W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przejdź do treści
Galerie zdjęć więcej galerii

Mapa interaktywna

więcej danych na mapie

Konkursy "Ekologiczna Marzanna" i "Wiosna, ach to ty"

 Uwaga!!!

Konkursy zostały rozstrzygnięte!

„Ekologiczna Marzanna”

I miejsce – Zofia, Piotr, Szymon, Beata, Stanisław Tokarz

II miejsce – Rodzina Januszewskich

III miejsce – Rodzina Rybarczyk

Wyróżnienia:

 • Małgorzata, Łukasz, Igor, Oskar Rajscy
 • Laura, Łukasz, Weronika Wierzbiccy
 • Eryk, Kornelia, Lidia, Radosław Wąsowscy

 


 
„Wiosna, ach to ty”

Kategoria - przedszkola

 

I miejsce – Wąsowska Lidia

II miejsce – Piekarski Szymon

III miejsce – Kowalewski Antoni

 

Wyróżnienia:

 • Wąsowski Radosław
 • Spychała Antonina
 • Lewandowska Jagoda
 • Reszkowska Emma
 • Malinowska Zuzanna
 • Czarnota Nikola
 • Gruszczyński Zbigniew
 • Becker Lena
 • Kucło Julka
 • Sławińska Kornelia
 • Dorożyńska Dominika i Raszewska Maja

 

Kategoria – szkoły podstawowe

 

I miejsce – Kołodziejska Wiktoria

II miejsce - Rajski Igor

III miejsce - Domeracki Stanisław

 

Wyróżnienia:

 • Jasieniecki Dorian
 • Szemraj Marcel
 • Noculak Oskar
 • Szypłowski Szymon

 

 

 

 Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone po odbiór nagrody.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSÓW
„Ekologiczna Marzanna”

oraz „Wiosno, ach to ty”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem KONKURSÓW jest Urząd Miejski w Grudziądzu mający swoją siedzibę przy ul. Ratuszowej 1, 86 – 300 Grudziądz. 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem konkursu  („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

§ 3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zasadą uczestnictwa w Konkursie  jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a)      osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b)      warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu.

§ 4

KONKURS DOTYCZY

 1. Konkurs dla rodzin:

„Ekologiczna Marzanna”

Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Grudziądza. Konkurs polega na wykonaniu przez rodzinę ekologicznej kukły Marzanny z materiałów przyjaznych środowisku  ( tektura, papier, słoma, siano, drewna, trociny, sznurek jutowy). Wymiary kukły około 2 m wysokości. Nagrodzone zostaną najbardziej kreatywne Marzanny.

 

 

 2. Konkurs indywidualny:

„Wiosna, ach to ty”

Konkurs plastyczny kierowany do dzieci w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola; klasy I-III SP oraz klasy IV-VIII SP. Konkurs polega na wykonaniu rysunku plastycznego w formacie A3 dowolną techniką (farby, kredki, wycinanki, krepa, itp.). Rysunek musi przedstawiać wiosenny Grudziądz.

 1. Wykonane prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Nad Torem 1 do dnia 16.03.2020 r. (poniedziałek). Rozstrzygnięcie konkursów odbędzie się o godz. 11:00 w siedzibie CEE w dniu 21.03.2020 r.
 2. W konkursie „Ekologiczna Marzanna” przewidziane nagrody dla pierwszych trzech miejsc.
 3. W konkursie „Wiosna, ach to Ty” nagrody przewidziane dla pierwszych trzech miejsc w każdej z trzech kategorii.

 § 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1,
z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1, zwany dalej Prezydentem; Prezydent prowadzi operację przetwarzania danych osobowych.
 Z administratorem można skontaktować się :

a) listownie : ul. Ratuszowa 1, 86 – 300 Grudziądz

b) telefonicznie : +48 56 45 10 200

c) e –mail: bip@um.grudziadz.pl

3.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Piłusudskiego 51, 86-300 Grudziądz
, telefonicznie: 56 45 10 470 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl;

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia wydarzeń  przez Administratora;

5. Dane osobowe Uczestników konkursu w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu. Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia konkursu. Natomiast dane w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator konkursu będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte;

6. Odbiorcami danych osobowych będą beneficjenci oraz sponsorzy konkursu.

7. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do:

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie,  jednak tylko
z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.  Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie na stronie internetowej Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.