Przejdź do treści

Centrum Edukacji Ekologicznej

Z życia Centrum Edukacji Ekologicznej

Zimowe warsztaty ekologiczne

    Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza uczniów szkół podstawowych (klas I-V) do udziału w zimowych warsztatach ekologicznych:   Tajemnice zwierząt leśnych   Warsztaty będą odbywały się w siedzibie CEE, ul Nad Torem 1, w godzinach 11.00 - 13.00 według następującego harmonogramu: I tydzień II tydzień 30 stycznia 2017 r. – Zwierzęta malowane. 31 stycznia 2017 r. – Czy ta sowa może latać? 1 lutego 2017 r. – Kicający zając. 2 lutego 2017 r. – Zabawny lis.   6 lutego 2017 r. – Kuna z kółek. 7 lutego 2017 r. – Dziki dzik. 8 lutego 2017 r. – Jeż z igłami. 9 lutego 2017 r. – Recyklingowy daniel.   Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy dziecko w towarzystwie dorosłego opiekuna. Zgłoszenia na zajęcia są przyjmowane pod numerem tel. 56/46 56 200.  Liczba miejsc ograniczona.   Regulamin zimowych warsztatów ekologicznych Tajemnice zwierząt leśnych Organizatorem warsztatów jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom ciekawostek na temat zwierząt leśnych mieszkających na terenie Lasów Komunalnych Miasta Grudziądza, a także pokazanie
w jaki sposób wykorzystując odpady można stworzyć elementy dekoracyjne czy zabawki. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 lat. Dziecko, aby uczestniczyć w warsztatach musi przyjść z dorosłym opiekunem. Opiekun jest odpowiedzialny za dziecko, z którym uczestniczy w warsztatach. Liczba dzieci biorących udział w warsztatach jest ograniczona. Na poszczególne spotkanie zapraszamy maksymalnie 12 dzieci plus ich opiekunów. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Nad Torem 1. Zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w warsztatach należy dokonać pod nr telefonu
56/46 56 200. Organizator zapewnia materiały, które będą wykorzystywane podczas zajęć praktycznych. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zajęć uczestników, którzy zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie. Zgłoszenie dziecka do udziału w warsztatach jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, jak również z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka i opiekuna.     NA PIERWSZE ZAJĘCIA NALEŻY PRZYNIEŚĆ WYPEŁNIONĄ PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA USTAWOWEGO PONIŻSZĄ ZGODĘ!!!

Regulamin sprzedaży drewna

 Regulamin sprzedaży drewna   Prosimy o zapoznanie się z nowym cennikiem
  http://cee.grudziadz.pl/contents/50   PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA  

Nowy cennik

UWAGA! OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU OBOWIĄZUJE NOWY CENNIK SPRZEDAŻY DREWNA Prosimy o zapoznanie się z regulaminem sprzedaży http://cee.grudziadz.pl/contents/content/52/71   PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA   Cennik drewna wielkowymiarowego (PKS):
  Cennik drewna średniowymiarowego, małowymiarowego i kominkowego (PKS): Cennik drewna średniowymiarowego, małowymiarowego (PKN):  

Spacer z Leśniczym - zimowe dokarmianie zwierząt

Leśniczy Lasów Komunalnych zaprasza na kolejny spacer po Lesie Rudnickim, w trakcie którego przedstawi sposoby prawidłowego dokarmiania dzikiej zwierzyny. Wspólnie z uczestnikami wyłoży karmę w paśnikach oraz sól w lizawkach. Podasz pierwszego spaceru w 2017 roku na krótkich warsztatach w CEE kończących spacer, mieszkańcy poznają podstawowe zasady dokarmiania zimą ptaków oraz będą mogli wykonać dla skrzydlatych przyjaciół karmniki.

Na zakończenie spaceru przewidziany jest ciepły posiłek :)

Start - godz. 11:00, zbiórka – główne wejście do Lasu Rudnickiego (przy Rondzie Popiełuszki).
Liczba uczestników ograniczona. Obowiązują zapisy (726-301-636).
Więcej informacji pod nr tel. 56/46-56-200  

Warsztaty bożonarodzeniowe "Ekoloogia na codzień i na Święta"

      W Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu od końca listopada przeprowadzane są warsztaty bożonarodzeniowe "Ekologia na codzień i na Święta". Każdego dnia gościmy kilkadziesiąt osób, uczniów szkół podstawowych, po to aby wspólnie wykonać ozdoby świąteczne. W tym roku, w myśl tematu przewodniego warsztatów, postawiliśmy na ekologię czyli do wykonania dekoracji wykorzystujemy "śmieci" - rolki po papierze toaletowym, ręcznikach papierowych, stare kalendarze ścienne itp. Uczestnicy jak zwykle wychodzą z warsztatów zadowoleni :), a efekty ich pracy podziwiać można w zamieszczonej poniżej galerii.  

"Chrońmy Środowisko 2016/2017"

             Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne do udziału w konkursie ekologicznym pn. „Chrońmy Środowisko 2016/2017”.      UWAGA!!! Nastąpiła zmiana regulaminu względem ubiegłych lat.       Regulamin konkursu ekologicznego  „Chrońmy Środowisko 2016/2017”  1.      Cel konkursu. 1.1. Aktywizacja dzieci i młodzieży. 1.2. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi jakimi są baterie małogabarytowe. 1.3. Ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów zmieszanych.  2.      Organizacja konkursu. 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 2.2. Informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 56/46 56 200. 2.3. Konkurs rozgrywany jest w czterech kategoriach: I kategoria - przedszkola, II kategoria - szkoły podstawowe, III kategoria - szkoły gimnazjalne, IV kategoria - szkoły ponadgimnazjalne, 2.4. Zgłoszenia udziału placówki w konkursie dokonuje nauczyciel (opiekun) pod nr telefonu 56/46-56-200, elektronicznie na adres cee@um.grudziadz.pl lub na piśmie dostarczając kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 do dnia 25 listopada 2016 r. 2.5. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 4/16 z dnia 10 marca 2016 r.) 2.6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. 2.7. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej  www.cee.grudziadz.pl  3.      Kryteria oceny 3.1. Konkurs polega na zbiórce zużytych baterii. 3.2. Zgłoszona do konkursu placówka zobowiązana jest do odbioru od uczniów/przedszkolaków baterii, które następnie przekaże do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych, np. PSZOK w Grudziądzu, ul. Składowa 21, Organizacja Odzysku REBA lub innych punktów zajmujących się odbiorem odpadów niebezpiecznych. 3.3. Placówka jest również odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji ze zbiórki baterii przynoszonych przez jej uczniów/przedszkolaków. 3.4. Dokumentację z przeprowadzonej zbiórki w danej placówce należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu do dnia 12 maja 2017 r. 3.5. Na pełną dokumentację ze zbiórki baterii składa się wypełniony zał. nr 2 do Regulaminu oraz potwierdzenie przekazania zebranych baterii do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych. 3.6. O zwycięstwie w konkursie decydować będzie ilość zużytych baterii zebranych przez indywidualnego ucznia/przedszkolaka, w czasie trwania konkursu, podana
w sztukach.  4.      Terminarz: Termin składania  zgłoszeń do wzięcia udziału w konkursie – 25 listopada 2016 r. Termin składania dokumentów z przeprowadzonej zbiórki - 12 maja 2017 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród zwycięzcom – placówki zostaną poinformowane oddzielnym pismem.  5.      Nagrody: Dyplomy i nagrody rzeczowe dla indywidualnych uczniów/przedszkolaków za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej z kategorii.    

Motory i quady rozjeżdżają las

Leśniczy Lasów Komunalnych oraz mieszkańcy Grudziądza zwrócili uwagę na pojawiające się na terenie Lasów Komunalnych Miasta Grudziądza nielegalne przejażdżki crossów i quadów.  Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Art. 29, ust 1) wjazd pojazdem silnikowym do lasu jest zabroniony! Dopuszczalny jest on tylko po drogach publicznych lub wyraźnie oznakowanych. Ponadto Leśniczy Lasów Komunalnych, Mateusz Cieślakiewicz, przypomina że taka przejażdżka po lesie może okazać się bardzo kosztowna – zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1971 roku kodeks wykroczeń, nielegalny wjazd do lasu jest wykroczeniem karanym mandatem nawet do 500 złotych. I wreszcie najgorsze: jeżeli sprawca takiej nielegalnej przejażdżki zniszczył cenne okazy roślin lub zwierząt będących pod ochroną, powinien liczyć się z karą pozbawienia wolności nawet do 2 lat, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny ( Art. 181 ust 1 i 2). Amatorzy takich  rajdów na terenach leśnych nie zdają sobie sprawy, że hałas i dewastacja poszycia mogą spowodować nieodwracalne szkody w środowisku i są niebezpieczne dla osób odwiedzających las. Aby zapobiec takim zdarzeniom, Leśniczy współpracuje ściśle z Policją oraz Strażą Miejską. Bierzmy przykład z quadowców, którzy są skłonni przemieszczać się wiele kilometrów, by dojechać na specjalnie przygotowane tory off-roadowe, i niejednokrotnie angażują się w akcje związane z ochroną przyrody. Najbliższy taki tor znajduje się pod Chełmnem. ZAUWAŻYŁEŚ PODOBNĄ SYTUACJĘ - POWIADOM ODPOWIEDNIE SŁUŻBY! STRAŻ MIEJSKA 986 POLICJA 997 LUB 112 LEŚNICZY 667-663-633

Rozstrzygnięcie konkursu "Zbieramy owoce drzew leśnych"

       W ubiegły czwartek tj. 10 listopada 2016 r. w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Nad Torem 1 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego „Zbieramy owoce drzew leśnych”. Konkurs polegał na zbiórce kasztanów i żołędzi, które w okresie zimowym zostaną przeznaczone na dokarmianie zwierząt leśnych Lasu Rudnickiego, natomiast o zwycięstwie decydowała ilość owoców drzew leśnych (w kg) zebranych przez indywidualnego uczestnika. Konkurs rozegrany został w dwóch kategoriach: przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych.        W tegorocznej, X już, edycji konkursu został ustanowiony nowy rekord zebranych przez jego uczestników, który wynosi 19.151,82 kg. Do tegorocznej edycji przystąpiło 6 przedszkoli i 10 szkół  podstawowych – w sumie 388 uczestników.       Wśród przedszkoli najwięcej owoców drzew leśnych zebrano w Przedszkolu Miejskim Tarpno – 1696 kg. Na drugim miejscu jest Przedszkole Miejskie Kopernik – 1481,42 kg, a na trzecim – Przedszkola Miejskie Rządz – 1016,4 kg. Przedszkolaki łącznie zebrały 6097,82 kg.            Spośród szkół najwięcej owoców zebrali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 7 - 2665 kg, niewiele mniej uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 - 2331 kg, natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 – 2300 kg. Uczniowie szkół podstawowych klas I-III zebrali łącznie 13054 kg owoców drzew leśnych.     A oto lista laureatów   Kategoria – przedszkole: I m-ce  Weronika Wdowczyk z PM Tarpno, która zebrała 630 kg owoców drzew leśnych II m-ce Daniel Skorupka z PM Tarpno, który zebrał 559 kg owoców drzew leśnych III m-ce Szymon Gackowski z PM Kuntersztyn, który zebrał 400 kg owoców drzew leśnych III m-ce Karolina Szymiczek z PM Rządz, która zebrała 400 kg owoców drzew leśnych   wyróżnienia otrzymali: Igor Pesta z PM Kopernik Agata Brzezińska z PM Kopernik Jan Salamon z PM Kopernik Lena Wiczarska z PM Kopernik  Szymon Grabowski z PM Kopernik Aleksandra Piechota z PM Kopernik Maja Ładzik z PM Tarpno Szymon Stępień z PM Tarpno Emilia Lewitzka z PM Tarpno Jakub Drozd z PM Kuntersztyn Igor Janik z PM Kuntersztyn Marcel Majka z PM Rządz Marta Banaszewska z PM Rządz   Kategoria – szkoła podstawowa: I m-ce  Daria Anuszewska z SP 20, która zebrała 602 kg owoców drzew leśnych II m-ce Patryk Kopczyński z SP 4, który zebrał 565 kg owoców drzew leśnych III m-ce Sandra Dłużewska z SP 3, która zebrała 562 kg owoców drzew leśnych   wyróżnienia otrzymali: Kewin Wrzesiński z SP 3 Piotr Hausmann z SP 3 Karol Tarnowski z SP 4 Iwo Graczkowski z SP 4 Marcelina Listowska SP 7 Piotr Paprota  z SP 7 Alicja Szafrańska z SP 16 Szymon Kęsik z SP 7   Laureatom serdecznie gratulujemy!  

Sosna konterenowa

W oddziale 29c Lasów Komunalnych po raz pierwszy zastosowano metodę sztucznego odnowienia drzewostanu, wykorzystując do tego celu sadzonki sosny kontenerowej. Zgodnie ze wskazaniami gospodarczymi, zawartymi w Planie Urządzenia Lasu w oddziale 29c wycięto dojrzały drzewostan sosnowy, stosując zabieg gospodarczy zwany rębnią zupełną, tak aby w pełni wykorzystać bogactwo lasu i jego surowiec drzewny.  fot. Szkółka Leśna Bielway Sadzonki sosny kontenerowej, wykorzystane do odnowienia wspomnianej powierzchni, pochodzą ze Szkółki Leśnej Bielawy z Nadleśnictwa Dobrzejewice. Szkółka „Bielawy" jest jedyną w regionie kujawsko-pomorskim szkółką leśna wyspecjalizowaną w produkcji sadzonek drzew z zakrytym systemem korzeniowym, w tzw. kontenerach. Uruchomiono ją w 2010 roku. Sadzonki z zakrytm systemem korzeniowym, dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii, mogą być sadzone zarówno wczesną wiosną, jak i późną jesienią. Mikoryzowanie sadzonek, czyli zapewnienie im wsparcia w postaci strzępek grzybni Hebeloma Crustuliniforme, znacząco zwiększa powierzchnię chłonną korzeni. Sadzonki sosny kontenerowej przyjmują się prawie w 100 % i nie wymagają pózniejszych poprawek.     * zdjęcie w miniaturze oraz zdjęcie sadzonki za uprzejmością Szkółki Leśnej Bielwy  - zapraszamy na ich stronę!

Pokaż wszystkie aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17
18
19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
  • sty 30

    Zimowe warsztaty ekologiczne

        Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza uczniów szkół podstawowych (klas I-V) do udziału w zimowych warsztatach ekologicznych:   Tajemnice zwierząt leśnych   Warsztaty będą odbywały się w siedzibie CEE, ul Nad Torem 1, w godzinach 11.00 - 13.00 według następującego harmonogramu: I tydzień II tydzień 30 stycznia 2017 r. – Zwierzęta malowane. 31 stycznia 2017 r. – Czy ta sowa może latać? 1 lutego 2017 r. – Kicający zając. 2 lutego 2017 r. – Zabawny lis.   6 lutego 2017 r. – Kuna z kółek. 7 lutego 2017 r. – Dziki dzik. 8 lutego 2017 r. – Jeż z igłami. 9 lutego 2017 r. – Recyklingowy daniel.   Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy dziecko w towarzystwie dorosłego opiekuna. Zgłoszenia na zajęcia są przyjmowane pod numerem tel. 56/46 56 200.  Liczba miejsc ograniczona.   Regulamin zimowych warsztatów ekologicznych Tajemnice zwierząt leśnych Organizatorem warsztatów jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom ciekawostek na temat zwierząt leśnych mieszkających na terenie Lasów Komunalnych Miasta Grudziądza, a także pokazanie w jaki sposób wykorzystując odpady można stworzyć elementy dekoracyjne czy zabawki. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 lat. Dziecko, aby uczestniczyć w warsztatach musi przyjść z dorosłym opiekunem. Opiekun jest odpowiedzialny za dziecko, z którym uczestniczy w warsztatach. Liczba dzieci biorących udział w warsztatach jest ograniczona. Na poszczególne spotkanie zapraszamy maksymalnie 12 dzieci plus ich opiekunów. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Nad Torem 1. Zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w warsztatach należy dokonać pod nr telefonu 56/46 56 200. Organizator zapewnia materiały, które będą wykorzystywane podczas zajęć praktycznych. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zajęć uczestników, którzy zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie. Zgłoszenie dziecka do udziału w warsztatach jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, jak również z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka i opiekuna.     NA PIERWSZE ZAJĘCIA NALEŻY PRZYNIEŚĆ WYPEŁNIONĄ PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA USTAWOWEGO PONIŻSZĄ ZGODĘ!!!

31      
  • sty 30

    Zimowe warsztaty ekologiczne

        Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza uczniów szkół podstawowych (klas I-V) do udziału w zimowych warsztatach ekologicznych:   Tajemnice zwierząt leśnych   Warsztaty będą odbywały się w siedzibie CEE, ul Nad Torem 1, w godzinach 11.00 - 13.00 według następującego harmonogramu: I tydzień II tydzień 30 stycznia 2017 r. – Zwierzęta malowane. 31 stycznia 2017 r. – Czy ta sowa może latać? 1 lutego 2017 r. – Kicający zając. 2 lutego 2017 r. – Zabawny lis.   6 lutego 2017 r. – Kuna z kółek. 7 lutego 2017 r. – Dziki dzik. 8 lutego 2017 r. – Jeż z igłami. 9 lutego 2017 r. – Recyklingowy daniel.   Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy dziecko w towarzystwie dorosłego opiekuna. Zgłoszenia na zajęcia są przyjmowane pod numerem tel. 56/46 56 200.  Liczba miejsc ograniczona.   Regulamin zimowych warsztatów ekologicznych Tajemnice zwierząt leśnych Organizatorem warsztatów jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom ciekawostek na temat zwierząt leśnych mieszkających na terenie Lasów Komunalnych Miasta Grudziądza, a także pokazanie w jaki sposób wykorzystując odpady można stworzyć elementy dekoracyjne czy zabawki. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 lat. Dziecko, aby uczestniczyć w warsztatach musi przyjść z dorosłym opiekunem. Opiekun jest odpowiedzialny za dziecko, z którym uczestniczy w warsztatach. Liczba dzieci biorących udział w warsztatach jest ograniczona. Na poszczególne spotkanie zapraszamy maksymalnie 12 dzieci plus ich opiekunów. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Nad Torem 1. Zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w warsztatach należy dokonać pod nr telefonu 56/46 56 200. Organizator zapewnia materiały, które będą wykorzystywane podczas zajęć praktycznych. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zajęć uczestników, którzy zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie. Zgłoszenie dziecka do udziału w warsztatach jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, jak również z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka i opiekuna.     NA PIERWSZE ZAJĘCIA NALEŻY PRZYNIEŚĆ WYPEŁNIONĄ PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA USTAWOWEGO PONIŻSZĄ ZGODĘ!!!

Pokaż wszystkie z tego miesiąca

Pokaż wszystkie wydarzenia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij