Przejdź do treści

Centrum Edukacji Ekologicznej

Konkursy z nagrodami

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

"Goście naszych karmników"

UWAGA! ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - 4 marca 2015, godz. 12:00
CEE, UL.NAD TOREM 1   SERDECZNIE ZAPRASZAMY Regulamin konkursu plastycznego  „GOŚCIE NASZYCH KARMNIKÓW”  1.       Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja dzieci. 1.2.    Rozbudzanie zainteresowań życiem i znaczeniem ptaków w przyrodzie. 1.3.    Kształtowanie opiekuńczego stosunku do ptaków. 1.4.    Zapoznanie się z różnorodnością gatunków ptaków zimujących w Polsce. 1.5.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 2.      Organizacja konkursu 2.1.Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2.Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56 / 46-56-200. 2.3.Konkurs rozgrywany jest w kategoriach : kategoria – szkoła podstawowa I-III. 2.4.Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15.12.2014 r.) 2.5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. 3.      Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A3 przedstawiającej wybranego gatunku ptaka zimującego w Polsce. Pracę należy wykonać poprzez wyklejanie materiałów, wcześniej wyciętych, wydartych, złożonych w odpowiednie kształty (prace malowane nie będą brane pod uwagę). Warunkiem jest użycie materiałów recyklingowych np. stare gazety, papierki po słodyczach, folie. 3.2. Dokumentacja powinna zawierać: podpisaną pracę (nazwisko i imię  uczestnika, ze wskazaniem placówki) wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, który należy dostarczyć na adres Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz. 3.3.  Pracę konkursową należy dostarczyć do dnia 13 lutego 2015 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Pomysł uczestników na wykonanie pracy. 4.1.2. Własnoręczność wykonania (jedna złożona praca = wykonana przez jedno dziecko, ocenie nie podlegają prace grupowe). 4.1.3. Zgodność wykonania pracy z tematem. 4.1.4. Estetyka wykonania pracy. 5.Terminarz Termin składania prac wraz z wypełnioną KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ – 13 LUTY 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród – 4 MARCA 2015 r. – ul. Nad Torem 1. 6.      Nagrody Dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców za zdobycie pierwszego, drugiego
i   trzeciego miejsca. SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA  

więcej

"Zimowy pejzaż"

UWAGA! ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - 10 marca 2015, godz. 10:00
CEE, UL.NAD TOREM 1   SERDECZNIE ZAPRASZAMY   Regulamin konkursu plastycznym  „Zimowy pejzaż” 1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja dzieci. 1.2.    Rozbudzanie zainteresowań otaczającym nas krajobrazem oraz zmianami jakie zachodzą w przyrodzie zimą. 1.3.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 1.4.    Poznawanie różnych technik tworzenia prac plastycznych. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.) Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego. 3.      Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej w formacie A3, przedstawiającej zimowy krajobraz, wykonany dowolną techniką. 3.2. Pracę konkursową - podpisaną imieniem i nazwiskiem – wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia 13 lutego 2015 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Własnoręczność wykonania 4.1.2. Jedna praca wykonana przez jedno dziecko (prace grupowe nie będą brane pod uwagę) 4.1.3. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.4. Estetyka wykonania. 4.1.5. Zgodność pracy z tematem. 4.1.6. Technika wykonania pracy 5. Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową - 13 lutego 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 10 marca 2015 r. godz. 10:00 w siedzibie CEE, ul. Nad Torem 1 6. Nagrody Dla osób, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA  

więcej

"Ptasia stołówka"

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza wszystkich mieszkańców Grudziądza do udziału w konkursie pt. „Ptasia stołówka” polegającym na rodzinnym zbudowaniu drewnianego karmnika dla ptaków.             Główną nagrodą w konkursie jest wejściówka do kina Helios dla całej rodziny.             Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21 lutego 2015 roku w Parku Miejskim, godz. 12:00 i połączone będzie z warsztatami pn. „Ptasie przysmaki”, polegającymi na własnoręcznym, rodzinnym, tworzeniu przysmaków dla ptaków
w najróżniejszej postaci, np. wianków, kul zimowych, itp. Wykonane przysmaki zostaną, przez uczestników warsztatów, rozwieszone na terenie Parku Miejskiego. Na warsztaty zaproszeni są nie tylko uczestnicy konkursu, ale wszyscy mieszkańcy Grudziądza (dzieci pod opieką dorosłych).   Regulamin konkursu  „Ptasia stołówka" 1.    Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja mieszkańców Grudziądza. 1.2.    Popularyzacja zachowań ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 1.3.    Uwrażliwienie mieszkańców Grudziądza na potrzeby zwierząt i zachęcenie do aktywnego niesienia pomocy ptakom w trudnych dla nich warunkach. 1.4.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do grudziądzkich rodzin. 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.) 2.5.    Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacja niniejszego regulaminu. Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.  Złożone na konkurs prace przejdą na własność CEE w Grudziądzu. 3. Kryteria konkursu 3.1. Konkurs polega na rodzinnym zbudowaniu drewnianego karmnika dla ptaków, który musi posiadać: podstawę uniemożliwiającą wysypywanie się pokarmu, dach chroniący karmę przed zmoknięciem. Karmik powinien być wykonany solidnie z wytrzymałego materiału (np. materiał może być z odzysku z innych drewnianych rzeczy, przedmiotów) tak aby mógł być wystawiony na zewnątrz. 3.2. Pracę konkursową, koniecznie z dołączoną, wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do dnia 19 lutego 2015 r. do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 lub do Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
ul. Ratuszowa 1, blok C. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.2. Estetyka wykonania oraz funkcjonalność karmnika 4.1.3 Solidność wykonania - konstrukcja nie może zagrażać bezpieczeństwu ptaków. 4.1.4 Odporność na warunki atmosferyczne. 4.1.5. Jedna rodzina może złożyć jedną pracę. 5. Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową - 19 lutego 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 21 lutego 2015 r. godz. 12:00 Park Miejski w pobliżu lodowiska, zielony pawilon CEE. 6. Nagrody Dla rodzin, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA    

więcej

"Chrońmy środowisko"

Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 23 czerwca 2015 r. godz. 12:00 w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu, ul. Nad Torem 1. Regulamin konkursu ekologicznego  „Chrońmy Środowisko 2014/2015” 1.      Cel konkursu. 1.1. Aktywizacja dzieci i młodzieży. 1.2. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi jakimi są baterie małogabarytowe. 1.3. Ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów zmieszanych. 2.      Organizacja konkursu. 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 2.2. Informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 56/46 56 200. 2.3. Konkurs rozgrywany jest w czterech kategoriach: I kategoria - przedszkola, II kategoria - szkoły podstawowe, III kategoria - szkoły gimnazjalne, IV kategoria - szkoły ponadgimnazjalne, 2.4. Zgłoszenia udziału placówki w konkursie dokonuje nauczyciel (opiekun) pod
nr telefonu 56/46-56-200, elektronicznie na adres cee@um.grudziadz.pl lub na piśmie dostarczając kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 do dnia 28 listopada 2014 r. 2.5. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 87/13 z dnia 02.12.2013 r.) 2.6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. 3.      Kryteria oceny 3.1. Konkurs polega na zbiórce zużytych baterii. 3.2. Zgłoszona do konkursu placówka zobowiązana jest do odbioru od uczniów baterii, które następnie przekaże do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych, np. PSZOK w Grudziądzu, ul. Składowa 21, Organizacja Odzysku REBA lub innych punktów zajmujących się odbiorem odpadów niebezpiecznych. 3.3. Placówka jest również odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji ze zbiórki baterii przynoszonych przez jej uczniów. 3.4. Dokumentację z przeprowadzonej zbiórki w danej placówce należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu do dnia
15 maja 2015 r. 3.5. Na pełną dokumentację ze zbiórki baterii składa się wypełniony zał. nr 2 do Regulaminu oraz potwierdzenie przekazania zebranych baterii do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych. 3.6. O zwycięstwie w konkursie decydować będzie ilość baterii zebranych przez indywidualnego ucznia, w czasie trwania konkursu, podana w kilogramach. 4.      Terminarz: Termin składania  zgłoszeń do wzięcia udziału w konkursie          28 listopada 2014 r. Termin składania dokumentów z przeprowadzonej zbiórki                   15 maja 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród zwycięzcom – placówki zostaną poinformowane oddzielnym pismem. SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA
 

więcej

"Bombkowy łańcuch"

UWAGA! Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 9 grudnia 2014 r. od godz. ok 1200-1300  przy świątecznej choince na Głównym Rynku w Grudziądzu   SERDECZNIE ZAPRASZAMY   Regulamin konkursu ekologicznego  „Bombkowy łańcuch” 1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja dzieci i młodzieży. 1.2.    Promowanie recyklingowych ozdób choinkowych.  2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56 / 46-56-200. 2.3. Konkurs skierowany jest do klas I –III szkoły podstawowej. 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 87/13 z dnia 02.12.2013 r.).  3.      Kryteria konkursu 3.1.    Konkurs polega na wykonaniu przez klasę jak największej ilości ozdób choinkowych z wykorzystaniem gazety codziennej oraz materiału. 3.2.    Materiały do wykonania zadania: - gazeta codzienna - nożyczki - kolorowe materiały nawiązujące do Świąt Bożego Narodzenia - ozdoby świąteczne: sztuczne bądź naturalne  - ozdobna tasiemka lub sznureczek umożliwiająca zawieszenie na choince Średnica bromki nie może być mniejsza niż 8 cm. 3.2. Wymagane: - przekazane do CEE na konkurs ozdoby muszą być estetycznie i starannie wykonane, zaopatrzone w sznurek do zawieszenia (nie spełniające w/w wymagań ozdoby nie będą brane pod uwagę). 3.3. Każda klasa biorąca udział w konkursie powinna dostarczyć ozdoby wraz z wypełnionym formularzem (zał. 2). 3.4. Świąteczne ozdoby należy dostarczyć na adres Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia 3 grudnia 2014 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Ilość wykonanych bombek spełniających wymagania. 5. Terminarz: Termin składania ozdób wraz z wypełnionym formularzem -  3 grudzień 2014 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 9 grudnia 2014 r. od godz. ok 1200-1300  przy świątecznej choince na Głównym Rynku w Grudziądzu. 6. Nagrody Dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe dla zwycięzców.      

więcej

"Zbieramy owoce drzew leśnych"

UWAGA! ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DNIA 24 LISTOPADA 2014, GODZ. 11:30
CEE, UL.NAD TOREM 1   SERDECZNIE ZAPRASZAMY   Regulamin konkursu  „ZBIERAMY OWOCE DRZEW LEŚNYCH” 1.       Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja dzieci. 1.2.    Uwrażliwienie dzieci na potrzebę niesienia pomocy zwierzętom leśnym w okresie zimy. 1.3.    Rozbudzanie zainteresowań związanych ze zwierzętami leśnymi m. in.  rodzajem pokarmu jakim się żywią. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie klas I-III szkół podstawowych. 2.4. Zgłoszenia udziału placówki w konkursie dokonuje nauczyciel (opiekun) pod nr telefonu 56/46-56-200 (56/45-10-262), elektronicznie na adres cee@um.grudziadz.pl lub na piśmie dostarczając kartę zgłoszenia do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 do dnia 10 października 2014 r. 2.5. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 87/13 z dnia 02.12.2013 r.) 2.6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. 2.7.Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej  www.cee.grudziadz.pl 3.      Kryteria konkursu 3.1.    Konkurs polega na zbiórce kasztanów i żołędzi, które w okresie zimowym zostaną przeznaczone na dokarmianie zwierząt leśnych Lasu Rudnickiego. 3.2.    O zwycięstwie w konkursie decydować będzie ilość owoców drzew leśnych (w kg) zebranych przez indywidualnego ucznia. 3.3.    Dokumentacja z przeprowadzonej zbiórki w danej placówce, którą należy dostarczyć na adres Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia
7 listopada 2014 r., powinna zawierać listę uczniów biorących udział w konkursie
z podaniem ilości (w kg) kasztanów i żołędzi zebranych przez indywidualnego ucznia. 3.4.    W trakcie trwania konkursu owoce będą magazynowane na terenie placówki. Uwaga: Kasztany i żołędzie muszą być przechowywane w suchym i przewiewnym miejscu. Nie należy ich zamykać w szczelnie zamkniętych workach czy kartonach, ponieważ się zepsują i staną nieprzydatne. 3.5.    Po zakończeniu konkursu Organizator odbierze z poszczególnych placówek zebrane przez jej uczniów owoce. O terminie odbioru placówka zostanie poinformowana telefonicznie. Aby odbiór owoców odbywał się sprawnie szkoła zobowiązana jest do przygotowania kasztanów i żołędzi do transportu. 4.       Terminarz Termin zgłaszania placówek do wzięcia udziału w konkursie – 10 października 2014 r. Termin dostarczenia dokumentacji ze zbiórki  - 7 listopada 2014 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród – placówki zostaną poinformowane oddzielnym pismem. 5.      Nagrody Dyplomy i nagrody rzeczowe za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca dla uczniów, którzy zbiorą największą ilość owoców drzew leśnych.

więcej

"Bezimienni II"

Regulamin konkursu ekologicznego  „Bezimienni  II” 1.       Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja młodzieży. 1.2.    Zapoznanie się z walorami przyrodniczymi miasta Grudziądz. 1.3.    Rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną przyrody. 2.      Organizacja konkursu 2.1.Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2.Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56 / 46-56-200. 2.3.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI) i gimnazjalnych. 2.4.Informacje dotyczące wyżej opisanego konkursu dostępne są również na stronie internetowej www.cee.grudziadz.pl. 2.5.Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 87/13 z dnia 02.12.2013 r.) 3.      Kryteria konkursu 3.1.Konkurs polega na wymyśleniu oryginalnej nazwy dla wybranego pomnika przyrody znajdującego się przy niegdyś głównym wejściu do Parku Miejskiego (1 drzewo = 1 propozycja) znajdującego się na terenie miasta Grudziądz. Przydział poszczególnych pomników dla szkół znajduję się w załączniku nr 1. 3.2. Dokumentacja powinna zawierać: wydrukowany i czytelnie wypełniony załącznik nr 2 dla szkół podstawowych / załącznik nr 3 - gimnazjalnych. 3.3. Dokumentację należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1,    86-300 Grudziądz, do dnia 17 października 2014 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Pomysł uczestników na najciekawsze i najbardziej oryginalne nazwy. 5. Terminarz: Termin dostarczenia dokumentacji (zał. 2 lub zał. 3) -  17 październik 2014 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród – 24 październik 2014 r. godz. 12:00 w Parku Miejskim – przy Pomnikach Przyrody. 6. Nagrody Dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

więcej

"Woda w przyrodzie"

UWAGA! ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DNIA 13 GRUDNIA 2014, GODZ. 12:30 CEE, UL.NAD TOREM 1   SERDECZNIE ZAPRASZAMY   Regulamin konkursu fotograficznego  „WODA W PRZYRODZIE” 1. Cel konkursu 1.1.    Uwrażliwienie mieszkańców Grudziądza na piękno otaczającego nas świata. 1.2.    Rozbudzanie zainteresowań związanych z otaczającą nas przyrodą. 1.3.    Inspirowanie do szukania ciekawych ujęć. 1.4.    Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.   2. Organizacja konkursu 2.1.Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2.Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców Grudziądza. 2.3.Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.4.Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: I kategoria – zdjęcie ogólne II kategoria – zdjęcie makro 2.5.Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 87/13 z dnia 02.12.2013 r.) 2.6.Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że: 2.6.1.      Akceptacje niniejszy regulamin; 2.6.2.      Wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie internetowej Organizatora; 2.6.3.      Jest autorem zdjęcia.   3.  Kryteria konkursu 3.1. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia wody w przyrodzie, ukazanej w dowolnej postaci. 3.2. Dokumentacja powinna zawierać: jedno wywołane w kolorze zdjęcie (z wybranej kategorii) dobrej jakości w formacie 20x30, podpisane na odwrocie (nazwisko i imię  autora, numer telefonu) oraz to samo zdjęcie zapisane na płycie CD w formacie jpg. Taki zestaw należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do 31 października 2014 r. 3.3. Przedmiotem konkursu są zdjęcia wykonane samodzielnie, będące oryginałami. 3.4. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 3.5. Przekazane na konkurs zdjęcia nie będą zwracane.   4.  Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Pomysł autora na wykonanie zdjęcia. 4.1.2. Zgodność wykonanego zdjęcia z tematem. 4.1.3. Ciekawe ujęcie. 4.1.4. Dopuszcza się korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). Natomiast nie będą akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej oraz powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).   5.  Terminarz Termin składania zdjęć  - 31 października 2014 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  - o terminie i miejscu uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.   Dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców każdej z kategorii za zdobycie pierwszego, drugiego i  trzeciego miejsca.

więcej

"Wyklejane drzewo leśne"

Regulamin konkursu ekologicznego  „WYKLEJANE DRZEWO LEŚNE 1. Cel konkursu 1.1. Aktywizacja dzieci. 1.2. Uwrażliwienie dzieci na stan środowiska w jakim żyją. 1.3. Rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną naszej planety. 2.Organizacja konkursu 2.1.Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2.Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3.Konkurs rozgrywany jest w kategoriach: kategoria – przedszkola 2.4.Zgłoszenia udziału w konkursie na piśmie 056/46-56-200 (056/45-10-262) oraz elektronicznie na adres cee@um.grudziadz.pl przyjmowane będą w Centrum Edukacji Ekologicznej do dnia 12 września 2014 r. 2.5.Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 87/13 z dnia 02.12.2013 r.) 2.6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. 3. Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A3 przedstawiającej drzewo leśne ze wszystkimi jego elementami budowy, tj. korzeń, pień, gałęzie, liście, ewentualne owoce. Praca ma być wykonana poprzez wyklejanie dowolnych materiałów, wcześniej wyciętych, wydartych, złożonych w odpowiednie kształty. 3.2. Dokumentacja powinna zawierać: podpisaną pracę (nazwisko i imię  uczestnika, ze wskazaniem placówki), który należy dostarczyć na adres Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz. 3.3. Pracę konkursową należy dostarczyć do dnia 30 września 2014 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Pomysł uczestników na wykonanie pracy. 4.1.2. Własnoręczność wykonania (jedna złożona praca = wykonana przez jedno dziecko, ocenie nie podlegają prace grupowe). 4.1.3. Zgodność wykonania pracy z tematem. 4.1.4. Estetyka wykonania pracy. 5.Terminarz Termin nadsyłania zgłoszeń chętnych do wzięcia udziału w konkursie – 12 września 2014 r. Termin składania prac  - 30 września 2014 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród – 10 października 2014,
godz. 1300 - CEE ul. Nad Torem 1. 6. Nagrody Dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

więcej

"Kredka"

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu informuje, że od stycznia 2013 roku trwa wewnętrzny konkurs, w którym biorą udział wszystkie placówki edukacyjne z Grudziądza. Nagrodzone zostaną przedszkola i szkoły podstawowe (w dwóch oddzielnych kategoriach), które najwięcej razy uczestniczyły, w danym roku kalendarzowym, w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez CEE.            W czerwcu 2014 roku została podsumowana aktywność grudziądzkich szkół podstawowych i przedszkoli w roku 2013.          Obecnie trwa II edycja w/w konkursu, a szanse na wygraną mają nadal wszystkie placówki edukacyjne Grudziądza. Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą zajęć edukacyjnych i odwiedzania nas jak najczęściej. Zostały jeszcze 4 miesiące do końca 2014 roku.          Nagrodą w konkursie jest duża drewniana kredka, która zostanie uroczyście przekazana zamontowana przez organizatorów na terenie zewnętrznym. Przewidziane jest przeprowadzenie sześciu edycji konkursu, a w każdej można zdobyć inny kolor drewnianej kredki. Za aktywność w roku 2013 zostało wręczonych 7 kredek koloru zielonego, natomiast obecnie są do zdobycia kredki w kolorze pomarańczowym.  

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij