W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przejdź do treści
Galerie zdjęć więcej galerii

Mapa interaktywna

więcej danych na mapie

"Witaj Wiosno!" 2019

"Witaj Wiosno!"

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Grudziądzu

zaprasza przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych klas I – III  do udziału w pochodzie wiosennym z okazji Pierwszego Dnia  Wiosny

pn. „Witaj Wiosno!”

 

 Pochód rozpoczynamy na Plantach przy ul. Al. 23-go Stycznia (fontanna przy Starostwie)
o godz. 1100, dnia 21 marca 2019 r.

 

 

Regulamin pochodu wiosennego z okazji Pierwszego Dnia Wiosny

 „Witaj Wiosno!”

 

  1. 1.      Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Centrum Edukacji Ekologicznej.

1.2. Informacje dotyczące szczegółów wydarzenia uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200.  oraz na stronie internetowej www.cee.grudziadz.pl w zakładce *Wydarzenia.

1.3. Wydarzenie skierowane jest do przedszkolaków oraz do uczniów grudziądzkich szkół podstawowych klas I-III.

1.4.    Zwycięzców konkursów wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 78/18 z dnia 4 października 2018 r.).

1.5. Zgłoszenia udziału grupy przedszkolnej lub klasy w pochodzie wiosennym, można dokonać telefonicznie, osobiście w siedzibie CEE lub elektronicznie na adres cee@um.grudziadz.pl do dnia 14 marca 2019 r. Oświadczenie uczestników konkursu (Zał. nr 3) należy dostarczyć do siedziby CEE do dnia 20 marca 2019 r.

 

  1. 2.      Zorganizowane konkursy

2.1.    Warunkiem uczestnictwa w pochodzie jest zgłoszenie grupy przedszkolnej bądź klasy  poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej (zał. nr 2).

2.2.    Wzięcie udziału w pochodzie równoznaczne jest z uczestnictwem w jednym
z konkursów zorganizowanym przez CEE opisanych poniżej:

 

Konkurs dla grup przedszkolnych: polega na przygotowaniu przez grupę oraz zaprezentowaniu stroju Pani Wiosny. Praca ma być wykonana z wykorzystaniem recyklingowych materiałów.

Spośród wykonanych prac zostaną wybrane najciekawsze, a autorskie grupy otrzymają nagrody.

 

Konkurs dla klas szkół podstawowych: polega na wykonaniu kukły Marzanny przez uczestników (1 szt. na klasę) z surowców ekologicznych (np. słoma, tkaniny bawełniane, papier, sznurek itp.) i przybycie z nią na uroczysty pochód.

Uwaga: Użycie materiałów z tworzyw sztucznych będzie obniżało ocenę pracy oraz uniemożliwi spalenie Marzanny.

Marzanna powinna osiągać wymiary w przedziale od 1,5 do 2 metrów.

Spośród wykonanych Marzann zostaną wybrane najciekawsze, a autorskie klasy otrzymają nagrody.

 

  1. 3.      Przebieg pochodu

3.1.    W obu konkursach ocenie podlegać będzie :

- oryginalność,

- estetyka wykonania,

- rodzaj użytych materiałów

 - oraz dobór kolorystyki kojarzącej się z nadejściem Wiosny.

3.2.    Wiosenny pochód rozpoczniemy od zebrania wszystkich uczestników na Plantach przy ul. Al. 23-go Stycznia (fontanna przy Starostwie) o godz. 1100, dnia 21 marca 2019 r. Miejscem docelowym pochodu będą Błonia Nadwiślańskie.

3.3.    Celem organizowania pochodu jest przekazanie wszystkim mieszkańcom miasta informacji o nadejściu kalendarzowej wiosny oraz zarażenie ich radością z tej okazji.

Zachęcamy uczestników do przyniesienia ze sobą instrumentów np. tamburynów, trójkątów czy bębenków oraz do przygotowania piosenki o tematyce wiosennej, która będzie wykonywana podczas pochodu.

 

  1. 4.      Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1, zwany dalej Prezydentem; Prezydent prowadzi operację przetwarzania danych osobowych.

Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
, telefonicznie: 56 45 10 289 wew. 24 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl;

Dane osobowe Uczestników zawarte w zgłoszeniu uczestnictwa w konkursie będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit.                        a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo                                        w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora;

Dane osobowe Uczestników oraz nauczyciela zgłaszającego placówkę do konkursu
w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz wizerunku (zdjęcia z przebiegu
i rozstrzygnięcia konkursu) Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia konkursu. Natomiast dane w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator konkursu będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte;

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do:

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.