Przejdź do treści

Centrum Edukacji Ekologicznej

"Dzień Otwartego Ula"

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

„Dzień Otwartego Ula”

Urząd Miejski w Grudziądzu zaprasza! Już 06 września 2020 roku w godzinach od 12:00 do 14:00 w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu odbędzie się festyn ekologiczny „Dzień Otwartego Ula” promujący pszczelarstwo. Wstęp wolny!


W programie:

  • pogadanki prowadzone przez pszczelarzy na temat trudu pracy pszczelarza,
  • różnorodności miodów i produktów pszczelich, apiterapia,
  • warsztaty ekologiczne – tworzenie hoteli owadzich oraz zabawek,
  • tworzenie elementów dekoracyjnych z motywem pszczelim,
  • gośćmi specjalnymi będą Państwo Gabriela i Jacek Grzelak specjalizujący się w apiterapii.

 

REGULAMIN WYDARZENIA

„Dzień Otwartego Ula”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miejski w Grudziądzu mający swoją siedzibę przy ul. Ratuszowej 1, 86 – 300 Grudziądz. 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

 

1. Uczestnikiem Wydarzenia („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Wydarzeniu za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 

§ 3

ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

Zasadą uczestnictwa w Wydarzeniu jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a)      osoba biorąca udział w Wydarzeniu musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b)      warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest akceptacja niniejszego regulaminu.

§ 4

WYDARZENIE DOTYCZY

Festynu ekologicznego „Dzień Otwartego Ula” promującego pszczelarstwo.

 § 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW WYDARZENIA

 

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1, zwany dalej Prezydentem; Prezydent prowadzi operację przetwarzania danych osobowych. Z administratorem można skontaktować się :

a) listownie : ul. Ratuszowa 1, 86 – 300 Grudziądz

b) telefonicznie : +48 56 45 10 200

c) e –mail: bip@um.grudziadz.pl

2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Piłusudskiego 51, 86-300 Grudziądz
, telefonicznie: 56 45 10 360 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl;

3. Dane osobowe Uczestników  wydarzenia będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia wydarzeń  przez Administratora;

 

4. Dane osobowe Uczestników wydarzenia w postaci wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator wydarzenia będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu wydarzenia będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte;

Odbiorcami danych osobowych będą beneficjenci oraz sponsorzy wydarzenia.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w wydarzeniu. Uczestnik wydarzenia posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Uczestnik wydarzenia posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do:

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.

Uczestnikowi Wydarzenia  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Wydarzeniu, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie na stronie internetowej Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Wydarzenia, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

3. Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu oznacza, iż Uczestnik Wydarzenia zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij