W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przejdź do treści
Galerie zdjęć więcej galerii

Kilka słów o Lasach Komunalnych Miasta Grudziądz

LASY KOMUNALNE MIASTA GRUDZIĄDZA

LEŚNICTWO CZERWONY DWÓR

Powstały prawdopodobnie w XVIII wieku obejmując swoim zasięgiem obecny obszar lasu. Kompleks główny położny jest w południowej części miasta w pobliżu Jeziora Wielkie Rudnickie. Jego powierzchnia wynosi ok. 650 ha. Dominującym gatunkiem drzew jest sosna pospolita, która stanowi ponad 80% całkowitej powierzchni i miąższości. Występują tu również takie gatunki jak: dąb bezszypułkowy i szypułkowy, klon pospolity, olcha czarna i lipa drobnolistna. Stanowią one jednak nadal mały procent, dlatego dąży się do zwiększania udziału gatunków liściastych, w procesie odnawiania i zalesiania lasów, co pozwoli dodatkowo podnieść walory krajobrazowe i wpłynie pozytywnie na pozostałe drzewostany, uodparniając je na działanie czynników biotycznych i abiotycznych.

Lasy Komunalne pełnią funkcję środowiskotwórczą, funkcję ochronną gleb i wód, kształtują mikroklimat oraz zaspokajają potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe mieszkańców Grudziądza. Prowadzona jest również na ich terenie, zgodnie z planem urządzania lasu, gospodarka leśna, dzięki której pozyskuje się drewno (ok. 2,5 tys. m3 rocznie) przeznaczone na sprzedaż. Drewno użytkowe sprzedawane jest dla lokalnych przedsiębiorstw wytwarzających tarcice, natomiast drewno opałowe - mieszkańcom Grudziądza i jego okolic. Sprzedaż drewna dla osób prywatnych prowadzona jest w biurze Lasów Komunalnych przy ul. Nad Torem 1.

Jednym z najważniejszych elementów gospodarki leśnej jest hodowla lasu początkowana założeniem uprawy leśnej i jej pielęgnowaniem, aż do osiągnięcia dojrzałości rębnej.
W Lasach Komunalnych wprowadza się licznie gatunki liściaste w celu uzyskania różnorodnej struktury gatunkowej drzewostanu. Prowadzi się również zabiegi pielęgnacyjne, czyszczenia wczesne i późne, trzebież wczesną i późną, cięcia sanitarne, które uzależnione są od wieku drzewostanu oraz konieczności ich przeprowadzenia. Na terenie lasu założono stanowisko cisa - oddział 12, lipy drobnolistnej - oddział 4 oraz MiłoLas, na którym znajdują się   nasadzone powierzchnie ok. 0,1 ha buka, sosny czarnej, daglezji zielonej, a także remiza ptasia. 

W lesie, jako naturalnym zbiorowisku prowadzi się szereg zabiegów i procesów w celu jego ochrony, m. in. prognozowanie i zwalczanie szkodników wtórnych i pierwotnych drzew, mechaniczna ochrona upraw przed zgryzaniem przez zwierzęta leśne, pielęgnacje upraw leśnych poprzez wykaszanie.

Na terenie lasu prowadzi się także czynną ochronę przeciwpożarową poprzez stałą łączność z wieżą obserwacyjną, kilkugodzinne dyżury przeciwpożarowe trwające od kwietnia do września, a także łączność radiową ze strażą pożarną. Przez teren Lasów Komunalnych przebiegają pasy przeciwpożarowe, które dwa razy w roku są odnawiane przez mineralizowanie. Ich zadaniem jest ograniczenie przedostania się pożarów na sąsiednie drzewostany. W celu ułatwienia dojazdu do akcji gaśniczych sieć dróg leśnych jest oznaczona numerami.

Zgodnie z art. 29 pkt 1 i 2 ustawy o lasach zakazany jest ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym oraz motorowerem po drogach leśnych. Postój, natomiast, dozwolony jest tylko i wyłącznie w miejscach oznakowanych.

Do poruszania się pojazdem silnikowym, zaprzęgiem oraz motorowerem po drogach leśnych Lasów Komunalnych są upoważnione: służby miejskie, miejskie wodociągi
i oczyszczalnia ścieków (przy obsłudze studni), leśniczy, osoby posiadające zezwolenie na wjazd do lasu oraz firma wykonująca zadania z zakresu gospodarki leśnej.

Teren Lasów Komunalnych Miasta Grudziądza nie należy do obwodu łowieckiego co jest jednoznaczne z zakazem organizowania na ich terenie polowań. Wyjątek stanowią odstrzały redukcyjne, które prowadzi się w celu zmniejszenia ilości populacji zwierzęcia łownego. Liczebność zwierząt łownych określa się poprzez prowadzenie inwentaryzacji przeprowadzanej zimą lub wczesną wiosną.

W grudziądzkich lasach zamieszkuje wiele gatunków zwierząt. Najliczniej występującymi są daniele, dziki, sarny, lisy i borsuki, zające. Corocznie od października do marca prowadzi się dokarmianie zwierząt w stale wyznaczonych miejscach w lesie, poprzez wykładanie karmy
w paśnikach oraz soli.  

Wszystkich zainteresowanych chcących brać czynny udział w zimowym dokarmianiu zwierząt leśnych prosimy o kontakt z Kierownikiem Biura Lasów Komunalnych w Grudziądzu pod nr tel. 667 663 633.

Teren leśny przystosowany jest do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta. Dąży się do zwiększenia bazy rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez stawianie zadaszeń, ławek, koszy na śmieci; utrzymywanie dróg spacerowo-leśnych, zakładanie parkingów leśnych, stawianie tablic edukacyjnych, stworzenie stanowisk cisa, lipy, MiłoLas i użytku ekologicznego „Ostoja Miłoleśna”.

Kierownik Biura Lasów Komunalnych ściśle współpracuje z Centrum Edukacji Ekologicznej w celu przekazania wiedzy o tematyce leśnej mieszkańcom miasta.