Przejdź do treści

Centrum Edukacji Ekologicznej

Wydarzenia

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

"Grudziądzanie sadzą Las"

Prezydent Grudziądza wraz z Centrum Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta na wydarzenie pn. „Grudziądzanie  sadzą las” Zapraszamy całe rodziny do wspólnej odbudowy fragmentu lasu. Na początku spotkania leśniczy udzieli instruktażu jak prawidłowo należy sadzić drzewka. A na zakończenie przewidziany jest ciepły poczęstunek (kiełbasa z grilla) dla wszystkich uczestników.          W celu zapewnienia bezpieczeństwa, osoby przystępujące do pracy proszone są                          o zaopatrzenie się w odzież roboczą i rękawice ochronne. Organizator zapewnia miłą atmosferę, fachowy nadzór, miejsce sadzenia, dostarcza sadzonki i narzędzia. Spotykamy się 25 kwietnia 2015 r.,  godz. 1000 Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1  

więcej

Wielkanocny Piknik

Centrum Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta na wydarzenie pt.: „Wielkanocny Piknik” Spotykamy się 28 marca 2015, godz. 1200 na Rynku Głównym – Zielony Pawilon CEE. Warsztaty będą polegały na wspólnym wykonywaniu ozdób świątecznych tj. palmy wielkanocne, ozdobne jaja, kury ze słomy. Główna atrakcja – wikliniarskie warsztaty pod okiem specjalisty. W trakcie warsztatów ogłoszeni zostaną zwycięscy konkursów: Dla klas I-III szkoły podstawowej pt.: „Eko życzenia” Dla mieszkańców pt.: „Butelkowy koszyk” – regulamin konkursu poniżej. Zapraszamy całe rodziny! Organizator zapewnia na warsztatach niezbędne materiały!   Regulamin konkursu  „Butelkowy koszyk” 1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja mieszkańców Grudziądza. 1.2.    Popularyzacja zachowań ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 1.3.    Zachęcenie mieszkańców Grudziądza do wykorzystania materiałów recyklingowych, jakimi są butelki plastikowe, w tworzeniu przedmiotów codziennego użytku. 1.4.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu – Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do grudziądzkich rodzin. 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.) 2.6.    Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacja niniejszego regulaminu. Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.  Złożone na konkurs prace będą oddawane właścicielom po rozstrzygnięciu konkursu. 3.      Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na rodzinnym zbudowaniu koszyka wielkanocnego z butelek plastikowych. Koszyk może mieć dowolną wielkość, ale musi być stabilny oraz musi posiadać wielkanocną dekorację. 3.2. Pracę konkursową, koniecznie z dołączoną, wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do dnia 25 marca 2015 r. do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 lub do Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
ul. Ratuszowa 1, blok C. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.2. Estetyka wykonania oraz funkcjonalność koszyka. 4.1.3 Solidność wykonania. 4.1.4 Wielkanocna dekoracja koszyka. 4.1.5. Jedna rodzina może złożyć jedną pracę. 5. Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową – 25 marca 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 28 marca 2015 r. godz. 12:00 na Rynku Głównym w trakcie warsztatów rodzinnych pn. „Piknik Wielkanocny” zorganizowanych przez CEE, a skierowanych do wszystkich mieszkańców Grudziądza. 6. Nagrody Dla rodzin, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA    

więcej

"Witaj Wiosno!"

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych klas I – III  do wzięcia udziału w pochodzie wiosennym z okazji Pierwszego Dnia  Wiosny pt. „Witaj Wiosno !”. Wiosenny pochód rozpoczynamy na Plantach przy ul. Al. 23-go Stycznia (fontanna przy Starostwie) o godz. 1200, dnia 20 marca 2015 r.   Regulamin pochodu wiosennego z okazji Pierwszego Dnia Wiosny  „Witaj Wiosno !” 1.      Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 1.2. Informacje dotyczące szczegółów wydarzenia uzyskać można pod nr tel. 56/ 46-56-200.   1.3. Wydarzenie skierowane jest do przedszkolaków oraz do uczniów szkół podstawowych klas I-III. 1.4. Zgłoszenia udziału grupy przedszkolnej oraz klasy szkoły w pochodzie wiosennym – telefonicznie, na piśmie lub elektronicznie na adres cee@um.grudziadz.pl przyjmowane będą w Centrum Edukacji Ekologicznej do dnia 18 marca 2015 r. 2.      Zorganizowane konkursy 2.1.    Warunkiem uczestnictwa w pochodzie jest zgłoszenie grupy przedszkolnej bądź klasy  poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej (zał. nr 2). W celu przygotowania drobnych upominków dla dzieci konieczne jest wpisanie w karcie zgłoszeniowej dokładnej liczby uczestników z danej grupy/klasy. 2.2.    Wzięcie udziału w pochodzie równoznaczne jest z uczestnictwem w jednym z konkursów zorganizowanym przez CEE opisanych poniżej:   Konkurs dla grup przedszkolnych: polega na przygotowaniu i prezentacji przez grupę najatrakcyjniejszego kapelusza wiosennego, ręcznie wykonanego, ekologicznego np. z wykorzystaniem tektury, krepy, papieru. Kapelusz powinien charakteryzować się wiosenną kolorystką, być wesoły i przyciągać uwagę. Wykonany techniką przestrzenną o średnicy wnętrza min 17 cm. Organizator dopuszcza użycie produktów nie ekologicznych tylko do spojenia kapelusza. Dopuszczalna jest pomoc rodziców. Spośród wykonanych prac zostaną wybrane trzy najciekawsze, a autorskie grupy otrzymają nagrody w postaci sprzętu audio.   Konkurs dla klas szkół podstawowych: polega na wykonaniu kukły Marzanny przez uczestników (1 szt. na klasę) z surowców ekologicznych (np. słoma, tkaniny bawełniane, papier, sznurek itp.) i przybycie z nią na uroczysty pochód. Organizator wydarzenia dopuszcza użycie produktów nie ekologicznych tylko do spojenia konstrukcji kukły np. drut. Marzanna powinna osiągać wymiary w przedziale od 1,5 do 2 metrów. Spośród wykonanych Marzann zostaną wybrane trzy najciekawsze, a autorskie klasy otrzymają nagrody w postaci sprzętu audio. 3.      Przebieg pochodu 3.1.    Zwycięzców konkursów wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.). 3.2.    W obu konkursach ocenie podlegać będzie : - oryginalność, - estetyka wykonania, - rodzaj użytych materiałów  oraz w przypadku kapelusza dobór kolorystyki kojarzącej się z nadejściem Wiosny. 3.3.    Wiosenny pochód rozpoczniemy od zebrania wszystkich uczestników na Plantach przy ul. Al. 23-go Stycznia (fontanna przy Starostwie) o godz. 1200, dnia 20 marca 2015 r. Miejscem docelowym pochodu będą Błonia Nadwiślańskie. 3.4.    Celem organizowania pochodu jest przekazanie wszystkim mieszkańcom miasta informacji o nadejściu kalendarzowej wiosny oraz zarażenie ich radością z tej okazji. Zachęcamy uczestników do przyniesienia ze sobą instrumentów np. tamburynów, trójkątów czy bębenków oraz do przygotowania piosenki o tematyce wiosennej, która będzie wykonywana podczas pochodu. SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA    

więcej

"Ptasie przysmaki"

Centrum Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Grudziądza na wydarzenie pt. „Ptasie przysmaki”. Spotykamy się 21 lutego 2015, godz. 1200 w Parku Miejskim w pobliżu lodowiska – Zielony Pawilon CEE.   Warsztaty z zakresu przygotowania smakołyków dla ptaków w najróżniejszej postaci, np. wianków, kul zimowych, itp.  połączone będą z uroczystym rozstrzygnięciem konkursu pt. : ”Ptasia stołówka”, polegającego na budowie karmnika, gdzie również do uczestnictwa zapraszamy całe rodziny.   Główną nagrodą w konkursie jest wejściówka do kina Helios dla rodziny. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie w zakładce *konkursy z nagrodami. Wykonane przysmaki dla ptaków zostaną, przez uczestników warsztatów, rozwieszone na terenie Parku Miejskiego.   Zapraszamy wszystkich  chętnych, całe rodziny! Organizator zapewnia na warsztatach niezbędne materiały. 

więcej

Warsztaty zimowe "Ciekawostki z życia sowy!"

Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu zaprasza do udziału w zimowych warsztatach ekologicznych pn. „Ciekawostki z życia sowy”. Zajęcia w ramach ferii zimowych prowadzone będą od poniedziałku do czwartku, od 16 do 26 lutego. Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy dziecko w towarzystwie dorosłego opiekuna. Grupa może liczyć maksymalnie 12 dzieci plus ich opiekunowie. Zgłoszenia na zajęcia są przyjmowane pod numerem tel. 56/46 56 200.   Tematy zajęć: Sowi porządek! odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 16 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00 Sowa z życzeniami odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 17 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00 Sowa igłą szyta odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 18 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00 Sowa z piekarnika odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 19 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00 Sowi decupage odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 23 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00 Sowia dekoracja odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 24 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00 Sowa jak z obrazka odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 25 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00 Kupuj z sową, mądra głową odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 26 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00   Regulamin zimowych warsztatów ekologicznych „Ciekawostki z życia sowy”   Organizatorem warsztatów jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Celem warsztatów jest przyswojenie przez uczestników wiedzy dotyczącej tak ciekawego gatunku ptaków jakim jest sowa, jej odmian, miejsc występowania, stylu życia. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-13 lat. Dziecko, aby uczestniczyć w warsztatach musi przyjść z dorosłym opiekunem. Opiekun jest odpowiedzialny za dziecko, z którym uczestniczy w warsztatach. Liczba dzieci biorących udział w warsztatach jest ograniczona. Na poszczególne spotkanie zapraszamy 12 dzieci plus ich opiekunów. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Nad Torem 1. Zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w warsztatach należy dokonać pod nr telefonu 56/46 56 200. Organizator zapewnia materiały, które będą wykorzystywane podczas zajęć praktycznych (wyjątek – 3 blaszane puszki potrzebne 16 lutego oraz 2 kolorowe skarpetki – 24 lutego). Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zajęć uczestników, którzy zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie. Zgłoszenie dziecka do udziału w warsztatach jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu jak również z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka i opiekuna.    

więcej

Świąteczne Ikebany

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w świątecznym dekorowaniu miasta, polegającym na ułożeniu ikebany z materiału roślinnego dostarczonego przez tut. Wydział oraz ozdób świątecznych przygotowanych przez uczniów placówek. Świąteczne spotkanie odbędzie się dnia 5 grudnia 2014 o godz. 1100 według poniższego rozkładu: Lp Placówka Miejsce spotkania                                     1 Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 1, ul. Parkowa 25 Plac Miłośników Astronomii 2 Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2,  ul. Kasprowicza Rybny Rynek 3 Zespół Szkół Specjalnych, ul. Sikorskiego 42 Al. Królowej Jadwigi - Flisak   Dla każdego uczestnika po ułożeniu ikebany przewidziany jest upominek. Zgłoszenia do udziału będą przyjmowane telefonicznie pod numerem telefonu 056/ 46-56-200 lub 056/ 45-10-262 do dnia 3 grudnia (włącznie) 2014 r.  Należy podać ilość uczestników spotkania.   Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu spotkania z przyczyn niezależnych od niego.

więcej

"EkoFestyn"

Organizatorzy: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia oraz Urząd Miejski serdecznie zapraszają grudziądzan do udziału w „Ekofestynie”, który odbędzie się w sobotę, 20 września w godz. 14.00-18.00 na Błoniach Nadwiślańskich.

W programie wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaplanowano specjalny program artystyczny przygotowany z myślą o rodzinach oraz liczne zabawy i konkursy. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody.

My również tam będziemy, szukajcie zielonego namiotu CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ!
Mieszkańcy Grudziądza, którzy pojawią się na pikniku będą mogli skosztować naturalnych wyrobów i produktów, a także je zakupić. Ponadto osoby zainteresowane będą mogły wziąć udział w warsztatach świecownika, garncarskim czy papieru czerpanego.

Przypomnimy tradycje dawnej polskiej wsi. Uczestnicy „Ekofestynu” będą mogli spróbować swoich sił w ubijaniu masła w kierzance czy mieleniu mąki w drewnianym młynie żarnowym oraz ubić kaszę w ponad stuleniej stępie. W programie przewidujemy również smażenie powideł, a dla chętnych bicie monet oraz strzelanie z łuku.

Wpisując się zaś w akcję „Sprzątania Świata” zaproponujemy układanie kwiatu petunii z butelek plastikowych typu PET oraz „korali” z puszek po napojach. Każda osoba, która przyniesie na Błonia Nadwiślańskie 4 czyste butelki plastikowe typu PET o pojemności 1,5 l lub 4 czyste puszki po napojach otrzyma atrakcyjny gadżet.

Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa!

więcej

"Razem z Nami posadź drzewa!"

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu z okazji święta – ‘Październik miesiącem drzew’, zaprasza szkoły podstawowe (klas IV-VI) do wzięcia udziału w planowanym wydarzeniu pt. „Razem z Nami posadź drzewa!” Regulamin wydarzenia ekologicznego „RAZEM Z NAMI POSADŹ DRZEWA!” 1. Cel akcji 1.1.    Aktywizacja dzieci i młodzieży. 1.2.    Rozbudzanie zainteresowań związanych z ekosystemem leśnym. 1.3.    Podnoszenie świadomości ekologicznej związanej z ochroną środowiska. 1.4.    Organizatorzy chcą zainspirować wszystkich uczestników do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzewostanu. 2. Organizacja 2.1.Organizatorem wydarzenia jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 2.2. Aby wsiąść udział w planowanym wydarzeniu, uczniów klas IV-VI szkół podstawowych zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych organizowanych w CEE o tematyce przyrodniczo-leśnej w miesiącach wrzesień 2014 – marzec 2015 r. Za każdorazowe przyjście na w/w zajęcia klasa otrzyma od pracownika CEE pieczątkę na karcie zajęć. Zebranie pięciu pieczątek przez jedną klasę jest równoznaczne z udziałem danej klasy w sadzeniu drzew w Lesie Rudnickim miasta Grudziądz. Nasadzenia odbędą się wiosną 2015 roku – o miejscu i terminie wygrane klasy zostaną poinformowane oddzielnym pismem. 2.3. Zaliczane tematy do w/w wydarzenia zgodnie z ofertą zajęć 2014/2015: Numer 1-10 oraz 18-20. 2.4.Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.5.Przystąpienie do wydarzenia równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.  

więcej

"Grudziądzanie sadzą Las"

Prezydent Grudziądza wraz z Centrum Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza na wydarzenie pt. „Grudziądzanie sadzą Las!” Spotykamy się 4 października 2014, godz. 1000 Rondo ks. Jerzego Popiełuszki – główne wejście do Lasu (obok Praktikera). Dla pierwszych 50 rodzin – talon na świąteczną choinkę do odebrania tuż przed świętami Bożego Narodzenia! Dla wszystkich gorące kiełbaski z grilla! Dla zapewnienia bezpieczeństwa, osoby przystępujące do pracy proszone są do zaopatrzenia się w odzież roboczą i rękawice ochronne. Organizator dostarcza sadzonki i niezbędne narzędzia.  Zapraszamy wszystkich chętnych, całe rodziny!  

więcej

"Tworzymy butelkowe ogrody w mieście"

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza wszystkich mieszkańców miasta Grudziądza do udziału w bezpłatnych warsztatach  pt. „Tworzymy Butelkowe Ogrody w Mieście”. Warsztaty polegać będą na własnoręcznym wykonaniu recyklingowych kwiatów, którymi zostaną udekorowane trawniki przy Plantach. Czekamy na Was dnia 13 września, od godziny 12:00 – zielony pawilon Centrum Edukacji Ekologicznej na plantach (fontanna koło Starostwa Powiatowego - Al. 23 Stycznia). Zachęcamy do tego, aby zostać z nami na dłużej i pomóc w stworzeniu dzieła mającego wielu autorów. Liczba miejsc nieograniczona! Zapraszamy!

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij