Przejdź do treści

Centrum Edukacji Ekologicznej

Aktualności

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Tajemnice bocianich lotów

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w zajęciach edukacyjnych pn. ”Tajemnice bocianich lotów” (pogadanka połączona z warsztatami) poświęconych Bocianowi Białemu, w związku
z obchodami Dnia Bociana Białego - 31 maja.   Zajęcia przeprowadzone będą w dniach 25 – 27 maja 2015 r.   Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są pod numerem telefonu 56/46-56-200.   Uwaga! Liczba zajęć ograniczona. Maksymalna liczba uczestników przyjęta na zajęcia to grupa 20 osób.

więcej

"Imię dla Lisa"

Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 15 czerwca 2015 r. godz. 14:00 w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu, ul. Nad Torem 1. Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza wszystkich uczniów klas I-III do udziału w konkursie przyrodniczym pn. „Imię dla lisa”. Szczegóły dotyczące przebiegu w/w konkursu znajdują się w załączonym regulaminie. Regulamin konkursu przyrodniczego  „Imię dla lisa” 1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja dzieci. 1.2.    Rozbudzanie zainteresowań zwierzętami leśnymi. 1.3.    Zainteresowanie gatunkiem zwierzęcia leśnego jakim jest lis. 1.4.    Rozwijanie wyobraźni. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.) Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego. 3.      Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na zaproponowaniu imienia dla lisa (samica), który jest mieszkańcem Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu. 3.2. Proponowane imię dla lisa oraz dane autora – imię, nazwisko, klasa, szkoła – a także imię, nazwisko i numer telefonu opiekuna  należy przesłać na adres cee@um.grudziadz.pl do dnia 3 czerwca 2015 r. Przyjmowane będą zgłoszenia dokonane przez nauczycieli (grupowe – z wymienionymi imionami dla lisa oraz przypisanymi do nich danymi autorów), jak również zgłoszenia indywidualne dokonane przez rodziców lub prawnych opiekunów. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Trafność doboru imienia do konkretnego lisa – mieszkańca CEE w Grudziądzu. 4.1.2. Pomysłowość i oryginalność. 5. Terminarz: Termin przysyłania propozycji imienia – 3 czerwca 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 15 czerwca 2015 r. godz. 14:00 w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu, ul. Nad Torem 1. 6. Nagrody Dla osób, które złożą najciekawsze pomysły przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.      

więcej

„Z serca dla Mamy”

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w warsztatach organizowanych z okazji „Dnia Matki” pn. „Z serca dla Mamy”, trwających od 16  do 23 maja 2015 r. Warsztaty polegać będą na własnoręcznym wykonaniu upominków dla mam. Każdy uczestnik po warsztatach wykonane ozdoby zabiera ze sobą. Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel.  56/46-56-200. Tematyka warsztatów do wyboru – załącznik nr 1. Uwaga! Liczba zajęć ograniczona. Maksymalna liczebność grupy przyjętej na zajęcia to 20 osób. W trakcie trwania warsztatów będą wykonywane zdjęcia, które zostaną umieszczone na stronie internetowej CEE. Jeżeli nie dostarczali Państwo zgody uczestników na wykorzystanie wizerunku prosimy o wypełnienie załącznika nr 2 i dostarczenie ich na zajęcia. Załącznik nr 1 Lp. Tematy warsztatów Klasy Termin Prośba o przyniesienie: 1. Kwiatki na Dzień Matki – wykonanie kwietnych bukietów
z krepy Ekologiczny obraz – wykonanie obrazu z wykorzystaniem naturalnych elementów przyrody IV-VI 16.05.2015, godz. 1000 23.05.2015, godz. 1000   zajęcia sobotnie   2. Kwiaty XXL – wykonanie kwiatów w dużym formacie
z wykorzystaniem talerzyka papierowego I-III poniedziałek - czwartek   3. Laurka – wykonanie kartki
z życzeniami z wykorzystaniem rolek po papierze toaletowym I-III poniedziałek - czwartek   4. Przepiśnik – stworzenie zeszytu na przepisy z udekorowaną stroną tytułową I-III poniedziałek - czwartek niezapisanych kartek ze starych, już nieużywanych zeszytów 5. Herbata o poranku – udekorowanie słoiczków i umieszczenie w nich torebki z herbatą oraz życzeń IV - VI poniedziałek - czwartek herbaty ekspresowej o dowolnym smaku – kartonik 20 szt. na klasę 6. Pudełeczko z życzeniami – ozdabianie kartoników po herbacie IV - VI poniedziałek - czwartek kartoników po herbacie – 1szt. dla każdego uczestnika

więcej

Uwaga! pożar

        To już czwarte zdarzenie związane z zagrożeniem pożarowym na terenie Lasów Komunalnych Miasta Grudziądza. Wczoraj, tj. 19.04.2015 r. około godziny 18:30 pracownik wieży obserwacyjnej zgłosił widoczny dym nad koronami drzew Leśniczemu. Po dokładnym określeniu miejsca pożaru Leśniczy szybko dotarł na mniejsze zagrożenia jednocześnie doprowadzając jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki szybkiej akcji pożar ugaszono w zarodku i udało się uniknąć większych strat.           Jednak nie zapominajmy, że pożar może doprowadzić do wielkich strat w ekosystemie leśnym, który będzie odbudowywał się przez następnych kilkadziesiąt lat. Po zauważeniu pożaru prosimy powiadomić następujące służby: Straż Pożarną – tel. 998 Numer alarmowy – tel. 112 Leśniczy Lasów Komunalnych – tel. 667-663-633 Biuro Lasów Komunalnych – tel. 726-301-636 Centrum Edukacji Ekologicznej – tel. 56/46-56-200.

więcej

Ogród na płocie

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VI szkół podstawowych do wzięcia udziału w warsztatach ekologicznych pt. „Ogród na płocie” Celem warsztatów jest wspólne wykonanie ekologicznych ‘doniczek’ z worków jutowych, foliowych i butelek PET, które po wypełnieniu żyzną ziemią i sadzonką zostaną rozwieszone na istniejącym, sztachetowym ogrodzeniu Centrum. Chcielibyśmy zaangażować uczniów w w/w inicjatywę, której efekty będą mogli podziwiać wszyscy uczestnicy zajęć CEE. A zdjęcia z realizacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej. Warsztaty przeprowadzone będą w ciągu trzech dni: 12 maja 2015 r. – godz. 1200 12 maja 2015 r. – godz. 1400 13 maja 2015 r. – godz. 1400 14 maja 2015 r. – godz. 900 14 maja 2015 r. – godz. 1100 14 maja 2015 r. – godz. 1300 Materiały potrzebne do zajęć przygotowane zostaną przez Centrum Edukacji Ekologicznej. Zgłoszenia do udziału w warsztatach będą przyjmowane pod numerem telefonu
56/46-56-200. Uwaga! W trakcie trwania warsztatów będą wykonywane zdjęcia, które zostaną umieszczone na stronie internetowej CEE. Jeżeli nie dostarczali Państwo zgody uczestników na wykorzystanie wizerunku prosimy o wypełnienie poniższego załącznika i dostarczenie ich na zajęcia.

więcej

"Bocianie rymowanie"

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej
 i  Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu z okazji Dnia Bociana Białego serdecznie zaprasza uczniów klas IV - VI do udziału w konkursie przyrodniczym pt. „Bocianie rymowanie” Regulamin konkursu przyrodniczego 1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja młodych ludzi. 1.2.    Rozbudzanie zainteresowania tak niesamowitymi ptakami jakimi są Bociany Białe. 1.3.    Rozwijanie wyobraźni i umiejętności poetyckiej u młodzieży. 1.4.    Zwrócenie uwagi na piękno języka ojczystego. 1.5.    Poznawanie różnych technik pisania wierszy. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas IV - VI 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.) 2.5.Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że: 2.5.1.      Akceptacje niniejszy regulamin; 2.5.2.      Wyraża zgodę na publikację wiersza przez Organizatora; 2.5.3.      Jest autorem wiersza; 2.5.4.      Zrzeka się wszelkich praw autorskich na rzecz Organizatora. 2.6.    W przypadku nieobecności laureatów konkursu na jego rozstrzygnięciu osoby nagrodzone proszone są o odbiór nagrody w ciągu 21 dni roboczych liczonych od daty rozstrzygnięcia konkursy. Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego. 3.      Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na napisaniu wiersza o Bocianie Białym. Wiersz powinien się rymować, posiadać tytuł oraz minimum sześć wersów. 3.2. Do konkursu można zgłosić tylko jeden wiersz własnego autorstwa wcześniej nigdzie niepublikowany ani nienagradzany w innym konkursie. Jeden utwór może mieć tylko jednego autora (prace grupowe nie będą brane pod uwagę). 3.2. Tekst wiersza i dane autora – imię, nazwisko, klasa, szkoła – oraz imię, nazwisko i numer telefonu opiekuna  należy przesłać na adres cee@um.grudziadz.pl do dnia 15 maja 2015 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Pomysł autora na treść wiersza. 4.1.2. Poprawność językowa. 4.1.3. Zgodność z tematem. 4.1.4. Ogólny wyraz artystyczny. 5. Terminarz: Termin przysyłania wierszy - 15 maja 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 28 maja 2015 r. godz. 12:00 w siedzibie CEE, ul. Nad Torem 1 6. Nagrody Dla osób, które przyślą najciekawsze utwory przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

więcej

"Kle, kle boćku!"

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu z okazji Dnia Bociana Białego, który obchodzimy 31 maja serdecznie zaprasza wszystkich przedszkolaków do udziału w konkursie plastycznym pt. „Kle, kle boćku” Regulamin konkursu plastycznego 1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja dzieci. 1.2.    Rozbudzanie zainteresowań dotyczących Bociana Białego. 1.3.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 1.4.    Poznawanie różnych technik tworzenia prac plastycznych. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.) 2.5. W przypadku nieobecności laureatów konkursu na jego rozstrzygnięciu, nauczyciel lub rodzic (opiekun prawny) osoby nagrodzonej proszony jest o odbiór nagrody w ciągu 21 dni roboczych liczonych od daty rozstrzygnięcia konkursy. Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego. 3.      Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej w formacie A3, przedstawiającej Bociana Białego, wykonanej przy użyciu farb. 3.2. Pracę konkursową - podpisaną imieniem i nazwiskiem dziecka – wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia 15 maja 2015 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Własnoręczność wykonania. 4.1.2. Jedna praca wykonana przez jedno dziecko (prace grupowe nie będą brane pod uwagę). 4.1.3. Jedno dziecko może być autorem tylko jednej pracy złożonej w konkursie. 4.1.4. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.5. Estetyka wykonania. 4.1.6. Zgodność pracy z tematem. 4.1.7. Technika wykonania pracy 5. Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową – 15 maja 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 28 maja 2015 r. godz. 10:00 w siedzibie CEE, ul. Nad Torem 1 6. Nagrody Dla osób, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA          

więcej

Wiosna na parapecie

            Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu śladem roku ubiegłego serdecznie zaprasza wszystkich uczniów klas IV-VI szkół podstawowych do wzięcia udziału
w warsztatach ekologicznych pt. ”Wiosna na parapecie”. Warsztaty przeprowadzone będą w ciągu tygodnia w dniach od 20 do 29 kwietnia 2015 r. Każdy uczestnik zobowiązany jest przynieść dwa umyte, wysuszone, 1-litrowe kartony po napoju lub mleku, zaś pozostałe materiały potrzebne do zajęć przygotowane zostaną przez Centrum Edukacji Ekologicznej. Zgłoszenia do udziału w warsztatach będą przyjmowane pod numerem telefonu
56/46-56-200. Uwaga! Liczba zajęć ograniczona. Maksymalna liczebność grupy przyjętej na zajęcia to 20 osób. W trakcie trwania warsztatów będą wykonywane zdjęcia, które zostaną umieszczone na stronie internetowej CEE. Jeżeli nie dostarczali Państwo zgody uczestników na wykorzystanie wizerunku prosimy o wypełnienie zał. 1 i dostarczenie ich na zajęcia

więcej

„Rozbudowa bazy edukacyjnej CEE w Grudziądzu”

      W ramach przedsięwzięcia pt. „Rozbudowa bazy edukacyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu” planowana jest  budowa obiektów gospodarki leśnej w postaci kwater dla danieli oraz rozbudowa infrastruktury dydaktycznej CEE jaką są stacje edukacyjne oraz ścieżki - „Kierunki wykorzystania drewna”. Dostępność do nowo powstałych obiektów skierowana będzie do zorganizowanych grup przedszkolnych i uczniów szkól podstawowych uczestniczących w zajęciach centrum pod opieką prowadzących.      Wśród projektowanych  stacji powstaną takie jak:  „Murszejące drzewo” , „Wywrot”, „Wylęgarnia owadów”, „Gwara łowiecka” oraz „Las w miniaturce”. Atrakcją punktów informacyjnych będzie budowa m.in. przeskalowanej makiety mrowiska, fragmentu kwietnej łąki składającej się z modeli kwiatów polnych, ekrany z tworzywa sztucznego w postaci tunelu przedstawiające mieszkańców Lasu Rudnickiego, a także drewniane modele 3D.      Budowa ścieżki edukacyjnej pt. „Kierunki wykorzystania drewna” ma na celu  ukazanie szerokiego wachlarza kierunków wykorzystania drzewna oraz zapoznanie uczestników zajęć z półproduktami powstającymi w procesie produkcji papieru.     Natomiast ferma danieli będzie wyposażona w takie elementy jak: paśnik, schronienie dla zwierząt, taras widokowy, korytarz przepędowy, bramy oraz odłownia. Teren zostanie otoczony dodatkowym ogrodzeniem panelowym z balustradą zabezpieczającą przed wkładaniem rąk do zagrody zwierząt przez uczestników zajęć. Budowa takiej kwatery ma na celu umożliwienie uczestnikom zajęć Centrum Edukacji Ekologicznej obserwacji zwierzyny leśnej, jaką są daniele, w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do naturalnego środowiska ich występowania. Do bliższego zapoznania się z zachowaniem tych zwierząt służyć będzie również taras widokowy, usytuowany na wysokości ok. 2 m nad ziemią, w koronach drzew, umożliwiający obserwację z góry płochliwych danieli za pomocą lornetek.

więcej

Patrol Natura 2000

Rusza Patrol Natura 2000! Poszukiwani wolontariusze z terenów Chełmna, Grudziądza, Nowego. Lubisz przyrodę i nadwiślańskie spacery? Dołącz do patroli przyrodniczych Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA. Odwiedź naszą stronę http://alauda.org.pl i wypełnij zamieszczony tam formularz.   I jeszcze na samym końcu link do naszego profilu Facebook https://www.facebook.com/TPALAUDA   Serdecznie Zapraszamy!

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij