W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przejdź do treści
Galerie zdjęć więcej galerii

Mapa interaktywna

więcej danych na mapie

"Ptasia stołówka"

 

Uwaga!

 

W związku z koniecznością przesunięcia pracy komisji konkursowej
z przyczyn niezależnych od organizatora rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25 marca 2021 r.

 

Informacja o wynikach konkursu zgodnie z regulaminem pojawi się na stronie www.cee.grudziadz.pl oraz na profilu Facebook. Ponadto laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie.

 

 

 

Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski zaprasza wszystkich przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym:

„PTASIA STOŁÓWKA”

 

Regulamin konkursu

 „Ptasia Stołówka”

 

  1. 1.       Cel konkursu

1.1. Aktywizacja dzieci.

1.2. Uwrażliwienie dzieci na potrzebę niesienia pomocy ptakom w okresie zimy.

1.3. Rozbudzanie zainteresowań związanych z różnorodnością gatunkową ptactwa terenów leśnych oraz miejskich w szczególności rodzajem pokarmu jakim się żywią oraz zasadami dokarmiania tych zwierząt.

  1. 2.      Organizacja konkursu

2.1. Organizatorem konkursu jest Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można w Centrum Edukacji Ekologicznej pod nr tel. 56/46-56-200.

2.3. Do udziału w konkursie zapraszamy przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych.

2.4. Konkurs rozgrywany jest w 3 kategoriach:

I - Przedszkola

II - Uczniowie klas I-III SP

II - Uczniowie klas IV-VIII SP

2.5. Zgłoszenia udziału w konkursie dokonuje rodzic (opiekun) dziecka wypełniając kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 2. Wypełnioną poprawnie kartę zgłoszeniową należy dostarczyć wraz z podpisaną pracą konkursową.

2.6. Uczestnik z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że:

2.6.1. Akceptuje niniejszy regulamin;

2.6.2. Wyraża zgodę na publikację zdjęć z rozstrzygnięcia  konkursu  na stronie internetowej Organizatora.

2.7. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej  www.cee.grudziadz.pl w zakładce  *Konkursy z nagrodami.

2.8. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 9/2021 z dnia 5 lutego 2021 r.).

  1. 3.      Kryteria konkursu

3.1. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie plakatu informującego
o zasadach dokarmiania ptaków zimą. Praca w formacie A3 przedstawiać ma ponadto sylwetkę przynajmniej jednego z gatunków ptaków korzystających z karmników
 z uwzględnieniem jego charakterystycznych cech tj.: kolorystyka upierzenia, sylwetka.

3.2. Technika wykonania pracy – dowolna. Komisja konkursowa oceni prace pod względem zgodności z tematyką, estetyki, pomysłowości oraz czytelności przekazu zawartych treści graficznych i tekstowych.

3.3. Dokumentacja powinna zawierać: podpisaną pracę (nazwisko i imię uczestnika, kategoria wiekowa) oraz wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego kartę „Zgłoszenie do udziału
w konkursie”.

3.3. Pracę konkursową wraz ze zgłoszeniem udziału należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu, ul. Nad Torem 1.

  1. 4.       Terminarz

Termin dostarczenia prac do Centrum Edukacji Ekologicznej- do 4 marca 2021 r.

Termin podsumowania konkursu – 18 marca 2021 roku.

W związku z pandemią informacja o zwycięzcach konkursu pojawi się na stronie www.cee.grudziadz.pl oraz na fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com.

Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone po osobisty odbiór nagrody.

  1. 5.      Nagrody

Dyplomy i nagrody rzeczowe za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej z kategorii.

  1. 6.      Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

6.1. W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

6.2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się z administratorem można  w następujący sposób:

- listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz,

- telefonicznie: +48 56 45 10 200

- e-mail: bip@um.grudziadz.pl  lub sekretariat@um.grudziadz.pl

6.3. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, telefonicznie: 56 45 10 470 lub za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl.

6.4. Dane osobowe Uczestników zawarte w zgłoszeniu uczestnictwa w konkursie będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit.a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody. W celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora.

6.5. Dane osobowe Uczestników w postaci: imienia, nazwiska oraz wizerunku (zdjęcia z przebiegu konkursu), Organizator konkursu będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu  będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte. Dane uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;

6.6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.7. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do:

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.

6.8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.9. Dane pozyskane od Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą poddawane procesowi profilowania.