W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przejdź do treści
Galerie zdjęć więcej galerii

Nie wypalaj traw

Urząd Miejski w Grudziądzu wspólnie z Komenda Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu zaprasza wszystkich przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym:

 

„Nie wypalaj traw”
 

Regulamin konkursu plastycznego

1.       Cel konkursu

1.1.    Aktywizacja dzieci.

1.2.    Popularyzacja wiedzy na temat zagrożenia jakie niesie za sobą wypalanie traw.

1.3.    Uświadamianie dzieciom jakie spustoszenie w faunie powoduje świadome podpalanie łąk, rowów i nieużytków.

1.4.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.

1.5.    Poznawanie różnych technik tworzenia prac plastycznych.

2.      Organizacja konkursu

2.1. Organizatorami konkursu są Biuro Lasów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu.

2.2.Sponsorem nagród w konkursie jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

2.3. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można w Centrum Edukacji Ekologicznej pod nr tel. 56/46-56-200.

2.4. Do udziału w konkursie zapraszamy przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych.

2.5. Konkurs rozgrywany jest w 3 kategoriach:

I-       Przedszkola

II-    Uczniowie klas I-III SP

III- Uczniowie klas IV-VIII SP

2.6. Zgłoszenia udziału w konkursie dokonuje rodzic (opiekun) dziecka wypełniając kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 2. Wypełnioną poprawnie kartę zgłoszeniową należy dostarczyć wraz z podpisaną pracą konkursową.

2.7.Uczestnik z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że:

2.7.1.      Akceptuje niniejszy regulamin;

2.7.2.      Wyraża zgodę na publikację zdjęć z rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej Organizatora.

2.8. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej  www.cee.grudziadz.plw zakładce  *Konkursy z nagrodami.

2.9. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 78/21 z dnia 16 listopada 2021 r.).

3.      Kryteria konkursu

3.1Konkurs polega na stworzeniu płaskiej pracy plastycznej w formacie A3, która ma przedstawiać destrukcyjny wpływ świadomego podpalania traw na florę i faunę naturalnych siedlisk łąkowych lub leśnych.

3.2 Technika wykonania pracy – dowolna. Komisja konkursowa oceni prace pod względem zgodności z tematyką, estetyki, pomysłowości oraz czytelności przekazu zawartych treści graficznych.

3.3. Dokumentacja powinna zawierać: podpisaną pracę (nazwisko i imię uczestnika i kategorię wiekową) oraz wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego kartę „Zgłoszenie do udziału
w konkursie” (PROSIMY NIE PRZYKLEJAĆ KART ZGŁOSZENIOWYCH DO PRACY).

3.3. Pracę konkursową wraz ze zgłoszeniem udziału należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu, ul. Nad Torem 1.

4.       Terminarz

4.1. Termin dostarczenia prac do Centrum Edukacji Ekologicznej- 11-29 kwietnia 2022 r.

4.2. Termin podsumowania konkursu – 12 maja 2022 roku.

4.3. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone na uroczyste wręczenie nagród.
5.      Nagrody

5.1. Dyplomy i nagrody rzeczowe za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej z kategorii.

5.2. Nagrody w konkursie dofinansowane są ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

6.      Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

6.1.    W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

6.2. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego poprawnie wypełnionego zgłoszenia zawierającego prawdziwe dane Uczestnika Konkursu w postaci imienia i nazwiska dziecka.

6.3. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób:

- listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

- telefonicznie: +48 56 45 10 200

- e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl

6.4. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz
, telefonicznie: 56 45 10 470 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl;

6.5. Dane osobowe Uczestników konkursów będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora;

6.6. Dane osobowe Uczestników konkursu w postaci: imienia i nazwiska dziecka oraz danych osobowych opiekunów w postaci: numeru telefonu oraz imienia i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia konkursu. Natomiast dane w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator konkursu będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte.

6.7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6.8. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do:

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.

6.9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

a) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

b) adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

c) telefon: 22 531 03 00