W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przejdź do treści
Galerie zdjęć więcej galerii

Aktualności

Zbieramy owoce drzew leśnych 2022

Zbieramy owoce drzew leśnych 2022

  Urząd Miejski w Grudziądzu  zaprasza wszystkich przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych do udziału w XVI edycji konkursu ekologicznego „ZBIERAMY OWOCE DRZEW LEŚNYCH”   Regulamin konkursu 1.     Cel konkursu 1.1.  Aktywizacja dzieci. 1.2.  Uwrażliwienie dzieci na potrzebę niesienia pomocy zwierzętom leśnym w okresie zimy. 1.3.  Rozbudzanie zainteresowań związanych ze zwierzętami leśnymi m. in.  rodzajem pokarmu jakim się żywią.   2.    Organizacja konkursu 2.1.   Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające w Biurze Lasów Komunalnych. 2.2.   Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3.   Do udziału w konkursie zapraszamy przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2.4.  Konkurs rozgrywany jest w 2 kategoriach: I-    Przedszkole- dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) II-  Szkoły podstawowe - uczniowie klas I-III 2.5.   Zgłoszenia udziału w konkursie dokonuje rodzic (opiekun) dziecka w momencie dostarczenia do Centrum Edukacji Ekologicznej owoców drzew leśnych wypełniając kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu. 2.6.  Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że: 2.6.1.   Akceptuje niniejszy regulamin; 2.6.2.   Wyraża zgodę na publikację zdjęć z rozstrzygnięcia konkursu  na stronie internetowej Organizatora. 2.7.   Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej  www.cee.grudziadz.plzakładka *Konkursy z nagrodami. 2.8.   Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 78/21 z dnia 16 listopada 2021 r.).   3.    Kryteria konkursu 3.1.  Konkurs polega na zbiórce kasztanów i żołędzi, które w okresie zimowym zostaną przeznaczone na dokarmianie zwierząt Lasu Rudnickiego. 3.2.  O zwycięstwie w konkursie decydować będzie ilość owoców drzew leśnych (w kg) zebranych przez indywidualnego przedszkolaka/ucznia. 3.3.  Owoce należy dostarczyć do siedziby Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu, ul. Nad Torem 1, w dniach od 4 października 2022 r. do 31 października 2022 r.
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu tj.: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30- 15:30, wtorek 7:30-17:00, piątek: 7:00-13:30. 3.4.  Owoce można dostarczać kilkukrotnie, przy czym jednorazowo ich masa nie może być mniejsza niż 10 kg.   4.     Terminarz Termin dostarczenia owoców do Centrum Edukacji Ekologicznej- 4-31 października 2022 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród – 22 listopada 2022 roku, godz. 16:00, Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Nad Torem 1. Uwaga: osoby nagrodzone oraz wyróżnione w konkursie zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone po osobisty odbiór nagrody.   5.    Nagrody Dyplomy i nagrody rzeczowe za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca dla przedszkolaków i uczniów, którzy zbiorą największą ilość owoców drzew leśnych.   6.    Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych   6.1.  W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:   6.2. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego poprawnie wypełnionego zgłoszenia zawierającego prawdziwe dane Uczestnika Konkursu w postaci imienia i nazwiska dziecka. 6.3. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się
z administratorem można w następujący sposób: - listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz - telefonicznie: +48 56 45 10 200 - e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl 6.4. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, telefonicznie: 56 45 10 470 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl; 6.5. Dane osobowe Uczestników  konkursów będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora; 6.6. Dane osobowe Uczestników konkursu w postaci: imienia i nazwiska dziecka oraz danych osobowych opiekunów w postaci: numeru telefonu oraz imienia i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia konkursu. Natomiast dane w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator konkursu będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte. 6.7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 6.8. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do: - sprostowania danych, - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.   6.9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia: a) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) b) adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa c) telefon: 22 531 03 00

więcej

Dzień otwartego ula

Dzień otwartego ula

     Zapraszamy wszystkich „smakoszy” miodu i  miłośników owadów na „Dzień otwartego ula” do Centrum Edukacji Ekologicznej już w najbliższą niedzielę 11 września 2022 r. w godz. 11:00-14:00. Jak zawsze na uczestników czekać będzie wiele atrakcji: gry terenowe „Wszystkie pszczoły to jedna rodzina”  i „Gra o miodek”, rodzinne warsztaty ekologiczne, podczas których będzie można wykonać  hotele owadzie, recyklingowe zabawki i dekoracje z motywem pszczelim.  Ponadto dzięki udziałowi pszczelarzy uczestnicy festynu będą mogli lepiej poznać „życie w pasiece” oraz dowiedzieć się wielu ciekawostek dotyczących hodowli pszczół oraz pszczelich produktów. Natomiast ci, którzy lubią podglądać przyrodę  będą mogli poobserwować na żywo pszczoły miodne w przeszklonym ulu. Zapraszamy całe rodziny- nie tylko pszczele :) Wstęp wolny!

więcej

Grudziądzki Przyjaciel Przyrody 2022

Grudziądzki Przyjaciel Przyrody 2022

           Zapraszamy wszystkich "dziko"zainteresowanych przyrodą do udziału
w kolejnej już VII edycji konkursu "Grudziądzki Przyjaciel Przyrody". Tym razem do rywalizacji zapraszamy zespoły - drużyny 2-3 osobowe. Jeśli jesteście zainteresowani dobrą zabawą, wzbogaceniem swej wiedzy  i nie tylko, interesujecie się otaczającym Was światem  przyrody zapraszamy do zapisów pod nr tel. 56/ 46-56-200. Uwaga -liczba miejsc ograniczona -liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia drużyn  przyjmujemy do 31 sierpnia 2022 r.
  REGULAMIN KONKURSU „GRUDZIĄDZKI PRZYJACIEL PRZYRODY 2022” § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Grudziądzu mający swoją siedzibę przy ul. Ratuszowej 1, 86 – 300 Grudziądz.   § 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dostarczoną do organizatora w dniu konkursu. 2. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań: a)    osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z pkt 1. b)    warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu.   § 4 ORGANIZACJA KONKURSU Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200.  Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Grudziądza – bez ograniczenia wiekowego. Konkurs ma formę turnieju polegającego na rywalizacji drużyn. W konkursie udział biorą drużyny 2-3 osobowe z zastrzeżeniem, że wiek przynajmniej jednego z uczestników wchodzących w skład drużyny nie może przekraczać 16 lat. Obowiązują zapisy drużyn pod nr tel. 56/46 56 200. Liczba miejsc ograniczona. Najpóźniej w dniu konkursu drużyna musi dostarczyć do organizatora zgodę na udział niepełnoletniego uczestnika wchodzącego w skład drużyny wypełnioną przez opiekuna prawnego stanowiącą załącznik nr 3 oraz wypełnioną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 2. Każdej drużynie zostanie przydzielona przez organizatora nazwa oraz numer zajmowanego stanowiska podczas rozgrywki w drodze losowania w dniu konkursu. Zakres tematyczny konkursu oraz proponowana bibliografia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 78/21 z dnia 16 listopada 2021 r.)   § 5 PRZEBIEG KONKURSU    Konkurs ma formę quizu, podczas którego prowadzący zadaje pytania zgodne z zakresem zagadnień wskazanych w załączniku nr 1. Każda drużyna na początku gry otrzymuje 3 „szanse”, które w przypadku błędnej odpowiedzi po kolei traci. Jeśli drużyna udzieli trzech błędnych odpowiedzi  (czyli straci wszystkie „szanse” – odpada z gry i zajmuje miejsce zgodnie z kolejnością, bez względu na ilość zdobytych punktów. Podczas gry zadanych zostanie 40 pytań z puli podstawowej podzielonych na dwa stopnie trudności (20 pytań ze stopniem trudności I, 20 pytań ze stopniem trudności II). Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź drużyna dostaje: +5 punktów za pytanie o stopniu trudności I
+10 punktów za pytanie o stopniu trudności II 5. Drużyna chcąca udzielić odpowiedzi zgłasza się przyciskając guzik na konsoli znajdującej się na każdym ze stanowisk. Odpowiedzi udziela drużyna, która zgłosiła się jako pierwsza. 6. Drużyna, która udzieliła po zgłoszeniu poprawnej odpowiedzi decyduje, czy na kolejne pytanie sama udzieli odpowiedzi, czy przekazuje je wskazanej przez siebie drużynie.
7. W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi, na kolejne pytanie odpowiada drużyna, która zgłosi się jako pierwsza.
8. Rozgrywka kończy się w momencie wyczerpania przez prowadzącego wszystkich pytań z puli podstawowej lub pozostania w rozgrywce tylko jednej drużyny.
9. Po zakończeniu rozgrywki za każdą zachowaną „szansę” drużyna otrzymuje dodatkowo +5 punktów.
10. Zwycięża drużyna, która zdobyła największą ilość punktów lub drużyna, która pozostała w rozgrywce najdłużej; czyli jako jedyna zachowała „szanse”.
11. W przypadku remisu drużyn z miejsc I-III przeprowadzona zostanie dogrywka pomiędzy remisującymi drużynami z dodatkowa pulą 10 pytań z zastosowaniem takich samych zasad jak w podstawowej puli 40 pytań.   § 6 TERMINARZ   1. Termin konkursu – 3 września 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie CEE przy
ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu. 2. Termin uroczystego podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród – 17 września 2022 roku w siedzibie CEE przy ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu podczas „Eko pikniku” organizowanego w godz. 14:00-17:00.   § 7 NAGRODY   1. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe Sponsorowane przez: ALBA Polska Sp. z o.o. 2. Drużyna, która zajmie I miejsce, a tym samym zdobędzie tytuł „Grudziądzkiego Przyjaciela Przyrody 2022” otrzyma nagrodę w postaci vouchera o wartości 600 zł dla każdego z członków drużyny. Członkowie drużyny, która zajmie II miejsce otrzymają voucher o wartości 450 zł, natomiast członkowie drużyny z III miejsca vouchery o wartości 300 zł. 3. W przypadku nieobecności laureatów konkursu na jego rozstrzygnięciu osoby nagrodzone zobowiązane są do odbioru nagrody w ciągu 20 dni roboczych liczonych od daty rozstrzygnięcia konkursy.   § 8 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU   1. W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:   2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie przez członków drużyny oraz rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika poprawnie wypełnionego zgłoszenia/zgody zawierającego prawdziwe dane Uczestnika. 3. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się
z administratorem można w następujący sposób: - listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz - telefonicznie: +48 56 45 10 200 - e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl 4. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, telefonicznie: 56 45 10 470 lub za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl; 5. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora; 6. Dane osobowe Uczestników konkursu w postaci: imienia i nazwiska pełnoletniego uczestnika oraz imienia i nazwiska dziecka oraz danych osobowych opiekuna w postaci: numeru telefonu oraz imienia i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia konkursu. Natomiast dane w postaci wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte. 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 8. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do: - sprostowania danych, - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.   9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia: a) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) b) adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa c) telefon: 22 531 03 00   § 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE   1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko
z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania
o zmianie przez publikację informacji o zmianie na stronie internetowej Konkursu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądaćod Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonychdanych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnikawyklucza Uczestnika z Konkursu,
 o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione. 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się
ztreścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.   Załącznik nr 1   Zakres tematyczny  1.    Morfologia i biologia zwierząt zamieszkujących Las Rudnicki (daniel, jeleń, dzik, lis, sarna, zając, łoś, bóbr, wilk, borsuk, wiewiórka, kuna) 2.    Gwara łowiecka (jeleń, daniel, łoś, sarna, dzik, lis, bóbr, zając, wilk). 3.    Morfologia i znaczenie owadów leśnych (brudnica mniszka, strzygonia choinówka, zawisak borowiec, żuk leśny, szeliniak sosnowiec, chrabąszcz majowy, kornik drukarz, kowal bezskrzydły, biegacz wręgaty, rusałka żałobnik, rusałka pawik, trzmiel, biedronka). 4.    Podstawowe wiadomości z gospodarki leśnej. 5.    Roślinność leśna. a)     podstawowe gatunki drzew; b)     podstawowe gatunki podszytu; c)     podstawowe gatunki runa leśnego.  6.    Sposoby pielęgnacji lasu. 7.    Grudziądzkie pomniki przyrody. 8.    Lasy Komunalne Miasta Grudziądza. 9.    Owady społeczne – mrówki, pszczoły. 10. Podstawowe zasady segregacji odpadów na terenie miasta Grudziądza. 11. Ptaki (kowalik, sójka, sroka, rudzik, kos, sowy, bocian, żuraw, dzika kaczka, jerzyk, bielik, kawka, sikory, dudek, wilga). 12. Grzyby – podstawowe gatunki. 13. Małe ssaki: nietoperze, jeż, kret. 14. Płazy i gady obszarów Grudziądza: żmija zygzakowata, padalec, zaskroniec, żaba śmieszka, żaba jeziorkowa, ropucha szara, zwinka, rzekotka drzewna.   Proponowana bibliografia     Halina Komosińska, Elżbieta Podsiadło: Ssaki kopytne: przewodnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002;    Atlas szkodliwych owadów leśnych, Jerzy R. Starzyk, Andrzej Kolk, Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza MULTICO;  http://www.lasy.gov.pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna  Wielki atlas drzew i krzewów, Joachim Mayer, Heinz – Werner Schwegler, DELTA;  Atlas ptaków Polski, Emilia Grzędzicka,  Buchmann;    Ptaki świata, P.H.W. Feniks;    Encyklopedia przyrody, Książka wydawnictwa Dorling Kindersley Pascal;    Wilka ilustrowana encyklopedia przyrody, David Burnie, wydawca: SAMP edukacja
i informacja;    Wielki atlas zwierząt,  Buchmann;  Encyklopedia roślin i zwierząt Europy, Mike i Peggy Briggs, Parragon; Encyklopedia szkolna WSiP – Biologia; Folder informacyjny „Lasy Komunalne Miasta Grudziądza Leśnictwo Czerwony Dwór miejscem wypoczynku i edukacji”; http://www.odpady.grudziadz.pl.    

więcej

Leśne kino z DKF-em

Leśne kino z DKF-em

Wspólnie z Centrum Kultury Teatr zapraszamy na kolejną odsłonę plenerowego kina już w najbliższy piątek- 22 lipca o godz. 20:30 do siedziby Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu.     Wszystkich miłośników przyrody oraz kina niebanalnego, skłaniającego do refleksji, a jednocześnie zaskakującego szczyptą humoru zapraszamy na „Leśne kino z DKF-em”. To pierwsze w tym roku, z zaplanowanych plenerowych spotkań kinowych, poświęcimy miejscom, które zapewne wszyscy potrafią nazwać i opisać, choć ku zaskoczeniu widzów może okazać się, że jeszcze sporo o ich roli w świecie przyrody nie wiemy. Jeśli pola, o których tu mowa kojarzą się Wam tylko z produkcją żywności dla ludzi czy paszy dla zwierząt, bądź miejscem, które należy zabudować kolejną aglomeracją ludzkich domostw, to warto przyjść i spojrzeć przez szerszy obiektyw na obraz „Pola tętniące życiem” w reżyserii  Roberta Dróżdż. Projekcję filmu poprzedzi nastrojowy koncert na handpanie w wykonaniu „Mimosicy"- Marii Kochańskiej. Tradycyjnie nie zabraknie ogniska (oczywiście z kiełbaskami). Wstęp wolny – bez zapisów

więcej

Leśne wakacje z Centrum Edukacji Ekologicznej

Leśne wakacje z Centrum Edukacji Ekologicznej

  Zapraszamy! Już od 4 lipca ruszamy z rodzinnymi warsztatami kierowanymi do dzieci w wieku 7-11 lat wraz z opiekunami. Zajęcia będą odbywać się w pierwszym tygodniu w terenie (Las Rudnicki) natomiast w kolejnym tygodniu w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu – ul. Nad Torem 1. Podczas spotkań postaramy się przybliżyć Wam niesamowity świat przyrody. Poznacie lepiej „dzikich” mieszkańców lasu, ich zwyczaje oraz miejsca gdzie mieszkają. Natomiast podczas warsztatów wykonacie dekoracje, gry oraz inne przedmioty ekologiczne, które przydadzą się nie tylko Wam. Jeśli chcesz wspólnie z nami poznawać przyrodę Grudziądza- zapraszamy! Uwaga: obowiązują zapisypod numerem 56 46 56 200. Harmonogram warsztatów  4 -7 lipca 4 lipca „Trasą pomników przyrody”- spacer po Lesie Rudnickim połączony z grą terenową 9:00 – zbiórka na parkingu przy Plaży Miejskiej nad Jeziorem Rudnickim (ul. Zaleśna) 5 lipca „Ptaki Lasu Rudnickiego”- warsztaty w terenie 9:00 – zbiórka na parkingu przy Plaży Miejskiej nad Jeziorem Rudnickim (ul. Zaleśna) 6 lipca „Hotele owadzie” – warsztaty w terenie 9:00 – zbiórka na parkingu przy rondzie  im. ks. Popiełuszki – główne wejście do lasu 7 lipca „Sekretne życie jaszczurek” - warsztaty w terenie 9:00 – zbiórka na parkingu przy rondzie  im. ks. Popiełuszki – główne wejście do lasu   11– 14 lipca 11 lipca „Drzewne memo” – warsztaty w siedzibie CEE 9:00 – CEE, ul. Nad Torem 1 12 lipca „Las w słoiku” – warsztaty w siedzibie CEE 9:00 – CEE, ul. Nad Torem 1 13 lipca „Latawce , dmuchawce wiatr” - warsztaty w siedzibie CEE 9:00 – CEE, ul. Nad Torem 1 14 lipca „Zapachy lasu” – warsztaty w siedzibie CEE 9:00 – CEE, ul. Nad Torem 1   Regulamin warsztatów  „Leśne wakacje z Centrum Edukacji Ekologicznej”   Organizacja warsztatów 1.1. Organizatorem warsztatów jest Urząd Miejski w Grudziądzu. 1.2.Informacje dotyczące warsztatów uzyskać można w Centrum Edukacji Ekologicznej pod nr tel. 56/46-56-200. 1.3. Do udziału w warsztatach zapraszamy dzieci w wieku 7-11 lat wraz z opiekunem. 1.4. Zgłoszenia udziału w warsztatach dokonuje rodzic (opiekun) dziecka pod numerem tel. 56/46-56-200. Uwaga: oprócz zgłoszenia telefonicznego należy dostarczyć na pierwsze spotkanie wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego „Zgodę na udział w warsztatach” (zał. 1) lub wypełnić zgodę na miejscu. 1.5. Termin warsztatów: 4-14 lipca (od poniedziałku do czwartku) w godz. 9:00-11:00. 1.6. Miejsce przeprowadzenia spotkań:       4,5 lipca – Las Rudnicki (zbiórka na parkingu przy plaży miejskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim)       6,7 lipca- Las Rudnicki (zbiórka na parkingu przy Rondzie im. ks. Popiełuszki)       11-14 lipca – siedziba Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu, ul. Nad Torem 1.  2.  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych   2.1.    W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:   2.2  Warunkiem udziału w warsztatach jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego poprawnie wypełnionego zgłoszenia zawierającego prawdziwe dane Uczestnika 2.3. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób: - listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz - telefonicznie: +48 56 45 10 200 - e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl 2.4. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, telefonicznie: 56 45 10 470 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl; 2.5. Dane osobowe Uczestników warsztatów będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia warsztatów przez Administratora; 2.6. Dane osobowe Uczestników warsztatów w postaci: imienia i nazwiska dziecka oraz danych osobowych opiekunów w postaci: numeru telefonu oraz imienia i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia warsztatów. Natomiast dane w postaci wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu warsztatów będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte. 2.7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w warsztatach. Uczestnik warsztatów posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 2.8. Uczestnik warsztatów posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do: - sprostowania danych, - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.   2.9. Uczestnikowi warsztatów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. a) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) b) adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa c) telefon: 22 531 03 00  

więcej

Maj w ogrodzie

Maj w ogrodzie

MAJ W OGRODZIE Pogoda ostatnio nam dopisuje, więc pora, aby zabrać się za prace ogrodowe. My przychodzimy Wam z pomocą i już w najbliższą sobotę zapraszamy Was na wydarzenie "Maj w ogrodzie"!
Mamy dla Was mnóstwo sadzonek kwiatów i ziół m.in. smagliczki, lobelie, sanwitalie, goździki, aksamitki, dalie letnie, petunie i wiele więcej!
Jednak, aby otrzymać pakiet roślin, tym razem chcemy coś w zamian . Przynieście nam pakiet materiałów recyklingowych, do wyboru: 5 słoików jednolitrowych lub 10 dużych puszek (1,2 l) lub 10 pudełek po chusteczkach higienicznych

Podczas samego wydarzenia zapraszamy również na warsztaty: recyklingowe doniczki  oraz hotele dla owadów.

"Maj w ogrodzie" - 14.05.2022 r., w godz. 10:00-13:00
ul. Nad Torem 1

Wydarzenie bezpłatne, wstęp wolny!  

więcej

Grudziądzanie Sadzą Las

Grudziądzanie Sadzą Las

GRUDZIĄDZANIE SADZĄ LAS! Wielka akcja sadzenia lasu przez mieszkańców Grudziądza wraca po dwuletniej przerwie. Zapraszamy Was na te wydarzenie już 23 kwietnia 2022 r., zaczynamy o godz. 10:00. Spotykamy się na wyznaczonym parkingu przy ul. Rydygiera (dojazd ul. Miłoleśną). Poniżej znajdziecie szczegółową mapkę dojazdu (współrzędne parkingu: 53.438718, 18.784925). Podczas sadzenia zapewniamy sprzęt, jednak prosimy o zabranie ze sobą szpadli w miarę możliwości. Na wszystkich czekać będzie także ciepły posiłek oraz kawa i herbata. A dla wszystkich uczestników (i tych najmłodszych) jak zawsze przygotujemy pamiątkowe upominki. Wydarzenie bez zapisów!

więcej

Wielkanocny Piknik

Wielkanocny Piknik

W najbliższą sobotę zapraszamy Was na rodzinne wydarzenie Wielkanocny Piknik! Podczas pikniku czekać będzie na Was wiele atrakcji, m.in. warsztaty tworzenia wielkanocnych palm oraz malowanie drewnianych zająców, wszystko to oczywiście z wykorzystaniem ekologicznych i naturalnych materiałów. Dla chcących sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą czekać będą konkursy i quizy z nagrodami, których głównym bohaterem będzie zając szarak. A najmłodsi będą mogli poszukać poukrywanych na terenie CEE czekoladowych jajeczek. Wszystko to odbędzie się 9 kwietnia 2022 r., w godz. 10-13 w Centrum Edukacji Ekologicznej. Wydarzenie jest bezpłatne, wstęp wolny!  

więcej

Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw

Urząd Miejski w Grudziądzu wspólnie z Komenda Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu zaprasza wszystkich przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym:   „Nie wypalaj traw”   Regulamin konkursu plastycznego 1.       Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja dzieci. 1.2.    Popularyzacja wiedzy na temat zagrożenia jakie niesie za sobą wypalanie traw. 1.3.    Uświadamianie dzieciom jakie spustoszenie w faunie powoduje świadome podpalanie łąk, rowów i nieużytków. 1.4.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 1.5.    Poznawanie różnych technik tworzenia prac plastycznych. 2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorami konkursu są Biuro Lasów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. 2.2.Sponsorem nagród w konkursie jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 2.3. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można w Centrum Edukacji Ekologicznej pod nr tel. 56/46-56-200. 2.4. Do udziału w konkursie zapraszamy przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. 2.5. Konkurs rozgrywany jest w 3 kategoriach: I-       Przedszkola II-    Uczniowie klas I-III SP III- Uczniowie klas IV-VIII SP 2.6. Zgłoszenia udziału w konkursie dokonuje rodzic (opiekun) dziecka wypełniając kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 2. Wypełnioną poprawnie kartę zgłoszeniową należy dostarczyć wraz z podpisaną pracą konkursową. 2.7.Uczestnik z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że: 2.7.1.      Akceptuje niniejszy regulamin; 2.7.2.      Wyraża zgodę na publikację zdjęć z rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej Organizatora. 2.8. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej  www.cee.grudziadz.plw zakładce  *Konkursy z nagrodami. 2.9. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 78/21 z dnia 16 listopada 2021 r.). 3.      Kryteria konkursu 3.1Konkurs polega na stworzeniu płaskiej pracy plastycznej w formacie A3, która ma przedstawiać destrukcyjny wpływ świadomego podpalania traw na florę i faunę naturalnych siedlisk łąkowych lub leśnych. 3.2 Technika wykonania pracy – dowolna. Komisja konkursowa oceni prace pod względem zgodności z tematyką, estetyki, pomysłowości oraz czytelności przekazu zawartych treści graficznych. 3.3. Dokumentacja powinna zawierać: podpisaną pracę (nazwisko i imię uczestnika i kategorię wiekową) oraz wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego kartę „Zgłoszenie do udziału
w konkursie” (PROSIMY NIE PRZYKLEJAĆ KART ZGŁOSZENIOWYCH DO PRACY). 3.3. Pracę konkursową wraz ze zgłoszeniem udziału należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu, ul. Nad Torem 1. 4.       Terminarz 4.1. Termin dostarczenia prac do Centrum Edukacji Ekologicznej- 11-29 kwietnia 2022 r. 4.2. Termin podsumowania konkursu – 12 maja 2022 roku. 4.3. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone na uroczyste wręczenie nagród. 5.      Nagrody 5.1. Dyplomy i nagrody rzeczowe za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej z kategorii. 5.2. Nagrody w konkursie dofinansowane są ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 6.      Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 6.1.    W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 6.2. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego poprawnie wypełnionego zgłoszenia zawierającego prawdziwe dane Uczestnika Konkursu w postaci imienia i nazwiska dziecka. 6.3. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób: - listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz - telefonicznie: +48 56 45 10 200 - e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl 6.4. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, telefonicznie: 56 45 10 470 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl; 6.5. Dane osobowe Uczestników konkursów będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora; 6.6. Dane osobowe Uczestników konkursu w postaci: imienia i nazwiska dziecka oraz danych osobowych opiekunów w postaci: numeru telefonu oraz imienia i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia konkursu. Natomiast dane w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator konkursu będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte. 6.7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 6.8. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do: - sprostowania danych, - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych. 6.9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. a) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) b) adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa c) telefon: 22 531 03 00

więcej

Spacer z Leśniczym - Noc Sów

Spacer z Leśniczym - Noc Sów

Gdy przychodzi marzec, w lasach nocną porą zaczynają się dziać dziwne rzeczy... Słychać podejrzane dźwięki, a na gałęziach przemykają tajemnicze cienie... Jednak nie ma się czego bać! To tylko sowy rozpoczynają swój okres lęgowy. Wiąże się to z ich dużą aktywnością, dlatego zapraszamy Was na wyjątkowe wydarzenie. Jedyna taka noc w roku! "Spacer z leśniczym - Noc Sów" to świetna okazja, aby poznać lepiej te niesamowite ptaki. Ptaki, które przez swoją naturę i wygląd często wzbudzają w nas (zupełnie niepotrzebny!) strach. Opowiemy Wam o nich wiele ciekawych rzeczy, a potem ruszymy razem do lasu... Czy sowy usłyszymy? A może nawet zobaczymy? My wiemy, że sowy są w okolicy i wiemy gdzie ich szukać. To wszystko okaże się już 19 marca 2022 r., zaczynamy o godz. 21:00 w Centrum Edukacji Ekologicznej! Wydarzenie jest bezpłatne, jednak obowiązują zapisy. Nr tel.: 56 46 56 200 Pamiętajcie, aby ubrać się ciepło i terenowo oraz zabrać ze sobą latarki. Pomysłodawcą i Koordynatorem Nocy Sów jest stowarzyszenie Jestem na pTAK!

więcej