Przejdź do treści

Centrum Edukacji Ekologicznej

Z życia Centrum Edukacji Ekologicznej

"Kolejna misja SuperEkosia"

     Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza uczniów klas IV - VI szkół podstawowych do udziału w konkursie ekologicznym „Kolejna misja SuperEkosia”     Regulamin konkursu ekologicznego 1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja młodych ludzi. 1.2.    Zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowej segregacji odpadów, o których jest mowa w dotychczas wydanych przez CEE w Grudziądzu komiksach edukacyjnych. 1.3.    Rozbudzanie zainteresowań poprawnymi działaniami jakie można podjąć w ochronie przyrody. 1.4.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności zarówno plastycznych jak i literackich.  2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do uczniów grudziądzkich szkół podstawowych, klas IV – VI. 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 44/16 z dnia 6 grudnia 2016 r.) 2.5. W przypadku nieobecności laureatów konkursu na jego rozstrzygnięciu osoby nagrodzone proszone są o odbiór nagrody w ciągu 21 dni roboczych liczonych od daty rozstrzygnięcia konkursy. Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego. Złożone na konkurs prace przechodzą na własność Organizatora.  3.      Kryteria konkursu Zanim przystąpisz do pracy nad przedmiotem konkursu zapoznaj się z dotychczas wydanymi przez CEE w Grudziądzu komiksami edukacyjnymi opowiadającymi o przygodach SuperEkosia, które znajdziesz pod linkiem http://cee.grudziadz.pl/news/content/241 3.1 Konkurs polega na wymyśleniu i opisaniu kolejnej misji, której podjąłby się nasz bohater – SuperEkoś. Tematyka przyrodniczo-ekologiczna. Oprócz wersji opisowej (zarys przygody SuperEkosia w formie opowiadania) należy przynajmniej dwie scenki przedstawić w formie graficznej – rysunkowej (format A4, układ komiksu). Złożone w konkursie pomysły będą inspiracją do stworzenia kolejnych komiksów z przygodami SuperEkosia. 3.2. Pracę konkursową (opisową i graficzną) - podpisaną imieniem i nazwiskiem – wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia 7 kwietnia 2017 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Własnoręczność wykonania. 4.1.2. Jedna praca wykonana przez jednego autora (prace grupowe nie będą brane pod uwagę) 4.1.3. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.4. Estetyka wykonania. 4.1.5. Zgodność pracy z tematem. 5. Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową – 7 kwietnia 2017 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 27 kwietnia 2017 r. godz. 12:00 w siedzibie CEE, ul. Nad Torem 1 6. Nagrody Dla osób, które złożą najciekawsze pomysły przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dodatkowo jeden z bohaterów komiksu przybierze imię zwycięzcy konkursu.  

Drzwi otwarte CEE - Grudziadzkie daniele w czterech porach roku - zima 2017

    Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zwraca się z prośbą do nauczycieli o przekazanie uczniom/przedszkolakom i ich rodzicom zaproszenia na Drzwi otwarte CEE „Grudziądzkie daniele w czterech porach roku - zima”            Spotykamy się 4 marca 2017 r. o godz. 1000, 1200 lub 1400  w siedzibie CEE przy ul. Nad Torem 1.             Zapraszamy mieszkańców Grudziądza (indywidualnie, nie grupy zorganizowane) na zwiedzanie zagrody z danielami znajdującej się na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu. Akcja ma na celu ukazanie tych zwierząt w środowisku możliwie najbardziej zbliżonym do naturalnego oraz zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w wyglądzie i zachowaniu danieli w okresie zimy. Dodatkową atrakcją spotkania będzie wspólne wykonywanie budek lęgowych dla ptaków, które w tym okresie przystępują do budowy gniazd. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. 726-301-636 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!  

Rodzinne warsztaty zimowe "Tajemnice leśnych zwierząt" - tydzień I

Dzień I        Od dziś w Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu trwają feryjne spotkania w ramach rodzinnych warsztatów zimowych "Tajemnice leśnych zwierząt", na których rozmawialiśmy o zwierzętach zamieszkujących Lasy Komunalne Miasta Grudziądza, a następnie uczestnicy przystąpili do wyrażenia swoich wizji lasu i zwierząt leśnych na brystolu za pomocą farb. Efekty tej pracy można podziwiać w poniższej galerii. :)   Dzień II          Na dzisiejszym spotkaniu uczestnicy poznali kilka ciekawostek o sowie m. in. różnorodności gatunkowej, wspaniałym wzroku, upierzeniu oraz zdolności kamuflażu. W części warsztatowej dzieci zrobiły swoje własne sowy, które można obejrzeć na poniższych zdjęciach :)   Dzień III               To już trzeci dzień warsztatowy, gdzie przybliżyliśmy uczestnikom różnice pomiędzy zającem a królikiem, nazewnictwo części ciała zająca oraz odległości na jakie skacze. Następnie każdy wykonał zająca - tym razem za pomocą igły i nitki :)   Dzień IV          Lis dziś zawładnął naszymi warsztatami. Najpierw była krótka pogadanka na temat zwyczajów i nawyków tego zwierzęcia, a później dzieci przy pomocy swoich opiekunów wykonały marionetki w postaci lisa :)

Gość w Centrum - "Pogadanka o łowiectwie"

Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu serdecznie zaprasza do udziału w nowym cyklu spotkań Gość w Centrum.
Będą one odbywały się raz na dwa miesiące. Pierwsze spotkanie odbędzie 21 lutego 2017 roku (wtorek) o godzinie 17:00 pod hasłem „Pogadanka o łowiectwie”, a zaproszonym gościem będzie pan Zygmunt Krzemień – leśniczy ds. łowiectwa w Nadleśnictwie Dąbrowa, który przybliży Grudziądzanom temat łowiectwa. Aby wziąć udział w spotkaniu należy się zapisać pod numerem tel. 726-301-636
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!  

"Spacer z leśniczym - zimowe dokarmianie zwierząt" - podsumowanie

      W minioną sobotę, tj. 28 stycznia 2017 roku na terenie Lasu Rudnickiego odbył się kolejny "Spacer z leśniczym", tym razem pod hasłem "zimowe dokarmianie zwierząt". Przeszliśmy ok. 6 km leśnymi ścieżkami. Podczas wyprawy uczestnicy dowiedzieli się m. in. jakie są zasady dokarmiania zwierząt leśnych, co to jest paśnik i lizawka, jaką karmę i z jaką częstotliwością wykładamy w paśnikach oraz jak prawidłowo dokarmiać ptaki. Leśniczy omówił także i pokazał jakie są różnice w porożach danieli, jeleni i saren. Wspólnie z mieszkańcami Grudziądza ustawiliśmy kolejny (już ósmy na terenie Lasów Komunalnych) paśnik oraz wyłożyliśmy w nim karmę dla zwierząt. Spacer zakończył się na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie na uczestników czekał test z wiedzy zdobytej podczas wyprawy :), a także warsztaty tworzenia karmidełek dla ptaków zimujących w Polsce oraz ognisko i kiełbaski. Było to kolejne udane spotkanie z mieszkańcami Grudziądza. Dziękujemy!!!  

"Zimowe śpiochy"

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza wszystkich przedszkolaków do udziału w konkursie plastycznym  „Zimowe śpiochy”   Regulamin konkursu plastycznego „Zimowe śpiochy” 1. Cel konkursu 1.1. Aktywizacja dzieci. 1.2. Rozbudzanie zainteresowań światem zwierząt. 1.3. Zachęcenie do poznawania sposobów zwierząt na przetrwanie zimy, gatunków zwierząt leśnych  zapadających w sen zimowy oraz miejsc, w których zimę spędzają. 1.4. Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 1.5. Poznawanie różnych technik tworzenia prac plastycznych.  2. Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-7 lat) z grudziądzkich przedszkoli. 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 44/16 z dnia 6 grudnia 2016 r.) Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.  3. Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej w formacie A3, przedstawiającej konkretny gatunek zwierzęcia leśnego zapadającego w sen zimowy w miejscu spędzania zimy, wykonany dowolną techniką. 3.2. Pracę konkursową - podpisaną imieniem i nazwiskiem – wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (PROSIMY NIE PRZYKLEJAĆ KART ZGŁOSZENIOWYCH DO PRACY) należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia 28 lutego 2017 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Własnoręczność wykonania 4.1.2. Jedna praca wykonana przez jedno dziecko (prace grupowe nie będą brane pod uwagę) 4.1.3. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.4. Estetyka wykonania. 4.1.5. Zgodność pracy z tematem. 4.1.6. Technika wykonania pracy 5.  Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową – 28 lutego 2017 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 16 marca 2017 r. godz. 10:00 w siedzibie CEE, ul. Nad Torem 1 6.  Nagrody Dla osób, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.    

"Funkcje lasu"

        Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza uczniów klas I-III szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Funkcje lasu”   Regulamin konkursu plastycznego „Funkcje lasu” 1. Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja dzieci. 1.2.    Rozbudzenie zainteresowań dotyczących lasu jako środowiska przyrodniczego. 1.3.    Zapoznanie się z funkcjami jakie pełni las. 1.4.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 1.5.    Poznawanie różnych technik tworzenia prac plastycznych.  2. Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I-III grudziądzkich szkół podstawowych. 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 44/16 z dnia 6 grudnia 2016 r.) Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.  3. Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej w formacie A3, dowolną techniką. Praca przedstawiać ma przynajmniej jedną funkcję jaką pełni las. 3.2. Pracę konkursową - podpisaną imieniem i nazwiskiem – wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (PROSIMY NIE PRZYKLEJAĆ KART ZGŁOSZENIOWYCH DO PRACY)  należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia 3 marca 2017 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Własnoręczność wykonania 4.1.2. Jedna praca wykonana przez jedno dziecko (prace grupowe nie będą brane pod uwagę) 4.1.3. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.4. Estetyka wykonania. 4.1.5. Zgodność pracy z tematem. 4.1.6. Technika wykonania pracy. 5. Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową – 3 marca 2017 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 23 marca 2017 r. godz. 12:00
w siedzibie CEE  przy ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu. 6. Nagrody Dla osób, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.    

"Ścieżka pięciu kolorów segregacji"

      Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu wydało nową książeczkę edukacyjną w formie komiksu pt. „SuperEkoś misja segregacja” opowiadającej o superbohaterze, który edukuje najmłodszych mieszkańców Grudziądza jak prawidłowo segregować odpady na terenie naszego miasta. Link do komiksu SuperEkoś misja segregacja          W związku z powyższym serdecznie zachęcamy do udziału w zajęciach „Ścieżka pięciu kolorów segregacji” organizowanych przez CEE, podczas których uczestnicy poznają zasady prawidłowej segregacji śmieci na terenie miasta Grudziądz, a także otrzymają w/w komiks.          Zapisy na zajęcia są przyjmowane w każdy piątek w godzinach 8:00 – 12:00 w danym miesiącu na miesiąc następny. Nauczyciel może na zajęcia umówić tylko i wyłącznie swoją grupę/klasę. Maksymalna liczebność grupy to 20 osób (większa ilość po uzgodnieniu telefonicznym).   Zgłoszenia na zajęcia można dokonać telefonicznie bądź osobiście
w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Nad Torem 1 86-300 Grudziądz 56/46-56-200

Komiksy edukacyjne o przygodach SuperEkosia

Komiks edukacyjny "SuperEkoś misja segregacja" czyli podstawowe zasady segregacji odpadów na terenie Grudziądza dla najmłodszych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Komiks edukacyjny "SuperEkoś misja po tropach do celu" czyli podstawowe zasady segregacji odpadów na terenie Grudziądza dla najmłodszych.    

Zimowe warsztaty ekologiczne

    Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza uczniów szkół podstawowych (klas I-V) do udziału w zimowych warsztatach ekologicznych:   Tajemnice zwierząt leśnych   Warsztaty będą odbywały się w siedzibie CEE, ul Nad Torem 1, w godzinach 11.00 - 13.00 według następującego harmonogramu: I tydzień II tydzień 30 stycznia 2017 r. – Zwierzęta malowane. 31 stycznia 2017 r. – Czy ta sowa może latać? 1 lutego 2017 r. – Kicający zając. 2 lutego 2017 r. – Zabawny lis.   6 lutego 2017 r. – Kuna z kółek. 7 lutego 2017 r. – Dziki dzik. 8 lutego 2017 r. – Jeż z igłami. 9 lutego 2017 r. – Recyklingowy daniel.   Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy dziecko w towarzystwie dorosłego opiekuna. Zgłoszenia na zajęcia są przyjmowane pod numerem tel. 56/46 56 200.  Liczba miejsc ograniczona.   Regulamin zimowych warsztatów ekologicznych Tajemnice zwierząt leśnych Organizatorem warsztatów jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom ciekawostek na temat zwierząt leśnych mieszkających na terenie Lasów Komunalnych Miasta Grudziądza, a także pokazanie
w jaki sposób wykorzystując odpady można stworzyć elementy dekoracyjne czy zabawki. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 lat. Dziecko, aby uczestniczyć w warsztatach musi przyjść z dorosłym opiekunem. Opiekun jest odpowiedzialny za dziecko, z którym uczestniczy w warsztatach. Liczba dzieci biorących udział w warsztatach jest ograniczona. Na poszczególne spotkanie zapraszamy maksymalnie 12 dzieci plus ich opiekunów. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Nad Torem 1. Zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w warsztatach należy dokonać pod nr telefonu
56/46 56 200. Organizator zapewnia materiały, które będą wykorzystywane podczas zajęć praktycznych. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zajęć uczestników, którzy zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie. Zgłoszenie dziecka do udziału w warsztatach jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, jak również z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka i opiekuna.     NA PIERWSZE ZAJĘCIA NALEŻY PRZYNIEŚĆ WYPEŁNIONĄ PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA USTAWOWEGO PONIŻSZĄ ZGODĘ!!!

Pokaż wszystkie aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
 • lut 21

  Gość w Centrum - "Pogadanka o łowiectwie"

  Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu serdecznie zaprasza do udziału w nowym cyklu spotkań Gość w Centrum. Będą one odbywały się raz na dwa miesiące. Pierwsze spotkanie odbędzie 21 lutego 2017 roku (wtorek) o godzinie 17:00 pod hasłem „Pogadanka o łowiectwie”, a zaproszonym gościem będzie pan Zygmunt Krzemień – leśniczy ds. łowiectwa w Nadleśnictwie Dąbrowa, który przybliży Grudziądzanom temat łowiectwa. Aby wziąć udział w spotkaniu należy się zapisać pod numerem tel. 726-301-636 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!  

22 23 24 25 26
27
28
 • lut 28

  "Zimowe śpiochy"

  Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza wszystkich przedszkolaków do udziału w konkursie plastycznym  „Zimowe śpiochy”   Regulamin konkursu plastycznego „Zimowe śpiochy” 1. Cel konkursu 1.1. Aktywizacja dzieci. 1.2. Rozbudzanie zainteresowań światem zwierząt. 1.3. Zachęcenie do poznawania sposobów zwierząt na przetrwanie zimy, gatunków zwierząt leśnych  zapadających w sen zimowy oraz miejsc, w których zimę spędzają. 1.4. Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 1.5. Poznawanie różnych technik tworzenia prac plastycznych.  2. Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-7 lat) z grudziądzkich przedszkoli. 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 44/16 z dnia 6 grudnia 2016 r.) Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.  3. Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej w formacie A3, przedstawiającej konkretny gatunek zwierzęcia leśnego zapadającego w sen zimowy w miejscu spędzania zimy, wykonany dowolną techniką. 3.2. Pracę konkursową - podpisaną imieniem i nazwiskiem – wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (PROSIMY NIE PRZYKLEJAĆ KART ZGŁOSZENIOWYCH DO PRACY) należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia 28 lutego 2017 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Własnoręczność wykonania 4.1.2. Jedna praca wykonana przez jedno dziecko (prace grupowe nie będą brane pod uwagę) 4.1.3. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.4. Estetyka wykonania. 4.1.5. Zgodność pracy z tematem. 4.1.6. Technika wykonania pracy 5.  Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową – 28 lutego 2017 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 16 marca 2017 r. godz. 10:00 w siedzibie CEE, ul. Nad Torem 1 6.  Nagrody Dla osób, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.    

     
 • lut 21

  Gość w Centrum - "Pogadanka o łowiectwie"

  Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu serdecznie zaprasza do udziału w nowym cyklu spotkań Gość w Centrum. Będą one odbywały się raz na dwa miesiące. Pierwsze spotkanie odbędzie 21 lutego 2017 roku (wtorek) o godzinie 17:00 pod hasłem „Pogadanka o łowiectwie”, a zaproszonym gościem będzie pan Zygmunt Krzemień – leśniczy ds. łowiectwa w Nadleśnictwie Dąbrowa, który przybliży Grudziądzanom temat łowiectwa. Aby wziąć udział w spotkaniu należy się zapisać pod numerem tel. 726-301-636 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!  

 • lut 28

  "Zimowe śpiochy"

  Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza wszystkich przedszkolaków do udziału w konkursie plastycznym  „Zimowe śpiochy”   Regulamin konkursu plastycznego „Zimowe śpiochy” 1. Cel konkursu 1.1. Aktywizacja dzieci. 1.2. Rozbudzanie zainteresowań światem zwierząt. 1.3. Zachęcenie do poznawania sposobów zwierząt na przetrwanie zimy, gatunków zwierząt leśnych  zapadających w sen zimowy oraz miejsc, w których zimę spędzają. 1.4. Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 1.5. Poznawanie różnych technik tworzenia prac plastycznych.  2. Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-7 lat) z grudziądzkich przedszkoli. 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 44/16 z dnia 6 grudnia 2016 r.) Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.  3. Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej w formacie A3, przedstawiającej konkretny gatunek zwierzęcia leśnego zapadającego w sen zimowy w miejscu spędzania zimy, wykonany dowolną techniką. 3.2. Pracę konkursową - podpisaną imieniem i nazwiskiem – wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (PROSIMY NIE PRZYKLEJAĆ KART ZGŁOSZENIOWYCH DO PRACY) należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia 28 lutego 2017 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Własnoręczność wykonania 4.1.2. Jedna praca wykonana przez jedno dziecko (prace grupowe nie będą brane pod uwagę) 4.1.3. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.4. Estetyka wykonania. 4.1.5. Zgodność pracy z tematem. 4.1.6. Technika wykonania pracy 5.  Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową – 28 lutego 2017 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 16 marca 2017 r. godz. 10:00 w siedzibie CEE, ul. Nad Torem 1 6.  Nagrody Dla osób, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.    

Pokaż wszystkie z tego miesiąca

Pokaż wszystkie wydarzenia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij