W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przejdź do treści
Galerie zdjęć więcej galerii

Wakacje z Centrum Edukacji Ekologicznej

Zapraszamy wszystkie dzieciaki na "Wakacje z Centrum Edukacji Ekologicznej"!
Nasza propozycja na wakacje to cykl spotkań dla najmłodszych w wieku ok. 7-11 lat wraz z opiekunami. Spotkania zostały podzielone na dwa cykle, pierwszy odbędzie się przy ul. Lipowej 39 w miejscu powstającego Centrum Edukacji Przyrodniczej, tuż nad Jeziorem Tarpno, a drugi cykl odbędzie się w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu.
  • Zapraszamy na cykl spotkań: pogadanki i warsztaty
  • Tematem przewodnim jest przyroda nad jeziorem oraz w lesie
  • Podczas każdych spotkań będziemy wykonywać różne praktyczne rękodzieła, które będą świetną pamiątką z zajęć
  • Tematy zajęć i warsztaty znajdują się na plakacie
  • Do udziału w warsztatach zapraszamy dzieci w wieku ok. 7-11 lat wraz z opiekunem.
  • Zgłoszenia udziału w warsztatach dokonuje rodzic (opiekun) dziecka pod numerem tel. 56/46-56-200. Liczy się kolejność zgłoszeń - liczba miejsc ograniczona. Nie trzeba zapisywać się na cały cykl.

 

Regulamin warsztatów

„Wakacje z Centrum Edukacji Ekologicznej ”

1.  Organizacja warsztatów

1.1. Organizatorem warsztatów jest Urząd Miejski w Grudziądzu.

1.2. Informacje dotyczące warsztatów uzyskać można w Centrum Edukacji Ekologicznej pod nr tel. 56/46-56-200.

1.3. Do udziału w warsztatach zapraszamy dzieci w wieku 7-11 lat wraz z opiekunem.

1.4. Zgłoszenia udziału w warsztatach dokonuje rodzic (opiekun) dziecka pod numerem tel. 56/46-56-200 (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu).

Uwaga: oprócz zgłoszenia telefonicznego należy dostarczyć na pierwsze spotkanie wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego „Zgodę na udział w warsztatach” (zał. 1) lub wypełnić zgodę na miejscu.

1.5. Termin warsztatów: 08-18 lipca (od poniedziałku do czwartku) w godz. 10:00-12:00.

1.6. Miejsce przeprowadzenia spotkań:

      08-11.07 – ul. Lipowa 39 (powstające Centrum Edukacji Przyrodniczej)

      15-18.07 - Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu

2.    Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

2.1.   W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

2.2  Warunkiem udziału w warsztatach jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego poprawnie wypełnionego zgłoszenia zawierającego prawdziwe dane Uczestnika

2.3. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób:

- listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

- telefonicznie: +48 56 45 10 200

- e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl

2.4. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz
, telefonicznie: 56 45 10 470 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl;

2.5. Dane osobowe Uczestników warsztatów będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia warsztatów przez Administratora;

2.6. Dane osobowe Uczestników warsztatów w postaci: imienia i nazwiska dziecka oraz danych osobowych opiekunów w postaci: numeru telefonu oraz imienia i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia warsztatów. Natomiast dane w postaci wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu warsztatów będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte.

2.7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w warsztatach. Uczestnik warsztatów posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

2.8. Uczestnik warsztatów posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do:

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.

2.9. Uczestnikowi warsztatów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

a) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

b) adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

c) telefon: 22 531 03 00

 

>>ZGODA NA UDZIAŁ W WARSZTATACH (do pobrania)<<