Przejdź do treści

Centrum Edukacji Ekologicznej

Wydarzenia

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Majówka na trawie

My też tam będziemy!!!!!!!! Zapraszamy serdecznie na warsztaty ekologiczne prowadzone przez Centrum Edukacji Ekologicznej :) W piątek 27 maja:
13.00 Warsztaty Małego Artysty – tworzenie gadżetów z rolek po papierze toaletowym
15.00 Drewniany krążek – warsztaty wyrobu podstawek pod kubeczki W sobotę 28 maja:
11.00 Butelkowy ogród – warsztaty tworzenia kwiatów z butelek plastikowych
13.00 Sadzimy zioła – warsztaty recyklingowe
15.00 KOLOROWE SOWY – warsztaty kreatywnego tworzenia Oprócz w/w warsztatów przygotowaliśmy dla Was inne niespodzianki :) ZAPRASZAMY!!!!!!

więcej

Rajd pieszy "Leśnymi ścieżkami segregacji odpadów"

          Centrum Edukacji Ekologicznej, działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu wzorem lat poprzednich zaprasza uczniów z Państwa placówki do wzięcia udziału w piątej już edycji rajdu pieszego po terenie leśnym pt.: „Leśnymi ścieżkami segregacji odpadów” Rajd odbędzie się 4 czerwca 2015 roku (sobota) szlakiem wędrownym po lesie komunalnym (ok. 10 km). Zbiórka – godz. 1000 główne wejście do Lasu Rudnickiego – (przy rondzie koło Praktikera) Zakończenie – godz. 1400 - 1500 Podczas szlaku uczestnicy rajdu będą mieli możliwość wykazać się wiedzą przyrodniczą, umiejętnością współpracy w grupie oraz umiejętnością logicznego myślenia. Dla każdego z uczestników przewidziane są upominki. Po przejściu trasy uczestnicy otrzymają poczęstunek. Zgłoszenia wraz z podaną ilością uczestników, przyjmowane będą do dnia 31 maja 2016 r.  do godziny 1500. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.   REGULAMIN RAJDU PIESZEGO „Leśnymi ścieżkami segregacji odpadów”   CEL Aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Rozbudzenie zainteresowania przyrodą lasu. Kreowanie umiejętności pracy w zespole. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.   POSTANOWIENIA OGÓLNE   Organizatorem rajdu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.   Zbiórka 4 czerwca 2016 roku (sobota) – godz. 1000  główne wejście do Lasu Rudnickiego – (przy rondzie koło Praktikera) Podczas wędrówki Uczestnicy wykonywać będą zadania lub odpowiadać na pytania z zakresu przyrody i ekologii. Na trasie Uczestnicy będą musieli odnaleźć punkty, w których ukryte będą zadania. Po dotarciu do mety Uczestnicy otrzymają poczęstunek Zakończenie godz. 1400 - 1500   ZASADY UDZIAŁU W RAJDZIE Uczestnikami rajdu są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. Uczestnicy powinni być ubrani w wygodne stroje sportowe z długimi rękawami i nogawkami (ze względu na obecność w lesie kleszczy, komarów itp. insektów) oraz powinni posiadać pełne obuwie sportowe. Każdy uczestnik powinien być wyposażony w wodę do picia. Grupa do dnia 31 maja 2016 r. powinna potwierdzić chęć udziału w rajdzie w formie wypełnionej karty zgłoszeniowej - skan zgłoszenia mailem na adres cee@um.grudziadz.pl z tytułem „Rajd” lub dostarczyć osobiście do siedziby CEE przy ul. Nad Torem 1 albo do Urzędu Miejskiego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Ratuszowa 1 – blok C w Grudziądzu. Karta zgłoszeniowa dołączona jest do niniejszego regulaminu.   ROZSTRZYGNIĘCIE ZABAWY Nad prawidłowością przebiegu zabawy nadzór sprawować będzie komisja w składzie przedstawicieli Organizatora. Ocenie podlegać będzie: Prawidłowe wykonywanie zadań / odpowiadanie na pytania z zakresu przyrody i ekologii; prawidłowe odnalezienie punktu-zagadki  na danej trasie– 1 punkt prawidłowe wykonanie zadania lub odpowiedź na pytanie – 1 punkt Grupa, która zdobędzie najwięcej punktów wygrywa. W przypadku remisu punktowego, przewidziana jest dogrywka. Każdy z uczestników otrzyma upominki oraz dyplomy zgodnie z zajętym przez swoją grupę miejscem. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej www.cee.grudziadz.pl
w zakładce* wydarzenia.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE   Przystąpienie do rajdu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestników z treścią niniejszego regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu rajdu. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z rajdu  na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania rajdu z przyczyn niezależnych od Organizatora, o czym szkoły zostaną powiadomione w stosownym terminie.   Szczegółowych informacji udzielają pracownicy CEE pod nr tel. 56/46 56 200.      

więcej

Apel leśniczego

       W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców o wtargnięciach dzików na tereny zurbanizowane Leśniczy Lasów Komunalnych Miasta Grudziądza apeluje o niedokarmianie zwierząt poprzez wyrzucanie odpadów pochodzenia roślinnego przy miejscach zamieszkania. Pamiętajmy, że dokarmianie dzikich zwierząt jest zadaniem leśników i myśliwych, którzy robią to w odpowiednich miejscach, a dokarmiając je pod swoimi blokami mieszkańcy osiedli zmieniają ich nawyki (RAZ NAUCZONE, PRZYJDĄ ZNOWU). Mimo ustawienia wielu tablic informacyjnych z prośba o niedokarmianie zwierząt przez Urząd Miejski w Grudziądzu mieszkańcy nadal dokarmiają zwierzęta na własną rękę w sposób nieprawidłowy. Przypominam, że okres dokarmiania zwierząt dziko żyjących przypada na jesień i zimę, tylko w warunkach ekstremalnych. W okresie wiosennym i letnim zwierzyna powinna pobierać pokarm ze środowiska naturalnego.  

więcej

"Grudziądzanie sadzą las" - 2016

        23 kwietnia 2016 r. Centrum Edukacji Ekologicznej już po raz trzeci zaprasza wszystkich mieszkańców Grudziądza do udziału w akcji „Grudziądzanie sadzą las”. W 2014 roku, wspólnie z Grudziądzanami, odbudowaliśmy część lasu zniszczonego przez pożar, w 2015 roku zalesialiśmy nowy teren, natomiast w tegorocznej akcji zostanie odnowiony drzewostan, który po osiągnięciu wieku rębności został wycięty.  Każdy Grudziądzanin może mieć zasługi w odnowieniu Lasu Rudnickiego. Dla uczestników przewidziane są upominki. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osoby biorące udział w akcji proszone są o zaopatrzenie się w odzież roboczą i rękawice ochronne. Organizator zapewnia sadzonki oraz niezbędne narzędzia.   Start - godz. 10:00, zbiórka – siedziba CEE, ul. Nad Torem 1.  

więcej

"Spacer z leśniczym"

                   Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza mieszkańców Grudziądza 16 kwietnia 2016 roku na sobotni „Spacer z leśniczym”, w trakcie którego Leśniczy Lasów Komunalnych omówi m. in. sposoby zagospodarowania lasu pod kątem rekreacji, metody pielęgnacji lasu oraz jego funkcje jakie pełni w środowisku. Uczestnicy spaceru będą mieli okazję obejrzeć pokaz pracowników leśnych oraz maszyn podczas pracy. Korzystając z obecności gospodarza Lasu Rudnickiego mieszkańcy będą mięli możliwość podjąć dyskusję na nurtujące ich tematy leśne. Trasa spaceru liczy ok. 7 km, a czas jego trwania to 2 godziny. Start -  godz. 10:00 (pierwsza grupa) i godz. 12:30 (druga grupa), zbiórka – główne wejście do Lasu Rudnickiego (przy Rondzie Popiełuszki).  Liczba uczestników ograniczona wobec czego obowiązują zapisy prowadzone pod nr tel. 726-301-636.

więcej

Wielkanocny Piknik 2016

         Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta na warsztaty pn.: „Wielkanocny Piknik”         Spotykamy się 19 marca 2016 roku, godz. 1200 na Rynku Głównym – Zielony Pawilon CEE, gdzie odbędą się warsztaty polegające na wspólnym wykonywaniu ozdób świątecznych .   Zapraszamy całe rodziny! Organizator zapewnia na warsztatach niezbędne materiały.

więcej

Pochód wiosenny 2016 - "Witaj Wiosno!"

       Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych klas I – III  do wzięcia udziału w pochodzie wiosennym z okazji Pierwszego Dnia  Wiosny pn. „Witaj Wiosno!” Wiosenny pochód rozpoczynamy na Plantach przy ul. Al. 23-go Stycznia (fontanna przy Starostwie) o godz. 1200, dnia 21 marca 2016 r.   Regulamin pochodu wiosennego z okazji Pierwszego Dnia Wiosny  „Witaj Wiosno!”   Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Informacje dotyczące szczegółów wydarzenia uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200.  oraz na stronie internetowej www.cee.grudziadz.pl w zakładce *wydarzenia. Wydarzenie skierowane jest do przedszkolaków oraz do uczniów szkół podstawowych klas I-III. Zgłoszenia udziału grupy przedszkolnej oraz klasy szkoły w pochodzie wiosennym – telefonicznie, na piśmie lub elektronicznie na adres cee@um.grudziadz.pl przyjmowane będą w Centrum Edukacji Ekologicznej do dnia 17 marca 2016 r. Zorganizowane konkursy Warunkiem uczestnictwa w pochodzie jest zgłoszenie grupy przedszkolnej bądź klasy  poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej (zał. nr 2). Wzięcie udziału w pochodzie równoznaczne jest z uczestnictwem w jednym
z konkursów zorganizowanym przez CEE opisanych poniżej: Konkurs dla grup przedszkolnych: polega na przygotowaniu przez grupę i prezentacji przez przedstawiciela grupy stroju wymarzonej Pani Wiosny – widzianej oczami dziecka. Kreacja powinna być ręcznie wykonana z wykorzystaniem ekologicznych materiałów. Organizator dopuszcza użycie produktów nie ekologicznych tylko do spojenia stroju. Spośród wykonanych prac zostaną wybrane najciekawsze, a autorskie grupy otrzymają nagrody. Konkurs dla klas szkół podstawowych: polega na wykonaniu kukły Marzanny przez uczestników (1 szt. na klasę) z surowców ekologicznych (np. słoma, tkaniny bawełniane, papier, sznurek itp.) i przybycie z nią na uroczysty pochód. Organizator wydarzenia dopuszcza użycie produktów nie ekologicznych tylko do spojenia konstrukcji kukły np. drut. Marzanna powinna osiągać wymiary w przedziale od 1,5 do 2 metrów. Spośród wykonanych Marzann zostaną wybrane najciekawsze, a autorskie klasy otrzymają nagrody.
Przebieg pochodu Zwycięzców konkursów wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 55/15 z dnia 2 grudnia 2015 r.). W obu konkursach ocenie podlegać będzie : - oryginalność, - estetyka wykonania, - rodzaj użytych materiałów  - oraz dobór kolorystyki kojarzącej się z nadejściem Wiosny. Wiosenny pochód rozpoczniemy od zebrania wszystkich uczestników na Plantach przy ul. Al. 23-go Stycznia (fontanna przy Starostwie) o godz. 1200, dnia 21 marca 2016 r. Miejscem docelowym pochodu będą Błonia Nadwiślańskie. Celem organizowania pochodu jest przekazanie wszystkim mieszkańcom miasta informacji o nadejściu kalendarzowej wiosny oraz zarażenie ich radością z tej okazji. Zachęcamy uczestników do przyniesienia ze sobą instrumentów np. tamburynów, trójkątów czy bębenków oraz do przygotowania piosenki o tematyce wiosennej, która będzie wykonywana podczas pochodu.          

więcej

Grudziądzkie daniele w czterech porach roku - zima

UWAGA!!! Miejsc wolnych brak.             Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta na wydarzenie Drzwi otwarte Centrum Edukacji Ekologicznej pt.: „Grudziądzkie daniele w czterech porach roku - zima” Spotykamy się 27 lutego 2016 r. od godz. 1200 w siedzibie CEE przy ul. Nad Torem 1.
        Zapraszamy mieszkańców Grudziądza na zwiedzanie nowo powstałej zagrody dla danieli przy Centrum Edukacji Ekologicznej. Akcja ma na celu ukazanie zwierząt w środowisku możliwie najbardziej zbliżonym do naturalnego w okresie zimowym. Zwiedzający będę mieli okazję zobaczyć jak zmienia się wygląd i zachowanie danieli w różnych porach roku. Na zwiedzających czeka szereg atrakcji, m.in. zwiedzanie mniejszych kwater ze zwierzętami, ścieżki edukacyjnej o kierunkach wykorzystania drewna, mrowiska XXL w skali 1:2000, a także ciekawostki łowieckie i inne atrakcje.    Zgłoszenia przyjmowane są do 19 lutego br. pod numerem tel. 726-301-636  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!    

więcej

"Skarby lasu" letnie warsztaty

         Uwaga! Brak już miejsc na sierpniowe letnie warsztaty. Zapisy na letnie warsztaty - organizowane w miesiącu sierpień odbywały się do dnia 15 lipca!   Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza uczniów szkół podstawowych (klas I-VI) do wzięcia udziału w letnich warsztatach ekologicznych pn.: „Skarby lasu” Warsztaty będą odbywały się w środy i czwartki w siedzibie CEE, ul Nad Torem 1, w godzinach 12.00 - 14.00 według następującego harmonogramu: Lipiec Sierpień  8 lipca 2015 r. – Orientuj się! Wyprawa do Lasu Rudnickiego z mapą 9 lipca 2015 r. – Drzewko szczęścia   15 lipca 2015 r. – Leśna apteczka – Wyprawa do Lasu Rudnickiego 16 lipca 2015 r. – Kartonowe żołędzie   22 lipca 2015 r. – Leśny instrument – Wyprawa do Lasu Rudnickiego 23 lipca 2015 r. – Kasztany igłą szyte 19 sierpnia 2015 r. – Pajęczyna i Pająk - Wyprawa do Lasu Rudnickiego 20 sierpnia 2015 r. – Decupage inaczej   26 sierpnia 2015 r. – Pomoc mrówce – Wyprawa do Lasu Rudnickiego 27 sierpnia 2015 r. – Pszczeli trud to miód   Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy dziecko w towarzystwie dorosłego opiekuna. Zgłoszenia na zajęcia są przyjmowane pod numerem tel. 56/46 56 200. Liczba miejsc ograniczona.   Regulamin letnich warsztatów ekologicznych „Skarby lasu” Organizatorem warsztatów jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-13 lat. Dziecko, aby uczestniczyć w warsztatach musi przyjść z dorosłym opiekunem. Opiekun jest odpowiedzialny za dziecko, z którym uczestniczy w warsztatach. Liczba dzieci biorących udział w warsztatach jest ograniczona. Na poszczególne spotkanie zapraszamy 12 dzieci plus ich opiekunów. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Nad Torem 1. Zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w warsztatach należy dokonać pod nr telefonu 56/46 56 200. Organizator zapewnia materiały, które będą wykorzystywane podczas zajęć praktycznych. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zajęć uczestników, którzy zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie. Zgłoszenie dziecka do udziału w warsztatach jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu jak również z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka i opiekuna.

więcej

"Nowym szlakiem"

Centrum Edukacji Ekologicznej, działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu wzorem lat poprzednich zaprasza uczniów z Państwa placówki do wzięcia udziału w piątej już edycji rajdu pieszego po terenie leśnym pt.: „Nowym szlakiem” Rajd odbędzie się 13 czerwca 2015 roku (sobota) szlakiem wędrownym po lesie komunalnym (ok. 10 km). Zbiórka – godz. 1000    Las im. ks. Świętopełka *Dokładna informacja o zbiórce zostanie podana telefonicznie Zakończenie – godz. 1400 - 1500 Podczas szlaku uczestnicy rajdu będą mieli możliwość wykazać się wiedzą przyrodniczą, umiejętnością współpracy w grupie oraz umiejętnością logicznego myślenia. Dla każdego z uczestników przewidziane są upominki. Po przejściu trasy uczestnicy otrzymają poczęstunek. Zgłoszenia wraz z podaną ilością uczestników, przyjmowane będą do dnia 10.06.2015 r.  do godziny 1530. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Dodatkowe informacje w załączonym regulaminie. REGULAMIN RAJDU PIESZEGO „Nowym szlakiem” CEL Aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Rozbudzenie zainteresowania przyrodą lasu. Kreowanie umiejętności pracy w zespole. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem rajdu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.   Zbiórka 13 czerwca 2015 roku (sobota) – godz. 1000  Las im. ks. Świętopełka *Dokładna informacja o zbiórce zostanie podana telefonicznie Podczas wędrówki Uczestnicy wykonywać będą zadania lub odpowiadać na pytania z zakresu przyrody i ekologii. Na trasie Uczestnicy będą musieli odnaleźć punkty, w których ukryte będą zadania. Po dotarciu do mety Uczestnicy otrzymają poczęstunek Zakończenie godz. 1400 - 1500   ZASADY UDZIAŁU W RAJDZIE Uczestnikami rajdu są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. Uczestnicy powinni być ubrani w wygodne stroje sportowe z długimi rękawami i nogawkami (ze względu na obecność w lesie kleszczy, komarów itp. insektów) oraz powinni posiadać pełne obuwie sportowe. Każdy uczestnik powinien być wyposażony w wodę do picia. Grupa do dnia 10 czerwca 2015 r. powinna potwierdzić chęć udziału w rajdzie w formie wypełnionej karty zgłoszeniowej - skan zgłoszenia mailem na adres cee@um.grudziadz.pl z tytułem „Rajd” lub dostarczyć osobiście do siedziby CEE przy ul. Nad Torem 1 albo do Urzędu Miejskiego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Ratuszowa 1 – blok C w Grudziądzu. Karta zgłoszeniowa dołączona jest do niniejszego regulaminu.   ROZSTRZYGNIĘCIE ZABAWY Nad prawidłowością przebiegu zabawy nadzór sprawować będzie komisja w składzie przedstawicieli Organizatora. Ocenie podlegać będzie: Prawidłowe wykonywanie zadań / odpowiadanie na pytania z zakresu przyrody i ekologii; prawidłowe odnalezienie punktu-zagadki  na danej trasie– 1 punkt prawidłowe wykonanie zadania lub odpowiedź na pytanie – 1 punkt Grupa, która zdobędzie najwięcej punktów wygrywa. W przypadku remisu punktowego, przewidziana jest dogrywka. Każdy z uczestników otrzyma upominki oraz dyplomy zgodnie z zajętym przez swoją grupę miejscem. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej www.cee.grudziadz.pl w zakładce* wydarzenia.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE Przystąpienie do rajdu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestników z treścią niniejszego regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu rajdu. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z rajdu  na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania rajdu z przyczyn niezależnych od Organizatora, o czym szkoły zostaną powiadomione w stosownym terminie.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA  

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij