Przejdź do treści

Centrum Edukacji Ekologicznej

Aktualności

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Rozstrzygnięcie konkursu "Chrońmy środowisko 2019/2020"

Podczas pierwszej edycji zbiórki płyt CD w konkursie "Chrońmy środowisko 2019/2020" łącznie udało się zebrać blisko 736 kg płyt CD - to ponad 44 000 sztuk!!! W poszczególnych kategoriach uczestnicy zebrali:  Przedszkola - 117,5 kg Szkoły podstawowe -  465,19 kg Szkoły ponadpodstawowe – 153 kg   Poniżej lista laureatów   kategoria – przedszkola I m-ce –  Maksymilian Dutkowski, II m-ce –    Maja Grynda,                III m-ce –  Piotr Lewandowski   Wyróżnienia: Mateusz Pietruszyński, Krzysztof Woźniak, Wojciech Polesiak, Zuzanna Kotz, Kamila Heinrich, Zuzanna Rogalska, Julia Lipowska, Nina Mijewska, Lena Dębowska, Marcelina Magdowska, Pola Grzybowska     kategoria - szkoły podstawowe I m-ce –  Kacper Ufnal, II m-ce –  Lidia Trela
III m-ce –  Jakub Ściborowski,   Wyróżnienia: Kacper Piotrowski, Alan Motyka, Filip Motyka, Dominik Procajło, Bartosz Chabucki, Alicja Galińska, Paweł Sikorski, Paweł Kieszek, Paulina Głogowska, Stanisław Domeracki,      kategoria - szkoły ponadpodstawowe
I m-ce –  Joanna Skorek, II m-ce –  Mateusz Skorek,                  III m-ce – Agnieszka Hejnowska,   Wyróżnienia: Emilia Sieńska, Klaudia Meller, Paulina Staszak, Wiktoria Chojnacka, Wiktoria Krzewińska, Adrian Kowalski, Oliwer Umiński   W związku z panująca sytuacją zagrożenia COVID-19 nagrody zostaną rozdane uczestnikom indywidualnie - po wcześniejszym kontakcie  ze strony CEE z uczestnikiem konkursu i ustaleniu indywidualnego terminu odbioru.

więcej

Drzwi otwarte CEE

  Uwaga!!! W związku z włączeniem Grudziądza do czerwonej strefy wydarzenie "Drzwi otwarte Centrum Edukacji Ekologicznej" zostaje przełożone. Gdy tylko sytuacja ulegnie zmianie o nowym  terminie akcji poinformujemy na naszej  stronie oraz profilu facebook.    Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski  zaprasza wszystkich mieszkańców wraz z rodzinami na
Drzwi Otwarte Centrum Edukacji Ekologicznej pt. :    „Grudziądzkie daniele w czterech porach roku”                                            
Spotykamy się 10 października 2020 r. w godz. 1000- 1300  w siedzibie CEE przy ul. Nad Torem 1.               Podczas wydarzenia udostępnione zostaną zwiedzającym  zagrody ze zwierzętami, budynek główny z salami do edukacji przyrodniczej oraz teren zewnętrzny ze stacjami edukacyjnymi. Ponadto na uczestników będą czekały rodzinne konkursy z nagrodami oraz warsztaty ekologiczne, podczas których będzie można wykonać drewniane przedmioty codziennego użytku: wieszaki na klucze oraz podkładki pod kubki.   Zapraszamy do udziału. Wstęp wolny – bez zapisów.      

więcej

Ćwiczenia terenowe ze Strażą Pożarną

W dniu 22 września 2020 r. pracownicy Lasów Komunalnych Miasta Grudziądza wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu przeprowadzili ćwiczenia terenowe, których zadaniem było rozpoznanie możliwości prowadzenia działań gaśniczych podczas pożarów lasów. W trakcie ćwiczeń sprawdzano stan techniczny ujęć czerpania wody znajdujących się na terenie Lasów Komunalnych oraz przejezdność i oznaczenia dróg pożarowych.  Obszar Lasów Komunalnych zaliczany jest do I kategorii zagrożenia pożarowego, ponieważ przewagę stanowią drzewostany sosnowe, siedlisk borowych, a także wzmożony ruch turystyczny. Zagrożenie pożarowe jest szczególne w okresie wiosennym i letnim, kiedy następuje wzmożony ruch turystyczno – spacerowy.

więcej

"Leśne kino DKF" 17.09.2020

   17 września w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu odbyło się"Leśne kino", którego organizatorem był Urząd Miejski  i Dyskusyjny Klub Filmowy działający w CK Teatr w Grudziądzu. Tym razem na ekranie zagościł film Artura Homan
i Saturnina Homan z muzyką Michała Lorenc pt. : "Kraina 1000 bocianów".  Film zgromadził rzeszę fanów tych wyjątkowych i niezwykle interesujących zwierząt. Przy blasku ogniska i w bliskości natury mogliśmy pogłębić naszą wiedzę przyrodniczą oraz poczuć się jej częścią. Dziękujemy, że zechcieliście spędzić z nami ten wieczór.  Przed seansem nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu "Grudziądzki Przyjaciel Przyrody" 2020.
     

więcej

"Zbieramy owoce drzew leśnych" 2020

Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski zaprasza wszystkich przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych do udziału
w XIV edycji konkursu ekologicznego   „ZBIERAMY OWOCE DRZEW LEŚNYCH”   1.       Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja dzieci. 1.2.    Uwrażliwienie dzieci na potrzebę niesienia pomocy zwierzętom leśnym w okresie zimy. 1.3.    Rozbudzanie zainteresowań związanych ze zwierzętami leśnymi m. in.  rodzajem pokarmu jakim się żywią. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Do udziału w konkursie zapraszamy przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2.4.Konkurs rozgrywany jest w 2 kategoriach: I-    Przedszkola II- Uczniowie klas I-III SP 2.5. Zgłoszenia udziału w konkursie dokonuje rodzic (opiekun) dziecka w momencie dostarczenia do Centrum Edukacji Ekologicznej owoców drzew leśnych (Załącznik nr. 2). 2.6.Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że: 2.6.1.      Akceptuje niniejszy regulamin; 2.6.2.      Wyraża zgodę na publikację zdjęć z rozstrzygnięcia  konkursu  na stronie internetowej Organizatora. 2.7. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej  www.cee.grudziadz.pl zakładka *Konkursy z nagrodami. 2.8. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 19/19 z dnia 20 marca 2019 r.).   3.      Kryteria konkursu 3.1.    Konkurs polega na zbiórce kasztanów i żołędzi, które w okresie zimowym zostaną przeznaczone na dokarmianie zwierząt leśnych Lasu Rudnickiego. 3.2.    O zwycięstwie w konkursie decydować będzie ilość owoców drzew leśnych (w kg) zebranych przez indywidualnego przedszkolaka/ucznia. 3.3.    Owoce należy dostarczyć do siedziby Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu, ul. Nad Torem 1, w dniach od 2 października 2020 r. do 22  października  2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu po uprzednim kontakcie telefonicznym. 3.4.    Owoce można dostarczać kilkukrotnie, przy czym jednorazowo ich masa nie może być mniejsza niż 10 kg.   4.       Terminarz Termin dostarczenia owoców do Centrum Edukacji Ekologicznej- 2-22 października 2020 r. Termin podsumowania konkursu – 12 listopada 2020 roku W związku z pandemią informacja o zwycięzcach konkursu pojawi się na stronie www.cee.grudziadz.pl oraz na fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone po osobisty odbiór nagrody.   5.      Nagrody Dyplomy i nagrody rzeczowe za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca dla przedszkolaków i uczniów, którzy zbiorą największą ilość owoców drzew leśnych.   Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych   W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:    Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1, zwany dalej Prezydentem; Prezydent prowadzi operację przetwarzania danych osobowych.   Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu ul. Piłsudskiego 51,
86-300 Grudziądz, telefonicznie: 56 45 10 470 lub za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl.   Dane osobowe Uczestników zawarte w zgłoszeniu uczestnictwa w konkursie będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit.a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody.  W celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora; Dane osobowe Uczestników w postaci: wizerunku (zdjęcia z przebiegu konkursu), Organizator konkursu będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu  będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte.    Dane uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;   Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.    Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do: - sprostowania danych, - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.    Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   Dane pozyskane od Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
a także nie będą poddawane procesowi profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

więcej

Termin sprzedaży drewna

Sprzedaż drewna odbywa się w Referacie Lasów Komunalnych - Biurze Lasów Komunalnych miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór przy ul. Nad Torem 1. Najbliższa sprzedaż drewna odbędzie się  02.10.2020 r. Więcej informacji udziela Leśniczy pod numerem telefonu 667 663 633.
 

więcej

Ekologiczna Restauracja

„Ekologiczna restauracja” Zapraszamy wszystkich restauratorów do udziału w akcji „Ekologiczna Restauracja” organizowanej przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu. Celem akcji jest zmotywowanie restauratorów do prowadzenia lokali w sposób bardziej przyjazny dla środowiska oraz promowanie ekologicznych postaw. W akcji mogą wziąć udział wszyscy restauratorzy chętni do zastosowania naszych zaleceń w swoim lokalu. W celu przystąpienia do akcji należy zgłosić swój udział telefonicznie pod numerem: 56/46-56-200 lub pocztą elektroniczną: cee@um.grudziadz.pl Aby otrzymać tytuł „Ekologicznej Restauracji” należy spełnić kilka z wymienionych przez nas zaleceń:  Ograniczenie plastiku Segregacja odpadów Zastosowanie zwrotnych butelek Oszczędzanie energii Ograniczenie smogu Promowanie ekologicznych inicjatyw Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu     Regulamin akcji „Ekologiczna Restauracja” Organizatorem akcji jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Celem akcji jest zmotywowanie restauratorów do prowadzenia lokali w sposób bardziej przyjazny dla środowiska oraz promowanie ekologicznych postaw. W akcji mogą wziąć udział wszyscy restauratorzy chętni do zastosowania naszych zaleceń w swoim lokalu. W celu przystąpienia do akcji należy zgłosić swój udział telefonicznie pod numerem: 56/46-56-200 lub pocztą elektroniczna: cee@um.grudziadz.pl Aby otrzymać tytuł „Ekologicznej Restauracji” należy spełnić kilka z wymienionych przez nas zaleceń:           5.1 Ograniczenie plastiku – zastąpienie plastikowych słomek drewnianymi, papierowymi lub  metalowymi. Rezygnacja z plastikowych opakowań, zastąpienie ich torbami recyklingowymi.         5.2 Segregacja odpadów - zarówno na zapleczu jak i udostępnienie koszy z możliwością segregacji dla klientów lokalu.         5.3 Zastosowanie zwrotnych butelek – sprzedaż wody, soków, napojów  alkoholowych w szklanych i zwrotnych butelkach.         5.4  Oszczędzanie energii – wymiana żarówek na energooszczędne, nie nadużywanie klimatyzacji, zakup sprzętu o najwyższej klasie energetycznej.          5.5 Ograniczenie smogu – zastosowanie oczyszczaczy powietrza w lokalu, można zrobić to w sposób naturalny np. stosując rośliny, które będą dbały o czyste powietrze.         5.6 Promowanie ekologicznych inicjatyw Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu - promowanie na swoich social mediach naszych akcji, udostępnianie klientom materiałów edukacyjnych otrzymanych od nas.        6. Po zgłoszeniu przez restauratora wprowadzonych zmian, pracownik Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu sprawdza jaki zakres naszych zaleceń obejmują te zmiany i sporządza dokumentację fotograficzną.         7. Po spełnieniu wymagań Restaurator otrzymuje certyfikat, naklejkę „Ekologiczna Restauracja” oraz poinformujemy o tym w naszych mediach społecznościowych.         8. Zgłoszenie do udziału w akcji jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, jak również z wyrażeniem zgody na wykorzystanie swojego wizerunku.          9. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:   W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:   Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu jest Prezydent Grudziądza, z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób: a) listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz b) telefonicznie: +48 56 45 10 200 c) e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@grudziadz.pl   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych e-mail: p.mazur@um.grudziadz.pl oraz pisemnie na adres wskazany na stornie http://bip.grudziadz.pl/strony/16801.dhtml.   Państwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniu uczestnictwa w akcji będą przetwarzane przez Administratora. W celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia akcji przez Administratora;   Państwa dane osobowe postaci: wizerunku (zdjęcia) Organizator akcji będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących,
w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu  będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte.   Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Uczestnik akcji posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem   Uczestnik akcji posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do: - sprostowania danych, - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.   Uczestnikom akcji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu do Spraw Ochrony Danych Osobowych.   Dane pozyskane od Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
a także nie będą poddawane procesowi profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.        

więcej

"Grudziadzki Przyjaciel Przyrody 2020"

 V edycja konkursu wiedzy przyrodniczo-ekologicznej "Grudziądzki Przyjaciel Przyrody ",    17 września 2020 roku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Tegorocznym  zwycięzcą i tym samym"Grudziądzkim Przyjacielem Przyrody"  został   Maciej Tarnowski Laureat nagrody wykazał się wyjątkową wiedzą z zakresu gospodarki leśnej, znajomości przyrody terenów Grudziądza oraz bezbłędnie poradził sobie z zadaniami praktycznymi.
Drugie miejsce zajęła  Lidia Chmielewska, natomiast na trzecim miejscu uplasował się  Jakub Śledź. 
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i wierzymy, że posiadana przez uczestników wiedza posłuży im w codziennym życiu oraz lepszym rozumieniu przyrody.   REGULAMIN KONKURSU „GRUDZIĄDZKI PRZYJACIEL PRZYRODY 2020”   § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE   1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Grudziądzu mający swoją siedzibę przy
ul. Ratuszowej 1, 86 – 300 Grudziądz.   § 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE   1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dostarczoną do organizatora w dniu konkursu. 2. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań: a)      osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z pkt 1. b)      warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu.   § 4 ORGANIZACJA KONKURSU   Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200.  Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Grudziądza – bez ograniczenia wiekowego.  Obowiązują zapisy pod nr tel. 726-301-636. Liczba miejsc ograniczona. 4. Konkurs polega na rozwiązaniu testu zawierającego 50 pytań jednokrotnego wyboru lub otwartych o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. 5. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego rozwiązywania testu, bez korzystania
z jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz. 6. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 45 minut. Po upływie wyznaczonego czasu pytania bez odpowiedzi uznane zostaną za błędnie rozwiązane. 7. Zakres tematyczny testu oraz proponowana bibliografia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 8. Odpowiedzi będą punktowane w skali od 1 do 3 punktów. a)  zwycięża osoba, która zdobędzie największą ilość punktów. b) organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika konkursu w przypadku nieprzestrzegania przez niego niniejszego regulaminu. c) w przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów przez więcej niż jednego uczestnika przewidziana jest dogrywka, która odbędzie się w terminie, o którym zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie, jednak nie późniejszym niż 09 września 2020 r. 9. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 19\19 z dnia 20 marca 2019 r.)   § 5 TERMINARZ   1. Termin rozwiązywania testu – 5 września 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie CEE przy
ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu. 2. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone po odbiór nagrody – 10 września 2020 roku § 5 NAGRODY   Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Osoba, która zajmie I miejsce, a tym samym zdobędzie tytuł „Grudziądzkiego Przyjaciela Przyrody 2020” otrzyma nagrodę w postaci vouchera o wartości 1000 zł ufundowaną przez Sponsora.  W przypadku nieobecności laureatów konkursu na jego rozstrzygnięciu osoby nagrodzone zobowiązane są do odbioru nagrody w ciągu 20 dni roboczych liczonych od daty rozstrzygnięcia konkursy.     § 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU   W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:   1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1, zwany dalej Prezydentem; Prezydent prowadzi operację przetwarzania danych osobowych. 3. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, telefonicznie: 56 45 10 360 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl; 4. Dane osobowe Uczestników  konkursów będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora; 5. Dane osobowe Uczestników konkursu w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia konkursu. Natomiast dane w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator konkursu będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte. 6. Dane osobowe Uczestnika - zwycięzcy konkursu, w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania,  numeru pesel, nazwy urzędu skarbowego będą wykorzystywane w celu rozliczenia podatkowego. Odbiorcami wskazanych danych osobowych będzie sponsor konkursu. 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 8. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do: - sprostowania danych, - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.   9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   § 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE   1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie na stronie internetowej Konkursu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądaćod Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonychdanych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnikawyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione. 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się ztreścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.   Załącznik nr 1   Zakres tematyczny testu 1.      Morfologia i biologia zwierząt (daniel, dzik, lis, sarna, zając, łoś, bóbr, wilk, borsuk) 2.      Gwara łowiecka (jeleń, daniel, dzik, lis, bóbr, zając, wilk). 3.      Morfologia i znaczenie owadów leśnych (brudnica mniszka, strzygonia chojnówka, zawisak borowiec, żuk leśny, szeliniak sosnowiec, chrabąszcz majowy, kornik drukarz, kowal bezskrzydły). 4.      Podstawowe wiadomości z gospodarki leśnej. 5.      Roślinność leśna. a)        Podstawowe gatunki drzew leśnych; b)       Podstawowe gatunki podszytu; c)        Podstawowe gatunki runa leśnego. 6.      Sposoby pielęgnacji lasu. 7.      Grudziądzkie pomniki przyrody. 8.      Lasy Komunalne Miasta Grudziądza. 9.      Owady społeczne – mrówki, pszczoły. 10.  Podstawowe zasady segregacji odpadów na terenie miasta Grudziądza. 11.  Ptaki (kowalik, sójka, sroka, rudzik, kos, kopciuszek, sowy, dzika gęś, bocian, żuraw, dzika kaczka). 12.  Grzyby – podstawowe gatunki   Proponowana bibliografia  1.      Halina Komosińska, Elżbieta Podsiadło: Ssaki kopytne: przewodnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002; 2.      Atlas szkodliwych owadów leśnych, Jerzy R. Starzyk, Andrzej Kolk, Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza MULTICO; 3.     http://www.lasy.gov.pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna 4.      Wielki atlas drzew i krzewów, Joachim Mayer, Heinz – Werner Schwegler, DELTA; 5.      Atlas ptaków Polski, Emilia Grzędzicka,  Buchmann; 6.      Ptaki świata, P.H.W. Feniks; 7.      Encyklopedia przyrody, Książka wydawnictwa Dorling Kindersley Pascal; 8.      Wilka ilustrowana encyklopedia przyrody, David Burnie, wydawca: SAMP edukacja i informacja; 9.      Wielki atlas zwierząt,  Buchmann; 10.   Encyklopedia roślin i zwierząt Europy, Mike i Peggy Briggs, Parragon; 11.  Encyklopedia szkolna WSiP – Biologia; 12.  Folder informacyjny „Lasy Komunalne Miasta Grudziądza Leśnictwo Czerwony Dwór miejscem wypoczynku i edukacji”; 13.  http://www.odpady.grudziadz.pl.

więcej

Cennik sprzedaży drewna

CENNIK SPRZEDAŻY DREWNA OBOWIĄZUJĄCY OD 3 LUTEGO ORAZ OD 16 LIPCA 2020 ROKU
Prosimy o zapoznanie się również z regulaminem sprzedaży http://cee.grudziadz.pl/contents/content/49/71      

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij