W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przejdź do treści
Galerie zdjęć więcej galerii

"Zbieramy owoce dzew leśnych" 2020

 „ZBIERAMY OWOCE DRZEW LEŚNYCH”

 

  1. 1.       Cel konkursu

1.1.    Aktywizacja dzieci.

1.2.    Uwrażliwienie dzieci na potrzebę niesienia pomocy zwierzętom leśnym w okresie zimy.

1.3.    Rozbudzanie zainteresowań związanych ze zwierzętami leśnymi m. in.  rodzajem pokarmu jakim się żywią.

  1. 2.      Organizacja konkursu

2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200.

2.3. Do udziału w konkursie zapraszamy przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.

2.4.Konkurs rozgrywany jest w 2 kategoriach:

I-    Przedszkola

II- Uczniowie klas I-III SP

2.5. Zgłoszenia udziału w konkursie dokonuje rodzic (opiekun) dziecka w momencie dostarczenia do Centrum Edukacji Ekologicznej owoców drzew leśnych (Załącznik nr. 2).

2.6.Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że:

2.6.1.      Akceptuje niniejszy regulamin;

2.6.2.      Wyraża zgodę na publikację zdjęć z rozstrzygnięcia  konkursu  na stronie internetowej Organizatora.

2.7. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej  www.cee.grudziadz.plzakładka *Konkursy z nagrodami.

2.8. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 19/19 z dnia 20 marca 2019 r.).

 

  1. 3.      Kryteria konkursu

3.1.    Konkurs polega na zbiórce kasztanów i żołędzi, które w okresie zimowym zostaną przeznaczone na dokarmianie zwierząt leśnych Lasu Rudnickiego.

3.2.    O zwycięstwie w konkursie decydować będzie ilość owoców drzew leśnych (w kg) zebranych przez indywidualnego przedszkolaka/ucznia.

3.3.    Owoce należy dostarczyć do siedziby Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu, ul. Nad Torem 1, w dniach od 2 października 2020 r. do 22  października  2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu po uprzednim kontakcie telefonicznym.

3.4.    Owoce można dostarczać kilkukrotnie, przy czym jednorazowo ich masa nie może być mniejsza niż 10 kg.

 

  1. 4.       Terminarz

Termin dostarczenia owoców do Centrum Edukacji Ekologicznej- 2-22 października 2020 r.

Termin podsumowania konkursu – 12 listopada 2020 roku

W związku z pandemią informacja o zwycięzcach konkursu pojawi się na stronie www.cee.grudziadz.pl oraz na fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com.

Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone po osobisty odbiór nagrody.

 

  1. 5.      Nagrody

Dyplomy i nagrody rzeczowe za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca dla przedszkolaków i uczniów, którzy zbiorą największą ilość owoców drzew leśnych.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

 Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1, zwany dalej Prezydentem; Prezydent prowadzi operację przetwarzania danych osobowych.

 

Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu ul. Piłsudskiego 51,
86-300 Grudziądz
, telefonicznie: 56 45 10 470 lub za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl.

 

Dane osobowe Uczestników zawarte w zgłoszeniu uczestnictwa w konkursie będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit.a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody.

 W celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora;

Dane osobowe Uczestników w postaci: wizerunku (zdjęcia z przebiegu konkursu), Organizator konkursu będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu  będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte.

 Dane uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do:

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.

 Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane pozyskane od Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
a także nie będą poddawane procesowi profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Zał. nr 2