Przejdź do treści

Centrum Edukacji Ekologicznej

Aktualności

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Warsztaty wielkanocne

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w warsztatach świątecznych pt. „Warsztaty Wielkanocne”, trwających od 14  do 31 marca 2015 r. Warsztaty polegać będą na własnoręcznym wykonaniu ozdób i dekoracji wielkanocnych. Każdy uczestnik po warsztatach wykonane ozdoby zabiera ze sobą. Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel.  56/ 46-56-200. Tematyka warsztatów do wyboru – załącznik nr 1. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Maksymalna liczba uczestników przyjęta na zajęcia to grupa 20 osób. Czas trwania warsztatów od 1 do 2 godzin (w zależności od ilości dzieci 
i wybranego tematu). Uwaga! Prosimy o wypełnienie przez rodziców uczestników załącznika nr 2
i przyniesienie ich na umówione zajęcia.

więcej

"Eko życzenia"

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza wszystkich uczniów klas I-III do udziału w konkursie plastycznym pt. „Eko życzenia”. Regulamin konkursu plastycznym  „Eko życzenia” 1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja dzieci. 1.2.    Rozbudzanie zainteresowań symboliką wielkanocną. 1.3.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 1.4.    Umiejętność wykorzystania materiałów recyklingowych w codziennym życiu. 1.5.    Poznawanie różnych technik tworzenia prac plastycznych. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.) Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego. 3.      Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej  w postaci kartki okolicznościowej
w formacie A3 (po złożeniu A4), z motywem wielkanocnym (zając, kura, jajko, baran) wykonanym z materiałów recyklingowych tj. gazeta, opakowanie po słodyczach, folia, karton. 3.2. Pracę konkursową - podpisaną imieniem i nazwiskiem – wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia 25 marca 2015 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Własnoręczność wykonania 4.1.2. Jedna praca wykonana przez jedno dziecko (prace grupowe nie będą brane pod uwagę) 4.1.3. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.4. Estetyka wykonania. 4.1.5. Zgodność pracy z tematem. 4.1.6. Technika wykonania pracy. 5. Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową – 25 marca 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 28 marca 2015 r. godz. 12:00 na Rynku Głównym w trakcie trwania warsztatów rodzinnych pn. „Piknik Wielkanocny” zorganizowanych przez CEE, a skierowanych do wszystkich mieszkańców Grudziądza. 6. Nagrody Dla osób, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA

więcej

"Witaj Wiosno!"

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych klas I – III  do wzięcia udziału w pochodzie wiosennym z okazji Pierwszego Dnia  Wiosny pt. „Witaj Wiosno !”. Wiosenny pochód rozpoczynamy na Plantach przy ul. Al. 23-go Stycznia (fontanna przy Starostwie) o godz. 1200, dnia 20 marca 2015 r.   Regulamin pochodu wiosennego z okazji Pierwszego Dnia Wiosny  „Witaj Wiosno !” 1.      Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 1.2. Informacje dotyczące szczegółów wydarzenia uzyskać można pod nr tel. 56/ 46-56-200.   1.3. Wydarzenie skierowane jest do przedszkolaków oraz do uczniów szkół podstawowych klas I-III. 1.4. Zgłoszenia udziału grupy przedszkolnej oraz klasy szkoły w pochodzie wiosennym – telefonicznie, na piśmie lub elektronicznie na adres cee@um.grudziadz.pl przyjmowane będą w Centrum Edukacji Ekologicznej do dnia 18 marca 2015 r. 2.      Zorganizowane konkursy 2.1.    Warunkiem uczestnictwa w pochodzie jest zgłoszenie grupy przedszkolnej bądź klasy  poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej (zał. nr 2). W celu przygotowania drobnych upominków dla dzieci konieczne jest wpisanie w karcie zgłoszeniowej dokładnej liczby uczestników z danej grupy/klasy. 2.2.    Wzięcie udziału w pochodzie równoznaczne jest z uczestnictwem w jednym z konkursów zorganizowanym przez CEE opisanych poniżej:   Konkurs dla grup przedszkolnych: polega na przygotowaniu i prezentacji przez grupę najatrakcyjniejszego kapelusza wiosennego, ręcznie wykonanego, ekologicznego np. z wykorzystaniem tektury, krepy, papieru. Kapelusz powinien charakteryzować się wiosenną kolorystką, być wesoły i przyciągać uwagę. Wykonany techniką przestrzenną o średnicy wnętrza min 17 cm. Organizator dopuszcza użycie produktów nie ekologicznych tylko do spojenia kapelusza. Dopuszczalna jest pomoc rodziców. Spośród wykonanych prac zostaną wybrane trzy najciekawsze, a autorskie grupy otrzymają nagrody w postaci sprzętu audio.   Konkurs dla klas szkół podstawowych: polega na wykonaniu kukły Marzanny przez uczestników (1 szt. na klasę) z surowców ekologicznych (np. słoma, tkaniny bawełniane, papier, sznurek itp.) i przybycie z nią na uroczysty pochód. Organizator wydarzenia dopuszcza użycie produktów nie ekologicznych tylko do spojenia konstrukcji kukły np. drut. Marzanna powinna osiągać wymiary w przedziale od 1,5 do 2 metrów. Spośród wykonanych Marzann zostaną wybrane trzy najciekawsze, a autorskie klasy otrzymają nagrody w postaci sprzętu audio. 3.      Przebieg pochodu 3.1.    Zwycięzców konkursów wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.). 3.2.    W obu konkursach ocenie podlegać będzie : - oryginalność, - estetyka wykonania, - rodzaj użytych materiałów  oraz w przypadku kapelusza dobór kolorystyki kojarzącej się z nadejściem Wiosny. 3.3.    Wiosenny pochód rozpoczniemy od zebrania wszystkich uczestników na Plantach przy ul. Al. 23-go Stycznia (fontanna przy Starostwie) o godz. 1200, dnia 20 marca 2015 r. Miejscem docelowym pochodu będą Błonia Nadwiślańskie. 3.4.    Celem organizowania pochodu jest przekazanie wszystkim mieszkańcom miasta informacji o nadejściu kalendarzowej wiosny oraz zarażenie ich radością z tej okazji. Zachęcamy uczestników do przyniesienia ze sobą instrumentów np. tamburynów, trójkątów czy bębenków oraz do przygotowania piosenki o tematyce wiosennej, która będzie wykonywana podczas pochodu. SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA    

więcej

"Pomysł na wytłaczankę"

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza uczniów klas IV - VI do udziału w konkursie ekologicznym pt. „Pomysł na wytłaczankę”. Szczegóły dotyczące przebiegu w/w konkursu znajdują się w załączonym regulaminie. Regulamin konkursu ekologicznego  „Pomysł na wytłaczankę” 1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja młodych ludzi. 1.2.    Rozbudzanie zainteresowań recyklingiem – nadawanie odpadom drugiego życia. 1.3.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 1.4.    Poznawanie różnych technik tworzenia prac plastycznych. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas IV - VI 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.) Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego. Złożone na konkurs prace, po rozstrzygnięciu konkursu, będą mogły być odebrane przez ich autorów. 3.      Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na stworzeniu dowolnego przedmiotu codziennego użytku bądź elementu dekoracyjnego z wykorzystaniem papierowej wytłaczanki (np. abażur do lampy, teczkę, osłonkę na doniczkę czy igielnik). 3.2. Pracę konkursową - podpisaną imieniem i nazwiskiem – wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia 13 lutego 2015 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Własnoręczność wykonania. 4.1.2. Jedna praca wykonana przez jedno dziecko (prace grupowe nie będą brane pod uwagę) 4.1.3. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.4. Estetyka wykonania. 4.1.5. Zgodność pracy z tematem. 4.1.6. Technika wykonania pracy. 5. Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową - 13 lutego 2015 r.   6. Nagrody Dla osób, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.   SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA

więcej

"Goście naszych karmników"

UWAGA! ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - 4 marca 2015, godz. 12:00
CEE, UL.NAD TOREM 1   SERDECZNIE ZAPRASZAMY Regulamin konkursu plastycznego  „GOŚCIE NASZYCH KARMNIKÓW”  1.       Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja dzieci. 1.2.    Rozbudzanie zainteresowań życiem i znaczeniem ptaków w przyrodzie. 1.3.    Kształtowanie opiekuńczego stosunku do ptaków. 1.4.    Zapoznanie się z różnorodnością gatunków ptaków zimujących w Polsce. 1.5.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 2.      Organizacja konkursu 2.1.Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2.Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56 / 46-56-200. 2.3.Konkurs rozgrywany jest w kategoriach : kategoria – szkoła podstawowa I-III. 2.4.Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15.12.2014 r.) 2.5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. 3.      Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A3 przedstawiającej wybranego gatunku ptaka zimującego w Polsce. Pracę należy wykonać poprzez wyklejanie materiałów, wcześniej wyciętych, wydartych, złożonych w odpowiednie kształty (prace malowane nie będą brane pod uwagę). Warunkiem jest użycie materiałów recyklingowych np. stare gazety, papierki po słodyczach, folie. 3.2. Dokumentacja powinna zawierać: podpisaną pracę (nazwisko i imię  uczestnika, ze wskazaniem placówki) wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, który należy dostarczyć na adres Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz. 3.3.  Pracę konkursową należy dostarczyć do dnia 13 lutego 2015 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Pomysł uczestników na wykonanie pracy. 4.1.2. Własnoręczność wykonania (jedna złożona praca = wykonana przez jedno dziecko, ocenie nie podlegają prace grupowe). 4.1.3. Zgodność wykonania pracy z tematem. 4.1.4. Estetyka wykonania pracy. 5.Terminarz Termin składania prac wraz z wypełnioną KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ – 13 LUTY 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród – 4 MARCA 2015 r. – ul. Nad Torem 1. 6.      Nagrody Dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców za zdobycie pierwszego, drugiego
i   trzeciego miejsca. SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA  

więcej

"Zimowy pejzaż"

UWAGA! ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - 10 marca 2015, godz. 10:00
CEE, UL.NAD TOREM 1   SERDECZNIE ZAPRASZAMY   Regulamin konkursu plastycznym  „Zimowy pejzaż” 1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja dzieci. 1.2.    Rozbudzanie zainteresowań otaczającym nas krajobrazem oraz zmianami jakie zachodzą w przyrodzie zimą. 1.3.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 1.4.    Poznawanie różnych technik tworzenia prac plastycznych. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.) Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego. 3.      Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej w formacie A3, przedstawiającej zimowy krajobraz, wykonany dowolną techniką. 3.2. Pracę konkursową - podpisaną imieniem i nazwiskiem – wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia 13 lutego 2015 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Własnoręczność wykonania 4.1.2. Jedna praca wykonana przez jedno dziecko (prace grupowe nie będą brane pod uwagę) 4.1.3. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.4. Estetyka wykonania. 4.1.5. Zgodność pracy z tematem. 4.1.6. Technika wykonania pracy 5. Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową - 13 lutego 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 10 marca 2015 r. godz. 10:00 w siedzibie CEE, ul. Nad Torem 1 6. Nagrody Dla osób, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA  

więcej

"Ptasia stołówka"

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza wszystkich mieszkańców Grudziądza do udziału w konkursie pt. „Ptasia stołówka” polegającym na rodzinnym zbudowaniu drewnianego karmnika dla ptaków.             Główną nagrodą w konkursie jest wejściówka do kina Helios dla całej rodziny.             Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21 lutego 2015 roku w Parku Miejskim, godz. 12:00 i połączone będzie z warsztatami pn. „Ptasie przysmaki”, polegającymi na własnoręcznym, rodzinnym, tworzeniu przysmaków dla ptaków
w najróżniejszej postaci, np. wianków, kul zimowych, itp. Wykonane przysmaki zostaną, przez uczestników warsztatów, rozwieszone na terenie Parku Miejskiego. Na warsztaty zaproszeni są nie tylko uczestnicy konkursu, ale wszyscy mieszkańcy Grudziądza (dzieci pod opieką dorosłych).   Regulamin konkursu  „Ptasia stołówka" 1.    Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja mieszkańców Grudziądza. 1.2.    Popularyzacja zachowań ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 1.3.    Uwrażliwienie mieszkańców Grudziądza na potrzeby zwierząt i zachęcenie do aktywnego niesienia pomocy ptakom w trudnych dla nich warunkach. 1.4.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do grudziądzkich rodzin. 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.) 2.5.    Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacja niniejszego regulaminu. Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.  Złożone na konkurs prace przejdą na własność CEE w Grudziądzu. 3. Kryteria konkursu 3.1. Konkurs polega na rodzinnym zbudowaniu drewnianego karmnika dla ptaków, który musi posiadać: podstawę uniemożliwiającą wysypywanie się pokarmu, dach chroniący karmę przed zmoknięciem. Karmik powinien być wykonany solidnie z wytrzymałego materiału (np. materiał może być z odzysku z innych drewnianych rzeczy, przedmiotów) tak aby mógł być wystawiony na zewnątrz. 3.2. Pracę konkursową, koniecznie z dołączoną, wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do dnia 19 lutego 2015 r. do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 lub do Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
ul. Ratuszowa 1, blok C. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.2. Estetyka wykonania oraz funkcjonalność karmnika 4.1.3 Solidność wykonania - konstrukcja nie może zagrażać bezpieczeństwu ptaków. 4.1.4 Odporność na warunki atmosferyczne. 4.1.5. Jedna rodzina może złożyć jedną pracę. 5. Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową - 19 lutego 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 21 lutego 2015 r. godz. 12:00 Park Miejski w pobliżu lodowiska, zielony pawilon CEE. 6. Nagrody Dla rodzin, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA    

więcej

"Ptasie przysmaki"

Centrum Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Grudziądza na wydarzenie pt. „Ptasie przysmaki”. Spotykamy się 21 lutego 2015, godz. 1200 w Parku Miejskim w pobliżu lodowiska – Zielony Pawilon CEE.   Warsztaty z zakresu przygotowania smakołyków dla ptaków w najróżniejszej postaci, np. wianków, kul zimowych, itp.  połączone będą z uroczystym rozstrzygnięciem konkursu pt. : ”Ptasia stołówka”, polegającego na budowie karmnika, gdzie również do uczestnictwa zapraszamy całe rodziny.   Główną nagrodą w konkursie jest wejściówka do kina Helios dla rodziny. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie w zakładce *konkursy z nagrodami. Wykonane przysmaki dla ptaków zostaną, przez uczestników warsztatów, rozwieszone na terenie Parku Miejskiego.   Zapraszamy wszystkich  chętnych, całe rodziny! Organizator zapewnia na warsztatach niezbędne materiały. 

więcej

Warsztaty zimowe "Ciekawostki z życia sowy!"

Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu zaprasza do udziału w zimowych warsztatach ekologicznych pn. „Ciekawostki z życia sowy”. Zajęcia w ramach ferii zimowych prowadzone będą od poniedziałku do czwartku, od 16 do 26 lutego. Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy dziecko w towarzystwie dorosłego opiekuna. Grupa może liczyć maksymalnie 12 dzieci plus ich opiekunowie. Zgłoszenia na zajęcia są przyjmowane pod numerem tel. 56/46 56 200.   Tematy zajęć: Sowi porządek! odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 16 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00 Sowa z życzeniami odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 17 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00 Sowa igłą szyta odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 18 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00 Sowa z piekarnika odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 19 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00 Sowi decupage odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 23 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00 Sowia dekoracja odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 24 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00 Sowa jak z obrazka odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 25 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00 Kupuj z sową, mądra głową odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 26 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00   Regulamin zimowych warsztatów ekologicznych „Ciekawostki z życia sowy”   Organizatorem warsztatów jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Celem warsztatów jest przyswojenie przez uczestników wiedzy dotyczącej tak ciekawego gatunku ptaków jakim jest sowa, jej odmian, miejsc występowania, stylu życia. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-13 lat. Dziecko, aby uczestniczyć w warsztatach musi przyjść z dorosłym opiekunem. Opiekun jest odpowiedzialny za dziecko, z którym uczestniczy w warsztatach. Liczba dzieci biorących udział w warsztatach jest ograniczona. Na poszczególne spotkanie zapraszamy 12 dzieci plus ich opiekunów. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Nad Torem 1. Zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w warsztatach należy dokonać pod nr telefonu 56/46 56 200. Organizator zapewnia materiały, które będą wykorzystywane podczas zajęć praktycznych (wyjątek – 3 blaszane puszki potrzebne 16 lutego oraz 2 kolorowe skarpetki – 24 lutego). Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zajęć uczestników, którzy zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie. Zgłoszenie dziecka do udziału w warsztatach jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu jak również z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka i opiekuna.    

więcej

Świąteczne Ikebany

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w świątecznym dekorowaniu miasta, polegającym na ułożeniu ikebany z materiału roślinnego dostarczonego przez tut. Wydział oraz ozdób świątecznych przygotowanych przez uczniów placówek. Świąteczne spotkanie odbędzie się dnia 5 grudnia 2014 o godz. 1100 według poniższego rozkładu: Lp Placówka Miejsce spotkania                                     1 Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 1, ul. Parkowa 25 Plac Miłośników Astronomii 2 Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2,  ul. Kasprowicza Rybny Rynek 3 Zespół Szkół Specjalnych, ul. Sikorskiego 42 Al. Królowej Jadwigi - Flisak   Dla każdego uczestnika po ułożeniu ikebany przewidziany jest upominek. Zgłoszenia do udziału będą przyjmowane telefonicznie pod numerem telefonu 056/ 46-56-200 lub 056/ 45-10-262 do dnia 3 grudnia (włącznie) 2014 r.  Należy podać ilość uczestników spotkania.   Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu spotkania z przyczyn niezależnych od niego.

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij