę, osłonkę na doniczkę czy igielnik). 3.2. Pracę konkursową - podpisaną imieniem i nazwiskiem – wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia 13 lutego 2015 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Własnoręczność wykonania. 4.1.2. Jedna praca wykonana przez jedno dziecko (prace grupowe nie będą brane pod uwagę) 4.1.3. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.4. Estetyka wykonania. 4.1.5. Zgodność pracy z tematem. 4.1.6. Technika wykonania pracy. 5. Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową - 13 lutego 2015 r.   6. Nagrody Dla osób, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.   SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA

więcej

"Goście naszych karmników"

UWAGA! ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - 4 marca 2015, godz. 12:00
CEE, UL.NAD TOREM 1   SERDECZNIE ZAPRASZAMY Regulamin konkursu plastycznego  „GOŚCIE NASZYCH KARMNIKÓW”  1.       Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja dzieci. 1.2.    Rozbudzanie zainteresowań życiem i znaczeniem ptaków w przyrodzie. 1.3.    Kształtowanie opiekuńczego stosunku do ptaków. 1.4.    Zapoznanie się z różnorodnością gatunków ptaków zimujących w Polsce. 1.5.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 2.      Organizacja konkursu 2.1.Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2.Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56 / 46-56-200. 2.3.Konkurs rozgrywany jest w kategoriach : kategoria – szkoła podstawowa I-III. 2.4.Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15.12.2014 r.) 2.5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. 3.      Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A3 przedstawiającej wybranego gatunku ptaka zimującego w Polsce. Pracę należy wykonać poprzez wyklejanie materiałów, wcześniej wyciętych, wydartych, złożonych w odpowiednie kształty (prace malowane nie będą brane pod uwagę). Warunkiem jest użycie materiałów recyklingowych np. stare gazety, papierki po słodyczach, folie. 3.2. Dokumentacja powinna zawierać: podpisaną pracę (nazwisko i imię  uczestnika, ze wskazaniem placówki) wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, który należy dostarczyć na adres Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz. 3.3.  Pracę konkursową należy dostarczyć do dnia 13 lutego 2015 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Pomysł uczestników na wykonanie pracy. 4.1.2. Własnoręczność wykonania (jedna złożona praca = wykonana przez jedno dziecko, ocenie nie podlegają prace grupowe). 4.1.3. Zgodność wykonania pracy z tematem. 4.1.4. Estetyka wykonania pracy. 5.Terminarz Termin składania prac wraz z wypełnioną KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ – 13 LUTY 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród – 4 MARCA 2015 r. – ul. Nad Torem 1. 6.      Nagrody Dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców za zdobycie pierwszego, drugiego
i   trzeciego miejsca. SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA  

więcej

"Zimowy pejzaż"

UWAGA! ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - 10 marca 2015, godz. 10:00
CEE, UL.NAD TOREM 1   SERDECZNIE ZAPRASZAMY   Regulamin konkursu plastycznym  „Zimowy pejzaż” 1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja dzieci. 1.2.    Rozbudzanie zainteresowań otaczającym nas krajobrazem oraz zmianami jakie zachodzą w przyrodzie zimą. 1.3.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 1.4.    Poznawanie różnych technik tworzenia prac plastycznych. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.) Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego. 3.      Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej w formacie A3, przedstawiającej zimowy krajobraz, wykonany dowolną techniką. 3.2. Pracę konkursową - podpisaną imieniem i nazwiskiem – wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia 13 lutego 2015 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Własnoręczność wykonania 4.1.2. Jedna praca wykonana przez jedno dziecko (prace grupowe nie będą brane pod uwagę) 4.1.3. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.4. Estetyka wykonania. 4.1.5. Zgodność pracy z tematem. 4.1.6. Technika wykonania pracy 5. Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową - 13 lutego 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 10 marca 2015 r. godz. 10:00 w siedzibie CEE, ul. Nad Torem 1 6. Nagrody Dla osób, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA  

więcej

"Ptasia stołówka"

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza wszystkich mieszkańców Grudziądza do udziału w konkursie pt. „Ptasia stołówka” polegającym na rodzinnym zbudowaniu drewnianego karmnika dla ptaków.             Główną nagrodą w konkursie jest wejściówka do kina Helios dla całej rodziny.             Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21 lutego 2015 roku w Parku Miejskim, godz. 12:00 i połączone będzie z warsztatami pn. „Ptasie przysmaki”, polegającymi na własnoręcznym, rodzinnym, tworzeniu przysmaków dla ptaków
w najróżniejszej postaci, np. wianków, kul zimowych, itp. Wykonane przysmaki zostaną, przez uczestników warsztatów, rozwieszone na terenie Parku Miejskiego. Na warsztaty zaproszeni są nie tylko uczestnicy konkursu, ale wszyscy mieszkańcy Grudziądza (dzieci pod opieką dorosłych).   Regulamin konkursu  „Ptasia stołówka" 1.    Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja mieszkańców Grudziądza. 1.2.    Popularyzacja zachowań ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 1.3.    Uwrażliwienie mieszkańców Grudziądza na potrzeby zwierząt i zachęcenie do aktywnego niesienia pomocy ptakom w trudnych dla nich warunkach. 1.4.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do grudziądzkich rodzin. 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.) 2.5.    Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacja niniejszego regulaminu. Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.  Złożone na konkurs prace przejdą na własność CEE w Grudziądzu. 3. Kryteria konkursu 3.1. Konkurs polega na rodzinnym zbudowaniu drewnianego karmnika dla ptaków, który musi posiadać: podstawę uniemożliwiającą wysypywanie się pokarmu, dach chroniący karmę przed zmoknięciem. Karmik powinien być wykonany solidnie z wytrzymałego materiału (np. materiał może być z odzysku z innych drewnianych rzeczy, przedmiotów) tak aby mógł być wystawiony na zewnątrz. 3.2. Pracę konkursową, koniecznie z dołączoną, wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do dnia 19 lutego 2015 r. do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 lub do Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
ul. Ratuszowa 1, blok C. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.2. Estetyka wykonania oraz funkcjonalność karmnika 4.1.3 Solidność wykonania - konstrukcja nie może zagrażać bezpieczeństwu ptaków. 4.1.4 Odporność na warunki atmosferyczne. 4.1.5. Jedna rodzina może złożyć jedną pracę. 5. Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową - 19 lutego 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 21 lutego 2015 r. godz. 12:00 Park Miejski w pobliżu lodowiska, zielony pawilon CEE. 6. Nagrody Dla rodzin, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA    

więcej

"Chrońmy środowisko"

Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 23 czerwca 2015 r. godz. 12:00 w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu, ul. Nad Torem 1. Regulamin konkursu ekologicznego  „Chrońmy Środowisko 2014/2015” 1.      Cel konkursu. 1.1. Aktywizacja dzieci i młodzieży. 1.2. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi jakimi są baterie małogabarytowe. 1.3. Ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów zmieszanych. 2.      Organizacja konkursu. 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 2.2. Informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 56/46 56 200. 2.3. Konkurs rozgrywany jest w czterech kategoriach: I kategoria - przedszkola, II kategoria - szkoły podstawowe, III kategoria - szkoły gimnazjalne, IV kategoria - szkoły ponadgimnazjalne, 2.4. Zgłoszenia udziału placówki w konkursie dokonuje nauczyciel (opiekun) pod
nr telefonu 56/46-56-200, elektronicznie na adres cee@um.grudziadz.pl lub na piśmie dostarczając kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 do dnia 28 listopada 2014 r. 2.5. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 87/13 z dnia 02.12.2013 r.) 2.6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. 3.      Kryteria oceny 3.1. Konkurs polega na zbiórce zużytych baterii. 3.2. Zgłoszona do konkursu placówka zobowiązana jest do odbioru od uczniów baterii, które następnie przekaże do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych, np. PSZOK w Grudziądzu, ul. Składowa 21, Organizacja Odzysku REBA lub innych punktów zajmujących się odbiorem odpadów niebezpiecznych. 3.3. Placówka jest również odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji ze zbiórki baterii przynoszonych przez jej uczniów. 3.4. Dokumentację z przeprowadzonej zbiórki w danej placówce należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu do dnia
15 maja 2015 r. 3.5. Na pełną dokumentację ze zbiórki baterii składa się wypełniony zał. nr 2 do Regulaminu oraz potwierdzenie przekazania zebranych baterii do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych. 3.6. O zwycięstwie w konkursie decydować będzie ilość baterii zebranych przez indywidualnego ucznia, w czasie trwania konkursu, podana w kilogramach. 4.      Terminarz: Termin składania  zgłoszeń do wzięcia udziału w konkursie          28 listopada 2014 r. Termin składania dokumentów z przeprowadzonej zbiórki                   15 maja 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród zwycięzcom – placówki zostaną poinformowane oddzielnym pismem. SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA
 

więcej

"Bombkowy łańcuch"

UWAGA! Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 9 grudnia 2014 r. od godz. ok 1200-1300  przy świątecznej choince na Głównym Rynku w Grudziądzu   SERDECZNIE ZAPRASZAMY   Regulamin konkursu ekologicznego  „Bombkowy łańcuch” 1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja dzieci i młodzieży. 1.2.    Promowanie recyklingowych ozdób choinkowych.  2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56 / 46-56-200. 2.3. Konkurs skierowany jest do klas I –III szkoły podstawowej. 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 87/13 z dnia 02.12.2013 r.).  3.      Kryteria konkursu 3.1.    Konkurs polega na wykonaniu przez klasę jak największej ilości ozdób choinkowych z wykorzystaniem gazety codziennej oraz materiału. 3.2.    Materiały do wykonania zadania: - gazeta codzienna - nożyczki - kolorowe materiały nawiązujące do Świąt Bożego Narodzenia - ozdoby świąteczne: sztuczne bądź naturalne  - ozdobna tasiemka lub sznureczek umożliwiająca zawieszenie na choince Średnica bromki nie może być mniejsza niż 8 cm. 3.2. Wymagane: - przekazane do CEE na konkurs ozdoby muszą być estetycznie i starannie wykonane, zaopatrzone w sznurek do zawieszenia (nie spełniające w/w wymagań ozdoby nie będą brane pod uwagę). 3.3. Każda klasa biorąca udział w konkursie powinna dostarczyć ozdoby wraz z wypełnionym formularzem (zał. 2). 3.4. Świąteczne ozdoby należy dostarczyć na adres Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia 3 grudnia 2014 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Ilość wykonanych bombek spełniających wymagania. 5. Terminarz: Termin składania ozdób wraz z wypełnionym formularzem -  3 grudzień 2014 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 9 grudnia 2014 r. od godz. ok 1200-1300  przy świątecznej choince na Głównym Rynku w Grudziądzu. 6. Nagrody Dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe dla zwycięzców.      

więcej

"Zbieramy owoce drzew leśnych"

UWAGA! ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DNIA 24 LISTOPADA 2014, GODZ. 11:30
CEE, UL.NAD TOREM 1   SERDECZNIE ZAPRASZAMY   Regulamin konkursu  „ZBIERAMY OWOCE DRZEW LEŚNYCH” 1.       Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja dzieci. 1.2.    Uwrażliwienie dzieci na potrzebę niesienia pomocy zwierzętom leśnym w okresie zimy. 1.3.    Rozbudzanie zainteresowań związanych ze zwierzętami leśnymi m. in.  rodzajem pokarmu jakim się żywią. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie klas I-III szkół podstawowych. 2.4. Zgłoszenia udziału placówki w konkursie dokonuje nauczyciel (opiekun) pod nr telefonu 56/46-56-200 (56/45-10-262), elektronicznie na adres cee@um.grudziadz.pl lub na piśmie dostarczając kartę zgłoszenia do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 do dnia 10 października 2014 r. 2.5. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 87/13 z dnia 02.12.2013 r.) 2.6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. 2.7.Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej  www.cee.grudziadz.pl 3.      Kryteria konkursu 3.1.    Konkurs polega na zbiórce kasztanów i żołędzi, które w okresie zimowym zostaną przeznaczone na dokarmianie zwierząt leśnych Lasu Rudnickiego. 3.2.    O zwycięstwie w konkursie decydować będzie ilość owoców drzew leśnych (w kg) zebranych przez indywidualnego ucznia. 3.3.    Dokumentacja z przeprowadzonej zbiórki w danej placówce, którą należy dostarczyć na adres Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia
7 listopada 2014 r., powinna zawierać listę uczniów biorących udział w konkursie
z podaniem ilości (w kg) kasztanów i żołędzi zebranych przez indywidualnego ucznia. 3.4.    W trakcie trwania konkursu owoce będą magazynowane na terenie placówki. Uwaga: Kasztany i żołędzie muszą być przechowywane w suchym i przewiewnym miejscu. Nie należy ich zamykać w szczelnie zamkniętych workach czy kartonach, ponieważ się zepsują i staną nieprzydatne. 3.5.    Po zakończeniu konkursu Organizator odbierze z poszczególnych placówek zebrane przez jej uczniów owoce. O terminie odbioru placówka zostanie poinformowana telefonicznie. Aby odbiór owoców odbywał się sprawnie szkoła zobowiązana jest do przygotowania kasztanów i żołędzi do transportu. 4.       Terminarz Termin zgłaszania placówek do wzięcia udziału w konkursie – 10 października 2014 r. Termin dostarczenia dokumentacji ze zbiórki  - 7 listopada 2014 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród – placówki zostaną poinformowane oddzielnym pismem. 5.      Nagrody Dyplomy i nagrody rzeczowe za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca dla uczniów, którzy zbiorą największą ilość owoców drzew leśnych.

więcej

"Bezimienni II"

Regulamin konkursu ekologicznego  „Bezimienni  II” 1.       Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja młodzieży. 1.2.    Zapoznanie się z walorami przyrodniczymi miasta Grudziądz. 1.3.    Rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną przyrody. 2.      Organizacja konkursu 2.1.Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2.Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56 / 46-56-200. 2.3.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI) i gimnazjalnych. 2.4.Informacje dotyczące wyżej opisanego konkursu dostępne są również na stronie internetowej www.cee.grudziadz.pl. 2.5.Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 87/13 z dnia 02.12.2013 r.) 3.      Kryteria konkursu 3.1.Konkurs polega na wymyśleniu oryginalnej nazwy dla wybranego pomnika przyrody znajdującego się przy niegdyś głównym wejściu do Parku Miejskiego (1 drzewo = 1 propozycja) znajdującego się na terenie miasta Grudziądz. Przydział poszczególnych pomników dla szkół znajduję się w załączniku nr 1. 3.2. Dokumentacja powinna zawierać: wydrukowany i czytelnie wypełniony załącznik nr 2 dla szkół podstawowych / załącznik nr 3 - gimnazjalnych. 3.3. Dokumentację należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1,    86-300 Grudziądz, do dnia 17 października 2014 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Pomysł uczestników na najciekawsze i najbardziej oryginalne nazwy. 5. Terminarz: Termin dostarczenia dokumentacji (zał. 2 lub zał. 3) -  17 październik 2014 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród – 24 październik 2014 r. godz. 12:00 w Parku Miejskim – przy Pomnikach Przyrody. 6. Nagrody Dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij