W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przejdź do treści
Galerie zdjęć więcej galerii

Mapa interaktywna

więcej danych na mapie

Zbieramy owoce drzew leśnych 2022

 

Urząd Miejski w Grudziądzu  zaprasza wszystkich przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych do udziału w XVI edycji konkursu ekologicznego

„ZBIERAMY OWOCE DRZEW LEŚNYCH”

 

Regulamin konkursu

  1. 1.     Cel konkursu

1.1.  Aktywizacja dzieci.

1.2.  Uwrażliwienie dzieci na potrzebę niesienia pomocy zwierzętom leśnym w okresie zimy.

1.3.  Rozbudzanie zainteresowań związanych ze zwierzętami leśnymi m. in.  rodzajem pokarmu jakim się żywią.

 

  1. 2.    Organizacja konkursu

2.1.   Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające w Biurze Lasów Komunalnych.

2.2.   Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200.

2.3.   Do udziału w konkursie zapraszamy przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.

2.4.  Konkurs rozgrywany jest w 2 kategoriach:

I-    Przedszkole- dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat)

II-  Szkoły podstawowe - uczniowie klas I-III

2.5.   Zgłoszenia udziału w konkursie dokonuje rodzic (opiekun) dziecka w momencie dostarczenia do Centrum Edukacji Ekologicznej owoców drzew leśnych wypełniając kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu.

2.6.  Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że:

2.6.1.   Akceptuje niniejszy regulamin;

2.6.2.   Wyraża zgodę na publikację zdjęć z rozstrzygnięcia konkursu  na stronie internetowej Organizatora.

2.7.   Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej  www.cee.grudziadz.plzakładka *Konkursy z nagrodami.

2.8.   Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 78/21 z dnia 16 listopada 2021 r.).

 

  1. 3.    Kryteria konkursu

3.1.  Konkurs polega na zbiórce kasztanów i żołędzi, które w okresie zimowym zostaną przeznaczone na dokarmianie zwierząt Lasu Rudnickiego.

3.2.  O zwycięstwie w konkursie decydować będzie ilość owoców drzew leśnych (w kg) zebranych przez indywidualnego przedszkolaka/ucznia.

3.3.  Owoce należy dostarczyć do siedziby Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu, ul. Nad Torem 1, w dniach od 4 października 2022 r. do 31 października 2022 r.
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
tj.: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30- 15:30, wtorek 7:30-17:00, piątek: 7:00-13:30.

3.4.  Owoce można dostarczać kilkukrotnie, przy czym jednorazowo ich masa nie może być mniejsza niż 10 kg.

 

  1. 4.     Terminarz

Termin dostarczenia owoców do Centrum Edukacji Ekologicznej- 4-31 października 2022 r.

Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród – 22 listopada 2022 roku, godz. 16:00, Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Nad Torem 1.

Uwaga: osoby nagrodzone oraz wyróżnione w konkursie zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone po osobisty odbiór nagrody.

 

  1. 5.    Nagrody

Dyplomy i nagrody rzeczowe za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca dla przedszkolaków i uczniów, którzy zbiorą największą ilość owoców drzew leśnych.

 

  1. 6.    Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

6.1.  W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

6.2. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego poprawnie wypełnionego zgłoszenia zawierającego prawdziwe dane Uczestnika Konkursu w postaci imienia i nazwiska dziecka.

6.3. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się
z administratorem można w następujący sposób:

- listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

- telefonicznie: +48 56 45 10 200

- e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl

6.4. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz
, telefonicznie: 56 45 10 470 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl;

6.5. Dane osobowe Uczestników  konkursów będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora;

6.6. Dane osobowe Uczestników konkursu w postaci: imienia i nazwiska dziecka oraz danych osobowych opiekunów w postaci: numeru telefonu oraz imienia i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia konkursu. Natomiast dane w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator konkursu będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte.

6.7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6.8. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do:

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.

 

6.9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia:

a) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

b) adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

c) telefon: 22 531 03 00