Przejdź do treści

Centrum Edukacji Ekologicznej

Z życia Centrum Edukacji Ekologicznej

Termin sprzedaży drewna

Uwaga!!!   Sprzedaż drewna odbywa się w Referacie Lasów Komunalnych - Biurze Lasów Komunalnych miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór przy ul. Nad Torem 1.  Najbliższa sprzedaż drewna z 07.08.2020 r. zostaje odwołana. Termin kolejnej sprzedaży wkrótce zostanie podany.  

Cennik sprzedaży drewna

CENNIK SPRZEDAŻY DREWNA OBOWIĄZUJĄCY OD 3 LUTEGO ORAZ OD 16 LIPCA 2020 ROKU
Prosimy o zapoznanie się również z regulaminem sprzedaży http://cee.grudziadz.pl/contents/content/49/71      

"Spacer z leśniczym"

Wydział  Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza na  organizowany przez Centrum Edukacji Ekologicznej „Spacer z Leśniczym”, który odbędzie się 25 lipca 2020 roku o godz. 3:00. Podczas wydarzenia opowiemy o występujących  w obszarze doliny Wisły formach ochrony przyrody. Przyjrzymy się dokładniej pomnikom przyrody oraz Obszarom Natura 2000. Spacerując lasem o świcie wsłuchamy się w ptasi budzik oraz postaramy się zaobserwować nietoperze występujące w Lesie Garnizonowym. Wspólna wędrówka to również możliwość rozmowy z Leśniczym na nurtujące mieszkańców tematy dotyczące Lasów Komunalnych. Obowiązują zapisy pod nr tel. 726-301-636 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Liczba miejsc ograniczona !!!

"Letnie warsztaty w CEE"

„Letnie warsztaty w CEE” Zapraszamy! Już od 13 lipca ruszamy z warsztatami kierowanymi do dzieci wraz z opiekunami. Zajęcia rozpoczniemy krótką prelekcją, następnie na uczestników czekają gry plenerowe i warsztaty recyklingowe. Podczas spotkań postaramy się przybliżyć Wam zagadnienia związane m.in. z pracą leśnika, segregacją śmieci, znaczeniem owadów w naszym otoczeniu. Wspólnie odpowiemy na pytania czy sarna rzeczywiście jest żoną jelenia i czy dzik naprawdę bywa zły? Ponadto zdradzimy tajemnicę bocianich lotów. Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te i inne pytania, nie może Cię zabraknąć na naszych warsztatach! Zapisy ruszają od 8 lipca (środa) pod numerem 56 46 56 200. Harmonogram zajęć na sierpień 04- 13 sierpnia   Wtorek 10:00 – „Pod naszymi nogami tętni życie” 12:00 – „Na czym polega praca leśnika” Środa 10:00 – „Tajemnice bocianich lotów” 12:00 – „Dzik jest dziki, dzik jest zły…?” Czwartek 10:00 – „Ścieżka pięciu kolorów segregacji”   18- 27 sierpnia   Wtorek 10:00 – „Pod naszymi nogami tętni życie” 12:00 – „Czy sarna jest żoną jelenia?” Środa 10:00 – „Tajemnice bocianich lotów” 12:00 – „Sekretne życie jaszczurek i żab” Czwartek 10:00 – „Pszczeli trud to miód”       Regulamin warsztatów ekologicznych „Letnie warsztaty w CEE” Organizatorem warsztatów jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy o zwierzętach zamieszkujących najbliższą okolicę, podstawowych zasadach segregacji śmieci oraz pracy leśnika. Warsztaty będą odbywały się na sali w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz w terenie. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 5-12 lat. Dziecko, aby uczestniczyć w warsztatach musi przyjść z dorosłym opiekunem. Opiekun jest odpowiedzialny za dziecko, z którym uczestniczy w warsztatach. Liczba uczestników biorących udział w warsztatach jest ograniczona. Na poszczególne spotkanie zapraszamy maksymalnie 20 osób. Każdy z uczestników obowiązany jest posiadać maseczkę, której założenie będzie obowiązkowe podczas przebywania w budynku. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Nad Torem 1. Zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w warsztatach należy dokonać pod nr telefonu
56/46 56 200. Organizator zapewnia materiały, które będą wykorzystywane podczas zajęć praktycznych. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zajęć uczestników, którzy zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie. Zgłoszenie dziecka do udziału w warsztatach jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, jak również z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka i opiekuna.   Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych   W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa/Państwa dziecka danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:   Administratorem Państwa/Państwa dziecka danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu jest Prezydent Grudziądza, z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób: a) listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz b) telefonicznie: +48 56 45 10 200 c) e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@grudziadz.pl   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych e-mail: p.mazur@um.grudziadz.pl oraz pisemnie na adres wskazany na stornie http://bip.grudziadz.pl/strony/16801.dhtml.   Dane osobowe Uczestników zawarte w zgłoszeniu uczestnictwa w warsztatach będą przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody. W celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia warsztatów przez Administratora;   Dane osobowe Uczestników w postaci: wizerunku( zdjęcia z przebiegu warsztatów), Organizator warsztatów będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących,
w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu  będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte.   Dane uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Uczestnik warsztatów posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem   Uczestnik warsztatów posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do: - sprostowania danych, - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.   Uczestnikom warsztatów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu do Spraw Ochrony Danych Osobowych.   Dane pozyskane od Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
a także nie będą poddawane procesowi profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.                    

Tablica "Pytanie do Leśniczego"

Postanowiliśmy wyjść do Was naprzeciw, dlatego na Alei Zdzicha stanęła tablica "Pytanie do Leśniczego". Ludziom spacerującym po lesie często nasuwają się różne pytania dotyczące otaczającej przyrody, miejsc leśnych, zachowań w lesie czy zwierząt. Stąd pomysł powstania tablicy, abyście mogli pisać do nas swoje pytania, a Leśniczy Lasów Komunalnych postara się udzielić Wam jak najbardziej wyczerpującej odpowiedzi.   Regulamin   W szufladce znajdują się kartki oraz długopis. Pytanie napisane na kartce należy wrzucić do skrzynki. W każdy piątek skrzynka będzie opróżniana. Odpowiedzi na pytania zostaną umieszczone na tablicy w następny piątek.     Na każde pytanie odpowiemy, a teraz do Ciebie prośbę niesiemy, długopisu z miejsca nie zabieraj a skrzyneczki na listy nie otwieraj. Słowami  Darz Bór Cię żegnamy i do dalszego spaceru po lesie zachęcamy ! :)  

Konkurs "Kredka 2019"

Konkurs "Kredka 2019" Kredkę otrzymały placówki, które w roku kalendarzowym 2019 najwięcej razy wzięły udział w zajęciach organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu. W tym roku na placach szkolnych zagościły różowe kredki. Konkurs jak co roku rozstrzygany był w dwóch kategoriach:   Kategoria I – przedszkola: I miejsce: Przedszkole Miejskie „Tarpno” II miejsce: Przedszkole Miejskie „Strzemięcin” III miejsce: Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”   Kategoria II – Szkoły Podstawowe: I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 20 im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Bronisława Malinowskiego

Nie zabieraj zwierząt z lasu

NIGDY NIE DOTYKAJ DZIKICH ZWIERZĄT! Podczas spaceru w lesie możemy napotkać młode zwierzę ukryte w trawie lub nie w pełni opierzonego ptaka, które - jak może się wydawać na pierwszy rzut oka - są porzucone przez matkę. Zanim, w odruchu serca, będziemy chcieli wziąć na ręce bezbronnego malucha poświęćmy chwilę na lepsze ich poznanie oraz zasad jakimi rządzi się świat zwierząt. Młode ssaki w tym sarny by lepiej chronić się przed atakiem drapieżnika pozbawione są zupełnie zapachu. Co to daje? Zauważyliście kiedyś jak drapieżnik np. pies poszukuje przysmaków? Najpierw węszy a gdy tylko wyczuje ciekawy zapach podąża za nim aż odnajdzie źródło przyjemnej woni. Zatem młode sarny pozbawione zapachu dodatkowo ukryte w trawie poza zasięgiem wzroku drapieżnika jest niezauważalne i zupełnie bezpieczne. Matka nie chcąc sprowadzać niebezpieczeństwa, na jeszcze „niezdarnie” poruszające się młode, porzuca je w ukryciu by nie przeszło jej zapachem  a kontakt z potomstwem ogranicza do niezbędnego karmienia nawet raz na 10-12 godzin. Dotykając zwierzę pozostawiamy na jego sierści zapach, co zwiększa ryzyko porzucenia przez matkę oraz  naraża na atak drapieżników. Pamiętaj!  Gdy zauważysz młode zwierzę nie podchodź i nie zabieraj go z miejsca ukrycia znanego matce. Taką samą zasadę należy przyjąć kiedy napotkamy na swojej drodze młodego ptaka. Tak zwane podloty, które możemy rozpoznać po krótszym ogonie oraz żółtawych zgrubieniach u nasady dzioba  opuszczają gniazdo zanim są zdolne do pełnosprawnego lotu. W okresie nauki latania większość czasu spędzają na ziemi lub niskich partiach gałęzi. Nie zostają jednak pozostawione same sobie, ich rodzice nadal się nimi opiekują, przynosząc im pokarm. Przenosząc lub zabierając podlota  uniemożliwiamy dorosłym ptakom opiekę nad potomstwem, co w najczarniejszym scenariuszu skutkuje śmiercią z głodu.

"Maj w ogrodzie" 2020

  Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza do udziału w akcji, podczas której w zamian za przysłowiowe „śmieci” mieszkańcy będą mogli otrzymać sadzonki roślin do swoich ogrodów;  zarówno tych przydomowych jak i tych,  znajdujących się na balkonach. Wśród wydawanych roślin spakowanych w pakiety liczące  27 szt. znajdą się kwiaty: lobelie, smagliczki, petunie, goździki chińskie, werbeny, sanwitalie, żeniszki oraz zioła: bazylia, szałwia, mięta, majeranek.   ZGŁOSZENIA Aby wziąć udział w akcji należy dokonać zgłoszenia na adres  cee@um.grudziadz.pl  lub telefonicznie pod nr 56/ 46-56-200 pamiętając  o podaniu w wiadomości mailowej hasła „Maj w ogrodzie”, imienia, nazwiska oraz numeru telefonu. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach 11-15 maja.
W związku z ograniczoną ilością zestawów roślin liczy się kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik może otrzymać wyłącznie 1 zestaw roślin.   ODBIÓR ROŚLIN Odbiór roślin będzie odbywał się w dniach 18-22 maja z parkingu przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu. W związku z obecną sytuacją każdy uczestnik akcji zostanie poinformowany
o dokładnej dacie oraz godzinach odbioru- indywidualnej dla każdego  uczestnika.  W zamian za rośliny uczestnik zobowiązany jest przynieść w dniu odbioru 2 zestawy materiałów recyklingowych spośród podanych poniżej. Zestawy recyklingowe do wyboru: - 5 wytłaczanek po jajkach - 5 dużych puszek metalowych (np. po psiej karmie) - 5 kartoników po chusteczkach higienicznych - 10 rolek po ręczniku papierowym - 5 słoików - 10 doniczek plastikowych po kwiatach   Mięta meksykańska Rozmaryn Bazylia Szałwia       Petunia Smagliczka nadmorska Goździk chiński Floks letni Werbena Starzec Sanwitalia Dalia letnia Gazania   Coleus

Zakaz wstępu do lasu

AKTUALIZACJA: zakaz wstępu został przedłużony do 19.04.2020 r. Z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa Maciej Glamowski Prezydent Grudziądza zdecydował o zamknięciu Lasów Komunalnych Miasta Grudziądza
Zakaz wstępu obowiązuje do 14.04.2020 r.
#zostanwdomu to szybciej wrócisz na leśne ścieżki!

Pokaż wszystkie aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
          1 2
3 4 5 6
7
  • sie 07

    Termin sprzedaży drewna

    Uwaga!!!   Sprzedaż drewna odbywa się w Referacie Lasów Komunalnych - Biurze Lasów Komunalnych miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór przy ul. Nad Torem 1.  Najbliższa sprzedaż drewna z 07.08.2020 r. zostaje odwołana. Termin kolejnej sprzedaży wkrótce zostanie podany.  

8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
  • sie 07

    Termin sprzedaży drewna

    Uwaga!!!   Sprzedaż drewna odbywa się w Referacie Lasów Komunalnych - Biurze Lasów Komunalnych miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór przy ul. Nad Torem 1.  Najbliższa sprzedaż drewna z 07.08.2020 r. zostaje odwołana. Termin kolejnej sprzedaży wkrótce zostanie podany.  

Pokaż wszystkie z tego miesiąca

Pokaż wszystkie wydarzenia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij