Przejdź do treści

Centrum Edukacji Ekologicznej

Wydarzenia

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

„Rozbudowa bazy edukacyjnej CEE w Grudziądzu”

      W ramach przedsięwzięcia pt. „Rozbudowa bazy edukacyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu” planowana jest  budowa obiektów gospodarki leśnej w postaci kwater dla danieli oraz rozbudowa infrastruktury dydaktycznej CEE jaką są stacje edukacyjne oraz ścieżki - „Kierunki wykorzystania drewna”. Dostępność do nowo powstałych obiektów skierowana będzie do zorganizowanych grup przedszkolnych i uczniów szkól podstawowych uczestniczących w zajęciach centrum pod opieką prowadzących.      Wśród projektowanych  stacji powstaną takie jak:  „Murszejące drzewo” , „Wywrot”, „Wylęgarnia owadów”, „Gwara łowiecka” oraz „Las w miniaturce”. Atrakcją punktów informacyjnych będzie budowa m.in. przeskalowanej makiety mrowiska, fragmentu kwietnej łąki składającej się z modeli kwiatów polnych, ekrany z tworzywa sztucznego w postaci tunelu przedstawiające mieszkańców Lasu Rudnickiego, a także drewniane modele 3D.      Budowa ścieżki edukacyjnej pt. „Kierunki wykorzystania drewna” ma na celu  ukazanie szerokiego wachlarza kierunków wykorzystania drzewna oraz zapoznanie uczestników zajęć z półproduktami powstającymi w procesie produkcji papieru.     Natomiast ferma danieli będzie wyposażona w takie elementy jak: paśnik, schronienie dla zwierząt, taras widokowy, korytarz przepędowy, bramy oraz odłownia. Teren zostanie otoczony dodatkowym ogrodzeniem panelowym z balustradą zabezpieczającą przed wkładaniem rąk do zagrody zwierząt przez uczestników zajęć. Budowa takiej kwatery ma na celu umożliwienie uczestnikom zajęć Centrum Edukacji Ekologicznej obserwacji zwierzyny leśnej, jaką są daniele, w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do naturalnego środowiska ich występowania. Do bliższego zapoznania się z zachowaniem tych zwierząt służyć będzie również taras widokowy, usytuowany na wysokości ok. 2 m nad ziemią, w koronach drzew, umożliwiający obserwację z góry płochliwych danieli za pomocą lornetek.

więcej

Patrol Natura 2000

Rusza Patrol Natura 2000! Poszukiwani wolontariusze z terenów Chełmna, Grudziądza, Nowego. Lubisz przyrodę i nadwiślańskie spacery? Dołącz do patroli przyrodniczych Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA. Odwiedź naszą stronę http://alauda.org.pl i wypełnij zamieszczony tam formularz.   I jeszcze na samym końcu link do naszego profilu Facebook https://www.facebook.com/TPALAUDA   Serdecznie Zapraszamy!

więcej

"Maj w ogrodzie"

Centrum Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta na wydarzenie pt.: „Maj w ogrodzie” Spotykamy się 9 maja 2015, godz. 1200 na Plantach przy ul. Al. 23-go Stycznia  – Zielony Pawilon CEE. Warsztaty polegać będą na wykonaniu dekoracyjnych doniczek oraz innych ozdób (kwiaty z butelki) do naszych ogrodów i domów z wykorzystaniem takich materiałów jak czyste butelki PET i metalowe puszki. Już dziś informujemy, iż każda osoba, która przyniesie na Planty 4 czyste butelki plastikowe typu PET o pojemności 1,5 litra lub 4 czyste puszki metalowe (po żywności) otrzyma jedną naturalną sadzonką – z ziołami bądź kwiatem.   W trakcie warsztatów ogłoszeni zostaną zwycięscy konkursu fotoraficznego pt. ”Mój ogród na parapecie”, który polega na wykonaniu zdjęcia parapetu okiennego udekorowanego jadalnymi roślinami doniczkowymi – w formie mini ogródka. Sfotografować należy parapet wewnątrz pomieszczenia, na którym znajdą się jadalne rośliny w doniczkach m. in. zioła, nowalijki, kiełki. Zdjęcie powinno przedstawiać parapet i fragment okna. Cały regulamin konkursu i kryteria - w zakładce *Konkursy z nagrodami   Zapraszamy całe rodziny! Organizator zapewnia na warsztatach niezbędne materiały :)

więcej

"Grudziądzanie sadzą Las"

Prezydent Grudziądza wraz z Centrum Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta na wydarzenie pn. „Grudziądzanie  sadzą las” Zapraszamy całe rodziny do wspólnej odbudowy fragmentu lasu. Na początku spotkania leśniczy udzieli instruktażu jak prawidłowo należy sadzić drzewka. A na zakończenie przewidziany jest ciepły poczęstunek (kiełbasa z grilla) dla wszystkich uczestników.          W celu zapewnienia bezpieczeństwa, osoby przystępujące do pracy proszone są                          o zaopatrzenie się w odzież roboczą i rękawice ochronne. Organizator zapewnia miłą atmosferę, fachowy nadzór, miejsce sadzenia, dostarcza sadzonki i narzędzia. Spotykamy się 25 kwietnia 2015 r.,  godz. 1000 Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1  

więcej

Wielkanocny Piknik

Centrum Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta na wydarzenie pt.: „Wielkanocny Piknik” Spotykamy się 28 marca 2015, godz. 1200 na Rynku Głównym – Zielony Pawilon CEE. Warsztaty będą polegały na wspólnym wykonywaniu ozdób świątecznych tj. palmy wielkanocne, ozdobne jaja, kury ze słomy. Główna atrakcja – wikliniarskie warsztaty pod okiem specjalisty. W trakcie warsztatów ogłoszeni zostaną zwycięscy konkursów: Dla klas I-III szkoły podstawowej pt.: „Eko życzenia” Dla mieszkańców pt.: „Butelkowy koszyk” – regulamin konkursu poniżej. Zapraszamy całe rodziny! Organizator zapewnia na warsztatach niezbędne materiały!   Regulamin konkursu  „Butelkowy koszyk” 1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja mieszkańców Grudziądza. 1.2.    Popularyzacja zachowań ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 1.3.    Zachęcenie mieszkańców Grudziądza do wykorzystania materiałów recyklingowych, jakimi są butelki plastikowe, w tworzeniu przedmiotów codziennego użytku. 1.4.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu – Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do grudziądzkich rodzin. 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.) 2.6.    Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacja niniejszego regulaminu. Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.  Złożone na konkurs prace będą oddawane właścicielom po rozstrzygnięciu konkursu. 3.      Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na rodzinnym zbudowaniu koszyka wielkanocnego z butelek plastikowych. Koszyk może mieć dowolną wielkość, ale musi być stabilny oraz musi posiadać wielkanocną dekorację. 3.2. Pracę konkursową, koniecznie z dołączoną, wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do dnia 25 marca 2015 r. do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 lub do Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
ul. Ratuszowa 1, blok C. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.2. Estetyka wykonania oraz funkcjonalność koszyka. 4.1.3 Solidność wykonania. 4.1.4 Wielkanocna dekoracja koszyka. 4.1.5. Jedna rodzina może złożyć jedną pracę. 5. Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową – 25 marca 2015 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 28 marca 2015 r. godz. 12:00 na Rynku Głównym w trakcie warsztatów rodzinnych pn. „Piknik Wielkanocny” zorganizowanych przez CEE, a skierowanych do wszystkich mieszkańców Grudziądza. 6. Nagrody Dla rodzin, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA    

więcej

"Witaj Wiosno!"

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych klas I – III  do wzięcia udziału w pochodzie wiosennym z okazji Pierwszego Dnia  Wiosny pt. „Witaj Wiosno !”. Wiosenny pochód rozpoczynamy na Plantach przy ul. Al. 23-go Stycznia (fontanna przy Starostwie) o godz. 1200, dnia 20 marca 2015 r.   Regulamin pochodu wiosennego z okazji Pierwszego Dnia Wiosny  „Witaj Wiosno !” 1.      Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 1.2. Informacje dotyczące szczegółów wydarzenia uzyskać można pod nr tel. 56/ 46-56-200.   1.3. Wydarzenie skierowane jest do przedszkolaków oraz do uczniów szkół podstawowych klas I-III. 1.4. Zgłoszenia udziału grupy przedszkolnej oraz klasy szkoły w pochodzie wiosennym – telefonicznie, na piśmie lub elektronicznie na adres cee@um.grudziadz.pl przyjmowane będą w Centrum Edukacji Ekologicznej do dnia 18 marca 2015 r. 2.      Zorganizowane konkursy 2.1.    Warunkiem uczestnictwa w pochodzie jest zgłoszenie grupy przedszkolnej bądź klasy  poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej (zał. nr 2). W celu przygotowania drobnych upominków dla dzieci konieczne jest wpisanie w karcie zgłoszeniowej dokładnej liczby uczestników z danej grupy/klasy. 2.2.    Wzięcie udziału w pochodzie równoznaczne jest z uczestnictwem w jednym z konkursów zorganizowanym przez CEE opisanych poniżej:   Konkurs dla grup przedszkolnych: polega na przygotowaniu i prezentacji przez grupę najatrakcyjniejszego kapelusza wiosennego, ręcznie wykonanego, ekologicznego np. z wykorzystaniem tektury, krepy, papieru. Kapelusz powinien charakteryzować się wiosenną kolorystką, być wesoły i przyciągać uwagę. Wykonany techniką przestrzenną o średnicy wnętrza min 17 cm. Organizator dopuszcza użycie produktów nie ekologicznych tylko do spojenia kapelusza. Dopuszczalna jest pomoc rodziców. Spośród wykonanych prac zostaną wybrane trzy najciekawsze, a autorskie grupy otrzymają nagrody w postaci sprzętu audio.   Konkurs dla klas szkół podstawowych: polega na wykonaniu kukły Marzanny przez uczestników (1 szt. na klasę) z surowców ekologicznych (np. słoma, tkaniny bawełniane, papier, sznurek itp.) i przybycie z nią na uroczysty pochód. Organizator wydarzenia dopuszcza użycie produktów nie ekologicznych tylko do spojenia konstrukcji kukły np. drut. Marzanna powinna osiągać wymiary w przedziale od 1,5 do 2 metrów. Spośród wykonanych Marzann zostaną wybrane trzy najciekawsze, a autorskie klasy otrzymają nagrody w postaci sprzętu audio. 3.      Przebieg pochodu 3.1.    Zwycięzców konkursów wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 68/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.). 3.2.    W obu konkursach ocenie podlegać będzie : - oryginalność, - estetyka wykonania, - rodzaj użytych materiałów  oraz w przypadku kapelusza dobór kolorystyki kojarzącej się z nadejściem Wiosny. 3.3.    Wiosenny pochód rozpoczniemy od zebrania wszystkich uczestników na Plantach przy ul. Al. 23-go Stycznia (fontanna przy Starostwie) o godz. 1200, dnia 20 marca 2015 r. Miejscem docelowym pochodu będą Błonia Nadwiślańskie. 3.4.    Celem organizowania pochodu jest przekazanie wszystkim mieszkańcom miasta informacji o nadejściu kalendarzowej wiosny oraz zarażenie ich radością z tej okazji. Zachęcamy uczestników do przyniesienia ze sobą instrumentów np. tamburynów, trójkątów czy bębenków oraz do przygotowania piosenki o tematyce wiosennej, która będzie wykonywana podczas pochodu. SERDECZNIE ZAPRASZAMY, PONIŻEJ ZAŁĄCZNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA    

więcej

"Ptasie przysmaki"

Centrum Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Grudziądza na wydarzenie pt. „Ptasie przysmaki”. Spotykamy się 21 lutego 2015, godz. 1200 w Parku Miejskim w pobliżu lodowiska – Zielony Pawilon CEE.   Warsztaty z zakresu przygotowania smakołyków dla ptaków w najróżniejszej postaci, np. wianków, kul zimowych, itp.  połączone będą z uroczystym rozstrzygnięciem konkursu pt. : ”Ptasia stołówka”, polegającego na budowie karmnika, gdzie również do uczestnictwa zapraszamy całe rodziny.   Główną nagrodą w konkursie jest wejściówka do kina Helios dla rodziny. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie w zakładce *konkursy z nagrodami. Wykonane przysmaki dla ptaków zostaną, przez uczestników warsztatów, rozwieszone na terenie Parku Miejskiego.   Zapraszamy wszystkich  chętnych, całe rodziny! Organizator zapewnia na warsztatach niezbędne materiały. 

więcej

Warsztaty zimowe "Ciekawostki z życia sowy!"

Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu zaprasza do udziału w zimowych warsztatach ekologicznych pn. „Ciekawostki z życia sowy”. Zajęcia w ramach ferii zimowych prowadzone będą od poniedziałku do czwartku, od 16 do 26 lutego. Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy dziecko w towarzystwie dorosłego opiekuna. Grupa może liczyć maksymalnie 12 dzieci plus ich opiekunowie. Zgłoszenia na zajęcia są przyjmowane pod numerem tel. 56/46 56 200.   Tematy zajęć: Sowi porządek! odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 16 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00 Sowa z życzeniami odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 17 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00 Sowa igłą szyta odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 18 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00 Sowa z piekarnika odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 19 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00 Sowi decupage odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 23 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00 Sowia dekoracja odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 24 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00 Sowa jak z obrazka odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 25 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00 Kupuj z sową, mądra głową odbiorcy – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej termin: 26 lutego 2015 r. godz. 11.00 – 13.00   Regulamin zimowych warsztatów ekologicznych „Ciekawostki z życia sowy”   Organizatorem warsztatów jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Celem warsztatów jest przyswojenie przez uczestników wiedzy dotyczącej tak ciekawego gatunku ptaków jakim jest sowa, jej odmian, miejsc występowania, stylu życia. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-13 lat. Dziecko, aby uczestniczyć w warsztatach musi przyjść z dorosłym opiekunem. Opiekun jest odpowiedzialny za dziecko, z którym uczestniczy w warsztatach. Liczba dzieci biorących udział w warsztatach jest ograniczona. Na poszczególne spotkanie zapraszamy 12 dzieci plus ich opiekunów. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Nad Torem 1. Zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w warsztatach należy dokonać pod nr telefonu 56/46 56 200. Organizator zapewnia materiały, które będą wykorzystywane podczas zajęć praktycznych (wyjątek – 3 blaszane puszki potrzebne 16 lutego oraz 2 kolorowe skarpetki – 24 lutego). Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zajęć uczestników, którzy zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie. Zgłoszenie dziecka do udziału w warsztatach jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu jak również z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka i opiekuna.    

więcej

Świąteczne Ikebany

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w świątecznym dekorowaniu miasta, polegającym na ułożeniu ikebany z materiału roślinnego dostarczonego przez tut. Wydział oraz ozdób świątecznych przygotowanych przez uczniów placówek. Świąteczne spotkanie odbędzie się dnia 5 grudnia 2014 o godz. 1100 według poniższego rozkładu: Lp Placówka Miejsce spotkania                                     1 Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 1, ul. Parkowa 25 Plac Miłośników Astronomii 2 Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2,  ul. Kasprowicza Rybny Rynek 3 Zespół Szkół Specjalnych, ul. Sikorskiego 42 Al. Królowej Jadwigi - Flisak   Dla każdego uczestnika po ułożeniu ikebany przewidziany jest upominek. Zgłoszenia do udziału będą przyjmowane telefonicznie pod numerem telefonu 056/ 46-56-200 lub 056/ 45-10-262 do dnia 3 grudnia (włącznie) 2014 r.  Należy podać ilość uczestników spotkania.   Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu spotkania z przyczyn niezależnych od niego.

więcej

"EkoFestyn"

Organizatorzy: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia oraz Urząd Miejski serdecznie zapraszają grudziądzan do udziału w „Ekofestynie”, który odbędzie się w sobotę, 20 września w godz. 14.00-18.00 na Błoniach Nadwiślańskich.

W programie wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaplanowano specjalny program artystyczny przygotowany z myślą o rodzinach oraz liczne zabawy i konkursy. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody.

My również tam będziemy, szukajcie zielonego namiotu CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ!
Mieszkańcy Grudziądza, którzy pojawią się na pikniku będą mogli skosztować naturalnych wyrobów i produktów, a także je zakupić. Ponadto osoby zainteresowane będą mogły wziąć udział w warsztatach świecownika, garncarskim czy papieru czerpanego.

Przypomnimy tradycje dawnej polskiej wsi. Uczestnicy „Ekofestynu” będą mogli spróbować swoich sił w ubijaniu masła w kierzance czy mieleniu mąki w drewnianym młynie żarnowym oraz ubić kaszę w ponad stuleniej stępie. W programie przewidujemy również smażenie powideł, a dla chętnych bicie monet oraz strzelanie z łuku.

Wpisując się zaś w akcję „Sprzątania Świata” zaproponujemy układanie kwiatu petunii z butelek plastikowych typu PET oraz „korali” z puszek po napojach. Każda osoba, która przyniesie na Błonia Nadwiślańskie 4 czyste butelki plastikowe typu PET o pojemności 1,5 l lub 4 czyste puszki po napojach otrzyma atrakcyjny gadżet.

Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa!

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij