W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przejdź do treści
Galerie zdjęć więcej galerii

Oferta zajęć edukacyjnych

        Centrum Edukacji Ekologicznej w ciągu roku szkolnego zaprasza zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne z Grudziądza na zajęcia ekologiczne, które odbywają się w trzech różnych formach: pogadanka połączona z prezentacją, zajęcia terenowe oraz warsztaty. Dla każdej grupy wiekowej jest przygotowana oferta tematyczna stałych zajęć edukacyjnych.

Oprócz tematów, na które można umawiać się od września do czerwca prowadzimy warsztaty powiązane z wydarzeniami w ciągu roku, tj. Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc itp.

Wakacje oraz ferie zimowe  w roku szkolnym są przeznaczone na prowadzenie zajęć dla dzieci i ich opiekunów (rodziców, dziadków), które mają na celu  czerpanie radości ze wspólnej nauki ekologii oraz jednoczącej wysiłki pracy podczas warsztatów.

Uwaga!

Zapisy na zajęcia prowadzone są wyłącznie poprzez stworzoną platformę "Zapisy na zajęcia".

Wychowawca może zapisać na zajęcia wyłącznie swoją klasę/grupę przedszkolną maksymalnie 2 razy w każdym miesiącu.

 

W celu stworzenia konta umożliwiającego dokonanie rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie z Centrum Edukacji Ekologicznej pod nr tel.: 56/46-56-200. Szczegółowe informacje zawiera poniższy regulamin.

Jak korzystać z kalendarza? To proste:

 Warunki uczestnictwa w zajęciach:

 

  1. Zapisów będzie można dokonać wyłącznie na bieżący i kolejny miesiąc.
  2. Nowe terminy na poszczególne miesiące pojawiają się pierwszego dnia miesiąca poprzedniego, np. terminy na miesiąc luty pojawiają się 1 stycznia, na miesiąc marzec 1 lutego itd.  
  3. Maksymalna liczebność grupy to 25 osób.
  4. Opiekun może zapisać maksymalnie dwa terminy w jednym miesiącu.
  5. Grupy przybywają na zajęcia własnym transportem z opiekunem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo.
  6. Opiekun odpowiada za zachowanie dzieci przebywających na terenie CEE.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w ofercie zajęć.
  8. Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  9. Czas trwania zajęć uzależniony jest od ilości zgłoszonych dzieci na zajęcia.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Regulamin platformy „Zapisy na zajęcia”

1. Platforma „Zapisy na zajęcia” zlokalizowana jest na stronie https://cee.grudziadz.pl/  i służy do dokonywania rezerwacji zajęć dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych w formie elektronicznej.

2. Platforma dostępna jest wyłącznie dla nauczycieli oraz wychowawców z placówek edukacyjnych Grudziądza.

3. Aby założyć konto „Użytkownika”; a tym samym móc dokonywać elektronicznych rezerwacji  należy:

3.1 Zgłosić się telefonicznie pod nr 56/46 56 200 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu podając:  imię, nazwisko, adres e-mail oraz nazwę placówki edukacyjnej w celu aktywacji konta.

3.2 Zapoznać się z „Regulaminem zapisów na zajęcia” przesłanym na wskazany podczas zgłoszenia adres e-mail oraz wysłać informację zwrotną na adres cee@um.grudziadz.pl o następującej treści:  Zapoznałam/em się z „ Regulaminem zapisów na zajęcia” oraz akceptuję jego wszystkie warunki.

3.3 Po otrzymaniu wiadomości z akceptacją regulaminu administrator strony https://cee.grudziadz.pl/ założy konto oraz prześle w przeciągu 5 dni w wiadomości zwrotnej dane logowania.

3.4 W przypadku utraty przez Użytkownika danych logowania należy skontaktować się z administratorami platformy telefonicznie pod nr 56/ 46 56 200 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu lub elektronicznie pod adresem cee@um.grudziadz.pl. 

4. Rezerwacji zajęć dokonać może wyłącznie zalogowany Użytkownik wypełniając w kalendarzu formularz rezerwacji. W tym celu należy po zalogowaniu:

4.1 Wybrać z widoku kalendarza dzień i godzinę spotkania.

4.2 Uzupełnić pojawiający się po wybraniu godziny formularz o następujące dane:

- dane rozwijane z listy: grupa wiekowa, temat spotkania,

- dane do wpisania: liczba uczestników, uwagi

- wybór dokładnej godziny (suwak umożliwiający opóźnienie rozpoczęcia zajęć
o maksymalnie 30 minut)

4.3 Zatwierdzić dokonany wybór poprzez wysłanie formularza zgłoszenia do akceptacji. Po otrzymaniu informacji zwrotnej od Administratora platformy na wskazany adres poczty elektronicznej z akceptacją zgłoszenia termin zostaje zarezerwowany.

5. Konta „Użytkowników” zakładane są przez  pracowników Wydziału Środowiska. W celu usunięcia konta należy skontaktować się z Administratorem platformy telefonicznie pod nr 56/ 46 56 200 lub wysyłając wiadomość na adres cee@um.grudziadz.pl.

6. W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanego dalej, jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

6.1 Administratorem danych osobowych zbieranych od Użytkowników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób:

- listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz,

- telefonicznie: +48 56 45 10 200

- e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl

6.2 Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, telefonicznie: 56 45 10 470 lub za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl.

6.3 Dane osobowe Użytkownika w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nazwy placówki edukacyjnej oraz IP komputera z którego Użytkownik będzie dokonywał rezerwacji, Administrator będzie wykorzystywał wyłącznie w celu założenia konta Użytkownika w panelu administracyjnym wirtualnej strony Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu (https://cee.grudziadz.pl/admin) umożliwiającym elektroniczne zapisywanie na zajęcia (okno logowania dostępne pod adresem: https://cee.grudziadz.pl/activities ). Podawane podczas zakładania wirtualnego konta dane będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej jednorazowo w wiadomości elektronicznej inicjującej sekwencję tworzenia nowego konta umożliwiającego zapisy na zajęcia na stronie https://cee.grudziadz.pl.

6.4 Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres 5 lat. Po tym czasie konta Użytkowników zostaną poddane weryfikacji, podczas której konta nieaktywne; z których nie dokonywano w okresie ostatniego roku rezerwacji zostaną usunięte. Konta aktywnych Użytkowników zostaną powtórnie zweryfikowane poprzez wiadomość elektroniczną w celu potwierdzenia dalszego korzystania
z platformy na okres kolejnych 5 lat.

6.5 Dane osobowe Użytkownika w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, nazwy placówki edukacyjnej oraz IP komputera z którego Użytkownik będzie dokonywał rezerwacji będą udostępniane wyłącznie firmie zajmującej się serwisem strony https://cee.grudziadz.pl; czyli firmie Logonet Sp. z o.o. Grupa LOGON.

6.6 Dane są pozyskane od Użytkownika i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą poddawane procesowi profilowania.

6.7 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne w celu założenia konta umożliwiającego dokonywanie elektronicznej rezerwacji zajęć.
Użytkownik posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.8 Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do:

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.

6.9 Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

a) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),

b) adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

c) telefon: 22 531 03 00.