Przejdź do treści

Centrum Edukacji Ekologicznej

Z życia Centrum Edukacji Ekologicznej

Drzwi otwarte CEE 2017 - lato

      W ubiegłą sobotę, tj. 19 sierpnia 2017 roku na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Drzwi otwarte CEE - Grudziądzkie daniele w czterech porach roku". Uczestnicy tradycyjnie odwiedzili kwaterę z danielami, dowiedzieli się jakie znaczenie w środowisku leśnym maja mrówki, poznali sposób pomiaru drewna opałowego oraz sprawdzili swoją wiedzę w zakresie segregacji odpadów.  

Drzwi otwarte CEE - Grudziadzkie daniele w czterech porach roku - lato 2017

     Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zwraca się z prośbą o przekazanie Państwa pracownikom zaproszenia na drzwi otwarte CEE   „Grudziądzkie daniele w czterech porach roku - lato”     Spotykamy się 19 sierpnia 2017 r. o godz. 1000, 1200 lub 1400  w siedzibie CEE przy ul. Nad Torem 1.             Zapraszamy mieszkańców Grudziądza (indywidualnie, nie grupy zorganizowane) na zwiedzanie zagrody dla danieli przy Centrum Edukacji Ekologicznej. Akcja ma na celu ukazanie zwierząt w środowisku możliwie najbardziej zbliżonym do naturalnego w okresie lata. Zwiedzający będę mieli okazję zobaczyć jak zmienia się wygląd i zachowanie danieli w różnych porach roku. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. 726-301-636 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!  

"Zakręcona ekologia" - Sprzątanie świata 2017

Centrum Edukacji Ekologicznej, działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu wraz z Miejskim Zakładem Komunikacji  Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie "Zakręcona ekologia". Zbierz przynajmniej 1 kg nakrętek i weź udział w konkursie! Pomóżcie nam zebrać 3 tony plastikowych nakrętek 3 razy TAK ! PIERWSZA tona = 2 protezy kończyn dla psów DRUGA tona = 2 domki dla porzuconych kotów TRZECIA tona = 2 budy dla psów ze schroniska Odmień los czworonogów!   Nagroda główna - BON SODEXO o wartości 1.000 zł !   Wystarczy, że w dniach 16-31 sierpnia 2017 r. oddasz plastikowe nakrętki w PSZOK-u (ul. Składowa 21, tel. 56 45 04 235) lub CEE (ul. Nad Torem 1, tel. 56 46 56 200) -----------------------------------------------------------------------------   Regulamin konkursu ekologicznego „Zakręcona ekologia”    1. Cel konkursu 1.1.  Aktywizacja mieszkańców Grudziądza. 1.2.  Utrwalenie zasad prawidłowej segregacji odpadów na terenie Gminy-miasta Grudziądz. 1.3.  Zachęcenie grudziądzan do przyłączenia się do zbierania plastikowych nakrętek po butelkach PET, które zostaną przekazane na cele charytatywne.  2. Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu oraz Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie w przypadku zdobycia nagrody rzeczowej będą zobowiązane do zgłoszenia się po jej odbiór z pełnoletnim opiekunem. 2.4. Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że akceptuje niniejszy regulamin. 2.5. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej  www.cee.grudziadz.pl zakładka *Konkursy z nagrodami oraz dostępny będzie w punktach zbiórki nakrętek. 2.6. Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa powołana przez Organizatorów. 3. Kryteria konkursu 3.1. Konkurs polega na zbiórce plastikowych nakrętek. 3.2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przyniesienie min. 1 kg czystych nakrętek plastikowych lub krotności!!! 3.3. W dokumentacji ze zbiórki umieszczana będzie ilość kilogramów oddanych nakrętek, zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. 3.4. Każdy uczestnik zbiórki otrzyma dokument WZ potwierdzający oddanie nakrętek w jednym z punktów (PSZOK lub CEE), na którym znajdzie się jego imię, nazwisko, numer telefonu, ilość nakrętek wyrażona w kilogramach, zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku, a także jego własnoręczny podpis. 3.5. Zbiórka będzie prowadzona w dniach 16-31 sierpnia 2017 roku w dwóch punktach rozmieszczonych na terenie miasta: 1)      w Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Nad Torem 1, w godzinach: pn.- czw. 7:30 – 15:00 oraz w pt. 7:30 – 13:00. 2)      w PSZOK-u ul. Składowa 21, w godzinach: pon. 12:00 - 20:00, wt. – pt. 10:00 -18:00 oraz w sobotę 8:00-14:00. 3.6. Zgromadzone w wyniku konkursu nakrętki zostaną oddane do firmy recyklingowej. Kwota uzyskana ze sprzedaży nakrętek będzie przeznaczona na zakup domków dla kotów, protez dla psów po amputacji kończyn lub z bezwładnością kończyn oraz bud dla bezdomnych psów. 3.7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia od uczestnika konkursu nakrętek plastikowych niespełniających kryteriów niniejszego regulaminu (po butelkach innych niż PET, brudnych). 3.8. O zwycięstwie w konkursie decydować będzie ilość nakrętek wyrażona w kilogramach, zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku, oddana przez indywidualną osobę. 3.9. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 9 września 2017 roku ok. godziny 15:15 na scenie na Błoniach Nadwiślańskich podczas festynu ekologicznego „Posprzątajmy grudziądzki brzeg Wisły!” zorganizowanego w ramach akcji „Sprzątanie Świata 2017”. 4.      Nagrody Dyplomy i nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu, którzy zbiorą największą ilość nakrętek plastikowych (trzy pierwsze miejsca).  

Spacer z leśniczym o świcie

            W sobotę 15 lipca 2017 roku ścieżkami Lasu Rudnickiego odbył się "Spacer z Leśniczym o świcie".  Zbiórka zaplanowana była na godzinę 2:50 i tak punktualnie stawiło się 68 uczestników. Wschodu słońca wyczekiwaliśmy na Plaży Dzikiej nad Jeziorem Rudnickim. Tam omówiliśmy charakterystykę jeziora, wyspy na nim się znajdującej oraz opowiedzieliśmy o ptakach wodnych i brodzących zamieszkujących ten teren. Gdy zrobiło się jasno ruszyliśmy na wyprawę, w trakcie której poruszono takie zagadnienia jak: rodzaj upraw leśnych, gospodarka leśna, charakterystyka cisa, rola mrówek w lesie. Zakończenie spaceru odbyło się w siedzibie CEE gdzie uczestnicy zostali poczęstowani śniadaniem, a także otrzymali pamiątkowe kubki. Zapraszamy do obejrzenia galerii :)

"Grudziadzki Przyjaciel Przyrody 2017"

      Centrum Edukacji Ekologicznej, działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej o Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu serdecznie zaprasza mieszkańców Grudziądza do udziału w kolejnej edycji konkursu przyrodniczo-ekologicznego "Grudziądzki Przyjaciel Przyrody"     Regulamin konkursu przyrodniczo-ekologicznego  „Grudziądzki Przyjaciel Przyrody”   1.  Cel konkursu  1.1.    Aktywizacja mieszkańców Grudziądza.  1.2.    Rozbudzanie zainteresowania przyrodą. 1.3.    Zainteresowanie zasadami prawidłowej segregacji odpadów.  1.4.    Zachęcenie do pogłębiania wiedzy dotyczącej tematyki niniejszego konkursu.  1.5.    Umiejętność wykazania posiadanej wiedzy.   2.  Organizacja konkursu  2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu  2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200.  2.3. Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Grudziądza – bez ograniczenia wiekowego.  2.4. Obowiązują zapisy pod nr tel. 726-301-636. Liczba miejsc ograniczona.  2.5. Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że akceptuje niniejszy regulamin;  2.6. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 44/16 z dnia 6 grudnia 2016 r.)  2.7. W przypadku nieobecności laureatów konkursu na jego rozstrzygnięciu osoby nagrodzone zobowiązane są do odbioru nagrody w ciągu 20 dni roboczych liczonych od daty rozstrzygnięcia konkursy.    Uwaga!  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.   3.  Kryteria konkursu 3.1.    Konkurs polega na rozwiązaniu testu zawierającego 50 pytań jednokrotnego wyboru lub otwartych o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. 3.2.    Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego rozwiązywania testu, bez korzystania
z jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz. 3.3.    Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 45 minut. Po upływie wyznaczonego czasu pytania bez odpowiedzi uznane zostaną za błędnie rozwiązane. 3.4.    Zakres tematyczny testu oraz proponowana bibliografia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, który jest również dostępny na stronie internetowej www.cee.grudziadz.pl w zakładce *Konkursy z nagrodami. 3.5.    Odpowiedzi będą punktowane w skali od 1 do 3 punktów. 3.6.    Zwycięża osoba, która zdobędzie największą ilość punktów. 3.7.    Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika konkursu w przypadku nieprzestrzegania przez niego niniejszego regulaminu. 3.8.    W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów przez więcej niż jednego uczestnika przewidziana jest dogrywka, która odbędzie się w terminie, o którym zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie, jednak nie późniejszym niż 7 września 2017 r.   4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Podanie/zaznaczenie poprawnych odpowiedzi w teście.   5. Terminarz: Termin rozwiązywania testu – 2 września 2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie CEE  przy ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu. Termin uroczystego podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 9 września 2017 roku na Błoniach Nadwiślańskich podczas akcji „Sprzątanie Świata 2017”.   6. Nagrody Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Osoba, która zajmie I miejsce, a tym samym zdobędzie tytuł „Grudziądzkiego Przyjaciela Przyrody 2017” otrzyma nagrodę w postaci vouchera SODEXO o wartości 1000 zł ufundowaną przez Zakład Usług Leśnych „KOS”.      

Dary lasu

Dla wszystkich miłośników przyrody las jawi się jako przyjaciel, który ukoi nerwy po całym dniu pracy, da schronienie w upalny dzień, ogrzeje nas swoim drewnem w zimowe wieczory, ale także podzieli się z nami swoim bogactwem. Kto z nas nie pił pysznej herbatki lipowej, nie zajadał się poziomkami czy jeżynami, nie zrobił jajecznicy na podgrzybku? Jednak lipiec to miesiąc, w którym możemy spotkać na leśnych ścieżkach miłośników konfitur, soków i (przede wszystkim!) pierogów z jagodami! Jagoda to potoczna nazwa Borówki czarnej (Vaccinium myrtillus), bogatej w Witaminę C, która zwiera także błonnik pokarmowy, regulujący pracę przewodu pokarmowego.   fot. Arkadiusz Kikulski

Termin sprzedaży drewna

Sprzedaż drewna odbywa się w Biurze Lasów Komunalnych miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór przy ul. Nad Torem 1. Najbliższa sprzedaż drewna opałowego odbędzie się --.--.---- r. od godz. --:--

Konkurs fotograficzny "Akcja z Centrum"

      Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza wszystkich mieszkańców Grudziądza do udziału w konkursie fotograficznym   „Akcja z Centrum”     Regulamin konkursu fotograficznego   1.      Cel konkursu   1.1.    Rozbudzanie zainteresowań związanych z działalnością Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu.   1.2.    Inspirowanie do szukania ciekawych ujęć.   1.3.    Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.   2.      Organizacja konkursu   2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.   2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200.   2.3. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Grudziądza.   2.4. Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że:   2.4.1.      Akceptuje niniejszy regulamin;   2.4.2.      Wyraża zgodę na wykorzystanie fotografii do zadań własnych Organizatora;   2.4.3.      Jest autorem zdjęcia.   2.5. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej  www.cee.grudziadz.pl  zakładka *Konkursy z nagrodami.   2.6. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 44/16 z dnia 6 grudnia 2016 r.).   2.7. W przypadku nieobecności laureatów konkursu na jego rozstrzygnięciu osoby nagrodzone zobowiązane są do odbioru nagrody w ciągu 20 dni roboczych liczonych od daty rozstrzygnięcia konkursy.   Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.   3.      Kryteria konkursu :   3.1.    Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia podczas akcji organizowanej przez
Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu. Dotyczy akcji, które już się odbyły, jak i tych, które są zaplanowane:   15 lipca „Spacer z leśniczym o świcie” Las Rudnicki 5 sierpnia „II Nadwiślański Arm-Turniej w Grudziądzu” Główny Rynek 19 sierpnia „Grudziądzkie daniele w czterech porach roku – lato” siedziba CEE   3.2. Dokumentacja powinna zawierać: maksymalnie trzy wywołane w kolorze zdjęcia dobrej jakości w formacie 20x30, podpisane na odwrocie (nazwisko i imię  autora, numer telefonu) oraz te same zdjęcia zapisane na płycie CD w formacie jpg. Taki zestaw wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniowa należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do 24 sierpnia 2017 r.   3.3. Przedmiotem konkursu są zdjęcia wykonane samodzielnie, będące oryginałami.   3.4. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).   3.5. Jeden uczestnik składa jedno zdjęcie.   3.6. Przekazane na konkurs zdjęcia nie będą oddawane autorom.   4. Kryterium oceny   4.1. Ocenie będzie podlegało:   4.1.1. Pomysł autora na wykonanie zdjęć.   4.1.2. Zgodność wykonanego zdjęcia z tematem.   4.1.3. Ciekawe ujęcie.   4.1.4. Dopuszcza się korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). Natomiast nie będą akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej oraz powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).   5. Terminarz:   Termin nadsyłania zdjęć wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową – 24 sierpnia 2017 r.   Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 9 września 2017 r.
Błonia Nadwiślańskie podczas akcji „Sprzątanie Świata 2017”.   6. Nagrody   Wśród uczestników konkursu Komisja Konkursowa dokona oceny zdjęć i wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.    

Warsztaty wakacyjne "Sosna - królowa Lasu Rudnickiego"

       Od poniedziałku 3 lipca w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu odbywają się wakacyjne warsztaty "Sosna - królowa Lasu Rudnickiego". Uczestnicy przekonali się na własne oczy, że sosna króluje w Lesie Rudnickim, poznali dwa rodzaje upraw sosny, dowiedzieli się jakie szkodniki są zagrożeniem dla tego drzewa oraz jakie właściwości lecznicze ma sosna.         Podczas każdego ze spotkań wykonywali ozdoby związane z sosną: naturalny obrazek sosny czy woreczek zapachowy z sosnowym olejkiem eterycznym.         12 lipca zakończył się drugi tydzień spotkań wakacyjnych. Tym razem omówiona została charakterystyka sosny, a także rola i rodzaje jej szyszek. Uczestnicy ozdobili metalowe puszki metodą decoupage, a następnie posadzili w nich siewki sosny. Na kolejnym spotkaniu natomiast stworzyliśmy hotele owadzie z wykorzystaniem sosnowych szyszek (z sosny zwyczajnej oraz wejmutki), a także sosnowej kory.         Przez kolejne trzy dni, tj. 17-19 lipca odbyły się kolejne spotkania w ramach warsztatów wakacyjnych. Był plener malarski, tworzenie dekoracji z szyszek sosnowych, a na zakończenie oczywiście ognisko i kiełbaski :) To był wspaniały czas. Do zobaczenia za rok :)

Pozstrzygnięcie konkursów organizowanych z KMPSP w Grudziądzu

      Dzisiaj, tj. 21 czerwca 2017 roku, w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej przeprowadzono rozstrzygnięcie konkursów plastycznych organizowanych wspólnie z Komendą miejską Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Konkurs "Bezpieczne Wakacje" polegał na stworzeniu pracy plastycznej przedstawiającej zasady prawidłowych zachowań podczas wakacyjnej rekreacji, a skierowany był do przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Natomiast konkurs "Stop pożarom lasów" polegał na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej wpływ pożaru na środowisko leśne oraz na życie człowieka. W nim mogli wziąć udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. Obydwa konkursy cieszyły się dużym powodzeniem, złożono w nich w sumie 120 prac.   LISTA LAUREATÓW: "Bezpieczne wakacje" - przedszkola I miejsce – Wiktoria Eichler  PM Kuntersztyn II miejsce – Weronika Walawander PM Rządz III miejsce – Szymon Grabowski PM Kopernik Wyróżnienie: Zuzanna Gąceżewicz PM Tarpno Laura Giemza PM Kuntersztyn Szymon Szafrański PM Kuntersztyn Tomasz Cichoracki PM Kuntersztyn Jagoda Kilkowska PM Rządz Marcel Majka PM Rządz Kacper Kostelecki PM Rządz Karolina Szymiczek PM Rządz Julian Kot PM Rządz Kaja Babicka PM Strzemięcin Aleksander Tomaszewski PM Strzemięcin Alicja Nowakowska PM Strzemięcin   "Bezpieczne wakacje" - szkoła podstawowa I miejsce – Iga Zehner SP 5 II miejsce – Nadia Krause SP 7 III miejsce – Tymoteusz Polewczyk SP 20 Wyróżnienie: Zofia Piotrowska SP 7 Marcelina Bergmańska SP 7 Piotr Falkowski SP 7 Julia Rakowska SP 11 Patryk Krzysztofik SP 11 Aleksander Stodolski SP 11 Agata Kurzyńska SP 5   "Stop pożarom lasów" I m-ce Paulina Dobrzyńska SP 15 II m-ce Patrycja Kaszuba SP 14 III m-ce Oskar Urbański SP 14 Wyróżnienie: Filip Szeligowski SP 5 Marta Komorowska SP 13 Oskar Karczewski SP 13 Damian Chyła SP 13 Dominik Bartusz SP 13 Wiktoria Sołtysiak SP 13 Miłosz Betlejewski SP 13 Aleksandra Pilcek SP 13 Adam Załużny SP 14   Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!  

Pokaż wszystkie aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18
19
 • sie 19

  Drzwi otwarte CEE - Grudziadzkie daniele w czterech porach roku - lato 2017

       Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zwraca się z prośbą o przekazanie Państwa pracownikom zaproszenia na drzwi otwarte CEE   „Grudziądzkie daniele w czterech porach roku - lato”     Spotykamy się 19 sierpnia 2017 r. o godz. 1000, 1200 lub 1400  w siedzibie CEE przy ul. Nad Torem 1.             Zapraszamy mieszkańców Grudziądza (indywidualnie, nie grupy zorganizowane) na zwiedzanie zagrody dla danieli przy Centrum Edukacji Ekologicznej. Akcja ma na celu ukazanie zwierząt w środowisku możliwie najbardziej zbliżonym do naturalnego w okresie lata. Zwiedzający będę mieli okazję zobaczyć jak zmienia się wygląd i zachowanie danieli w różnych porach roku. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. 726-301-636 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!  

20
21
22 23
24
 • sie 24

  Konkurs fotograficzny "Akcja z Centrum"

        Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza wszystkich mieszkańców Grudziądza do udziału w konkursie fotograficznym   „Akcja z Centrum”     Regulamin konkursu fotograficznego   1.      Cel konkursu   1.1.    Rozbudzanie zainteresowań związanych z działalnością Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu.   1.2.    Inspirowanie do szukania ciekawych ujęć.   1.3.    Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.   2.      Organizacja konkursu   2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.   2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200.   2.3. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Grudziądza.   2.4. Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że:   2.4.1.      Akceptuje niniejszy regulamin;   2.4.2.      Wyraża zgodę na wykorzystanie fotografii do zadań własnych Organizatora;   2.4.3.      Jest autorem zdjęcia.   2.5. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej  www.cee.grudziadz.pl  zakładka *Konkursy z nagrodami.   2.6. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 44/16 z dnia 6 grudnia 2016 r.).   2.7. W przypadku nieobecności laureatów konkursu na jego rozstrzygnięciu osoby nagrodzone zobowiązane są do odbioru nagrody w ciągu 20 dni roboczych liczonych od daty rozstrzygnięcia konkursy.   Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.   3.      Kryteria konkursu :   3.1.    Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia podczas akcji organizowanej przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu. Dotyczy akcji, które już się odbyły, jak i tych, które są zaplanowane:   15 lipca „Spacer z leśniczym o świcie” Las Rudnicki 5 sierpnia „II Nadwiślański Arm-Turniej w Grudziądzu” Główny Rynek 19 sierpnia „Grudziądzkie daniele w czterech porach roku – lato” siedziba CEE   3.2. Dokumentacja powinna zawierać: maksymalnie trzy wywołane w kolorze zdjęcia dobrej jakości w formacie 20x30, podpisane na odwrocie (nazwisko i imię  autora, numer telefonu) oraz te same zdjęcia zapisane na płycie CD w formacie jpg. Taki zestaw wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniowa należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do 24 sierpnia 2017 r.   3.3. Przedmiotem konkursu są zdjęcia wykonane samodzielnie, będące oryginałami.   3.4. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).   3.5. Jeden uczestnik składa jedno zdjęcie.   3.6. Przekazane na konkurs zdjęcia nie będą oddawane autorom.   4. Kryterium oceny   4.1. Ocenie będzie podlegało:   4.1.1. Pomysł autora na wykonanie zdjęć.   4.1.2. Zgodność wykonanego zdjęcia z tematem.   4.1.3. Ciekawe ujęcie.   4.1.4. Dopuszcza się korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). Natomiast nie będą akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej oraz powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).   5. Terminarz:   Termin nadsyłania zdjęć wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową – 24 sierpnia 2017 r.   Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 9 września 2017 r. Błonia Nadwiślańskie podczas akcji „Sprzątanie Świata 2017”.   6. Nagrody   Wśród uczestników konkursu Komisja Konkursowa dokona oceny zdjęć i wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.    

25 26 27
28 29 30 31    
 • sie 19

  Drzwi otwarte CEE - Grudziadzkie daniele w czterech porach roku - lato 2017

       Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zwraca się z prośbą o przekazanie Państwa pracownikom zaproszenia na drzwi otwarte CEE   „Grudziądzkie daniele w czterech porach roku - lato”     Spotykamy się 19 sierpnia 2017 r. o godz. 1000, 1200 lub 1400  w siedzibie CEE przy ul. Nad Torem 1.             Zapraszamy mieszkańców Grudziądza (indywidualnie, nie grupy zorganizowane) na zwiedzanie zagrody dla danieli przy Centrum Edukacji Ekologicznej. Akcja ma na celu ukazanie zwierząt w środowisku możliwie najbardziej zbliżonym do naturalnego w okresie lata. Zwiedzający będę mieli okazję zobaczyć jak zmienia się wygląd i zachowanie danieli w różnych porach roku. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. 726-301-636 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!  

 • sie 24

  Konkurs fotograficzny "Akcja z Centrum"

        Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza wszystkich mieszkańców Grudziądza do udziału w konkursie fotograficznym   „Akcja z Centrum”     Regulamin konkursu fotograficznego   1.      Cel konkursu   1.1.    Rozbudzanie zainteresowań związanych z działalnością Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu.   1.2.    Inspirowanie do szukania ciekawych ujęć.   1.3.    Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.   2.      Organizacja konkursu   2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.   2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200.   2.3. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Grudziądza.   2.4. Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że:   2.4.1.      Akceptuje niniejszy regulamin;   2.4.2.      Wyraża zgodę na wykorzystanie fotografii do zadań własnych Organizatora;   2.4.3.      Jest autorem zdjęcia.   2.5. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej  www.cee.grudziadz.pl  zakładka *Konkursy z nagrodami.   2.6. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 44/16 z dnia 6 grudnia 2016 r.).   2.7. W przypadku nieobecności laureatów konkursu na jego rozstrzygnięciu osoby nagrodzone zobowiązane są do odbioru nagrody w ciągu 20 dni roboczych liczonych od daty rozstrzygnięcia konkursy.   Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.   3.      Kryteria konkursu :   3.1.    Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia podczas akcji organizowanej przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu. Dotyczy akcji, które już się odbyły, jak i tych, które są zaplanowane:   15 lipca „Spacer z leśniczym o świcie” Las Rudnicki 5 sierpnia „II Nadwiślański Arm-Turniej w Grudziądzu” Główny Rynek 19 sierpnia „Grudziądzkie daniele w czterech porach roku – lato” siedziba CEE   3.2. Dokumentacja powinna zawierać: maksymalnie trzy wywołane w kolorze zdjęcia dobrej jakości w formacie 20x30, podpisane na odwrocie (nazwisko i imię  autora, numer telefonu) oraz te same zdjęcia zapisane na płycie CD w formacie jpg. Taki zestaw wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniowa należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do 24 sierpnia 2017 r.   3.3. Przedmiotem konkursu są zdjęcia wykonane samodzielnie, będące oryginałami.   3.4. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).   3.5. Jeden uczestnik składa jedno zdjęcie.   3.6. Przekazane na konkurs zdjęcia nie będą oddawane autorom.   4. Kryterium oceny   4.1. Ocenie będzie podlegało:   4.1.1. Pomysł autora na wykonanie zdjęć.   4.1.2. Zgodność wykonanego zdjęcia z tematem.   4.1.3. Ciekawe ujęcie.   4.1.4. Dopuszcza się korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). Natomiast nie będą akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej oraz powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).   5. Terminarz:   Termin nadsyłania zdjęć wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową – 24 sierpnia 2017 r.   Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 9 września 2017 r. Błonia Nadwiślańskie podczas akcji „Sprzątanie Świata 2017”.   6. Nagrody   Wśród uczestników konkursu Komisja Konkursowa dokona oceny zdjęć i wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.    

Pokaż wszystkie z tego miesiąca

Pokaż wszystkie wydarzenia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij