Przejdź do treści

Centrum Edukacji Ekologicznej

Aktualności

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Termin sprzedaży drewna

Sprzedaż drewna odbywa się w Referacie Lasów Komunalnych - Biurze Lasów Komunalnych miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór przy ul. Nad Torem 1. Najbliższa sprzedaż drewna odbędzie się  20.11.2020 r. Więcej informacji udziela Leśniczy pod numerem telefonu 667 663 633.
 

więcej

Rozstrzygnięcie konkursu "Chrońmy środowisko 2019/2020"

Podczas pierwszej edycji zbiórki płyt CD w konkursie "Chrońmy środowisko 2019/2020" łącznie udało się zebrać blisko 736 kg płyt CD - to ponad 44 000 sztuk!!! W poszczególnych kategoriach uczestnicy zebrali:  Przedszkola - 117,5 kg Szkoły podstawowe -  465,19 kg Szkoły ponadpodstawowe – 153 kg   Poniżej lista laureatów   kategoria – przedszkola I m-ce –  Maksymilian Dutkowski, II m-ce –    Maja Grynda,                III m-ce –  Piotr Lewandowski   Wyróżnienia: Mateusz Pietruszyński, Krzysztof Woźniak, Wojciech Polesiak, Zuzanna Kotz, Kamila Heinrich, Zuzanna Rogalska, Julia Lipowska, Nina Mijewska, Lena Dębowska, Marcelina Magdowska, Pola Grzybowska     kategoria - szkoły podstawowe I m-ce –  Kacper Ufnal, II m-ce –  Lidia Trela
III m-ce –  Jakub Ściborowski,   Wyróżnienia: Kacper Piotrowski, Alan Motyka, Filip Motyka, Dominik Procajło, Bartosz Chabucki, Alicja Galińska, Paweł Sikorski, Paweł Kieszek, Paulina Głogowska, Stanisław Domeracki,      kategoria - szkoły ponadpodstawowe
I m-ce –  Joanna Skorek, II m-ce –  Mateusz Skorek,                  III m-ce – Agnieszka Hejnowska,   Wyróżnienia: Emilia Sieńska, Klaudia Meller, Paulina Staszak, Wiktoria Chojnacka, Wiktoria Krzewińska, Adrian Kowalski, Oliwer Umiński   W związku z panująca sytuacją zagrożenia COVID-19 nagrody zostaną rozdane uczestnikom indywidualnie - po wcześniejszym kontakcie  ze strony CEE z uczestnikiem konkursu i ustaleniu indywidualnego terminu odbioru.

więcej

Drzwi otwarte CEE

  Uwaga!!! W związku z włączeniem Grudziądza do czerwonej strefy wydarzenie "Drzwi otwarte Centrum Edukacji Ekologicznej" zostaje przełożone. Gdy tylko sytuacja ulegnie zmianie o nowym  terminie akcji poinformujemy na naszej  stronie oraz profilu facebook.    Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski  zaprasza wszystkich mieszkańców wraz z rodzinami na
Drzwi Otwarte Centrum Edukacji Ekologicznej pt. :    „Grudziądzkie daniele w czterech porach roku”                                            
Spotykamy się 10 października 2020 r. w godz. 1000- 1300  w siedzibie CEE przy ul. Nad Torem 1.               Podczas wydarzenia udostępnione zostaną zwiedzającym  zagrody ze zwierzętami, budynek główny z salami do edukacji przyrodniczej oraz teren zewnętrzny ze stacjami edukacyjnymi. Ponadto na uczestników będą czekały rodzinne konkursy z nagrodami oraz warsztaty ekologiczne, podczas których będzie można wykonać drewniane przedmioty codziennego użytku: wieszaki na klucze oraz podkładki pod kubki.   Zapraszamy do udziału. Wstęp wolny – bez zapisów.      

więcej

Ćwiczenia terenowe ze Strażą Pożarną

W dniu 22 września 2020 r. pracownicy Lasów Komunalnych Miasta Grudziądza wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu przeprowadzili ćwiczenia terenowe, których zadaniem było rozpoznanie możliwości prowadzenia działań gaśniczych podczas pożarów lasów. W trakcie ćwiczeń sprawdzano stan techniczny ujęć czerpania wody znajdujących się na terenie Lasów Komunalnych oraz przejezdność i oznaczenia dróg pożarowych.  Obszar Lasów Komunalnych zaliczany jest do I kategorii zagrożenia pożarowego, ponieważ przewagę stanowią drzewostany sosnowe, siedlisk borowych, a także wzmożony ruch turystyczny. Zagrożenie pożarowe jest szczególne w okresie wiosennym i letnim, kiedy następuje wzmożony ruch turystyczno – spacerowy.

więcej

"Leśne kino DKF" 17.09.2020

   17 września w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu odbyło się"Leśne kino", którego organizatorem był Urząd Miejski  i Dyskusyjny Klub Filmowy działający w CK Teatr w Grudziądzu. Tym razem na ekranie zagościł film Artura Homan
i Saturnina Homan z muzyką Michała Lorenc pt. : "Kraina 1000 bocianów".  Film zgromadził rzeszę fanów tych wyjątkowych i niezwykle interesujących zwierząt. Przy blasku ogniska i w bliskości natury mogliśmy pogłębić naszą wiedzę przyrodniczą oraz poczuć się jej częścią. Dziękujemy, że zechcieliście spędzić z nami ten wieczór.  Przed seansem nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu "Grudziądzki Przyjaciel Przyrody" 2020.
     

więcej

Ekologiczna Restauracja

„Ekologiczna restauracja” Zapraszamy wszystkich restauratorów do udziału w akcji „Ekologiczna Restauracja” organizowanej przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu. Celem akcji jest zmotywowanie restauratorów do prowadzenia lokali w sposób bardziej przyjazny dla środowiska oraz promowanie ekologicznych postaw. W akcji mogą wziąć udział wszyscy restauratorzy chętni do zastosowania naszych zaleceń w swoim lokalu. W celu przystąpienia do akcji należy zgłosić swój udział telefonicznie pod numerem: 56/46-56-200 lub pocztą elektroniczną: cee@um.grudziadz.pl Aby otrzymać tytuł „Ekologicznej Restauracji” należy spełnić kilka z wymienionych przez nas zaleceń:  Ograniczenie plastiku Segregacja odpadów Zastosowanie zwrotnych butelek Oszczędzanie energii Ograniczenie smogu Promowanie ekologicznych inicjatyw Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu     Regulamin akcji „Ekologiczna Restauracja” Organizatorem akcji jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Celem akcji jest zmotywowanie restauratorów do prowadzenia lokali w sposób bardziej przyjazny dla środowiska oraz promowanie ekologicznych postaw. W akcji mogą wziąć udział wszyscy restauratorzy chętni do zastosowania naszych zaleceń w swoim lokalu. W celu przystąpienia do akcji należy zgłosić swój udział telefonicznie pod numerem: 56/46-56-200 lub pocztą elektroniczna: cee@um.grudziadz.pl Aby otrzymać tytuł „Ekologicznej Restauracji” należy spełnić kilka z wymienionych przez nas zaleceń:           5.1 Ograniczenie plastiku – zastąpienie plastikowych słomek drewnianymi, papierowymi lub  metalowymi. Rezygnacja z plastikowych opakowań, zastąpienie ich torbami recyklingowymi.         5.2 Segregacja odpadów - zarówno na zapleczu jak i udostępnienie koszy z możliwością segregacji dla klientów lokalu.         5.3 Zastosowanie zwrotnych butelek – sprzedaż wody, soków, napojów  alkoholowych w szklanych i zwrotnych butelkach.         5.4  Oszczędzanie energii – wymiana żarówek na energooszczędne, nie nadużywanie klimatyzacji, zakup sprzętu o najwyższej klasie energetycznej.          5.5 Ograniczenie smogu – zastosowanie oczyszczaczy powietrza w lokalu, można zrobić to w sposób naturalny np. stosując rośliny, które będą dbały o czyste powietrze.         5.6 Promowanie ekologicznych inicjatyw Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu - promowanie na swoich social mediach naszych akcji, udostępnianie klientom materiałów edukacyjnych otrzymanych od nas.        6. Po zgłoszeniu przez restauratora wprowadzonych zmian, pracownik Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu sprawdza jaki zakres naszych zaleceń obejmują te zmiany i sporządza dokumentację fotograficzną.         7. Po spełnieniu wymagań Restaurator otrzymuje certyfikat, naklejkę „Ekologiczna Restauracja” oraz poinformujemy o tym w naszych mediach społecznościowych.         8. Zgłoszenie do udziału w akcji jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, jak również z wyrażeniem zgody na wykorzystanie swojego wizerunku.          9. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:   W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:   Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu jest Prezydent Grudziądza, z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób: a) listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz b) telefonicznie: +48 56 45 10 200 c) e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@grudziadz.pl   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych e-mail: p.mazur@um.grudziadz.pl oraz pisemnie na adres wskazany na stornie http://bip.grudziadz.pl/strony/16801.dhtml.   Państwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniu uczestnictwa w akcji będą przetwarzane przez Administratora. W celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia akcji przez Administratora;   Państwa dane osobowe postaci: wizerunku (zdjęcia) Organizator akcji będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących,
w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu  będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte.   Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Uczestnik akcji posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem   Uczestnik akcji posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do: - sprostowania danych, - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.   Uczestnikom akcji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu do Spraw Ochrony Danych Osobowych.   Dane pozyskane od Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
a także nie będą poddawane procesowi profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.        

więcej

"Grudziadzki Przyjaciel Przyrody 2020"

 V edycja konkursu wiedzy przyrodniczo-ekologicznej "Grudziądzki Przyjaciel Przyrody ",    17 września 2020 roku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Tegorocznym  zwycięzcą i tym samym"Grudziądzkim Przyjacielem Przyrody"  został   Maciej Tarnowski Laureat nagrody wykazał się wyjątkową wiedzą z zakresu gospodarki leśnej, znajomości przyrody terenów Grudziądza oraz bezbłędnie poradził sobie z zadaniami praktycznymi.
Drugie miejsce zajęła  Lidia Chmielewska, natomiast na trzecim miejscu uplasował się  Jakub Śledź. 
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i wierzymy, że posiadana przez uczestników wiedza posłuży im w codziennym życiu oraz lepszym rozumieniu przyrody.   REGULAMIN KONKURSU „GRUDZIĄDZKI PRZYJACIEL PRZYRODY 2020”   § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE   1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Grudziądzu mający swoją siedzibę przy
ul. Ratuszowej 1, 86 – 300 Grudziądz.   § 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE   1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dostarczoną do organizatora w dniu konkursu. 2. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań: a)      osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z pkt 1. b)      warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu.   § 4 ORGANIZACJA KONKURSU   Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200.  Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Grudziądza – bez ograniczenia wiekowego.  Obowiązują zapisy pod nr tel. 726-301-636. Liczba miejsc ograniczona. 4. Konkurs polega na rozwiązaniu testu zawierającego 50 pytań jednokrotnego wyboru lub otwartych o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. 5. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego rozwiązywania testu, bez korzystania
z jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz. 6. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 45 minut. Po upływie wyznaczonego czasu pytania bez odpowiedzi uznane zostaną za błędnie rozwiązane. 7. Zakres tematyczny testu oraz proponowana bibliografia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 8. Odpowiedzi będą punktowane w skali od 1 do 3 punktów. a)  zwycięża osoba, która zdobędzie największą ilość punktów. b) organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika konkursu w przypadku nieprzestrzegania przez niego niniejszego regulaminu. c) w przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów przez więcej niż jednego uczestnika przewidziana jest dogrywka, która odbędzie się w terminie, o którym zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie, jednak nie późniejszym niż 09 września 2020 r. 9. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 19\19 z dnia 20 marca 2019 r.)   § 5 TERMINARZ   1. Termin rozwiązywania testu – 5 września 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie CEE przy
ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu. 2. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone po odbiór nagrody – 10 września 2020 roku § 5 NAGRODY   Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Osoba, która zajmie I miejsce, a tym samym zdobędzie tytuł „Grudziądzkiego Przyjaciela Przyrody 2020” otrzyma nagrodę w postaci vouchera o wartości 1000 zł ufundowaną przez Sponsora.  W przypadku nieobecności laureatów konkursu na jego rozstrzygnięciu osoby nagrodzone zobowiązane są do odbioru nagrody w ciągu 20 dni roboczych liczonych od daty rozstrzygnięcia konkursy.     § 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU   W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:   1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1, zwany dalej Prezydentem; Prezydent prowadzi operację przetwarzania danych osobowych. 3. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, telefonicznie: 56 45 10 360 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl; 4. Dane osobowe Uczestników  konkursów będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora; 5. Dane osobowe Uczestników konkursu w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia konkursu. Natomiast dane w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator konkursu będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte. 6. Dane osobowe Uczestnika - zwycięzcy konkursu, w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania,  numeru pesel, nazwy urzędu skarbowego będą wykorzystywane w celu rozliczenia podatkowego. Odbiorcami wskazanych danych osobowych będzie sponsor konkursu. 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 8. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do: - sprostowania danych, - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.   9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   § 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE   1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie na stronie internetowej Konkursu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądaćod Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonychdanych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnikawyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione. 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się ztreścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.   Załącznik nr 1   Zakres tematyczny testu 1.      Morfologia i biologia zwierząt (daniel, dzik, lis, sarna, zając, łoś, bóbr, wilk, borsuk) 2.      Gwara łowiecka (jeleń, daniel, dzik, lis, bóbr, zając, wilk). 3.      Morfologia i znaczenie owadów leśnych (brudnica mniszka, strzygonia chojnówka, zawisak borowiec, żuk leśny, szeliniak sosnowiec, chrabąszcz majowy, kornik drukarz, kowal bezskrzydły). 4.      Podstawowe wiadomości z gospodarki leśnej. 5.      Roślinność leśna. a)        Podstawowe gatunki drzew leśnych; b)       Podstawowe gatunki podszytu; c)        Podstawowe gatunki runa leśnego. 6.      Sposoby pielęgnacji lasu. 7.      Grudziądzkie pomniki przyrody. 8.      Lasy Komunalne Miasta Grudziądza. 9.      Owady społeczne – mrówki, pszczoły. 10.  Podstawowe zasady segregacji odpadów na terenie miasta Grudziądza. 11.  Ptaki (kowalik, sójka, sroka, rudzik, kos, kopciuszek, sowy, dzika gęś, bocian, żuraw, dzika kaczka). 12.  Grzyby – podstawowe gatunki   Proponowana bibliografia  1.      Halina Komosińska, Elżbieta Podsiadło: Ssaki kopytne: przewodnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002; 2.      Atlas szkodliwych owadów leśnych, Jerzy R. Starzyk, Andrzej Kolk, Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza MULTICO; 3.     http://www.lasy.gov.pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna 4.      Wielki atlas drzew i krzewów, Joachim Mayer, Heinz – Werner Schwegler, DELTA; 5.      Atlas ptaków Polski, Emilia Grzędzicka,  Buchmann; 6.      Ptaki świata, P.H.W. Feniks; 7.      Encyklopedia przyrody, Książka wydawnictwa Dorling Kindersley Pascal; 8.      Wilka ilustrowana encyklopedia przyrody, David Burnie, wydawca: SAMP edukacja i informacja; 9.      Wielki atlas zwierząt,  Buchmann; 10.   Encyklopedia roślin i zwierząt Europy, Mike i Peggy Briggs, Parragon; 11.  Encyklopedia szkolna WSiP – Biologia; 12.  Folder informacyjny „Lasy Komunalne Miasta Grudziądza Leśnictwo Czerwony Dwór miejscem wypoczynku i edukacji”; 13.  http://www.odpady.grudziadz.pl.

więcej

Cennik sprzedaży drewna

CENNIK SPRZEDAŻY DREWNA OBOWIĄZUJĄCY OD 3 LUTEGO ORAZ OD 16 LIPCA 2020 ROKU
Prosimy o zapoznanie się również z regulaminem sprzedaży http://cee.grudziadz.pl/contents/content/49/71      

więcej

"Spacer z leśniczym"

Wydział  Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza na  organizowany przez Centrum Edukacji Ekologicznej „Spacer z Leśniczym”, który odbędzie się 25 lipca 2020 roku o godz. 3:00. Podczas wydarzenia opowiemy o występujących  w obszarze doliny Wisły formach ochrony przyrody. Przyjrzymy się dokładniej pomnikom przyrody oraz Obszarom Natura 2000. Spacerując lasem o świcie wsłuchamy się w ptasi budzik oraz postaramy się zaobserwować nietoperze występujące w Lesie Garnizonowym. Wspólna wędrówka to również możliwość rozmowy z Leśniczym na nurtujące mieszkańców tematy dotyczące Lasów Komunalnych. Obowiązują zapisy pod nr tel. 726-301-636 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Liczba miejsc ograniczona !!!

więcej

"Letnie warsztaty w CEE"

„Letnie warsztaty w CEE” Zapraszamy! Już od 13 lipca ruszamy z warsztatami kierowanymi do dzieci wraz z opiekunami. Zajęcia rozpoczniemy krótką prelekcją, następnie na uczestników czekają gry plenerowe i warsztaty recyklingowe. Podczas spotkań postaramy się przybliżyć Wam zagadnienia związane m.in. z pracą leśnika, segregacją śmieci, znaczeniem owadów w naszym otoczeniu. Wspólnie odpowiemy na pytania czy sarna rzeczywiście jest żoną jelenia i czy dzik naprawdę bywa zły? Ponadto zdradzimy tajemnicę bocianich lotów. Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te i inne pytania, nie może Cię zabraknąć na naszych warsztatach! Zapisy ruszają od 8 lipca (środa) pod numerem 56 46 56 200. Harmonogram zajęć na sierpień 04- 13 sierpnia   Wtorek 10:00 – „Pod naszymi nogami tętni życie” 12:00 – „Na czym polega praca leśnika” Środa 10:00 – „Tajemnice bocianich lotów” 12:00 – „Dzik jest dziki, dzik jest zły…?” Czwartek 10:00 – „Ścieżka pięciu kolorów segregacji”   18- 27 sierpnia   Wtorek 10:00 – „Pod naszymi nogami tętni życie” 12:00 – „Czy sarna jest żoną jelenia?” Środa 10:00 – „Tajemnice bocianich lotów” 12:00 – „Sekretne życie jaszczurek i żab” Czwartek 10:00 – „Pszczeli trud to miód”       Regulamin warsztatów ekologicznych „Letnie warsztaty w CEE” Organizatorem warsztatów jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy o zwierzętach zamieszkujących najbliższą okolicę, podstawowych zasadach segregacji śmieci oraz pracy leśnika. Warsztaty będą odbywały się na sali w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz w terenie. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 5-12 lat. Dziecko, aby uczestniczyć w warsztatach musi przyjść z dorosłym opiekunem. Opiekun jest odpowiedzialny za dziecko, z którym uczestniczy w warsztatach. Liczba uczestników biorących udział w warsztatach jest ograniczona. Na poszczególne spotkanie zapraszamy maksymalnie 20 osób. Każdy z uczestników obowiązany jest posiadać maseczkę, której założenie będzie obowiązkowe podczas przebywania w budynku. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Nad Torem 1. Zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w warsztatach należy dokonać pod nr telefonu
56/46 56 200. Organizator zapewnia materiały, które będą wykorzystywane podczas zajęć praktycznych. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zajęć uczestników, którzy zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie. Zgłoszenie dziecka do udziału w warsztatach jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, jak również z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka i opiekuna.   Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych   W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa/Państwa dziecka danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:   Administratorem Państwa/Państwa dziecka danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu jest Prezydent Grudziądza, z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób: a) listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz b) telefonicznie: +48 56 45 10 200 c) e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@grudziadz.pl   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych e-mail: p.mazur@um.grudziadz.pl oraz pisemnie na adres wskazany na stornie http://bip.grudziadz.pl/strony/16801.dhtml.   Dane osobowe Uczestników zawarte w zgłoszeniu uczestnictwa w warsztatach będą przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody. W celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia warsztatów przez Administratora;   Dane osobowe Uczestników w postaci: wizerunku( zdjęcia z przebiegu warsztatów), Organizator warsztatów będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących,
w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu  będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte.   Dane uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Uczestnik warsztatów posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem   Uczestnik warsztatów posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do: - sprostowania danych, - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.   Uczestnikom warsztatów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu do Spraw Ochrony Danych Osobowych.   Dane pozyskane od Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
a także nie będą poddawane procesowi profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.                    

więcej

Tablica "Pytanie do Leśniczego"

Postanowiliśmy wyjść do Was naprzeciw, dlatego na Alei Zdzicha stanęła tablica "Pytanie do Leśniczego". Ludziom spacerującym po lesie często nasuwają się różne pytania dotyczące otaczającej przyrody, miejsc leśnych, zachowań w lesie czy zwierząt. Stąd pomysł powstania tablicy, abyście mogli pisać do nas swoje pytania, a Leśniczy Lasów Komunalnych postara się udzielić Wam jak najbardziej wyczerpującej odpowiedzi.   Regulamin   W szufladce znajdują się kartki oraz długopis. Pytanie napisane na kartce należy wrzucić do skrzynki. W każdy piątek skrzynka będzie opróżniana. Odpowiedzi na pytania zostaną umieszczone na tablicy w następny piątek.     Na każde pytanie odpowiemy, a teraz do Ciebie prośbę niesiemy, długopisu z miejsca nie zabieraj a skrzyneczki na listy nie otwieraj. Słowami  Darz Bór Cię żegnamy i do dalszego spaceru po lesie zachęcamy ! :)  

więcej

Konkurs "Kredka 2019"

Konkurs "Kredka 2019" Kredkę otrzymały placówki, które w roku kalendarzowym 2019 najwięcej razy wzięły udział w zajęciach organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu. W tym roku na placach szkolnych zagościły różowe kredki. Konkurs jak co roku rozstrzygany był w dwóch kategoriach:   Kategoria I – przedszkola: I miejsce: Przedszkole Miejskie „Tarpno” II miejsce: Przedszkole Miejskie „Strzemięcin” III miejsce: Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”   Kategoria II – Szkoły Podstawowe: I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 20 im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Bronisława Malinowskiego

więcej

Nie zabieraj zwierząt z lasu

NIGDY NIE DOTYKAJ DZIKICH ZWIERZĄT! Podczas spaceru w lesie możemy napotkać młode zwierzę ukryte w trawie lub nie w pełni opierzonego ptaka, które - jak może się wydawać na pierwszy rzut oka - są porzucone przez matkę. Zanim, w odruchu serca, będziemy chcieli wziąć na ręce bezbronnego malucha poświęćmy chwilę na lepsze ich poznanie oraz zasad jakimi rządzi się świat zwierząt. Młode ssaki w tym sarny by lepiej chronić się przed atakiem drapieżnika pozbawione są zupełnie zapachu. Co to daje? Zauważyliście kiedyś jak drapieżnik np. pies poszukuje przysmaków? Najpierw węszy a gdy tylko wyczuje ciekawy zapach podąża za nim aż odnajdzie źródło przyjemnej woni. Zatem młode sarny pozbawione zapachu dodatkowo ukryte w trawie poza zasięgiem wzroku drapieżnika jest niezauważalne i zupełnie bezpieczne. Matka nie chcąc sprowadzać niebezpieczeństwa, na jeszcze „niezdarnie” poruszające się młode, porzuca je w ukryciu by nie przeszło jej zapachem  a kontakt z potomstwem ogranicza do niezbędnego karmienia nawet raz na 10-12 godzin. Dotykając zwierzę pozostawiamy na jego sierści zapach, co zwiększa ryzyko porzucenia przez matkę oraz  naraża na atak drapieżników. Pamiętaj!  Gdy zauważysz młode zwierzę nie podchodź i nie zabieraj go z miejsca ukrycia znanego matce. Taką samą zasadę należy przyjąć kiedy napotkamy na swojej drodze młodego ptaka. Tak zwane podloty, które możemy rozpoznać po krótszym ogonie oraz żółtawych zgrubieniach u nasady dzioba  opuszczają gniazdo zanim są zdolne do pełnosprawnego lotu. W okresie nauki latania większość czasu spędzają na ziemi lub niskich partiach gałęzi. Nie zostają jednak pozostawione same sobie, ich rodzice nadal się nimi opiekują, przynosząc im pokarm. Przenosząc lub zabierając podlota  uniemożliwiamy dorosłym ptakom opiekę nad potomstwem, co w najczarniejszym scenariuszu skutkuje śmiercią z głodu.

więcej

"Maj w ogrodzie" 2020

  Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza do udziału w akcji, podczas której w zamian za przysłowiowe „śmieci” mieszkańcy będą mogli otrzymać sadzonki roślin do swoich ogrodów;  zarówno tych przydomowych jak i tych,  znajdujących się na balkonach. Wśród wydawanych roślin spakowanych w pakiety liczące  27 szt. znajdą się kwiaty: lobelie, smagliczki, petunie, goździki chińskie, werbeny, sanwitalie, żeniszki oraz zioła: bazylia, szałwia, mięta, majeranek.   ZGŁOSZENIA Aby wziąć udział w akcji należy dokonać zgłoszenia na adres  cee@um.grudziadz.pl  lub telefonicznie pod nr 56/ 46-56-200 pamiętając  o podaniu w wiadomości mailowej hasła „Maj w ogrodzie”, imienia, nazwiska oraz numeru telefonu. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach 11-15 maja.
W związku z ograniczoną ilością zestawów roślin liczy się kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik może otrzymać wyłącznie 1 zestaw roślin.   ODBIÓR ROŚLIN Odbiór roślin będzie odbywał się w dniach 18-22 maja z parkingu przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu. W związku z obecną sytuacją każdy uczestnik akcji zostanie poinformowany
o dokładnej dacie oraz godzinach odbioru- indywidualnej dla każdego  uczestnika.  W zamian za rośliny uczestnik zobowiązany jest przynieść w dniu odbioru 2 zestawy materiałów recyklingowych spośród podanych poniżej. Zestawy recyklingowe do wyboru: - 5 wytłaczanek po jajkach - 5 dużych puszek metalowych (np. po psiej karmie) - 5 kartoników po chusteczkach higienicznych - 10 rolek po ręczniku papierowym - 5 słoików - 10 doniczek plastikowych po kwiatach   Mięta meksykańska Rozmaryn Bazylia Szałwia       Petunia Smagliczka nadmorska Goździk chiński Floks letni Werbena Starzec Sanwitalia Dalia letnia Gazania   Coleus

więcej

Zakaz wstępu do lasu

AKTUALIZACJA: zakaz wstępu został przedłużony do 19.04.2020 r. Z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa Maciej Glamowski Prezydent Grudziądza zdecydował o zamknięciu Lasów Komunalnych Miasta Grudziądza
Zakaz wstępu obowiązuje do 14.04.2020 r.
#zostanwdomu to szybciej wrócisz na leśne ścieżki!

więcej

Konkursy "Ekologiczna Marzanna" i "Wiosna, ach to ty"

 Uwaga!!! Konkursy zostały rozstrzygnięte! „Ekologiczna Marzanna” I miejsce – Zofia, Piotr, Szymon, Beata, Stanisław Tokarz II miejsce – Rodzina Januszewskich III miejsce – Rodzina Rybarczyk Wyróżnienia: Małgorzata, Łukasz, Igor, Oskar Rajscy Laura, Łukasz, Weronika Wierzbiccy Eryk, Kornelia, Lidia, Radosław Wąsowscy  
  „Wiosna, ach to ty” Kategoria - przedszkola   I miejsce – Wąsowska Lidia II miejsce – Piekarski Szymon III miejsce – Kowalewski Antoni   Wyróżnienia: Wąsowski Radosław Spychała Antonina Lewandowska Jagoda Reszkowska Emma Malinowska Zuzanna Czarnota Nikola Gruszczyński Zbigniew Becker Lena Kucło Julka Sławińska Kornelia Dorożyńska Dominika i Raszewska Maja   Kategoria – szkoły podstawowe   I miejsce – Kołodziejska Wiktoria II miejsce - Rajski Igor III miejsce - Domeracki Stanisław   Wyróżnienia: Jasieniecki Dorian Szemraj Marcel Noculak Oskar Szypłowski Szymon        Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone po odbiór nagrody.
      REGULAMIN KONKURSÓW
„Ekologiczna Marzanna” oraz „Wiosno, ach to ty” § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  1. Organizatorem KONKURSÓW jest Urząd Miejski w Grudziądzu mający swoją siedzibę przy ul. Ratuszowej 1, 86 – 300 Grudziądz.  § 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  1. Uczestnikiem konkursu  („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. § 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Zasadą uczestnictwa w Konkursie  jest łączne spełnienie następujących wymagań: a)      osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. b)      warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu. § 4 KONKURS DOTYCZY Konkurs dla rodzin: „Ekologiczna Marzanna” Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Grudziądza. Konkurs polega na wykonaniu przez rodzinę ekologicznej kukły Marzanny z materiałów przyjaznych środowisku  ( tektura, papier, słoma, siano, drewna, trociny, sznurek jutowy). Wymiary kukły około 2 m wysokości. Nagrodzone zostaną najbardziej kreatywne Marzanny.      2. Konkurs indywidualny: „Wiosna, ach to ty” Konkurs plastyczny kierowany do dzieci w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola; klasy I-III SP oraz klasy IV-VIII SP. Konkurs polega na wykonaniu rysunku plastycznego w formacie A3 dowolną techniką (farby, kredki, wycinanki, krepa, itp.). Rysunek musi przedstawiać wiosenny Grudziądz. Wykonane prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Nad Torem 1 do dnia 16.03.2020 r. (poniedziałek). Rozstrzygnięcie konkursów odbędzie się o godz. 11:00 w siedzibie CEE w dniu 21.03.2020 r. W konkursie „Ekologiczna Marzanna” przewidziane nagrody dla pierwszych trzech miejsc. W konkursie „Wiosna, ach to Ty” nagrody przewidziane dla pierwszych trzech miejsc w każdej z trzech kategorii.  § 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU  W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1,
z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1, zwany dalej Prezydentem; Prezydent prowadzi operację przetwarzania danych osobowych.
 Z administratorem można skontaktować się : a) listownie : ul. Ratuszowa 1, 86 – 300 Grudziądz b) telefonicznie : +48 56 45 10 200 c) e –mail: bip@um.grudziadz.pl 3.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Piłusudskiego 51, 86-300 Grudziądz, telefonicznie: 56 45 10 470 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl; 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia wydarzeń  przez Administratora; 5. Dane osobowe Uczestników konkursu w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu. Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia konkursu. Natomiast dane w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator konkursu będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte; 6. Odbiorcami danych osobowych będą beneficjenci oraz sponsorzy konkursu. 7. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do: - sprostowania danych, - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. § 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie,  jednak tylko
z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.  Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie na stronie internetowej Organizatora. 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione. 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.  

więcej

Kornik ostrozębny - nowe zagrożenie w lasach

W ostatnich latach na terenie Polski obserwuje się zwiększoną presję ze strony szkodników wtórnych drewna, zwłaszcza w drzewostanach sosnowych. Skład gatunkowy Lasów Komunalnych Miasta Grudziądza jest systematycznie przebudowywany, głównie przez zwiększanie udziału procentowego drzew gatunków liściastych, takich jak dąb czy buk. Nadal jednak dominującym gatunkiem na terenie naszych lasów jest sosna. Drzewostany sosnowe są szczególnie narażone na gradacje szkodników wtórnych drewna, które w takich jednogatunkowych kompleksach leśnych mogą szybko postępować i w krótkim czasie dotknąć znaczy obszar drzewostanu. Jednym ze szkodników wtórnych drewna, który w ostatnim czasie wykazuje dużą aktywność i którego występowanie zaobserwowano także na terenie Lasów Komunalnych jest kornik ostrozębny Ips acuminatus. Ten mały chrząszcz o długości od 2 do 3 mm atakuje głównie sosnę pospolitą w drzewostanach starszych, przerzedzonych i na słabszych siedliskach. Jednakże obserwuje się jego aktywność na zdrowych okazach drzew, które przez dłuższy czas nie wykazują żadnych symptomów żerowania, dlatego też szkodnik ten jest tak niebezpieczny i przez dłuższy czas trudny w wykryciu. Jakie są przyczyny podatności drzew na atak ze strony kornika ostrozębnego? Przede wszystkim ocieplający się klimat Polski jaki obserwuje się w ostatnich latach. Skutkuje to deficytem opadów i wysokimi temperaturami latem. Obniża się poziom wód gruntowych, leśne zbiorniki wodne zarastają roślinnością łąkową. Dodatkowo występują ciepłe zimy, które sprzyjają rozwojowi owadów. Osłabione i zamierające drzewa stają się bazą żerową dla kornika. Jakie są objawy żerowania kornika w drzewostanie? Dobry obserwator znając te objawy jest w stanie rozpoznać zaatakowane drzewa. Spoglądając na koronę drzew można zauważyć szarzejące igły, z czasem przechodzące w barwę rudą. Korowina nad żerowiskiem zaczyna pękać i odpadać z pnia drzewa. Gdy kora całkowicie odpadnie na powierzchni drewna widać charakterystyczne chodniki żerowiska. Te objawy są informacją dla leśnika, że drzewo zamiera i wkrótce gradacja przejdzie na drzewa sąsiednie. Leśnicy w zwalczaniu szkodników drewna stosują szereg wypracowanych metod, dzięki którym takie gradacje nie rozprzestrzeniają się na całe drzewostany. Przede wszystkim jest to dbanie o prawidłową, szeroko pojętą higienę lasu, m.in. poprzez porządkowanie drzew z posuszu, a także dbanie o to, by zasiedlone drewno zostało szybko pozyskane i wywiezione z lasu. W wyjątkowych sytuacjach stosuje się także ogień technologiczny przy usuwaniu zasiedlonych koron drzew i gałęzi pozostałych na zrębie po wycince. Zwalczanie kornika to także monitoring lasu, wykładanie pułapek feromonowych, które pomagają w określeniu stopnia zagrożenia drzewostanu, wykładanie pułapek klasycznych w postaci stosów drewna, które zwabiają owady a następnie wywożone są z lasu. Spacerując po naszym lesie warto rozejrzeć się dookoła, spojrzeć na koronę drzew, obserwować otaczający las. Jeśli zauważysz niepokojące, opisane tutaj objawy żerowania kornika, możesz poinformować o tym fakcie Leśniczego Lasów Komunalnych lub Biuro Lasów Komunalnych, a na pewno przyjrzymy się sprawie. Leśniczy Lasów Komunalnych zwraca się także, z prośbą do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o lustrację swoich terenów leśnych pod kątem występowania kornika ostrozębnego. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr 667-663-633. Kornik ostrozębny - Ips acuminatus Żerowisko kornika ostrozębnego Korona drzewa - główne miejsce żerowania kornika   Źródło zdjęć: "Atlas szkodliwych owadów leśnych", MULTICO O.W., Warszawa 1996

więcej

"Spacer z Leśniczym - Leśne podchody"

W sobotę 01.02. 2020 r. odbył się
„Spacer z Leśniczym - Leśne podchody”,
w których głównym celem było poszukiwanie Leśniczego. 
W podchodach brało udział łącznie 65 osób, w tym 5 grup nazwanych kolejno : dzik, sarna, jeleń, daniel, lis. Każda z grup podążała tymi samymi ścieżkami leśnym, gdzie w różnych miejscach czekały na nie wskazówki jak dotrzeć do celu.  Na danych stanowiskach uczestnicy znajdowali koperty z zadaniami, które były punktowane. Grupy pokonały drogę ok. 3,5 km, za to na końcu odbyło się rozstrzygnięcie oraz wspólne ognisko. Oprócz wspaniałej zabawy uczestnicy otrzymali także trochę wiedzy na temat m.in. powitania leśników, tropów zwierzyny leśnej, pomiaru stosu drewna  itp.… To była udana sobota. Zapraszamy do obejrzenia galerii :) 

więcej

Warsztaty rodzinne "Ptasia stołówka" 2020

W sobotę 18 stycznia Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego wspólnie z MORiW Grudziądz zorganizował „Ptasią stołówkę”. W Parku Miejskim im Piotra Janowskiego odbyły się warsztaty, na których można było stworzyć przysmaki dla ptaków w postaci wianków oraz karmidełek z ziarnami i smalcem. W warsztatach wzięło udział 150 uczestników. 50 pierwszych rodzin, które przybyło na te wydarzenie otrzymało drewniany karmnik na słoninę, dzieci natomiast zostały obdarowywane nowym komiksem powstałym w ramach GBO „Skrzydlaci Przyjaciele Pani Ekoś”. Zrobiliśmy wiele dobrego, aby pomóc ptakom przetrwać zimę! Dziękujemy i do zobaczenia na kolejnych akcjach :)  

więcej

Warsztaty rodzinne "Ptasia stołówka"

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu wraz z Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Wypoczynku serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta na rodzinne warsztaty „Ptasia stołówka”             Spotykamy się 18 stycznia 2020 r. o godz. 1100 w Parku Miejskim w pobliżu lodowiska – Zielony Namiot CEE.            Warsztaty będą polegały na własnoręcznym, rodzinnym, tworzeniu przysmaków dla ptaków w najróżniejszej postaci, np. wianków, kul zimowych, itp. Wykonane przysmaki zostaną, przez uczestników warsztatów, rozwieszone na terenie Parku Miejskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                          Pierwszych 50 rodzin, które przystąpią z nami do przygotowywania przysmaków dla naszych małych mieszkańców, otrzyma drewniany karmnik.    

więcej

Ferie zimowe - warsztaty rodzinne

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego  w Grudziądzu zaprasza do obiektu Centrum Edukacji Ekologicznej  uczniów szkół podstawowych do udziału w zimowych warsztatach ekologicznych pt.: „Zimowe śpiochy” Warsztaty będą odbywały się  28-30 stycznia oraz 4-6 lutego 2020 roku w siedzibie CEE, ul Nad Torem 1,
w godzinach 10.00 - 12.00. Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy dziecko w towarzystwie dorosłego opiekuna. Zgłoszenia na zajęcia są przyjmowane pod numerem tel. 56/46 56 200.  Liczba miejsc ograniczona.   Regulamin zimowych warsztatów ekologicznych „Zimowe śpiochy” Organizatorem warsztatów jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy o zwierzętach leśnych zapadających w sen zimowy. Warsztaty będą odbywały się na sali w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz na terenie Centrum. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-12 lat. Dziecko, aby uczestniczyć w warsztatach musi przyjść z dorosłym opiekunem. Opiekun jest odpowiedzialny za dziecko, z którym uczestniczy w warsztatach. Liczba dzieci biorących udział w warsztatach jest ograniczona. Na poszczególne spotkanie zapraszamy maksymalnie 12 dzieci plus ich opiekunów. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Nad Torem 1. Zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w warsztatach należy dokonać pod nr telefonu
56/46 56 200. Organizator zapewnia materiały, które będą wykorzystywane podczas zajęć praktycznych. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zajęć uczestników, którzy zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie. Zgłoszenie dziecka do udziału w warsztatach jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, jak również z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka i opiekuna.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych   W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa/Państwa dziecka danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:   Administratorem Państwa/Państwa dziecka danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu jest Prezydent Grudziądza, z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób: a) listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz b) telefonicznie: +48 56 45 10 200 c) e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@grudziadz.pl   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych e-mail: p.mazur@um.grudziadz.pl oraz pisemnie na adres wskazany na stornie http://bip.grudziadz.pl/strony/16801.dhtml.   Dane osobowe Uczestników zawarte w zgłoszeniu uczestnictwa w warsztatach będą przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody. W celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia warsztatów przez Administratora;   Dane osobowe Uczestników w postaci: wizerunku( zdjęcia z przebiegu warsztatów), Organizator warsztatów będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących,
w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu  będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte.   Dane uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Uczestnik warsztatów posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem   Uczestnik warsztatów posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do: - sprostowania danych, - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.   Uczestnikom warsztatów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu do Spraw Ochrony Danych Osobowych.   Dane pozyskane od Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
a także nie będą poddawane procesowi profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.        

więcej

Warsztaty Bożonarodzeniowe "Ekologiczne Święta" 2019

Od 2 do 19 grudnia w Centrum Edukacji Ekologicznej działającego w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego
w Grudziądzu odbyły się coroczne warsztaty Bożonarodzeniowe pn.: „Ekologiczne Święta”. Uczestnicy zajęć mieli możliwość wykonania wspaniałych ekologicznych ozdób świątecznych, a także poszerzyć swoją wiedzę na temat recyklingu. Wszystkie wykonywane przedmioty na warsztatach powstają
z przysłowiowych śmieci – zobaczcie sami !  

więcej

Warsztaty Bożonarodzeniowe 2019

W minioną sobotę w Centrum Edukacji Ekologicznej odbyły się „Warsztaty Bożonarodzeniowe”. Uczestnicy Warsztatów wykonywali świąteczne  wieńce oraz stroiki. W myśl recyklingu do stroików używane były szklane słoiczki.  Najmłodsi zaś tworzyli ozdoby choinkowe w postaci dzwoneczków z rolek po papierze toaletowym oraz Mikołaje z brzozy. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Dziękujemy, że jesteście z nami ! Zapraszamy do obejrzenia galerii. Zdrowych, pogodnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku!

więcej

Współpraca z WFOŚiGW

Gmina – miasto Grudziądz współpracuje
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu i pozyskuje dotacje na wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska
i przyrody, monitoringiem środowiska, gospodarką odpadami oraz edukacją ekologiczną.         Gmina - miasto Grudziadz w 2013 roku przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej  w Toruniu zrealizowała następujące zadania:   1. Monitoring ruchów masowych ziemi o wartości 39.300,00 zł. 2. Utworzenie oddziału przyrodniczo – leśnego „Miłolas” na terenie Lasu Komunalnego w Grudziądzu o wartości 32.824,00 zł. 3. Wykonanie tablic edukacyjnych – mobilna ścieżka leśna
o wartości 10.760,00 zł. 4. Zakup pomocy edukacyjnych do Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu o wartości 27.698,90 zł. 5. Organizacja spotkań i wykładów – edukacja ekologiczna o wartości 18.425,00 zł.                                                                                                                          Gmina – miasto Grudziądz  w 2014 roku przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu zrealizowała następujące zadania:   1. „Monitoring ruchów masowych ziemi” o wartości 41.760,00 zł. 2. „Wyposażenie w eksponaty Sali głównej Centrum Edukacji Ekologicznej” o wartości 39.284,06 zł. 3. „Wykonanie folderu edukacyjnego dla mieszkańców miasta”
o wartości 21.646,00 zł. 4. „Wielkoformatowe plakaty edukacyjne - ptaki naszego regionu, zwierzęta leśne, gatunki drzew” o wartości 12.988,80 zł. 5. „Utworzenie stronu internetowej Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu” o wartości 6.027,00 zł. 6. „Organizacja spotkań i wykładów – edukacja ekologiczna”
o wartości 18.000,00 zł. 7. „Zagospodarowanie zieleni wokół pomników na terenie miasta Grudziądza” o wartości 25.920,00 zł.   Gmina – miasto Grudziądz w 2015 roku   przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej  w Toruniu zrealizowała następujące zadania:   1. „Wykonanie stacji informacyjno – edukacyjnych w ramach rozbudowy bazy edukacyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej
w Grudziądzu” o wartości 63.773,60 zł.   2. „Wyposażenie sali głównej Centrum Edukacji Ekologicznej
w Grudziądzu w pomoce   edukacyjne” o wartości 27.288,50 zł.   3. „Wykonanie ścieżki edukacyjnej pn. „Kierunki wykorzystania drewna” w ramach rozbudowy bazy edukacyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu” o wartości 9.550,00 zł.   4. „Zakup materiału sadzeniowego na potrzeby akcji „Grudziądzanie sadzą las” przeprowadzonej na terenie Lasu Komunalnego  miasta Grudziądza” o wartości 32.535,10 zł.   5. „Organizacja spotkań i wykładów – edukacja ekologiczna” o wartości 34.361,82 zł.     Gmina – miasto Grudziądz w 2016 roku przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu zrealizowała następujące zadania:   1. Wykonanie albumu pn. „Kształtowanie zieleni Grudziądza”
o wartości 50.044,00 zł. 2. Wyposażenie kompleksu edukacyjno-przyrodniczego w zestaw monitorujący o wartości 30.430,20 zł. 3. Doposażenie w pomoce dydaktyczne terenu zewnętrznego oraz sali głównej Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu”
o wartości 29.932,83 zł. 4. „Zakup materiału sadzeniowego na potrzeby akcji „Grudziądzanie sadzą las” przeprowadzonej na terenie Lasu Komunalnego  miasta Grudziądza” o wartości 25.930,00 zł. 5. „Organizacja spotkań, wykładów, warsztatów, rajdów, festynów, akcji – edukacja ekologiczna” o wartości 26.298,65 zł.     Gmina – miasto Grudziądz w 2017 roku przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zrealizowała następujące zadania:   1. Utworzenie pieszo-rowerowej ścieżki edukacyjnej pn.: „Tropem leśnych zwierząt” zlokalizowanej na terenie Lasów Komunalnych Grudziądza o wartości 30.050,00 zł. 2. Zakup materiału sadzeniowego do nasadzeń uzupełniających na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej o wartości 38.011,58 zł. 3. Zakup materiału sadzeniowego na potrzeby akcji „Grudziądzanie sadzą las – Bukowa Aleja Mieszkańców” przeprowadzanej na terenie Lasu Komunalnego miasta Grudziądza o wartości 30.392,00 zł. 4. Organizacja spotkań, wykładów, warsztatów, rajdów, festynów, akcji – edukacja ekologiczna o wartości 33.474,85 zł.   Gmina – miasto Grudziądzu w 2018 roku przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu zrealizowała następujące zadania:   1. Wprowadzenie zadrzewień na terenie Parku 900-lecia
w Grudziądzu o wartości 128.062,08 zł.   2. Pielęgnacja drzew na terenie Parku Miejskiego w Grudziądzu o wartości 62.758,80 zł.   3. Organizacja festynu ekologicznego „Sprzątanie Świata 2018”
o wartości 90.317,71 zł. 4. Dofinansowanie zakupu nagród w konkursie ekologicznym pn.: „Chrońmy Środowisko 2017-2018 w wysokości 1.500,00 zł.
    Gmina – miasto Grudziądz w 2019 roku   przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu zrealizuje następujące zadania:  
  1. Organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu o wartości 206.615,01 zł.   2. Doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu
w pomoce edukacyjne o wartości 18.050,25 zł.   3. Uzupełnienie nasadzeń gatunków panujących i usunięcie nalotów gatunków inwazyjnych na obszarze Natura 2000 znajdującym się
w oddziale 31 i 32 Lasu Komunalnego miastaGrudziądza o wartości 91.400,00 zł.   4. Zakup materiału szkółkarskiego i wykonanie nasadzeń na terenie Parku Miejsko-Leśnego przy ul. Hallera w Grudziądzu o wartości 34.813,80 zł.   5. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich przy drzewach-pomnikach przyrodyna terenie miasta Grudziądza
o wartości 20.250,00 zł.      

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij