Przejdź do treści

Centrum Edukacji Ekologicznej

Aktualności

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Wiosna na parapecie

            Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu śladem roku ubiegłego serdecznie zaprasza wszystkich uczniów klas IV-VI szkół podstawowych do wzięcia udziału
w warsztatach ekologicznych pt. ”Wiosna na parapecie”. Warsztaty przeprowadzone będą w ciągu tygodnia w dniach od 20 do 29 kwietnia 2015 r. Każdy uczestnik zobowiązany jest przynieść dwa umyte, wysuszone, 1-litrowe kartony po napoju lub mleku, zaś pozostałe materiały potrzebne do zajęć przygotowane zostaną przez Centrum Edukacji Ekologicznej. Zgłoszenia do udziału w warsztatach będą przyjmowane pod numerem telefonu
56/46-56-200. Uwaga! Liczba zajęć ograniczona. Maksymalna liczebność grupy przyjętej na zajęcia to 20 osób. W trakcie trwania warsztatów będą wykonywane zdjęcia, które zostaną umieszczone na stronie internetowej CEE. Jeżeli nie dostarczali Państwo zgody uczestników na wykorzystanie wizerunku prosimy o wypełnienie zał. 1 i dostarczenie ich na zajęcia

więcej

„Rozbudowa bazy edukacyjnej CEE w Grudziądzu”

      W ramach przedsięwzięcia pt. „Rozbudowa bazy edukacyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu” planowana jest  budowa obiektów gospodarki leśnej w postaci kwater dla danieli oraz rozbudowa infrastruktury dydaktycznej CEE jaką są stacje edukacyjne oraz ścieżki - „Kierunki wykorzystania drewna”. Dostępność do nowo powstałych obiektów skierowana będzie do zorganizowanych grup przedszkolnych i uczniów szkól podstawowych uczestniczących w zajęciach centrum pod opieką prowadzących.      Wśród projektowanych  stacji powstaną takie jak:  „Murszejące drzewo” , „Wywrot”, „Wylęgarnia owadów”, „Gwara łowiecka” oraz „Las w miniaturce”. Atrakcją punktów informacyjnych będzie budowa m.in. przeskalowanej makiety mrowiska, fragmentu kwietnej łąki składającej się z modeli kwiatów polnych, ekrany z tworzywa sztucznego w postaci tunelu przedstawiające mieszkańców Lasu Rudnickiego, a także drewniane modele 3D.      Budowa ścieżki edukacyjnej pt. „Kierunki wykorzystania drewna” ma na celu  ukazanie szerokiego wachlarza kierunków wykorzystania drzewna oraz zapoznanie uczestników zajęć z półproduktami powstającymi w procesie produkcji papieru.     Natomiast ferma danieli będzie wyposażona w takie elementy jak: paśnik, schronienie dla zwierząt, taras widokowy, korytarz przepędowy, bramy oraz odłownia. Teren zostanie otoczony dodatkowym ogrodzeniem panelowym z balustradą zabezpieczającą przed wkładaniem rąk do zagrody zwierząt przez uczestników zajęć. Budowa takiej kwatery ma na celu umożliwienie uczestnikom zajęć Centrum Edukacji Ekologicznej obserwacji zwierzyny leśnej, jaką są daniele, w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do naturalnego środowiska ich występowania. Do bliższego zapoznania się z zachowaniem tych zwierząt służyć będzie również taras widokowy, usytuowany na wysokości ok. 2 m nad ziemią, w koronach drzew, umożliwiający obserwację z góry płochliwych danieli za pomocą lornetek.

więcej

Patrol Natura 2000

Rusza Patrol Natura 2000! Poszukiwani wolontariusze z terenów Chełmna, Grudziądza, Nowego. Lubisz przyrodę i nadwiślańskie spacery? Dołącz do patroli przyrodniczych Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA. Odwiedź naszą stronę http://alauda.org.pl i wypełnij zamieszczony tam formularz.   I jeszcze na samym końcu link do naszego profilu Facebook https://www.facebook.com/TPALAUDA   Serdecznie Zapraszamy!

więcej

"Mój ogód na parapecie"

Regulamin konkursu fotograficznego  „Mój ogród na parapecie” 1.      Cel konkursu 1.1.    Uwrażliwienie mieszkańców Grudziądza na piękno otaczającego nas świata. 1.2.    Rozbudzanie zainteresowań związanych możliwością założenia własnego mini ogródka na parapecie. 1.3.    Zwrócenie uwagi na korzyści jakie płyną z otaczania się roślinami w domu. 1.4.    Inspirowanie do szukania ciekawych ujęć. 1.5.    Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców Grudziądza. 2.3. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.4. Konkurs rozgrywany jest w jednej kategorii. 2.5. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.) 2.6. Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że: 2.6.1. Akceptacje niniejszy regulamin; 2.6.2. Wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie internetowej Organizatora; 2.6.3. Jest autorem zdjęcia. 3.      Kryteria konkursu 3.1. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia parapetu okiennego udekorowanego jadalnymi roślinami doniczkowymi – w formie mini ogródka. Sfotografować należy parapet wewnątrz pomieszczenia, na którym znajdą się jadalne rośliny w doniczkach m. in. zioła, nowalijki, kiełki. Zdjęcie powinno przedstawiać parapet i fragment okna. 3.2. Dokumentacja powinna zawierać: jedno wywołane w kolorze zdjęcie dobrej jakości
w formacie 20x30, podpisane na odwrocie (nazwisko i imię  autora, numer telefonu) oraz to samo zdjęcie zapisane na płycie CD w formacie jpg. Taki zestaw należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do 30 kwietnia 2015 r. 3.3. Przedmiotem konkursu są zdjęcia wykonane samodzielnie, będące oryginałami. 3.4. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 3.5. Przekazane na konkurs zdjęcia nie będą oddawane autorom. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Pomysł autora na wykonanie zdjęcia. 4.1.2. Zgodność wykonanego zdjęcia z tematem. 4.1.3. Atrakcyjność kompozycji roślinnej i jej rozmieszczenie na parapecie. 4.1.4. Ciekawe ujęcie. 4.1.5. Dopuszcza się korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). Natomiast nie będą akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej oraz powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 5. Terminarz Termin składania zdjęć  - 30 kwietnia 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  -  9 maja 2015 roku, godz. 12:00 – Planty przy Al. 23-go Stycznia, podczas warsztatów „Maj w ogrodzie” organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej. 6. Nagrody Dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców za zdobycie pierwszego, drugiego i  trzeciego miejsca.  Serdecznie zapraszamy  :)  

więcej

"Maj w ogrodzie"

Centrum Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta na wydarzenie pt.: „Maj w ogrodzie” Spotykamy się 9 maja 2015, godz. 1200 na Plantach przy ul. Al. 23-go Stycznia  – Zielony Pawilon CEE. Warsztaty polegać będą na wykonaniu dekoracyjnych doniczek oraz innych ozdób (kwiaty z butelki) do naszych ogrodów i domów z wykorzystaniem takich materiałów jak czyste butelki PET i metalowe puszki. Już dziś informujemy, iż każda osoba, która przyniesie na Planty 4 czyste butelki plastikowe typu PET o pojemności 1,5 litra lub 4 czyste puszki metalowe (po żywności) otrzyma jedną naturalną sadzonką – z ziołami bądź kwiatem.   W trakcie warsztatów ogłoszeni zostaną zwycięscy konkursu fotoraficznego pt. ”Mój ogród na parapecie”, który polega na wykonaniu zdjęcia parapetu okiennego udekorowanego jadalnymi roślinami doniczkowymi – w formie mini ogródka. Sfotografować należy parapet wewnątrz pomieszczenia, na którym znajdą się jadalne rośliny w doniczkach m. in. zioła, nowalijki, kiełki. Zdjęcie powinno przedstawiać parapet i fragment okna. Cały regulamin konkursu i kryteria - w zakładce *Konkursy z nagrodami   Zapraszamy całe rodziny! Organizator zapewnia na warsztatach niezbędne materiały :)

więcej

"Grudziądzanie sadzą Las"

Prezydent Grudziądza wraz z Centrum Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta na wydarzenie pn. „Grudziądzanie  sadzą las” Zapraszamy całe rodziny do wspólnej odbudowy fragmentu lasu. Na początku spotkania leśniczy udzieli instruktażu jak prawidłowo należy sadzić drzewka. A na zakończenie przewidziany jest ciepły poczęstunek (kiełbasa z grilla) dla wszystkich uczestników.          W celu zapewnienia bezpieczeństwa, osoby przystępujące do pracy proszone są                          o zaopatrzenie się w odzież roboczą i rękawice ochronne. Organizator zapewnia miłą atmosferę, fachowy nadzór, miejsce sadzenia, dostarcza sadzonki i narzędzia. Spotykamy się 25 kwietnia 2015 r.,  godz. 1000 Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1  

więcej

"Butelkowy koszyk"

Regulamin konkursu  „Butelkowy koszyk” 1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja mieszkańców Grudziądza. 1.2.    Popularyzacja zachowań ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 1.3.    Zachęcenie mieszkańców Grudziądza do wykorzystania materiałów recyklingowych, jakimi są butelki plastikowe, w tworzeniu przedmiotów codziennego użytku. 1.4.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu – Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do grudziądzkich rodzin. 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.) 2.6.    Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacja niniejszego regulaminu. Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.  Złożone na konkurs prace będą oddawane właścicielom po rozstrzygnięciu konkursu. 3.      Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na rodzinnym zbudowaniu koszyka wielkanocnego z butelek plastikowych. Koszyk może mieć dowolną wielkość, ale musi być stabilny oraz musi posiadać wielkanocną dekorację. 3.2. Pracę konkursową, koniecznie z dołączoną, wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do dnia 25 marca 2015 r. do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 lub do Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
ul. Ratuszowa 1, blok C. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.2. Estetyka wykonania oraz funkcjonalność koszyka. 4.1.3 Solidność wykonania. 4.1.4 Wielkanocna dekoracja koszyka. 4.1.5. Jedna rodzina może złożyć jedną pracę. 5. Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową – 25 marca 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 28 marca 2015 r. godz. 12:00 na Rynku Głównym w trakcie warsztatów rodzinnych pn. „Piknik Wielkanocny” zorganizowanych przez CEE, a skierowanych do wszystkich mieszkańców Grudziądza. 6. Nagrody Dla rodzin, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA  

więcej

Wielkanocny Piknik

Centrum Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta na wydarzenie pt.: „Wielkanocny Piknik” Spotykamy się 28 marca 2015, godz. 1200 na Rynku Głównym – Zielony Pawilon CEE. Warsztaty będą polegały na wspólnym wykonywaniu ozdób świątecznych tj. palmy wielkanocne, ozdobne jaja, kury ze słomy. Główna atrakcja – wikliniarskie warsztaty pod okiem specjalisty. W trakcie warsztatów ogłoszeni zostaną zwycięscy konkursów: Dla klas I-III szkoły podstawowej pt.: „Eko życzenia” Dla mieszkańców pt.: „Butelkowy koszyk” – regulamin konkursu poniżej. Zapraszamy całe rodziny! Organizator zapewnia na warsztatach niezbędne materiały!   Regulamin konkursu  „Butelkowy koszyk” 1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja mieszkańców Grudziądza. 1.2.    Popularyzacja zachowań ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 1.3.    Zachęcenie mieszkańców Grudziądza do wykorzystania materiałów recyklingowych, jakimi są butelki plastikowe, w tworzeniu przedmiotów codziennego użytku. 1.4.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu – Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do grudziądzkich rodzin. 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.) 2.6.    Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacja niniejszego regulaminu. Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.  Złożone na konkurs prace będą oddawane właścicielom po rozstrzygnięciu konkursu. 3.      Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na rodzinnym zbudowaniu koszyka wielkanocnego z butelek plastikowych. Koszyk może mieć dowolną wielkość, ale musi być stabilny oraz musi posiadać wielkanocną dekorację. 3.2. Pracę konkursową, koniecznie z dołączoną, wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do dnia 25 marca 2015 r. do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 lub do Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
ul. Ratuszowa 1, blok C. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.2. Estetyka wykonania oraz funkcjonalność koszyka. 4.1.3 Solidność wykonania. 4.1.4 Wielkanocna dekoracja koszyka. 4.1.5. Jedna rodzina może złożyć jedną pracę. 5. Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową – 25 marca 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 28 marca 2015 r. godz. 12:00 na Rynku Głównym w trakcie warsztatów rodzinnych pn. „Piknik Wielkanocny” zorganizowanych przez CEE, a skierowanych do wszystkich mieszkańców Grudziądza. 6. Nagrody Dla rodzin, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA    

więcej

Warsztaty wielkanocne

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w warsztatach świątecznych pt. „Warsztaty Wielkanocne”, trwających od 14  do 31 marca 2015 r. Warsztaty polegać będą na własnoręcznym wykonaniu ozdób i dekoracji wielkanocnych. Każdy uczestnik po warsztatach wykonane ozdoby zabiera ze sobą. Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel.  56/ 46-56-200. Tematyka warsztatów do wyboru – załącznik nr 1. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Maksymalna liczba uczestników przyjęta na zajęcia to grupa 20 osób. Czas trwania warsztatów od 1 do 2 godzin (w zależności od ilości dzieci 
i wybranego tematu). Uwaga! Prosimy o wypełnienie przez rodziców uczestników załącznika nr 2
i przyniesienie ich na umówione zajęcia.

więcej

"Eko życzenia"

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza wszystkich uczniów klas I-III do udziału w konkursie plastycznym pt. „Eko życzenia”. Regulamin konkursu plastycznym  „Eko życzenia” 1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja dzieci. 1.2.    Rozbudzanie zainteresowań symboliką wielkanocną. 1.3.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 1.4.    Umiejętność wykorzystania materiałów recyklingowych w codziennym życiu. 1.5.    Poznawanie różnych technik tworzenia prac plastycznych. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.) Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego. 3.      Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej  w postaci kartki okolicznościowej
w formacie A3 (po złożeniu A4), z motywem wielkanocnym (zając, kura, jajko, baran) wykonanym z materiałów recyklingowych tj. gazeta, opakowanie po słodyczach, folia, karton. 3.2. Pracę konkursową - podpisaną imieniem i nazwiskiem – wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia 25 marca 2015 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Własnoręczność wykonania 4.1.2. Jedna praca wykonana przez jedno dziecko (prace grupowe nie będą brane pod uwagę) 4.1.3. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.4. Estetyka wykonania. 4.1.5. Zgodność pracy z tematem. 4.1.6. Technika wykonania pracy. 5. Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową – 25 marca 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 28 marca 2015 r. godz. 12:00 na Rynku Głównym w trakcie trwania warsztatów rodzinnych pn. „Piknik Wielkanocny” zorganizowanych przez CEE, a skierowanych do wszystkich mieszkańców Grudziądza. 6. Nagrody Dla osób, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij