Przejdź do treści

Centrum Edukacji Ekologicznej

Wydarzenia

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Pochód wiosenny 2016 - "Witaj Wiosno!"

       Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych klas I – III  do wzięcia udziału w pochodzie wiosennym z okazji Pierwszego Dnia  Wiosny pn. „Witaj Wiosno!” Wiosenny pochód rozpoczynamy na Plantach przy ul. Al. 23-go Stycznia (fontanna przy Starostwie) o godz. 1200, dnia 21 marca 2016 r.   Regulamin pochodu wiosennego z okazji Pierwszego Dnia Wiosny  „Witaj Wiosno!”   Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Informacje dotyczące szczegółów wydarzenia uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200.  oraz na stronie internetowej www.cee.grudziadz.pl w zakładce *wydarzenia. Wydarzenie skierowane jest do przedszkolaków oraz do uczniów szkół podstawowych klas I-III. Zgłoszenia udziału grupy przedszkolnej oraz klasy szkoły w pochodzie wiosennym – telefonicznie, na piśmie lub elektronicznie na adres cee@um.grudziadz.pl przyjmowane będą w Centrum Edukacji Ekologicznej do dnia 17 marca 2016 r. Zorganizowane konkursy Warunkiem uczestnictwa w pochodzie jest zgłoszenie grupy przedszkolnej bądź klasy  poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej (zał. nr 2). Wzięcie udziału w pochodzie równoznaczne jest z uczestnictwem w jednym
z konkursów zorganizowanym przez CEE opisanych poniżej: Konkurs dla grup przedszkolnych: polega na przygotowaniu przez grupę i prezentacji przez przedstawiciela grupy stroju wymarzonej Pani Wiosny – widzianej oczami dziecka. Kreacja powinna być ręcznie wykonana z wykorzystaniem ekologicznych materiałów. Organizator dopuszcza użycie produktów nie ekologicznych tylko do spojenia stroju. Spośród wykonanych prac zostaną wybrane najciekawsze, a autorskie grupy otrzymają nagrody. Konkurs dla klas szkół podstawowych: polega na wykonaniu kukły Marzanny przez uczestników (1 szt. na klasę) z surowców ekologicznych (np. słoma, tkaniny bawełniane, papier, sznurek itp.) i przybycie z nią na uroczysty pochód. Organizator wydarzenia dopuszcza użycie produktów nie ekologicznych tylko do spojenia konstrukcji kukły np. drut. Marzanna powinna osiągać wymiary w przedziale od 1,5 do 2 metrów. Spośród wykonanych Marzann zostaną wybrane najciekawsze, a autorskie klasy otrzymają nagrody.
Przebieg pochodu Zwycięzców konkursów wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 55/15 z dnia 2 grudnia 2015 r.). W obu konkursach ocenie podlegać będzie : - oryginalność, - estetyka wykonania, - rodzaj użytych materiałów  - oraz dobór kolorystyki kojarzącej się z nadejściem Wiosny. Wiosenny pochód rozpoczniemy od zebrania wszystkich uczestników na Plantach przy ul. Al. 23-go Stycznia (fontanna przy Starostwie) o godz. 1200, dnia 21 marca 2016 r. Miejscem docelowym pochodu będą Błonia Nadwiślańskie. Celem organizowania pochodu jest przekazanie wszystkim mieszkańcom miasta informacji o nadejściu kalendarzowej wiosny oraz zarażenie ich radością z tej okazji. Zachęcamy uczestników do przyniesienia ze sobą instrumentów np. tamburynów, trójkątów czy bębenków oraz do przygotowania piosenki o tematyce wiosennej, która będzie wykonywana podczas pochodu.          

więcej

Grudziądzkie daniele w czterech porach roku - zima

UWAGA!!! Miejsc wolnych brak.             Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta na wydarzenie Drzwi otwarte Centrum Edukacji Ekologicznej pt.: „Grudziądzkie daniele w czterech porach roku - zima” Spotykamy się 27 lutego 2016 r. od godz. 1200 w siedzibie CEE przy ul. Nad Torem 1.
        Zapraszamy mieszkańców Grudziądza na zwiedzanie nowo powstałej zagrody dla danieli przy Centrum Edukacji Ekologicznej. Akcja ma na celu ukazanie zwierząt w środowisku możliwie najbardziej zbliżonym do naturalnego w okresie zimowym. Zwiedzający będę mieli okazję zobaczyć jak zmienia się wygląd i zachowanie danieli w różnych porach roku. Na zwiedzających czeka szereg atrakcji, m.in. zwiedzanie mniejszych kwater ze zwierzętami, ścieżki edukacyjnej o kierunkach wykorzystania drewna, mrowiska XXL w skali 1:2000, a także ciekawostki łowieckie i inne atrakcje.    Zgłoszenia przyjmowane są do 19 lutego br. pod numerem tel. 726-301-636  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!    

więcej

"Skarby lasu" letnie warsztaty

         Uwaga! Brak już miejsc na sierpniowe letnie warsztaty. Zapisy na letnie warsztaty - organizowane w miesiącu sierpień odbywały się do dnia 15 lipca!   Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza uczniów szkół podstawowych (klas I-VI) do wzięcia udziału w letnich warsztatach ekologicznych pn.: „Skarby lasu” Warsztaty będą odbywały się w środy i czwartki w siedzibie CEE, ul Nad Torem 1, w godzinach 12.00 - 14.00 według następującego harmonogramu: Lipiec Sierpień  8 lipca 2015 r. – Orientuj się! Wyprawa do Lasu Rudnickiego z mapą 9 lipca 2015 r. – Drzewko szczęścia   15 lipca 2015 r. – Leśna apteczka – Wyprawa do Lasu Rudnickiego 16 lipca 2015 r. – Kartonowe żołędzie   22 lipca 2015 r. – Leśny instrument – Wyprawa do Lasu Rudnickiego 23 lipca 2015 r. – Kasztany igłą szyte 19 sierpnia 2015 r. – Pajęczyna i Pająk - Wyprawa do Lasu Rudnickiego 20 sierpnia 2015 r. – Decupage inaczej   26 sierpnia 2015 r. – Pomoc mrówce – Wyprawa do Lasu Rudnickiego 27 sierpnia 2015 r. – Pszczeli trud to miód   Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy dziecko w towarzystwie dorosłego opiekuna. Zgłoszenia na zajęcia są przyjmowane pod numerem tel. 56/46 56 200. Liczba miejsc ograniczona.   Regulamin letnich warsztatów ekologicznych „Skarby lasu” Organizatorem warsztatów jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-13 lat. Dziecko, aby uczestniczyć w warsztatach musi przyjść z dorosłym opiekunem. Opiekun jest odpowiedzialny za dziecko, z którym uczestniczy w warsztatach. Liczba dzieci biorących udział w warsztatach jest ograniczona. Na poszczególne spotkanie zapraszamy 12 dzieci plus ich opiekunów. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Nad Torem 1. Zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w warsztatach należy dokonać pod nr telefonu 56/46 56 200. Organizator zapewnia materiały, które będą wykorzystywane podczas zajęć praktycznych. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zajęć uczestników, którzy zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie. Zgłoszenie dziecka do udziału w warsztatach jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu jak również z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka i opiekuna.

więcej

"Nowym szlakiem"

Centrum Edukacji Ekologicznej, działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu wzorem lat poprzednich zaprasza uczniów z Państwa placówki do wzięcia udziału w piątej już edycji rajdu pieszego po terenie leśnym pt.: „Nowym szlakiem” Rajd odbędzie się 13 czerwca 2015 roku (sobota) szlakiem wędrownym po lesie komunalnym (ok. 10 km). Zbiórka – godz. 1000    Las im. ks. Świętopełka *Dokładna informacja o zbiórce zostanie podana telefonicznie Zakończenie – godz. 1400 - 1500 Podczas szlaku uczestnicy rajdu będą mieli możliwość wykazać się wiedzą przyrodniczą, umiejętnością współpracy w grupie oraz umiejętnością logicznego myślenia. Dla każdego z uczestników przewidziane są upominki. Po przejściu trasy uczestnicy otrzymają poczęstunek. Zgłoszenia wraz z podaną ilością uczestników, przyjmowane będą do dnia 10.06.2015 r.  do godziny 1530. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Dodatkowe informacje w załączonym regulaminie. REGULAMIN RAJDU PIESZEGO „Nowym szlakiem” CEL Aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Rozbudzenie zainteresowania przyrodą lasu. Kreowanie umiejętności pracy w zespole. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem rajdu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.   Zbiórka 13 czerwca 2015 roku (sobota) – godz. 1000  Las im. ks. Świętopełka *Dokładna informacja o zbiórce zostanie podana telefonicznie Podczas wędrówki Uczestnicy wykonywać będą zadania lub odpowiadać na pytania z zakresu przyrody i ekologii. Na trasie Uczestnicy będą musieli odnaleźć punkty, w których ukryte będą zadania. Po dotarciu do mety Uczestnicy otrzymają poczęstunek Zakończenie godz. 1400 - 1500   ZASADY UDZIAŁU W RAJDZIE Uczestnikami rajdu są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. Uczestnicy powinni być ubrani w wygodne stroje sportowe z długimi rękawami i nogawkami (ze względu na obecność w lesie kleszczy, komarów itp. insektów) oraz powinni posiadać pełne obuwie sportowe. Każdy uczestnik powinien być wyposażony w wodę do picia. Grupa do dnia 10 czerwca 2015 r. powinna potwierdzić chęć udziału w rajdzie w formie wypełnionej karty zgłoszeniowej - skan zgłoszenia mailem na adres cee@um.grudziadz.pl z tytułem „Rajd” lub dostarczyć osobiście do siedziby CEE przy ul. Nad Torem 1 albo do Urzędu Miejskiego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Ratuszowa 1 – blok C w Grudziądzu. Karta zgłoszeniowa dołączona jest do niniejszego regulaminu.   ROZSTRZYGNIĘCIE ZABAWY Nad prawidłowością przebiegu zabawy nadzór sprawować będzie komisja w składzie przedstawicieli Organizatora. Ocenie podlegać będzie: Prawidłowe wykonywanie zadań / odpowiadanie na pytania z zakresu przyrody i ekologii; prawidłowe odnalezienie punktu-zagadki  na danej trasie– 1 punkt prawidłowe wykonanie zadania lub odpowiedź na pytanie – 1 punkt Grupa, która zdobędzie najwięcej punktów wygrywa. W przypadku remisu punktowego, przewidziana jest dogrywka. Każdy z uczestników otrzyma upominki oraz dyplomy zgodnie z zajętym przez swoją grupę miejscem. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej www.cee.grudziadz.pl w zakładce* wydarzenia.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE Przystąpienie do rajdu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestników z treścią niniejszego regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu rajdu. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z rajdu  na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania rajdu z przyczyn niezależnych od Organizatora, o czym szkoły zostaną powiadomione w stosownym terminie.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA  

więcej

„Rozbudowa bazy edukacyjnej CEE w Grudziądzu”

      W ramach przedsięwzięcia pt. „Rozbudowa bazy edukacyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu” planowana jest  budowa obiektów gospodarki leśnej w postaci kwater dla danieli oraz rozbudowa infrastruktury dydaktycznej CEE jaką są stacje edukacyjne oraz ścieżki - „Kierunki wykorzystania drewna”. Dostępność do nowo powstałych obiektów skierowana będzie do zorganizowanych grup przedszkolnych i uczniów szkól podstawowych uczestniczących w zajęciach centrum pod opieką prowadzących.      Wśród projektowanych  stacji powstaną takie jak:  „Murszejące drzewo” , „Wywrot”, „Wylęgarnia owadów”, „Gwara łowiecka” oraz „Las w miniaturce”. Atrakcją punktów informacyjnych będzie budowa m.in. przeskalowanej makiety mrowiska, fragmentu kwietnej łąki składającej się z modeli kwiatów polnych, ekrany z tworzywa sztucznego w postaci tunelu przedstawiające mieszkańców Lasu Rudnickiego, a także drewniane modele 3D.      Budowa ścieżki edukacyjnej pt. „Kierunki wykorzystania drewna” ma na celu  ukazanie szerokiego wachlarza kierunków wykorzystania drzewna oraz zapoznanie uczestników zajęć z półproduktami powstającymi w procesie produkcji papieru.     Natomiast ferma danieli będzie wyposażona w takie elementy jak: paśnik, schronienie dla zwierząt, taras widokowy, korytarz przepędowy, bramy oraz odłownia. Teren zostanie otoczony dodatkowym ogrodzeniem panelowym z balustradą zabezpieczającą przed wkładaniem rąk do zagrody zwierząt przez uczestników zajęć. Budowa takiej kwatery ma na celu umożliwienie uczestnikom zajęć Centrum Edukacji Ekologicznej obserwacji zwierzyny leśnej, jaką są daniele, w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do naturalnego środowiska ich występowania. Do bliższego zapoznania się z zachowaniem tych zwierząt służyć będzie również taras widokowy, usytuowany na wysokości ok. 2 m nad ziemią, w koronach drzew, umożliwiający obserwację z góry płochliwych danieli za pomocą lornetek.

więcej

Patrol Natura 2000

Rusza Patrol Natura 2000! Poszukiwani wolontariusze z terenów Chełmna, Grudziądza, Nowego. Lubisz przyrodę i nadwiślańskie spacery? Dołącz do patroli przyrodniczych Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA. Odwiedź naszą stronę http://alauda.org.pl i wypełnij zamieszczony tam formularz.   I jeszcze na samym końcu link do naszego profilu Facebook https://www.facebook.com/TPALAUDA   Serdecznie Zapraszamy!

więcej

"Maj w ogrodzie"

Centrum Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta na wydarzenie pt.: „Maj w ogrodzie” Spotykamy się 9 maja 2015, godz. 1200 na Plantach przy ul. Al. 23-go Stycznia  – Zielony Pawilon CEE. Warsztaty polegać będą na wykonaniu dekoracyjnych doniczek oraz innych ozdób (kwiaty z butelki) do naszych ogrodów i domów z wykorzystaniem takich materiałów jak czyste butelki PET i metalowe puszki. Już dziś informujemy, iż każda osoba, która przyniesie na Planty 4 czyste butelki plastikowe typu PET o pojemności 1,5 litra lub 4 czyste puszki metalowe (po żywności) otrzyma jedną naturalną sadzonką – z ziołami bądź kwiatem.   W trakcie warsztatów ogłoszeni zostaną zwycięscy konkursu fotoraficznego pt. ”Mój ogród na parapecie”, który polega na wykonaniu zdjęcia parapetu okiennego udekorowanego jadalnymi roślinami doniczkowymi – w formie mini ogródka. Sfotografować należy parapet wewnątrz pomieszczenia, na którym znajdą się jadalne rośliny w doniczkach m. in. zioła, nowalijki, kiełki. Zdjęcie powinno przedstawiać parapet i fragment okna. Cały regulamin konkursu i kryteria - w zakładce *Konkursy z nagrodami   Zapraszamy całe rodziny! Organizator zapewnia na warsztatach niezbędne materiały :)

więcej

"Grudziądzanie sadzą Las"

Prezydent Grudziądza wraz z Centrum Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta na wydarzenie pn. „Grudziądzanie  sadzą las” Zapraszamy całe rodziny do wspólnej odbudowy fragmentu lasu. Na początku spotkania leśniczy udzieli instruktażu jak prawidłowo należy sadzić drzewka. A na zakończenie przewidziany jest ciepły poczęstunek (kiełbasa z grilla) dla wszystkich uczestników.          W celu zapewnienia bezpieczeństwa, osoby przystępujące do pracy proszone są                          o zaopatrzenie się w odzież roboczą i rękawice ochronne. Organizator zapewnia miłą atmosferę, fachowy nadzór, miejsce sadzenia, dostarcza sadzonki i narzędzia. Spotykamy się 25 kwietnia 2015 r.,  godz. 1000 Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1  

więcej

Wielkanocny Piknik

Centrum Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta na wydarzenie pt.: „Wielkanocny Piknik” Spotykamy się 28 marca 2015, godz. 1200 na Rynku Głównym – Zielony Pawilon CEE. Warsztaty będą polegały na wspólnym wykonywaniu ozdób świątecznych tj. palmy wielkanocne, ozdobne jaja, kury ze słomy. Główna atrakcja – wikliniarskie warsztaty pod okiem specjalisty. W trakcie warsztatów ogłoszeni zostaną zwycięscy konkursów: Dla klas I-III szkoły podstawowej pt.: „Eko życzenia” Dla mieszkańców pt.: „Butelkowy koszyk” – regulamin konkursu poniżej. Zapraszamy całe rodziny! Organizator zapewnia na warsztatach niezbędne materiały!   Regulamin konkursu  „Butelkowy koszyk” 1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja mieszkańców Grudziądza. 1.2.    Popularyzacja zachowań ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 1.3.    Zachęcenie mieszkańców Grudziądza do wykorzystania materiałów recyklingowych, jakimi są butelki plastikowe, w tworzeniu przedmiotów codziennego użytku. 1.4.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu – Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do grudziądzkich rodzin. 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.) 2.6.    Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacja niniejszego regulaminu. Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.  Złożone na konkurs prace będą oddawane właścicielom po rozstrzygnięciu konkursu. 3.      Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na rodzinnym zbudowaniu koszyka wielkanocnego z butelek plastikowych. Koszyk może mieć dowolną wielkość, ale musi być stabilny oraz musi posiadać wielkanocną dekorację. 3.2. Pracę konkursową, koniecznie z dołączoną, wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do dnia 25 marca 2015 r. do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 lub do Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
ul. Ratuszowa 1, blok C. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.2. Estetyka wykonania oraz funkcjonalność koszyka. 4.1.3 Solidność wykonania. 4.1.4 Wielkanocna dekoracja koszyka. 4.1.5. Jedna rodzina może złożyć jedną pracę. 5. Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową – 25 marca 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 28 marca 2015 r. godz. 12:00 na Rynku Głównym w trakcie warsztatów rodzinnych pn. „Piknik Wielkanocny” zorganizowanych przez CEE, a skierowanych do wszystkich mieszkańców Grudziądza. 6. Nagrody Dla rodzin, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA    

więcej

"Witaj Wiosno!"

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych klas I – III  do wzięcia udziału w pochodzie wiosennym z okazji Pierwszego Dnia  Wiosny pt. „Witaj Wiosno !”. Wiosenny pochód rozpoczynamy na Plantach przy ul. Al. 23-go Stycznia (fontanna przy Starostwie) o godz. 1200, dnia 20 marca 2015 r.   Regulamin pochodu wiosennego z okazji Pierwszego Dnia Wiosny  „Witaj Wiosno !” 1.      Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 1.2. Informacje dotyczące szczegółów wydarzenia uzyskać można pod nr tel. 56/ 46-56-200.   1.3. Wydarzenie skierowane jest do przedszkolaków oraz do uczniów szkół podstawowych klas I-III. 1.4. Zgłoszenia udziału grupy przedszkolnej oraz klasy szkoły w pochodzie wiosennym – telefonicznie, na piśmie lub elektronicznie na adres cee@um.grudziadz.pl przyjmowane będą w Centrum Edukacji Ekologicznej do dnia 18 marca 2015 r. 2.      Zorganizowane konkursy 2.1.    Warunkiem uczestnictwa w pochodzie jest zgłoszenie grupy przedszkolnej bądź klasy  poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej (zał. nr 2). W celu przygotowania drobnych upominków dla dzieci konieczne jest wpisanie w karcie zgłoszeniowej dokładnej liczby uczestników z danej grupy/klasy. 2.2.    Wzięcie udziału w pochodzie równoznaczne jest z uczestnictwem w jednym z konkursów zorganizowanym przez CEE opisanych poniżej:   Konkurs dla grup przedszkolnych: polega na przygotowaniu i prezentacji przez grupę najatrakcyjniejszego kapelusza wiosennego, ręcznie wykonanego, ekologicznego np. z wykorzystaniem tektury, krepy, papieru. Kapelusz powinien charakteryzować się wiosenną kolorystką, być wesoły i przyciągać uwagę. Wykonany techniką przestrzenną o średnicy wnętrza min 17 cm. Organizator dopuszcza użycie produktów nie ekologicznych tylko do spojenia kapelusza. Dopuszczalna jest pomoc rodziców. Spośród wykonanych prac zostaną wybrane trzy najciekawsze, a autorskie grupy otrzymają nagrody w postaci sprzętu audio.   Konkurs dla klas szkół podstawowych: polega na wykonaniu kukły Marzanny przez uczestników (1 szt. na klasę) z surowców ekologicznych (np. słoma, tkaniny bawełniane, papier, sznurek itp.) i przybycie z nią na uroczysty pochód. Organizator wydarzenia dopuszcza użycie produktów nie ekologicznych tylko do spojenia konstrukcji kukły np. drut. Marzanna powinna osiągać wymiary w przedziale od 1,5 do 2 metrów. Spośród wykonanych Marzann zostaną wybrane trzy najciekawsze, a autorskie klasy otrzymają nagrody w postaci sprzętu audio. 3.      Przebieg pochodu 3.1.    Zwycięzców konkursów wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.). 3.2.    W obu konkursach ocenie podlegać będzie : - oryginalność, - estetyka wykonania, - rodzaj użytych materiałów  oraz w przypadku kapelusza dobór kolorystyki kojarzącej się z nadejściem Wiosny. 3.3.    Wiosenny pochód rozpoczniemy od zebrania wszystkich uczestników na Plantach przy ul. Al. 23-go Stycznia (fontanna przy Starostwie) o godz. 1200, dnia 20 marca 2015 r. Miejscem docelowym pochodu będą Błonia Nadwiślańskie. 3.4.    Celem organizowania pochodu jest przekazanie wszystkim mieszkańcom miasta informacji o nadejściu kalendarzowej wiosny oraz zarażenie ich radością z tej okazji. Zachęcamy uczestników do przyniesienia ze sobą instrumentów np. tamburynów, trójkątów czy bębenków oraz do przygotowania piosenki o tematyce wiosennej, która będzie wykonywana podczas pochodu. SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA    

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij