Przejdź do treści

Centrum Edukacji Ekologicznej

Aktualności

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Świąteczne Ikebany

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w świątecznym dekorowaniu miasta, polegającym na ułożeniu ikebany z materiału roślinnego dostarczonego przez tut. Wydział oraz ozdób świątecznych przygotowanych przez uczniów placówek. Świąteczne spotkanie odbędzie się dnia 5 grudnia 2014 o godz. 1100 według poniższego rozkładu: Lp Placówka Miejsce spotkania                                     1 Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 1, ul. Parkowa 25 Plac Miłośników Astronomii 2 Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2,  ul. Kasprowicza Rybny Rynek 3 Zespół Szkół Specjalnych, ul. Sikorskiego 42 Al. Królowej Jadwigi - Flisak   Dla każdego uczestnika po ułożeniu ikebany przewidziany jest upominek. Zgłoszenia do udziału będą przyjmowane telefonicznie pod numerem telefonu 056/ 46-56-200 lub 056/ 45-10-262 do dnia 3 grudnia (włącznie) 2014 r.  Należy podać ilość uczestników spotkania.   Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu spotkania z przyczyn niezależnych od niego.

więcej

"Chrońmy środowisko"

Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 23 czerwca 2015 r. godz. 12:00 w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu, ul. Nad Torem 1. Regulamin konkursu ekologicznego  „Chrońmy Środowisko 2014/2015” 1.      Cel konkursu. 1.1. Aktywizacja dzieci i młodzieży. 1.2. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi jakimi są baterie małogabarytowe. 1.3. Ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów zmieszanych. 2.      Organizacja konkursu. 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 2.2. Informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 56/46 56 200. 2.3. Konkurs rozgrywany jest w czterech kategoriach: I kategoria - przedszkola, II kategoria - szkoły podstawowe, III kategoria - szkoły gimnazjalne, IV kategoria - szkoły ponadgimnazjalne, 2.4. Zgłoszenia udziału placówki w konkursie dokonuje nauczyciel (opiekun) pod
nr telefonu 56/46-56-200, elektronicznie na adres cee@um.grudziadz.pl lub na piśmie dostarczając kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 do dnia 28 listopada 2014 r. 2.5. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 87/13 z dnia 02.12.2013 r.) 2.6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. 3.      Kryteria oceny 3.1. Konkurs polega na zbiórce zużytych baterii. 3.2. Zgłoszona do konkursu placówka zobowiązana jest do odbioru od uczniów baterii, które następnie przekaże do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych, np. PSZOK w Grudziądzu, ul. Składowa 21, Organizacja Odzysku REBA lub innych punktów zajmujących się odbiorem odpadów niebezpiecznych. 3.3. Placówka jest również odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji ze zbiórki baterii przynoszonych przez jej uczniów. 3.4. Dokumentację z przeprowadzonej zbiórki w danej placówce należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu do dnia
15 maja 2015 r. 3.5. Na pełną dokumentację ze zbiórki baterii składa się wypełniony zał. nr 2 do Regulaminu oraz potwierdzenie przekazania zebranych baterii do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych. 3.6. O zwycięstwie w konkursie decydować będzie ilość baterii zebranych przez indywidualnego ucznia, w czasie trwania konkursu, podana w kilogramach. 4.      Terminarz: Termin składania  zgłoszeń do wzięcia udziału w konkursie          28 listopada 2014 r. Termin składania dokumentów z przeprowadzonej zbiórki                   15 maja 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród zwycięzcom – placówki zostaną poinformowane oddzielnym pismem. SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA
 

więcej

"Bombkowy łańcuch"

UWAGA! Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 9 grudnia 2014 r. od godz. ok 1200-1300  przy świątecznej choince na Głównym Rynku w Grudziądzu   SERDECZNIE ZAPRASZAMY   Regulamin konkursu ekologicznego  „Bombkowy łańcuch” 1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja dzieci i młodzieży. 1.2.    Promowanie recyklingowych ozdób choinkowych.  2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56 / 46-56-200. 2.3. Konkurs skierowany jest do klas I –III szkoły podstawowej. 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 87/13 z dnia 02.12.2013 r.).  3.      Kryteria konkursu 3.1.    Konkurs polega na wykonaniu przez klasę jak największej ilości ozdób choinkowych z wykorzystaniem gazety codziennej oraz materiału. 3.2.    Materiały do wykonania zadania: - gazeta codzienna - nożyczki - kolorowe materiały nawiązujące do Świąt Bożego Narodzenia - ozdoby świąteczne: sztuczne bądź naturalne  - ozdobna tasiemka lub sznureczek umożliwiająca zawieszenie na choince Średnica bromki nie może być mniejsza niż 8 cm. 3.2. Wymagane: - przekazane do CEE na konkurs ozdoby muszą być estetycznie i starannie wykonane, zaopatrzone w sznurek do zawieszenia (nie spełniające w/w wymagań ozdoby nie będą brane pod uwagę). 3.3. Każda klasa biorąca udział w konkursie powinna dostarczyć ozdoby wraz z wypełnionym formularzem (zał. 2). 3.4. Świąteczne ozdoby należy dostarczyć na adres Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia 3 grudnia 2014 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Ilość wykonanych bombek spełniających wymagania. 5. Terminarz: Termin składania ozdób wraz z wypełnionym formularzem -  3 grudzień 2014 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 9 grudnia 2014 r. od godz. ok 1200-1300  przy świątecznej choince na Głównym Rynku w Grudziądzu. 6. Nagrody Dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe dla zwycięzców.      

więcej

„Święta – magiczny czas niesienia pomocy”

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Maksymalna liczba uczestników przyjęta na zajęcia to grupa 25 osób. Czas trwania warsztatów od 1 do 2 godzin (w zależności od ilości dzieci 
i wybranego tematu). Uwaga! Prosimy o wypełnienie przez rodziców uczestników załącznika nr 1
i przyniesienie ich na umówione zajęcia.
 Tematyka warsztatów:   Temat Klasy Anioły z masy solnej IV-VI Anioły z brystolu IV-VI Anioły ze sklejki I-III Świąteczne wianki IV-VI Drewniane bombki I-III Skarpety św. Mikołaja IV-VI      

więcej

"Jesienne kolory w wazonie"

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI) do wzięcia udziału w warsztatach pt. „Jesienne kolory w wazonie” Warsztaty przeprowadzone będą w ciągu tygodnia w dniach: - 06.10.2014 - 09.10.2014 - 13.10.2014 - 17.10.2014 - 20.10.2014 - 24.10.2014 oraz w soboty: - 11.10.2014, godz. 1000 - 18.10.2014, godz. 1000 - 25.10.2014, godz. 1000   Warsztaty polegać będą na własnoręcznym wykonaniu bukietów z owoców drzew i liści. Materiały do warsztatów przygotowane zostaną przez Centrum Edukacji Ekologicznej. Każdy uczestnik po warsztatach wykonaną ozdobę zabiera ze sobą. Zgłoszenia do udziału w warsztatach telefonicznie (56/ 46-56-200) / (56/ 45-10-262) przyjmowane będą w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej do dnia 6 października (włącznie) 2014 r. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Czas trwania warsztatów od 1.5 do 2 godzin.

więcej

"Zbieramy owoce drzew leśnych"

UWAGA! ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DNIA 24 LISTOPADA 2014, GODZ. 11:30
CEE, UL.NAD TOREM 1   SERDECZNIE ZAPRASZAMY   Regulamin konkursu  „ZBIERAMY OWOCE DRZEW LEŚNYCH” 1.       Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja dzieci. 1.2.    Uwrażliwienie dzieci na potrzebę niesienia pomocy zwierzętom leśnym w okresie zimy. 1.3.    Rozbudzanie zainteresowań związanych ze zwierzętami leśnymi m. in.  rodzajem pokarmu jakim się żywią. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie klas I-III szkół podstawowych. 2.4. Zgłoszenia udziału placówki w konkursie dokonuje nauczyciel (opiekun) pod nr telefonu 56/46-56-200 (56/45-10-262), elektronicznie na adres cee@um.grudziadz.pl lub na piśmie dostarczając kartę zgłoszenia do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 do dnia 10 października 2014 r. 2.5. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 87/13 z dnia 02.12.2013 r.) 2.6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. 2.7.Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej  www.cee.grudziadz.pl 3.      Kryteria konkursu 3.1.    Konkurs polega na zbiórce kasztanów i żołędzi, które w okresie zimowym zostaną przeznaczone na dokarmianie zwierząt leśnych Lasu Rudnickiego. 3.2.    O zwycięstwie w konkursie decydować będzie ilość owoców drzew leśnych (w kg) zebranych przez indywidualnego ucznia. 3.3.    Dokumentacja z przeprowadzonej zbiórki w danej placówce, którą należy dostarczyć na adres Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia
7 listopada 2014 r., powinna zawierać listę uczniów biorących udział w konkursie
z podaniem ilości (w kg) kasztanów i żołędzi zebranych przez indywidualnego ucznia. 3.4.    W trakcie trwania konkursu owoce będą magazynowane na terenie placówki. Uwaga: Kasztany i żołędzie muszą być przechowywane w suchym i przewiewnym miejscu. Nie należy ich zamykać w szczelnie zamkniętych workach czy kartonach, ponieważ się zepsują i staną nieprzydatne. 3.5.    Po zakończeniu konkursu Organizator odbierze z poszczególnych placówek zebrane przez jej uczniów owoce. O terminie odbioru placówka zostanie poinformowana telefonicznie. Aby odbiór owoców odbywał się sprawnie szkoła zobowiązana jest do przygotowania kasztanów i żołędzi do transportu. 4.       Terminarz Termin zgłaszania placówek do wzięcia udziału w konkursie – 10 października 2014 r. Termin dostarczenia dokumentacji ze zbiórki  - 7 listopada 2014 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród – placówki zostaną poinformowane oddzielnym pismem. 5.      Nagrody Dyplomy i nagrody rzeczowe za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca dla uczniów, którzy zbiorą największą ilość owoców drzew leśnych.

więcej

"Bezimienni II"

Regulamin konkursu ekologicznego  „Bezimienni  II” 1.       Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja młodzieży. 1.2.    Zapoznanie się z walorami przyrodniczymi miasta Grudziądz. 1.3.    Rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną przyrody. 2.      Organizacja konkursu 2.1.Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2.Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56 / 46-56-200. 2.3.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI) i gimnazjalnych. 2.4.Informacje dotyczące wyżej opisanego konkursu dostępne są również na stronie internetowej www.cee.grudziadz.pl. 2.5.Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 87/13 z dnia 02.12.2013 r.) 3.      Kryteria konkursu 3.1.Konkurs polega na wymyśleniu oryginalnej nazwy dla wybranego pomnika przyrody znajdującego się przy niegdyś głównym wejściu do Parku Miejskiego (1 drzewo = 1 propozycja) znajdującego się na terenie miasta Grudziądz. Przydział poszczególnych pomników dla szkół znajduję się w załączniku nr 1. 3.2. Dokumentacja powinna zawierać: wydrukowany i czytelnie wypełniony załącznik nr 2 dla szkół podstawowych / załącznik nr 3 - gimnazjalnych. 3.3. Dokumentację należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1,    86-300 Grudziądz, do dnia 17 października 2014 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Pomysł uczestników na najciekawsze i najbardziej oryginalne nazwy. 5. Terminarz: Termin dostarczenia dokumentacji (zał. 2 lub zał. 3) -  17 październik 2014 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród – 24 październik 2014 r. godz. 12:00 w Parku Miejskim – przy Pomnikach Przyrody. 6. Nagrody Dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

więcej

"Woda w przyrodzie"

UWAGA! ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DNIA 13 GRUDNIA 2014, GODZ. 12:30 CEE, UL.NAD TOREM 1   SERDECZNIE ZAPRASZAMY   Regulamin konkursu fotograficznego  „WODA W PRZYRODZIE” 1. Cel konkursu 1.1.    Uwrażliwienie mieszkańców Grudziądza na piękno otaczającego nas świata. 1.2.    Rozbudzanie zainteresowań związanych z otaczającą nas przyrodą. 1.3.    Inspirowanie do szukania ciekawych ujęć. 1.4.    Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.   2. Organizacja konkursu 2.1.Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2.Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców Grudziądza. 2.3.Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.4.Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: I kategoria – zdjęcie ogólne II kategoria – zdjęcie makro 2.5.Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 87/13 z dnia 02.12.2013 r.) 2.6.Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że: 2.6.1.      Akceptacje niniejszy regulamin; 2.6.2.      Wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie internetowej Organizatora; 2.6.3.      Jest autorem zdjęcia.   3.  Kryteria konkursu 3.1. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia wody w przyrodzie, ukazanej w dowolnej postaci. 3.2. Dokumentacja powinna zawierać: jedno wywołane w kolorze zdjęcie (z wybranej kategorii) dobrej jakości w formacie 20x30, podpisane na odwrocie (nazwisko i imię  autora, numer telefonu) oraz to samo zdjęcie zapisane na płycie CD w formacie jpg. Taki zestaw należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do 31 października 2014 r. 3.3. Przedmiotem konkursu są zdjęcia wykonane samodzielnie, będące oryginałami. 3.4. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 3.5. Przekazane na konkurs zdjęcia nie będą zwracane.   4.  Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Pomysł autora na wykonanie zdjęcia. 4.1.2. Zgodność wykonanego zdjęcia z tematem. 4.1.3. Ciekawe ujęcie. 4.1.4. Dopuszcza się korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). Natomiast nie będą akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej oraz powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).   5.  Terminarz Termin składania zdjęć  - 31 października 2014 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  - o terminie i miejscu uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.   Dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców każdej z kategorii za zdobycie pierwszego, drugiego i  trzeciego miejsca.

więcej

"EkoFestyn"

Organizatorzy: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia oraz Urząd Miejski serdecznie zapraszają grudziądzan do udziału w „Ekofestynie”, który odbędzie się w sobotę, 20 września w godz. 14.00-18.00 na Błoniach Nadwiślańskich.

W programie wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaplanowano specjalny program artystyczny przygotowany z myślą o rodzinach oraz liczne zabawy i konkursy. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody.

My również tam będziemy, szukajcie zielonego namiotu CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ!
Mieszkańcy Grudziądza, którzy pojawią się na pikniku będą mogli skosztować naturalnych wyrobów i produktów, a także je zakupić. Ponadto osoby zainteresowane będą mogły wziąć udział w warsztatach świecownika, garncarskim czy papieru czerpanego.

Przypomnimy tradycje dawnej polskiej wsi. Uczestnicy „Ekofestynu” będą mogli spróbować swoich sił w ubijaniu masła w kierzance czy mieleniu mąki w drewnianym młynie żarnowym oraz ubić kaszę w ponad stuleniej stępie. W programie przewidujemy również smażenie powideł, a dla chętnych bicie monet oraz strzelanie z łuku.

Wpisując się zaś w akcję „Sprzątania Świata” zaproponujemy układanie kwiatu petunii z butelek plastikowych typu PET oraz „korali” z puszek po napojach. Każda osoba, która przyniesie na Błonia Nadwiślańskie 4 czyste butelki plastikowe typu PET o pojemności 1,5 l lub 4 czyste puszki po napojach otrzyma atrakcyjny gadżet.

Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa!

więcej

"Razem z Nami posadź drzewa!"

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu z okazji święta – ‘Październik miesiącem drzew’, zaprasza szkoły podstawowe (klas IV-VI) do wzięcia udziału w planowanym wydarzeniu pt. „Razem z Nami posadź drzewa!” Regulamin wydarzenia ekologicznego „RAZEM Z NAMI POSADŹ DRZEWA!” 1. Cel akcji 1.1.    Aktywizacja dzieci i młodzieży. 1.2.    Rozbudzanie zainteresowań związanych z ekosystemem leśnym. 1.3.    Podnoszenie świadomości ekologicznej związanej z ochroną środowiska. 1.4.    Organizatorzy chcą zainspirować wszystkich uczestników do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzewostanu. 2. Organizacja 2.1.Organizatorem wydarzenia jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 2.2. Aby wsiąść udział w planowanym wydarzeniu, uczniów klas IV-VI szkół podstawowych zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych organizowanych w CEE o tematyce przyrodniczo-leśnej w miesiącach wrzesień 2014 – marzec 2015 r. Za każdorazowe przyjście na w/w zajęcia klasa otrzyma od pracownika CEE pieczątkę na karcie zajęć. Zebranie pięciu pieczątek przez jedną klasę jest równoznaczne z udziałem danej klasy w sadzeniu drzew w Lesie Rudnickim miasta Grudziądz. Nasadzenia odbędą się wiosną 2015 roku – o miejscu i terminie wygrane klasy zostaną poinformowane oddzielnym pismem. 2.3. Zaliczane tematy do w/w wydarzenia zgodnie z ofertą zajęć 2014/2015: Numer 1-10 oraz 18-20. 2.4.Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.5.Przystąpienie do wydarzenia równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.  

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij