W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przejdź do treści
Galerie zdjęć więcej galerii

Mapa interaktywna

więcej danych na mapie

"Grudziądzki Przyjaciel Przyrody 2018"

  Centrum Edukacji Ekologicznej, działające w Wydziale Gospodarki Komunalnej o Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, serdecznie zaprasza mieszkańców Grudziądza do udziału w kolejnej edycji konkursu przyrodniczo-ekologicznego

 

"Grudziądzki Przyjaciel Przyrody"

 

Regulamin konkursu przyrodniczo-ekologicznego

„Grudziądzki Przyjaciel Przyrody”

 1.      Cel konkursu

1.1.    Aktywizacja mieszkańców Grudziądza.

1.2.    Rozbudzanie zainteresowania przyrodą.

1.3.    Zainteresowanie zasadami prawidłowej segregacji odpadów.

1.4.    Zachęcenie do pogłębiania wiedzy dotyczącej tematyki niniejszego konkursu.

1.5.    Umiejętność wykazania posiadanej wiedzy.

 2.      Organizacja konkursu

2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200.

2.3. Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Grudziądza – bez ograniczenia wiekowego.

2.4. Obowiązują zapisy pod nr tel. 726-301-636. Liczba miejsc ograniczona.

2.5. Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że akceptuje niniejszy regulamin;

2.6. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 52\17 z dnia 8 listopada 2017 r.)

2.7. W przypadku nieobecności laureatów konkursu na jego rozstrzygnięciu osoby nagrodzone zobowiązane są do odbioru nagrody w ciągu 20 dni roboczych liczonych od daty rozstrzygnięcia konkursy.

 

Uwaga!

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1, zwany dalej Prezydentem; Prezydent prowadzi operację przetwarzania danych osobowych.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Piotr Mazur, adres ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, telefon (56)46-44-556 e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl.
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
 4. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat.
 5. Dane uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału
  w konkursie.
 7. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do:

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.

 1. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, datę urodzenia oraz wizerunek (zdjęcia z przebiegu i rozstrzygnięcia konkursu).
 3. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Ponadto:

 1. Organizator konkursu będzie wykorzystywał dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska oraz wizerunku poszczególnych uczestników, wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com ).

3.      Kryteria konkursu

3.1.    Konkurs polega na rozwiązaniu testu zawierającego 50 pytań jednokrotnego wyboru lub otwartych o tematyce przyrodniczo-ekologicznej.

3.2.    Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego rozwiązywania testu, bez korzystania
z jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz.

3.3.    Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 45 minut. Po upływie wyznaczonego czasu pytania bez odpowiedzi uznane zostaną za błędnie rozwiązane.

3.4.    Zakres tematyczny testu oraz proponowana bibliografia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, który jest również dostępny na stronie internetowej www.cee.grudziadz.pl w zakładce *Konkursy z nagrodami.

3.5.    Odpowiedzi będą punktowane w skali od 1 do 3 punktów.

3.6.    Zwycięża osoba, która zdobędzie największą ilość punktów.

3.7.    Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika konkursu w przypadku nieprzestrzegania przez niego niniejszego regulaminu.

3.8.    W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów przez więcej niż jednego uczestnika przewidziana jest dogrywka, która odbędzie się w terminie, o którym zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie, jednak nie późniejszym niż 6 września 2018 r.

4. Kryterium oceny

4.1. Ocenie będzie podlegało:

4.1.1. Podanie/zaznaczenie poprawnych odpowiedzi w teście.

5. Terminarz:

Termin rozwiązywania testu – 1 września 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie CEE  przy
ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu.

Termin uroczystego podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 15 września 2018 roku na Błoniach Nadwiślańskich podczas akcji „Sprzątanie Świata 2018”.

6. Nagrody

Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Osoba, która zajmie I miejsce, a tym samym zdobędzie tytuł „Grudziądzkiego Przyjaciela Przyrody 2018” otrzyma nagrodę w postaci vouchera o wartości 1000 zł ufundowaną przez Zakład Usług Leśnych „KOS”.