W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przejdź do treści
Galerie zdjęć więcej galerii

Aktualności

Termin sprzedaży drewna

Termin sprzedaży drewna

Sprzedaż drewna odbywa się w Biurze Lasów Komunalnych miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór przy ul. Nad Torem 1. Najbliższa sprzedaż drewna odbędzie się 22.09.2023 r. Zachęcamy do dokonywania płatności kartą   Informujemy, że zgodnie z pkt 5. Regulaminu sprzedaży
drewna stanowiącym załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 576/22 Prezydenta Grudziądza
z dnia 07.10.2022 r., sprzedaż drewna w tym terminie prowadzona będzie w pierwszej kolejności dla mieszkańców gminy - miasto Grudziądz.    

więcej

Zapisy na zajęcia w roku szkolnym 2023/2024

Zapisy na zajęcia w roku szkolnym 2023/2024

  Informacja dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców zapisujących grupy na zajęcia edukacyjne w roku szkolnym. Od dzisiaj, tj. 1 września dostępne są nowe terminy na zajęcia edukacyjne w roku szkolnym 2023/2024 na miesiące wrzesień i październik. Terminy na kolejne miesiące pojawiają się pierwszego dnia pracującego miesiąca poprzedniego, np. na miesiąc listopad pojawią się 2 października itp. Zapisy odbywają się bez zmian, za pomocą platformy na zapisy dostępnej na naszej stronie www.cee.grudziadz.pl Oferta zajęć dla poszczególnych grup wiekowych jest również dostępna na naszej stronie. ZAPRASZAMY!

więcej

Dzień Otwartego Ula

Dzień Otwartego Ula

  W najbliższą niedzielę zapraszamy do nas wszystkich miłośników pszczół i wielbicieli miodu. Podczas pszczelego pikniku będziecie mieli okazję uczestniczyć w m.in.: warsztaty tworzenia hoteli dla owadów, które oczywiście będziecie mogli zabrać ze sobą, a następnie zawiesić w swoich ogrodach rodzinna gra "Gra o miodek"! gra terenowa z nagrodami recyklingowe zabawki dla najmłodszych   Podczas wydarzenia będzie również okazja poznać bliżej pracę pszczelarza oraz zakupić miody i inne produkty pszczele od lokalnych pszczelarzy.   3 września, godz. 11:00-14:00 Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 WSTĘP WOLNY

więcej

Grudziądzki Przyjaciel Przyrody 2023

Grudziądzki Przyjaciel Przyrody 2023

Zapraszamy wszystkich miłośników przyrody do konkursu wiedzy przyrodniczej! Zmierzcie się z pytaniami na temat przyrody Grudziądza i wygrajcie puchar oraz atrakcyjne nagrody! W konkursie biorą udział drużyny 2-3 osobowe, w tym co najmniej jedna osoba do lat 16. Zgłoszenia drużyn przyjmujemy pod nr tel.: 56 46 56 200 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty: Karta zgłoszeniowa do udziału w konkursie (pobierz) Zgoda na udział dziecka w konkursie (pobierz)   REGULAMIN KONKURSU „GRUDZIĄDZKI PRZYJACIEL PRZYRODY 2023” § 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Grudziądzu mający swoją siedzibę przy ul. Ratuszowej 1, 86 – 300 Grudziądz. § 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dostarczoną do organizatora w dniu konkursu.
2. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z pkt 1.
b) warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu. § 3
ORGANIZACJA KONKURSU 1. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200.
2. Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Grudziądza – bez ograniczenia wiekowego.
3. Konkurs ma formę turnieju polegającego na rywalizacji drużyn.
4. W konkursie udział biorą drużyny 2-3 osobowe z zastrzeżeniem, że wiek przynajmniej jednego z uczestników wchodzących w skład drużyny nie może przekraczać 16 lat.
5. Obowiązują zapisy drużyn pod nr tel. 56/46 56 200. Liczba miejsc ograniczona.
6. Najpóźniej w dniu konkursu drużyna musi dostarczyć do organizatora zgodę na udział niepełnoletniego uczestnika wchodzącego w skład drużyny wypełnioną przez opiekuna prawnego stanowiącą załącznik nr 3 oraz wypełnioną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 2.
7. Każdej drużynie zostanie przydzielona przez organizatora nazwa oraz numer zajmowanego stanowiska podczas rozgrywki w drodze losowania w dniu konkursu.
8. Zakres tematyczny konkursu oraz proponowana bibliografia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
9. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 78/21 z dnia 16 listopada 2021 r.) § 4
PRZEBIEG KONKURSU 1. Konkurs ma formę quizu, podczas którego prowadzący zadaje pytania zgodne z zakresem zagadnień wskazanych w załączniku nr 1.
2. Każda drużyna na początku gry otrzymuje 3 „szanse”, które w przypadku błędnej odpowiedzi po kolei traci. Jeśli drużyna udzieli trzech błędnych odpowiedzi (czyli straci wszystkie „szanse”) – odpada z gry i zajmuje miejsce zgodnie z kolejnością, bez względu na ilość zdobytych punktów.
3. Podczas gry zadanych zostanie 40 pytań z puli podstawowej podzielonych na dwa stopnie trudności (20 pytań ze stopniem trudności I, 20 pytań ze stopniem trudności II).
4. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź drużyna dostaje:
+5 punktów za pytanie o stopniu trudności I
+10 punktów za pytanie o stopniu trudności II
5. Drużyna chcąca udzielić odpowiedzi zgłasza się przyciskając guzik na konsoli znajdującej się na każdym ze stanowisk. Odpowiedzi udziela drużyna, która zgłosiła się jako pierwsza.
6. Drużyna, która udzieliła po zgłoszeniu poprawnej odpowiedzi decyduje, czy na kolejne pytanie sama udzieli odpowiedzi, czy przekazuje je wskazanej przez siebie drużynie.
7. W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi, na kolejne pytanie odpowiada drużyna, która zgłosi się jako pierwsza.
8. Rozgrywka kończy się w momencie wyczerpania przez prowadzącego wszystkich pytań z puli podstawowej lub pozostania w rozgrywce tylko jednej drużyny.
9. Po zakończeniu rozgrywki za każdą zachowaną „szansę” drużyna otrzymuje dodatkowo +5 punktów.
10. Zwycięża drużyna, która zdobyła największą ilość punktów lub drużyna, która pozostała w rozgrywce najdłużej; czyli jako jedyna zachowała „szanse”.
11. W przypadku remisu drużyn z miejsc I-III przeprowadzona zostanie dogrywka pomiędzy remisującymi drużynami z dodatkowa pulą 10 pytań z zastosowaniem takich samych zasad jak w podstawowej puli 40 pytań. § 5
TERMINARZ 1. Termin konkursu – 2 września 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie CEE przy
ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu.
2. Termin uroczystego podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród – 16 września 2023 roku w Grudziądzu podczas „Eko pikniku” organizowanego w ramach wydarzenia „Sprzątanie Świata”. § 6
NAGRODY 1. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
2. Drużyna, która zajmie I miejsce, a tym samym zdobędzie tytuł „Grudziądzkiego Przyjaciela Przyrody 2023” otrzyma nagrodę w postaci vouchera o wartości 600 zł dla każdego z członków drużyny. Członkowie drużyny, która zajmie II miejsce otrzymają voucher o wartości 450 zł, natomiast członkowie drużyny z III miejsca vouchery o wartości 300 zł.
3. W przypadku nieobecności laureatów konkursu na jego rozstrzygnięciu osoby nagrodzone zobowiązane są do odbioru nagrody w ciągu 20 dni roboczych liczonych od daty rozstrzygnięcia konkursy. § 7
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 1. W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie przez członków drużyny oraz rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika poprawnie wypełnionego zgłoszenia/zgody zawierającego prawdziwe dane Uczestnika.
3. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się
z administratorem można w następujący sposób:
- listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
- telefonicznie: +48 56 45 10 200
- e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl
4. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, telefonicznie: 56 45 10 470 lub za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl;
5. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora;
6. Dane osobowe Uczestników konkursu w postaci: imienia i nazwiska pełnoletniego uczestnika oraz imienia i nazwiska dziecka oraz danych osobowych opiekuna w postaci: numeru telefonu oraz imienia i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia konkursu. Natomiast dane w postaci wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do:
- sprostowania danych,
- usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych. 9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia:
a) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
b) adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
c) telefon: 22 531 03 00 § 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko
z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania
o zmianie przez publikację informacji o zmianie na stronie internetowej Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu,
o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się
z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje. Załącznik nr 1 Zakres tematyczny 1. Morfologia i biologia zwierząt zamieszkujących Las Rudnicki: daniel, jeleń, sarna, łoś, dzik, zając, bóbr, wilk, lis, borsuk, wiewiórka, kuna.
2. Gwara łowiecka: jeleń, daniel, łoś, sarna, dzik, lis, bóbr, zając, wilk.
3. Morfologia i znaczenie owadów leśnych: brudnica mniszka, strzygonia choinówka, zawisak borowiec, żuk leśny, szeliniak sosnowiec, chrabąszcz majowy, kornik drukarz, kowal bezskrzydły, biegacz wręgaty, rusałka żałobnik, rusałka pawik, trzmiel leśny, biedronka siedmiokropka).
4. Podstawowe wiadomości z gospodarki leśnej.
5. Roślinność leśna.
• podstawowe gatunki drzew;
• podstawowe gatunki podszytu;
• podstawowe gatunki runa leśnego.
6. Sposoby pielęgnacji lasu.
7. Grudziądzkie pomniki przyrody.
8. Lasy Komunalne Miasta Grudziądza.
9. Owady społeczne – mrówki, pszczoły.
10. Podstawowe zasady segregacji odpadów na terenie miasta Grudziądza.
11. Ptaki:
• Krukowate (sójka, kawka, kruk, sroka);
• Sowy (puszczyk, uszatka, puchacz, płomykówka);
• Dzięcioły (duży, średni, dzięciołek, czarny, zielony);
• Duże ptaki (bocian biały i czarny, żuraw, czapla siwa i biała);
• Małe ptaki leśne (kowalik, kos, rudzik, sikory, dudek, wilga, zięba, mysikrólik);
• Ptaki drapieżne (myszołów, bielik, krogulec, pustułka).
12. Grzyby – podstawowe gatunki.
13. Małe ssaki (gatunki i biologia):
• nietoperze (nocek, mroczek, karlik, borowiec, mopek, gacek)
• jeż
• kret
14. Płazy i gady obszarów Grudziądza:
• żmija zygzakowata;
• padalec;
• zaskroniec;
• żaba śmieszka;
• żaba jeziorkowa;
• ropucha szara;
• zwinka;
• rzekotka drzewna. Proponowana bibliografia 1. Halina Komosińska, Elżbieta Podsiadło: Ssaki kopytne: przewodnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002;
2. Atlas szkodliwych owadów leśnych, Jerzy R. Starzyk, Andrzej Kolk, Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza MULTICO;
3. http://www.lasy.gov.pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna
4. Wielki atlas drzew i krzewów, Joachim Mayer, Heinz – Werner Schwegler, DELTA;
5. Atlas ptaków Polski, Emilia Grzędzicka, Buchmann;
6. Ptaki świata, P.H.W. Feniks;
7. Encyklopedia przyrody, Książka wydawnictwa Dorling Kindersley Pascal;
8. Wilka ilustrowana encyklopedia przyrody, David Burnie, wydawca: SAMP edukacja
i informacja;
9. Wielki atlas zwierząt, Buchmann;
10. Encyklopedia roślin i zwierząt Europy, Mike i Peggy Briggs, Parragon;
11. Encyklopedia szkolna WSiP – Biologia;
12. Folder informacyjny „Lasy Komunalne Miasta Grudziądza Leśnictwo Czerwony Dwór miejscem wypoczynku i edukacji”;
13. http://www.odpady.grudziadz.pl.  

więcej

Wakacje z Centrum Edukacji Ekologicznej - cztery żywioły

Wakacje z Centrum Edukacji Ekologicznej - cztery żywioły

  Zapraszamy na cykl rodzinnych warsztatów wakacyjnych, podczas których  opowiemy wam o świecie żywiołów. Czy ogień to tylko niszczycielska moc? Czy woda to źródło życia? Na te i inne pytania dotyczące żywiołów odpowiemy podczas warsztatów, na których tradycyjnie będziemy tworzyć m in. dekoracje i zabawki.
  Regulamin warsztatów „Wakacje z Centrum Edukacji Ekologicznej – cztery żywioły”  1.    Organizacja warsztatów 1.1. Organizatorem warsztatów jest Urząd Miejski w Grudziądzu. 1.2.Informacje dotyczące warsztatów uzyskać można w Centrum Edukacji Ekologicznej pod nr tel. 56/46-56-200. 1.3. Do udziału w warsztatach zapraszamy dzieci w wieku 7-11 lat wraz z opiekunem. 1.4. Zgłoszenia udziału w warsztatach dokonuje rodzic (opiekun) dziecka pod numerem tel. 56/46-56-200 (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu). Uwaga: oprócz zgłoszenia telefonicznego należy dostarczyć na pierwsze spotkanie wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego „Zgodę na udział w warsztatach” (zał. 1) lub wypełnić zgodę na miejscu. 1.5. Termin warsztatów: 10-20 lipca (od poniedziałku do czwartku) w godz. 9:00-12:00.       Woda: 10-11 lipca       Ziemia: 12-13 lipca.       Ogień: 17-18 lipca.       Powietrze: 19-20 lipca. 1.6. Miejsce przeprowadzenia spotkań:       10,12,13,17,18,20 lipca – siedziba Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu, ul. Nad Torem       11 i 19 lipca- Las Rudnicki, parking leśny przy rondzie im. ks. Jerzego Popiełuszki.  2.    Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych   2.1.   W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:   2.2  Warunkiem udziału w warsztatach jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego poprawnie wypełnionego zgłoszenia zawierającego prawdziwe dane Uczestnika 2.3. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób: - listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz - telefonicznie: +48 56 45 10 200 - e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl 2.4. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, telefonicznie: 56 45 10 470 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl; 2.5. Dane osobowe Uczestników warsztatów będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia warsztatów przez Administratora; 2.6. Dane osobowe Uczestników warsztatów w postaci: imienia i nazwiska dziecka oraz danych osobowych opiekunów w postaci: numeru telefonu oraz imienia i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia warsztatów. Natomiast dane w postaci wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu warsztatów będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte. 2.7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w warsztatach. Uczestnik warsztatów posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 2.8. Uczestnik warsztatów posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do: - sprostowania danych, - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.   2.9. Uczestnikowi warsztatów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. a) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) b) adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa c) telefon: 22 531 03 00            

więcej

Drzwi otwarte Centrum Edukacji Ekologicznej

Drzwi otwarte Centrum Edukacji Ekologicznej

"Drzwi Otwarte Centrum Edukacji Ekologicznej"!   Zapraszamy Was na wyjątkowe wydarzenie, podczas którego zakopiemy na terenie CEE Kapsułę Czasu! Świat cały czas się zmienia, a wraz z nim zmienia się również otaczająca nas przyroda. Wraz z Wami staramy się dbać o to, aby nasze drogocenne tereny przyrodnicze zostały zachowane dla przyszłych pokoleń. Jak więc wyobrażacie sobie przyrodę Grudziądza za 15 lat? W Kapsule Czasu zostawimy Wasze listy, a tematem przewodnim będzie właśnie "Przyroda Grudziądza dzisiaj i za 15 lat". Listy będziemy pisać na miejscu, natomiast jeśli chcecie przynieść już ze sobą, prosimy aby były napisane piórem.   Oprócz tego, jak zawsze czekać będzie na Was mnóstwo atrakcji, w tym m.in.: warsztaty: poidła dla ptaków zwiedzanie z Leśniczym kwater z danielami gra terenowa z nagrodami otwarta sala edukacyjna z wyposażeniem Na "Drzwi otwarte CEE" zapraszamy 24 czerwca 2023 r. w godz. 10:00 – 13:00 Miejsce: siedziba CEE ul. Nad Torem 1 WSTĘP WOLNY!  

więcej

Uwaga! Zapisy na zajęcia na czerwiec

Uwaga! Zapisy na zajęcia na czerwiec

Zgodnie z komunikatem Sekretarza Miasta Grudziądza dzień 2 maja 2023 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, w związku z powyższym zapisy na zajęcia na miesiąc czerwiec zostaną udostępnione w dniu 4 maja 2023 r.  

więcej

Leśne Kino z DKF-em

Leśne Kino z DKF-em

LEŚNE KINO Z DKF-EM   Już w najbliższy piątek zapraszamy Was na kolejne Leśne Kino z DKF-em w Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu! Urokliwy wieczór pod gwiazdami i przy ognisku rozpoczniemy koncertem na żywo w wykonaniu harfisty Michała Zatora, a następnie wyświetlimy film przyrodniczy "Kohut" w reżyserii Michała Adamowicza i Filipa Chudzyńskiego opowiadający o dwuletnich badaniach nad cietrzewiem, ginącym gatunkiem w Tatrach Polskich wraz z prelekcją jednego z autorów filmu. Nie może Was zabraknąć! 28 lipca (piątek) 2023 r. Godz.: 20:00 Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu, ul. Nad Torem 1 Wstęp wolny!  

więcej

Spacer z leśniczym - nocny survival

Spacer z leśniczym - nocny survival

Zapraszamy na  wyjątkowy  „Spacer z Leśniczym – nocny survival” 14/15 lipca 2023 r. – Las Rudnicki Spacer za dnia nie budzi w nikim większej ekscytacji. Wszystko mamy w zasięgu wzroku. Dźwięki, które słyszymy łatwo namierzyć i odkryć skąd, i od czego dochodzą. Dzień to nasza pora – ludzi. Gdy zbliża się zmierzch zaczynamy czuć się w lesie jakoś nieswojo. Wówczas kończymy spacerowanie i wracamy do domu. A szkoda, bo las nocą pokazuje swoje drugie oblicze. Jeśli lubisz rywalizację, przygody i dobrą zabawę: zapraszamy! Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zebrać grupę 3-6 osobową i zgłosić się telefonicznie  pod nr 726-301-636 (zgłoszenia przyjmowane będą do 11 lipca w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu). Liczba miejsc ograniczona. Podczas wydarzenia zapisane grupy będą rywalizować ze sobą wykonując zadania podczas samodzielnego przemierzania lasu. Nie tylko orientacja w terenie pomoże dotrzeć do celu; przyda się spryt, odwaga i zgrana drużyna.   Regulamin „Spaceru z leśniczym – nocny survival” 1. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miejski w Grudziądzu – Biuro Lasów Komunalnych, ul. Nad Torem 1. 2. Informacje dotyczące  wydarzenia można uzyskać pod nr tel. 726-301-636 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 3. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy grupy 3-6 osobowe, w których przynajmniej jedna osoba ( lider grupy) musi być osobą pełnoletnią. Minimalny wiek uczestnika 15 lat. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej wskazanej w zgodzie rodzica/opiekuna prawnego (zgoda stanowi załącznik do regulaminu wydarzenia). 4. Grupy uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są do zaopatrzenia się w niezbędny sprzęt, w skład którego wchodzi: źródło ognia, sznurek/linka 30 m, latarka, narzędzie do kopania w ziemi, telefon z dostępem do internetu oraz aplikacją do skanowania kodów QR, nóż turystyczny. 5. Miejsce zbiórki: pomost na Plaży Miejskiej nad jeziorem Rudnickim Wielkim.

więcej

Maj w ogrodzie

Maj w ogrodzie

Kolejny raz zapraszamy wszystkich ogrodników oraz tych, którzy dopiero zabrali się za zakładanie własnych ogrodów oraz ukwiecanie balkonów na warsztaty „Maj w ogrodzie” Podczas wydarzenia będziemy rozdawać  pakiety kwiatów w zamian za materiały recyklingowe. Przynieście nam pakiet materiałów do wyboru (łącznie 20 szt.): - słoiki 1 l - duże puszki (np. po karmie dla zwierząt) - głębokie talerze ceramiczne bądź szklane - kartoniki po chusteczkach higienicznych - wytłaczanki papierowe (na 10 jaj),  a w zamian dostaniecie pakiet, w którym znajdą się: lobelia, sanwitalia, niecierpek, dalia letnia, coleus, żeniszek, aksamitka, fiołek zwisający, uczep rózgowaty, goździk, smagliczka, starzec, rumianek, nemezja, celozja oraz petunia.   Uwaga: Ilość pakietów roślin ograniczona. Każda rodzina może otrzymać tylko 1 pakiet.   Ponadto przygotowaliśmy warsztaty, podczas których będzie można wykonać: - hotele dla owadów - budki dla trzmieli - recyklingowe doniczki (w które będziemy sadzić zioła).   Zapraszamy w godz. 10:00 – 13:00, ul. Nad Torem 1   Wstęp wolny

więcej

Mój eko-warzywnik

Mój eko-warzywnik

 Zapraszamy uczniów szkół podstawowych klasy I-IV na warsztaty wiosenne
pt. „Mój eko-warzywnik”.          Warsztaty będą zorganizowane w następujących terminach: - 8,10,11 maja 2023 r. godz. 10:00, 12:00 - zakładanie warzywników - maj, czerwiec – pielęgnacja, zbieranie plonów - 21 czerwca 2023 r. godz. 12:00 - podsumowanie             Warsztaty będą polegały na założeniu przez klasę w przygotowanych kwaterach warzywników poprzez wysianie nasion, nasadzenie roślin oraz ich odpowiednie oznaczenie. W kolejnych tygodniach w każdy piątek klasy bądź delegacje z klas będą zobowiązane
do pielęgnacji poprzez m.in. podlanie, wypielenie lub usunięcie uszkodzonych części roślin oraz zebranie dojrzałych plonów i ich spisanie w „Dzienniczku uprawy” przekazanym przez organizatora każdej z klas (zebrane plony uczestnicy każdorazowo zabierają ze sobą). Podsumowanie oraz nagrodzenie najlepiej prowadzonych warzywników odbędzie się 21 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Nad Torem 1.  Zgłoszenia udziału w warsztatach przyjmowane są telefonicznie pod nr 56/46 56 200
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu lub osobiście w Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Nad Torem 1 w terminie od 24 kwietnia 2023 r. UWAGA: Liczba miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń. Aby umożliwić jak największej liczbie szkół udział w warsztatach z danej placówki mogą zgłosić się maksymalnie 2 klasy. Każda kolejna klasa może zostać wpisana na listę rezerwową
i o ewentualnym uczestnictwie zostanie poinformowana do dnia 5 maja 2023 r. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania warzywnika oraz sprzęt niezbędny
do pielęgnacji zapewnia organizator.

więcej

Grudziądzanie Sadzą Las

Grudziądzanie Sadzą Las

Po raz kolejny weźmiemy wspólnie szpadle w dłoń i posadzimy kilka tysięcy nowych drzew w naszym Lesie Rudnickim. 15.04.2023, godz.: 11:00 Spotykamy się na parkingu leśnym przy ul. Miłoleśnej (naprzeciw ROD Transportowiec). W pierwszym komentarzu wrzucamy zaznaczoną lokalizację parkingu. Podczas sadzenia zapewniamy sprzęt (szpadle, konewki), jednak prosimy o zabranie ze sobą szpadli w miarę możliwości. Na wszystkich czekać będzie także posiłek oraz kawa i herbata Każdy uczestnik otrzyma również pamiątkowy upominek Na miejsce sadzenia idziemy pieszo ok. 1 km, natomiast zapewniamy transport dla osób, które będą miały trudności z chodzeniem Wydarzenie jest bez zapisów! Współorganizatorem wydarzenia jest Schumacher Packaging Poland  

więcej

Noc Sów

Noc Sów

NOC SÓW   Już w najbliższą sobotę zapraszamy Was na kolejną grudziądzką "Noc Sów". Opowiemy Wam dużo o sowach, m.in. o sowich zmysłach, gdzie sowy możemy spotkać i jakie gatunki sów zamieszkują w najbliższej okolicy. Po klimatycznej pogadance przy ognisku ruszymy razem na nocny spacer w głęboki las... U-huu-huuu! Duża dawka emocji gwarantowana! "Noc Sów" to jedyna taka noc w roku! Kiedy? 11 marca 2023 r., zaczynamy o godz. 21:00 Gdzie? Parking leśny przy rondzie im. Ks. Popiełuszki Wydarzenie jest bezpłatne, jednak obowiązują zapisy. Nr tel.: 56 46 56 200 Pamiętajcie, aby ubrać się ciepło i terenowo oraz zabrać ze sobą latarki Pomysłodawcą i Koordynatorem Nocy Sów jest stowarzyszenie Jestem na pTAK!  

więcej

Ptasie Apartamenty

Ptasie Apartamenty

PTASIE APARTAMENTY Powolutku zbliża się wiosna, więc czas na kolejne "Ptasie apartamenty"! W sobotę 25 lutego będziemy malować i rozdawać budki lęgowe dla naszych skrzydlatych przyjaciół. Budki pomalowane farbami plakatowymi w maskujące barwy lepiej wtopią się w otoczenie, a także zmylą wzrok drapieżników. Jak zawsze opowiemy Wam również o ptakach gniazdujących w budkach oraz o samej idei wieszania budek lęgowych. 25 lutego 2023 r., godz. 10:00-13:00 Parking leśny przy osiedlu Lotnisko (ul. Warszawska) Wydarzenie jest bez zapisów!

więcej

Ptasia Stołówka

Ptasia Stołówka

W sobotę otwieramy "PTASIĄ STOŁÓWKĘ"! W menu znajdziecie tylko pokarm wysokoenergetyczny! Serwujemy: m.in. nasiona słonecznika, pszenicy, owsa, prosa i rzepaku, orzechy i suszone owoce!   "Ptasia stołówka" to rodzinne warsztaty, podczas których będziecie mieli okazję wykonać recyklingowe karmidełka dla ptaków, które zostaną rozwieszone na terenie Parku Miejskiego lub będziecie mogli zabrać ze sobą. Dodatkowo w zamian za wykonanie karmidełek rozdajemy karmniki na słoninę. Dowiecie się także jakie ptaki przylatują do Waszych karmników oraz jak prawidłowo prowadzić zimowe dokarmianie ptaków. 28 stycznia, w godz. 11:00-13:00 Park Miejski przy lodowisku Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wstęp wolny.

więcej

Instalacja fotowoltaiczna w CEE

Instalacja fotowoltaiczna w CEE

Informujemy, że na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej została zakończona inwestycja, w ramach której wykonano instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii na budynku gospodarczym Biura Lasów Komunalnych.   Instalacja zasila budynki Biura Lasów Komunalnych oraz kompleks Centrum Edukacji Ekologicznej w tym oświetlenie.

więcej

Drzwi Otwarte

Drzwi Otwarte

Już w najbliższą sobotę 22 października zapraszamy na Drzwi Otwarte Centrum Edukacji  Ekologicznej. W godzinach 10:00-14:00 na terenie CEE na uczestników będą czekały atrakcje: - gra terenowa  „Dokąd nocą tupta jeż?” - jesienne warsztaty recyklingowe: ekologiczne wianki  oraz sowy w kolorach jesieni - zwiedzanie kwater z danielami - ognisko z kiełbaskami - rzeźbienie w dyni (MORIW  Grudziądz zapisy – lista zamknięta – brak miejsc) - warsztaty tworzenia domków dla jeży  prowadzone przez Castorama Grudziądz Ponadto wydarzenie połączone jest z akcją rejestracji potencjalnych dawców Fundacji DKMS mającej na celu wsparcie naszego kolegi Rafała Wydry, którego znacie z naszych wspólnych akcji. Rafał choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną i jedyną szansą by Mu pomóc i zwalczyć chorobę  jest znalezienie dawcy szpiku. Podczas „Drzwi otwartych” będziecie mogli również wesprzeć leczenie oraz rehabilitację Rafała korzystając z dodatkowych atrakcji: - kiermaszu - licytacji wyjątkowych rzeczy. Wśród nich: Kot w worku o smaku maliny i jeżyny od Prezesa MZK Pawła Maniszewskiego   Wycieczka rowerowa z Prezydentem Grudziądza Maciejem Glamowskim      Lot balonem 1m3  drewna opałowego  z dowozem Kolacja z leśniczym Spacer po teatrze, kawa i dobry film 2 fotografie wielkoformatowe autorstwa Arkadiusza Kikulskiego  „Wyjątkowa” budka lęgowa Obraz Marianny Gitner-Sawistowskiej  pn. „Życie…” Ręcznie robiona szydełkowa torba + koty w worku Voucher – spacer z alpakami 4 fotografie wielkoformatowe autorstwa Kamila Bileckiego Czapka i bluza od teamu KB Racing Krzysztof Buczkowski Hełm Strażacki przekazany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu Trening na ergometrze wioślarskim w systemie tandemowym z Martą Wieliczko – Srebrną Medalistką Igrzysk Olimpijskich Tokio 2021 Tablica drogowa „Grudziądz” Konsultacja ogrodowa z architektem krajobrazu, Natalią Tepper Koszulki z autografami skoczków narciarskich Skoda SuperB z pełnym bakiem na weekend  Film Psy z autografem Bogusława Lindy 2 szt. Medali z zawodów bokserskich od klubu „Start” Świecznik ręcznie robiony   Zegar  ręcznie robiony Voucher na zwiedzenie Twierdzy Grudziądz Wystąpienie na stronie w Grudziądzkim kalendarzu męskim Pies w pudle Statuetki od Komendanta Żandarmerii Grudziądz Pakiet dziczyzny Spacer po Ratuszu z Wiceprezydent Grudziądza Różą Lewandowską oraz zwiedzanie Muzeum Handlu Wiślanego FLIS Ciasto Daquas Tort na wypasie Obraz malowany techniką graffiti na podstawie „Kobiety w czerwonym szalu” Tamary Łępickiej od Beegraffiti Leszek Szwiec     33.  Makrama ręcznie robiona     34.  Makrama ręcznie robiona    35.  Trening z mistrzem strzelectwa myśliwskiego Michałem Karpikiem wielokrotnym   zdobywcą wawrzynu strzeleckiego + Trening strzelecki na strzelnicy myśliwskiej w Toruniu (rady merytoryczne, dopasowanie broni danego strzelca, spotkanie na strzelnicy wraz z treningiem na różnych osiach strzeleckich) 36. Pufa piłka- siedzisko XL
Wszystkim  uczestnikom wydarzenia czas umili również koncert utalentowanej Anny Nykonovej. Zapraszamy! Wstęp wolny    

więcej

Regulamin sprzedaży drewna

Regulamin sprzedaży drewna

 Regulamin sprzedaży drewna Prosimy o zapoznanie się z aktualnym cennikiem
  https://cee.grudziadz.pl/contents/content/49/33  

więcej

Cennik sprzedaży drewna

Cennik sprzedaży drewna

CENNIK SPRZEDAŻY DREWNA OBOWIĄZUJĄCY
OD 7 października 2022 ROKU
Prosimy o zapoznanie się również z regulaminem sprzedaży https://cee.grudziadz.pl/contents/content/49/71

więcej

Zbieramy owoce drzew leśnych 2022

Zbieramy owoce drzew leśnych 2022

  Urząd Miejski w Grudziądzu  zaprasza wszystkich przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych do udziału w XVI edycji konkursu ekologicznego „ZBIERAMY OWOCE DRZEW LEŚNYCH”   Regulamin konkursu 1.     Cel konkursu 1.1.  Aktywizacja dzieci. 1.2.  Uwrażliwienie dzieci na potrzebę niesienia pomocy zwierzętom leśnym w okresie zimy. 1.3.  Rozbudzanie zainteresowań związanych ze zwierzętami leśnymi m. in.  rodzajem pokarmu jakim się żywią.   2.    Organizacja konkursu 2.1.   Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające w Biurze Lasów Komunalnych. 2.2.   Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3.   Do udziału w konkursie zapraszamy przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2.4.  Konkurs rozgrywany jest w 2 kategoriach: I-    Przedszkole- dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) II-  Szkoły podstawowe - uczniowie klas I-III 2.5.   Zgłoszenia udziału w konkursie dokonuje rodzic (opiekun) dziecka w momencie dostarczenia do Centrum Edukacji Ekologicznej owoców drzew leśnych wypełniając kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu. 2.6.  Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że: 2.6.1.   Akceptuje niniejszy regulamin; 2.6.2.   Wyraża zgodę na publikację zdjęć z rozstrzygnięcia konkursu  na stronie internetowej Organizatora. 2.7.   Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej  www.cee.grudziadz.plzakładka *Konkursy z nagrodami. 2.8.   Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 78/21 z dnia 16 listopada 2021 r.).   3.    Kryteria konkursu 3.1.  Konkurs polega na zbiórce kasztanów i żołędzi, które w okresie zimowym zostaną przeznaczone na dokarmianie zwierząt Lasu Rudnickiego. 3.2.  O zwycięstwie w konkursie decydować będzie ilość owoców drzew leśnych (w kg) zebranych przez indywidualnego przedszkolaka/ucznia. 3.3.  Owoce należy dostarczyć do siedziby Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu, ul. Nad Torem 1, w dniach od 4 października 2022 r. do 31 października 2022 r.
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu tj.: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30- 15:30, wtorek 7:30-17:00, piątek: 7:00-13:30. 3.4.  Owoce można dostarczać kilkukrotnie, przy czym jednorazowo ich masa nie może być mniejsza niż 10 kg.   4.     Terminarz Termin dostarczenia owoców do Centrum Edukacji Ekologicznej- 4-31 października 2022 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród – 22 listopada 2022 roku, godz. 16:00, Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Nad Torem 1. Uwaga: osoby nagrodzone oraz wyróżnione w konkursie zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone po osobisty odbiór nagrody.   5.    Nagrody Dyplomy i nagrody rzeczowe za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca dla przedszkolaków i uczniów, którzy zbiorą największą ilość owoców drzew leśnych.   6.    Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych   6.1.  W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:   6.2. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego poprawnie wypełnionego zgłoszenia zawierającego prawdziwe dane Uczestnika Konkursu w postaci imienia i nazwiska dziecka. 6.3. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się
z administratorem można w następujący sposób: - listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz - telefonicznie: +48 56 45 10 200 - e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl 6.4. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, telefonicznie: 56 45 10 470 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl; 6.5. Dane osobowe Uczestników  konkursów będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora; 6.6. Dane osobowe Uczestników konkursu w postaci: imienia i nazwiska dziecka oraz danych osobowych opiekunów w postaci: numeru telefonu oraz imienia i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia konkursu. Natomiast dane w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator konkursu będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte. 6.7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 6.8. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do: - sprostowania danych, - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.   6.9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia: a) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) b) adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa c) telefon: 22 531 03 00

więcej

Dzień otwartego ula

Dzień otwartego ula

     Zapraszamy wszystkich „smakoszy” miodu i  miłośników owadów na „Dzień otwartego ula” do Centrum Edukacji Ekologicznej już w najbliższą niedzielę 11 września 2022 r. w godz. 11:00-14:00. Jak zawsze na uczestników czekać będzie wiele atrakcji: gry terenowe „Wszystkie pszczoły to jedna rodzina”  i „Gra o miodek”, rodzinne warsztaty ekologiczne, podczas których będzie można wykonać  hotele owadzie, recyklingowe zabawki i dekoracje z motywem pszczelim.  Ponadto dzięki udziałowi pszczelarzy uczestnicy festynu będą mogli lepiej poznać „życie w pasiece” oraz dowiedzieć się wielu ciekawostek dotyczących hodowli pszczół oraz pszczelich produktów. Natomiast ci, którzy lubią podglądać przyrodę  będą mogli poobserwować na żywo pszczoły miodne w przeszklonym ulu. Zapraszamy całe rodziny- nie tylko pszczele :) Wstęp wolny!

więcej

Grudziądzki Przyjaciel Przyrody 2022

Grudziądzki Przyjaciel Przyrody 2022

           Zapraszamy wszystkich "dziko"zainteresowanych przyrodą do udziału
w kolejnej już VII edycji konkursu "Grudziądzki Przyjaciel Przyrody". Tym razem do rywalizacji zapraszamy zespoły - drużyny 2-3 osobowe. Jeśli jesteście zainteresowani dobrą zabawą, wzbogaceniem swej wiedzy  i nie tylko, interesujecie się otaczającym Was światem  przyrody zapraszamy do zapisów pod nr tel. 56/ 46-56-200. Uwaga -liczba miejsc ograniczona -liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia drużyn  przyjmujemy do 31 sierpnia 2022 r.
  REGULAMIN KONKURSU „GRUDZIĄDZKI PRZYJACIEL PRZYRODY 2022” § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Grudziądzu mający swoją siedzibę przy ul. Ratuszowej 1, 86 – 300 Grudziądz.   § 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dostarczoną do organizatora w dniu konkursu. 2. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań: a)    osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z pkt 1. b)    warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu.   § 4 ORGANIZACJA KONKURSU Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200.  Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Grudziądza – bez ograniczenia wiekowego. Konkurs ma formę turnieju polegającego na rywalizacji drużyn. W konkursie udział biorą drużyny 2-3 osobowe z zastrzeżeniem, że wiek przynajmniej jednego z uczestników wchodzących w skład drużyny nie może przekraczać 16 lat. Obowiązują zapisy drużyn pod nr tel. 56/46 56 200. Liczba miejsc ograniczona. Najpóźniej w dniu konkursu drużyna musi dostarczyć do organizatora zgodę na udział niepełnoletniego uczestnika wchodzącego w skład drużyny wypełnioną przez opiekuna prawnego stanowiącą załącznik nr 3 oraz wypełnioną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 2. Każdej drużynie zostanie przydzielona przez organizatora nazwa oraz numer zajmowanego stanowiska podczas rozgrywki w drodze losowania w dniu konkursu. Zakres tematyczny konkursu oraz proponowana bibliografia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 78/21 z dnia 16 listopada 2021 r.)   § 5 PRZEBIEG KONKURSU    Konkurs ma formę quizu, podczas którego prowadzący zadaje pytania zgodne z zakresem zagadnień wskazanych w załączniku nr 1. Każda drużyna na początku gry otrzymuje 3 „szanse”, które w przypadku błędnej odpowiedzi po kolei traci. Jeśli drużyna udzieli trzech błędnych odpowiedzi  (czyli straci wszystkie „szanse” – odpada z gry i zajmuje miejsce zgodnie z kolejnością, bez względu na ilość zdobytych punktów. Podczas gry zadanych zostanie 40 pytań z puli podstawowej podzielonych na dwa stopnie trudności (20 pytań ze stopniem trudności I, 20 pytań ze stopniem trudności II). Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź drużyna dostaje: +5 punktów za pytanie o stopniu trudności I
+10 punktów za pytanie o stopniu trudności II 5. Drużyna chcąca udzielić odpowiedzi zgłasza się przyciskając guzik na konsoli znajdującej się na każdym ze stanowisk. Odpowiedzi udziela drużyna, która zgłosiła się jako pierwsza. 6. Drużyna, która udzieliła po zgłoszeniu poprawnej odpowiedzi decyduje, czy na kolejne pytanie sama udzieli odpowiedzi, czy przekazuje je wskazanej przez siebie drużynie.
7. W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi, na kolejne pytanie odpowiada drużyna, która zgłosi się jako pierwsza.
8. Rozgrywka kończy się w momencie wyczerpania przez prowadzącego wszystkich pytań z puli podstawowej lub pozostania w rozgrywce tylko jednej drużyny.
9. Po zakończeniu rozgrywki za każdą zachowaną „szansę” drużyna otrzymuje dodatkowo +5 punktów.
10. Zwycięża drużyna, która zdobyła największą ilość punktów lub drużyna, która pozostała w rozgrywce najdłużej; czyli jako jedyna zachowała „szanse”.
11. W przypadku remisu drużyn z miejsc I-III przeprowadzona zostanie dogrywka pomiędzy remisującymi drużynami z dodatkowa pulą 10 pytań z zastosowaniem takich samych zasad jak w podstawowej puli 40 pytań.   § 6 TERMINARZ   1. Termin konkursu – 3 września 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie CEE przy
ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu. 2. Termin uroczystego podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród – 17 września 2022 roku w siedzibie CEE przy ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu podczas „Eko pikniku” organizowanego w godz. 14:00-17:00.   § 7 NAGRODY   1. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe Sponsorowane przez: ALBA Polska Sp. z o.o. 2. Drużyna, która zajmie I miejsce, a tym samym zdobędzie tytuł „Grudziądzkiego Przyjaciela Przyrody 2022” otrzyma nagrodę w postaci vouchera o wartości 600 zł dla każdego z członków drużyny. Członkowie drużyny, która zajmie II miejsce otrzymają voucher o wartości 450 zł, natomiast członkowie drużyny z III miejsca vouchery o wartości 300 zł. 3. W przypadku nieobecności laureatów konkursu na jego rozstrzygnięciu osoby nagrodzone zobowiązane są do odbioru nagrody w ciągu 20 dni roboczych liczonych od daty rozstrzygnięcia konkursy.   § 8 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU   1. W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:   2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie przez członków drużyny oraz rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika poprawnie wypełnionego zgłoszenia/zgody zawierającego prawdziwe dane Uczestnika. 3. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się
z administratorem można w następujący sposób: - listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz - telefonicznie: +48 56 45 10 200 - e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl 4. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, telefonicznie: 56 45 10 470 lub za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl; 5. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora; 6. Dane osobowe Uczestników konkursu w postaci: imienia i nazwiska pełnoletniego uczestnika oraz imienia i nazwiska dziecka oraz danych osobowych opiekuna w postaci: numeru telefonu oraz imienia i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia konkursu. Natomiast dane w postaci wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte. 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 8. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do: - sprostowania danych, - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.   9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia: a) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) b) adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa c) telefon: 22 531 03 00   § 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE   1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko
z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania
o zmianie przez publikację informacji o zmianie na stronie internetowej Konkursu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądaćod Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonychdanych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnikawyklucza Uczestnika z Konkursu,
 o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione. 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się
ztreścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.   Załącznik nr 1   Zakres tematyczny  1.    Morfologia i biologia zwierząt zamieszkujących Las Rudnicki (daniel, jeleń, dzik, lis, sarna, zając, łoś, bóbr, wilk, borsuk, wiewiórka, kuna) 2.    Gwara łowiecka (jeleń, daniel, łoś, sarna, dzik, lis, bóbr, zając, wilk). 3.    Morfologia i znaczenie owadów leśnych (brudnica mniszka, strzygonia choinówka, zawisak borowiec, żuk leśny, szeliniak sosnowiec, chrabąszcz majowy, kornik drukarz, kowal bezskrzydły, biegacz wręgaty, rusałka żałobnik, rusałka pawik, trzmiel, biedronka). 4.    Podstawowe wiadomości z gospodarki leśnej. 5.    Roślinność leśna. a)     podstawowe gatunki drzew; b)     podstawowe gatunki podszytu; c)     podstawowe gatunki runa leśnego.  6.    Sposoby pielęgnacji lasu. 7.    Grudziądzkie pomniki przyrody. 8.    Lasy Komunalne Miasta Grudziądza. 9.    Owady społeczne – mrówki, pszczoły. 10. Podstawowe zasady segregacji odpadów na terenie miasta Grudziądza. 11. Ptaki (kowalik, sójka, sroka, rudzik, kos, sowy, bocian, żuraw, dzika kaczka, jerzyk, bielik, kawka, sikory, dudek, wilga). 12. Grzyby – podstawowe gatunki. 13. Małe ssaki: nietoperze, jeż, kret. 14. Płazy i gady obszarów Grudziądza: żmija zygzakowata, padalec, zaskroniec, żaba śmieszka, żaba jeziorkowa, ropucha szara, zwinka, rzekotka drzewna.   Proponowana bibliografia     Halina Komosińska, Elżbieta Podsiadło: Ssaki kopytne: przewodnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002;    Atlas szkodliwych owadów leśnych, Jerzy R. Starzyk, Andrzej Kolk, Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza MULTICO;  http://www.lasy.gov.pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna  Wielki atlas drzew i krzewów, Joachim Mayer, Heinz – Werner Schwegler, DELTA;  Atlas ptaków Polski, Emilia Grzędzicka,  Buchmann;    Ptaki świata, P.H.W. Feniks;    Encyklopedia przyrody, Książka wydawnictwa Dorling Kindersley Pascal;    Wilka ilustrowana encyklopedia przyrody, David Burnie, wydawca: SAMP edukacja
i informacja;    Wielki atlas zwierząt,  Buchmann;  Encyklopedia roślin i zwierząt Europy, Mike i Peggy Briggs, Parragon; Encyklopedia szkolna WSiP – Biologia; Folder informacyjny „Lasy Komunalne Miasta Grudziądza Leśnictwo Czerwony Dwór miejscem wypoczynku i edukacji”; http://www.odpady.grudziadz.pl.    

więcej

Leśne kino z DKF-em

Leśne kino z DKF-em

Wspólnie z Centrum Kultury Teatr zapraszamy na kolejną odsłonę plenerowego kina już w najbliższy piątek- 22 lipca o godz. 20:30 do siedziby Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu.     Wszystkich miłośników przyrody oraz kina niebanalnego, skłaniającego do refleksji, a jednocześnie zaskakującego szczyptą humoru zapraszamy na „Leśne kino z DKF-em”. To pierwsze w tym roku, z zaplanowanych plenerowych spotkań kinowych, poświęcimy miejscom, które zapewne wszyscy potrafią nazwać i opisać, choć ku zaskoczeniu widzów może okazać się, że jeszcze sporo o ich roli w świecie przyrody nie wiemy. Jeśli pola, o których tu mowa kojarzą się Wam tylko z produkcją żywności dla ludzi czy paszy dla zwierząt, bądź miejscem, które należy zabudować kolejną aglomeracją ludzkich domostw, to warto przyjść i spojrzeć przez szerszy obiektyw na obraz „Pola tętniące życiem” w reżyserii  Roberta Dróżdż. Projekcję filmu poprzedzi nastrojowy koncert na handpanie w wykonaniu „Mimosicy"- Marii Kochańskiej. Tradycyjnie nie zabraknie ogniska (oczywiście z kiełbaskami). Wstęp wolny – bez zapisów

więcej

Leśne wakacje z Centrum Edukacji Ekologicznej

Leśne wakacje z Centrum Edukacji Ekologicznej

  Zapraszamy! Już od 4 lipca ruszamy z rodzinnymi warsztatami kierowanymi do dzieci w wieku 7-11 lat wraz z opiekunami. Zajęcia będą odbywać się w pierwszym tygodniu w terenie (Las Rudnicki) natomiast w kolejnym tygodniu w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu – ul. Nad Torem 1. Podczas spotkań postaramy się przybliżyć Wam niesamowity świat przyrody. Poznacie lepiej „dzikich” mieszkańców lasu, ich zwyczaje oraz miejsca gdzie mieszkają. Natomiast podczas warsztatów wykonacie dekoracje, gry oraz inne przedmioty ekologiczne, które przydadzą się nie tylko Wam. Jeśli chcesz wspólnie z nami poznawać przyrodę Grudziądza- zapraszamy! Uwaga: obowiązują zapisypod numerem 56 46 56 200. Harmonogram warsztatów  4 -7 lipca 4 lipca „Trasą pomników przyrody”- spacer po Lesie Rudnickim połączony z grą terenową 9:00 – zbiórka na parkingu przy Plaży Miejskiej nad Jeziorem Rudnickim (ul. Zaleśna) 5 lipca „Ptaki Lasu Rudnickiego”- warsztaty w terenie 9:00 – zbiórka na parkingu przy Plaży Miejskiej nad Jeziorem Rudnickim (ul. Zaleśna) 6 lipca „Hotele owadzie” – warsztaty w terenie 9:00 – zbiórka na parkingu przy rondzie  im. ks. Popiełuszki – główne wejście do lasu 7 lipca „Sekretne życie jaszczurek” - warsztaty w terenie 9:00 – zbiórka na parkingu przy rondzie  im. ks. Popiełuszki – główne wejście do lasu   11– 14 lipca 11 lipca „Drzewne memo” – warsztaty w siedzibie CEE 9:00 – CEE, ul. Nad Torem 1 12 lipca „Las w słoiku” – warsztaty w siedzibie CEE 9:00 – CEE, ul. Nad Torem 1 13 lipca „Latawce , dmuchawce wiatr” - warsztaty w siedzibie CEE 9:00 – CEE, ul. Nad Torem 1 14 lipca „Zapachy lasu” – warsztaty w siedzibie CEE 9:00 – CEE, ul. Nad Torem 1   Regulamin warsztatów  „Leśne wakacje z Centrum Edukacji Ekologicznej”   Organizacja warsztatów 1.1. Organizatorem warsztatów jest Urząd Miejski w Grudziądzu. 1.2.Informacje dotyczące warsztatów uzyskać można w Centrum Edukacji Ekologicznej pod nr tel. 56/46-56-200. 1.3. Do udziału w warsztatach zapraszamy dzieci w wieku 7-11 lat wraz z opiekunem. 1.4. Zgłoszenia udziału w warsztatach dokonuje rodzic (opiekun) dziecka pod numerem tel. 56/46-56-200. Uwaga: oprócz zgłoszenia telefonicznego należy dostarczyć na pierwsze spotkanie wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego „Zgodę na udział w warsztatach” (zał. 1) lub wypełnić zgodę na miejscu. 1.5. Termin warsztatów: 4-14 lipca (od poniedziałku do czwartku) w godz. 9:00-11:00. 1.6. Miejsce przeprowadzenia spotkań:       4,5 lipca – Las Rudnicki (zbiórka na parkingu przy plaży miejskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim)       6,7 lipca- Las Rudnicki (zbiórka na parkingu przy Rondzie im. ks. Popiełuszki)       11-14 lipca – siedziba Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu, ul. Nad Torem 1.  2.  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych   2.1.    W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:   2.2  Warunkiem udziału w warsztatach jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego poprawnie wypełnionego zgłoszenia zawierającego prawdziwe dane Uczestnika 2.3. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób: - listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz - telefonicznie: +48 56 45 10 200 - e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl 2.4. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, telefonicznie: 56 45 10 470 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl; 2.5. Dane osobowe Uczestników warsztatów będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia warsztatów przez Administratora; 2.6. Dane osobowe Uczestników warsztatów w postaci: imienia i nazwiska dziecka oraz danych osobowych opiekunów w postaci: numeru telefonu oraz imienia i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia warsztatów. Natomiast dane w postaci wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu warsztatów będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte. 2.7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w warsztatach. Uczestnik warsztatów posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 2.8. Uczestnik warsztatów posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do: - sprostowania danych, - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.   2.9. Uczestnikowi warsztatów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. a) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) b) adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa c) telefon: 22 531 03 00  

więcej